Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 7 ThS. Trương Quang Vinh

Bài giảng quản trị học đại cương chương 3 môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Bài giảng quản trị học đại cương  chương 3 môi trường hoạt động của doanh nghiệp
... BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN NĂNG ĐỘNG MÔI TRƯỜNG PHỨC TẠP ỔN ĐỊNH MÔI TRUỜNG PHỨC TẠP NĂNG ĐỘNG VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG • Môi trường ... trường ảnh hửơng đến hoạt động doanh nghiệp (hoặc tổ chức) mặt sau : Đến kết hoạt động doanh nghiệp Đến phạm vi hoạt động doanh nghiệp Đến mục tiêu chiến lược hoạt động DN Tác động theo hướng Hướng ... PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Môi trường vĩ mô Môi truờng vi mô MÔI TRUỜNG NỘI BỘ Gồm yếu tố bên DN có kết ảnh hưởng đến hoạt động DN PHÂN LOẠI THEO PHẠM VI MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Các...
 • 24
 • 1,426
 • 2

Bài giảng quản trị học đại cương chương 4 quyết định quản trị

Bài giảng quản trị học đại cương  chương 4 quyết định quản trị
... loại định • Có nhiều cách phân loại định quản trị, thể tính đa dạng, phong phú định quản trị, thông thường chia định quản trị theo tiêu thức sau : II.1 Theo tính chất vấn đề định Quyết định ... chức II .4 Theo chức quản trị Quyết Quyết Quyết Quyết định kế hoạch định tổ chức định điều hành định kiểm tra II.5.Theo phương thức soạn thảo  Các định lập trình trước  Các định không ... quản trị cấp cao đề Quyết định nhà quản trị cấp cao cấp thấp phụ thuộc vào ngành kinh doanh, chất vấn đề đặc biệt tính văn hoá dân tộc IV Chức yêu cầu định quản trị IV.1 Các chức định quản trị...
 • 39
 • 1,201
 • 4

Bài giảng Quản trị học đại cương

Bài giảng Quản trị học đại cương
... chức quản lý Cần lưu ý rằng, số kỹ có vai trò quan trọng không chức quản lý Ví Biên soạn: TS Lê Hiếu Học – Khoa Kinh tế Quản lý – Trường ĐH Bách Khoa Hà N ội Bài giảng Quản trị học đại cương ... người quản lý? 13 Hãy liệt kê thách thức phần thưởng việc trở thành người quản lý Biên soạn: TS Lê Hiếu Học – Khoa Kinh tế Quản lý – Trường ĐH Bách Khoa Hà N ội 10 Bài giảng Quản trị học đại cương ... 1.2) Sẽ thực tế mô tả chức người quản lý từ quan điểm trình Biên soạn: TS Lê Hiếu Học – Khoa Kinh tế Quản lý – Trường ĐH Bách Khoa Hà N ội Bài giảng Quản trị học đại cương Lập kế hoạch Mục đích Mục...
 • 65
 • 254
 • 0

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 2 - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 2 - ThS. Đỗ Hồng Quân
... hội học 2/ Xây dựng mẫu nghiên cứu: n= N/ 1+N.e2 VD: n= 1000/ {1+1000 (0.05 )2= 28 5 Slide 41 Bảng phố bố dung lượng mẫu nc ε P 0,85 0,90 0,95 0,99 0,995 0,05 20 7 27 0 384 663 787 0,04 323 422 ... thực nghiên cứu hội học Xác định đề tài nghiên cứu hình thành câu hỏi 1.3 Các bước cụ thể để xác định vấn đề nghiên cứu Slide 12 II/ Các bước để thực nghiên cứu hội học 2/ Bước thăm dò ... mơn học Nắm bước để thực nghiên cứu hội học Nắm phương pháp, kĩ thuật nghiên cứu hội học Hiểu mối tương quan lý thuyết phương pháp Slide I/Một số khái niệm liên quan nghiên cứu khoa học...
 • 48
 • 442
 • 0

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 3 - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 3 - ThS. Đỗ Hồng Quân
... thành nên 1 .3 Các thành tố hội 1 .3. 1 Cá nhân Vị trí: vị trí cá nhân hội thiết lập nhóm hội định Vai trò: cá nhân phải ứng xử vị trí hội định 1 .3 Các thành tố hội 1 .3. 2 Nhóm:  ... theo hội học 1.2 .3 Mối tương quan văn hóa hội hội văn hóa có mối tương quan chặt chẽ Một hội tồn văn hóa Văn hóa hội hai thực thể không đồng II Văn hóa Ý nghĩa văn hóa 1 .3 Phân ... định I hội người 1.2 Dân cư hội  Có hình thái kinh tế hội theo Marx?       Công nguyên thủy Chiếm hữu nô lệ Phong kiến Tư chủ nghĩa hội chủ nghĩa Các loại hình hội: ...
 • 54
 • 776
 • 1

