SINH LÝ SINH DỤC VÀ SINH SẢN

nghiên cứu mối tương quan giữa độ dày mỡ lưng với các chỉ tiêu sinh sinh dục sức sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại một số trại chăn nuôi tập trung ở tỉnh thái nguyên

nghiên cứu mối tương quan giữa độ dày mỡ lưng với các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và sức sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại một số trại chăn nuôi tập trung ở tỉnh thái nguyên
... cao khả sinh sản lợn nái Từ đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu mối tương quan độ dày mỡ lưng với tiêu sinh sinh dục sức sản xuất lợn nái ngoại nuôi số trại chăn nuôi tập trung tỉnh ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– ĐẶNG VĂN NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA ĐỘ DÀY MỠ LƢNG VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH SINH DỤC VÀ SỨC SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI ... sinh sản lợn nái sinh sản - Xác định mối tƣơng quan độ dày mỡ lƣng với tiêu sinh sản đàn lợn nái sinh sản - Đề xuất giải pháp chăm sóc nuôi dƣỡng để nâng cao khả sinh sản đàn nái ngoại sở chăn nuôi...
 • 83
 • 348
 • 0

Đặc điểm sinh phát dục năng suất sinh sản của lợn cái lai TD1 có máu Meishan

Đặc điểm sinh lý phát dục và năng suất sinh sản của lợn cái lai TD1 có máu Meishan
... hợp lợn lai TD1 nói trên, tiến hành đề tài nghiên cứu Đặc điểm sinh phát dục suất sinh sản lợn lai TD1 máu Meishan Nội dung phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đợc tiến hành 42 lợn ông bà TD1 ... cứu lợn Thuỵ Phơng lai tiến hành lai lợn MS tổng hợp (dòng L95) với lợn đực Yorshire (dòng L11) nguồn gốc PIC để tạo lợn lai TD1 sử dụng làm lợn nái sinh sản Nhằm đánh giá khả sinh sản của ... lợn lai 1/2 máu MS thành thục lúc 146 ngày tuổi (Young 1995) Năng suất sinh sản lợn nái TD1 C1230 Tại Bảng trình bày suất sinh sản TD1 C1230 qua lứa đẻ từ PFR 1-6 Kết nghiên cứu cho thấy, TD1...
 • 6
 • 100
 • 1

Chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ quản tài chính tài sản, tổ chức thực hiện của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên Môi trường

Chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ quản lý tài chính và tài sản, tổ chức thực hiện của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và Môi trường
... III Chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ quản tài tài sản, tổ chức thực Trung tâm thông tin Sở tài nguyên Môi trường IV Những ưu điểm nhược điểm Trung tâm thông tin sở tài nguyên môi ... từ nguồn thu trung tâm sau có ý kiến chấp thuận Giám đốc Sở III Chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ quản tài tài sản, tổ chức thực Trung tâm thông tin Sở tài nguyên Môi trường Giàng ... hiểu thông tin trình hình thành phát triển cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ, quền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ quản tài tài sản tổ chức thực trung tâm thông tin sở tài nguyên...
 • 19
 • 362
 • 0

Quản hành chánh nhà nước quản giáo dục đào tạo

Quản lý hành chánh nhà nước quản lý giáo dục và đào tạo
... tiêu giáo dục giúp học sinh có hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp mục tiêu giáo dục cấp độ nào? a b c d Giáo dục tiểu học Giáo dục trung học sở Giáo dục trung học phổ thông Cả ba Sách giáo ... tộc sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt phải dựa sở thẩm định của: a b c d Bộ giáo dục đào tạo Sở giáo dục đào tạo Quốc hội Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông ... sau có đủ thẩm quyền việc cấp giáo