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 4 - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 4 - ThS. Đỗ Hồng Quân
... quan hội hóa gì? hội hóa theo nghĩa hội học khác so với khái niệm hội hóa thường dùng văn phong báo chí? I Q trình hội hóa: I.1 Định nghĩa hội hóa khái niệm có liên quan  hội ... MỤC TIÊU MƠN HỌC Hiểu q trình hội hóa Phân biệt khái niệm hội hố thơng thường (xã hội hố giáo dục, hội hố kinh tế, hội hố y tế) Hiểu định nghĩa nhân cách ... trình hội hóa tách cá nhân khỏi đời sống hội? 3.Tại mơi trường hội hóa lại có người trở thành người tốt, có người lại trở thành tội phạm? I Q trình hội hóa: I.1 Định nghĩa hội hóa...
 • 33
 • 1,574
 • 3

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 8 - ThS. Đỗ Hồng Quân

Bài giảng Xã hội học đại cương Chương 8 - ThS. Đỗ Hồng Quân
... những giải thích hội học về lệch lạc hội Đem  lại  những  tác  động  khơng  tích  cực  cho đời sống hội II/ Các lý thuyết lệch lạc hội (tt) Những giải thích tâm lý học lệch lạc hội Freud:  ... tố văn hố, quyền lực và uy tín hội đến  hành vi lệch lạc II/ Các lý thuyết lệch lạc hội Lý thuyết chức Theo quan điểm Durkheim: Lệch lạc khơng vấn đề cá nhân mà vấn đề hội Lệch lạc có tính hội nhập hội hội ... của  hội Đặc biệt là văn hố của tầng lớp thống trị 1 Thế lệch lạc hội? 1.2.Đặc điểm lệch lạc hội Lệch lạc hội phong phú đa dạng tuỳ thuộc vào văn hố Tùy thuộc vào bối cảnh hội...
 • 47
 • 803
 • 2

Bài giảng quản trị học đại cương , Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng quản trị học đại cương , Đại học Bách Khoa Hà Nội
... Học Khoa Kinh tế Quản lý – Trường ĐH Bách Khoa N ội Bài giảng Quản trị học đại cương phụ thuộc lẫn nhau, bao gồm cá nhân, nhóm, thái đ , động c , cấu trúc tắc, tương tác thành viên phận, ... – Trường ĐH Bách Khoa Nội Bài giảng Quản trị học đại cương Thập niên 1950s, sách quản lý đề cập đến chức năng: lập kế hoạch, tổ chức, định biên, điều khiển, kiểm tra Sau này, nhà nghiên cứu ... River, N J, p.4 Biên soạn: TS Lê Hiếu Học – Trường ĐH Bách Khoa Nội Bài giảng môn Quản trị học đại cương v.v.) N ói cách khác, lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra trở nên cần thiết, phát...
 • 57
 • 251
 • 0

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps
... hình Hành động Kĩ xảo - Mang tính chất kĩ thuật - Không gắn với tình - Có thể bị mai không thường xuyên luyện tập, củng cố - Con đường hình thành: luyện tập có MĐ có hệ thống - Được đánh giá mặt ... Thói quen - Mang tính chất nhu cầu, nếp sống - Luôn gắn với tình cụ thể - Có tính bền vững cao KX: bền vững, ăn sâu vào nếp sống - Do lặp lặp lại, bắt chước, giáo dục tự giáo dục, tự phát - Được ... hình thành LĐ • Bản chất giai cấp: biểu xu hướng ý chí khác thời đại khác đại diện giai cấp khác Ý chí - Quan hệ ý chí chức tâm lí khác: + Ý chí với NT: NT làm cho ý chí có ND định ND ý chí...
 • 28
 • 1,767
 • 4

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân
... TRÌNH Chương III Hoạt động nhận thức Chương IV Tình cảm ý chí Chương V Nhân cách Chƣơng I Tâm học khoa học I Tâm học gì? Lịch sử hình thành phát triển TLH 1 .Tâm học gì? TLH khoa học nghiên ... biết tâm lý: b Giai đoạn Tâm học trở thành khoa học độc lập Nhà TLH Đức - Vuntơ (18 32 -19 20)sáng lập phòng thí nghiệm TP laixich c Giai đoạn Tâm học đại a Tâm học (thuyết) hành vi b Tâm ... tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ - NXB ĐH Quốc gia, 2002 Tâm học nhân cách - Nguyễn Ngọc Bích - NXBGD, 2000 Chương I Tâm học khoa học NỘI Chương II Sự HT PT tâm lý, ý thức DUNG...
 • 18
 • 1,873
 • 0

bai giang tam ly hoc dai cuong Chuong 4 tri nho

bai giang tam ly hoc dai cuong Chuong 4  tri nho
... Chỉ đọc (30s) 27 30 49 53 47 14 42 61 15 83 79 25 Chiếu (30s) 62 35 91 39 73 48 25 17 52 31 96 59 Hãy ghi nhớ dãy từ sau • K 45 X M 81 R • HDSLPK • FTAYP3JQJLF URSIRW5MCXZVCHX ... ngày gặp lại 4- Nhớ lại học để làm thi • 1-3 & 2 -4 • b/ Quá trình nhận lại nhớ lại: - Nhận lại: Là trình tái đòi hỏi tri giác lại đối tượng - Nhớ lại: Là trình tái mà không cần phải tri giác lại ... nhớ ra khỏi phòng lại nhớ Một tuần sau học thuộc, hs nhớ 70% nội dung Sau tháng, hs nhớ 45 % Sau thi xong môn Tri t học vài tuần, sinh viên quên nội dung học trước Trường hợp người lính Đức sau bò...
 • 21
 • 799
 • 0

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ - Gíao viên Lê Thị Thảo

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ - Gíao viên Lê Thị Thảo
... chi phí không? #4: Đãi ngộ động cơ: Hệ thống đãi ngộ thoả mãn nhân viên Sự thoả mãn: thích không thích mãn: Xem “Thuyết công ” : nội bên  bằng” Hệ thống đãi ngộ thành tích nhân viên Nếu trả lương ... HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ #1: Định nghĩa đãi ngộ chức QTNNL có liên quan đến tất hình thức thưởng mà nhân viên nhận họ thực nhiệm vụ tổ chức Ý nghĩa hệ thống đãi ngộ  Đối với người lao động: động: - ... tăng Next Các vị trí ngạch lương Thành tích nhân viên Xuất sắc 1/3 1/3 1/3 1212 -1 5% 9-1 1% 5-8 % Khá 8-1 1 6-8 4-5 Trung bình 4 -7 4-5 2-3 Đạt yêu cầu 1-3 Không tăng Không tăng Không tăng Không đạt...
 • 36
 • 188
 • 1

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx
... động -Thường trạng thái tiềm tàng Tình cảm người mẹ lúc thể Phân biệt xúc cảm với tình cảm Xúc cảm: Tình cảm: -Xuất trước -Xuất sau -Thực chức -Thực chức sinh vật XH -Gắn liền với phản xạ -Gắn ... tình cảm: -Có thể tự lừa dối -XCTC diễn chân thật với -Có thể “vay mượn” -Không thể “vay mượn” cần thiết So sánh xúc cảm, tình cảm với nhận thức MQH chúng Mối quan hệ NT với XCTC: -NT ĐK cần ... -PTPA: PA hình -PTPA: PA hình thức hình ảnh (CG, TG), thức rung động, biểu tượng (TN, TT), khái thể nghiệm niệm (TD) -Tính CT: thấp -Tính CT: cao hơn, đậm nét -QT hình thành: -QT hình thành:...
 • 36
 • 1,635
 • 4

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt
... GT, hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác Dấu hiệu bản: tính lựa chọn tính có MĐ - Tính kín đáo: không hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác nhu cầu GT không quen GT - Tính nói nhiều: ... người: - Phong cách sinh hoạt: dùng từ, dùng cách nói thường dùng sinh hoạt nơi - Phong cách văn nghệ: dùng từ bóng bẩy, mang tính văn nghệ - Phong cách công tác: hoàn cảnh dùng từ công tác - Phong ... khái niệm ngôn ngữ ngữ ngôn Đặc điểm: -Ngôn ngữ QTTL, đối tượng TLH -Ngôn ngữ người mang tính chủ thể rõ rệt, thể cách phát âm, cấu trúc câu, lựa chọn từ -Ngôn ngữ hình thành đời sống cá nhân...
 • 38
 • 1,979
 • 6

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx
... nhiều điều mắt kiến mắt đại bàng người có khả nhìn sâu” - Khái niệm chung cảm giác 1.2.Đặc điểm cảm giác: - Cảm giác trình tâm - CG phản ánh thuộc tính riêng lẻ SVHT - CG phản ánh HTKQ cách ... thân - TG phản ánh SVHT theo cấu trúc định - TG QT tích cực, gắn liền với HĐ người - Mức độ thể tính CT TG cao hơn, đậm nét so với CG Khái niệm chung tri giác * Giống nhau: - Đều QTTL - Đều ... biết giới - Nội dung phản ánh mang tính chất bề chưa phải thuộc tính bên trong, chất - Đều phản ánh trực tiếp SVHT, nghĩa phản ánh tại, tác động vào ta lúc - Đều phản ánh SVHT cách cá lẻ - ND phản...
 • 73
 • 4,883
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng quản trị học đại cươngbài giảng quản trị học đại học thương mạibài giảng quản trị học đại học kinh tếbài tập quản trị học đại cươnggiải bài tập quản trị học đại cươngbài giảng chính trị học đại cươngtập bài giảng chính trị học đại cươngbài giảng tâm lý học đại cương chương 5 pptbài giảng môn quản trị học đại cươngbài tập tình huống quản trị học đại cươngbài giảng quản trị học chương 3bài tiểu luận môn quản trị học đại cươngbai giang quan tri hoc chuong 4quản trị học đại cương nguyễn quang chươngbài giảng quản trị học chương 3 phạm văn namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây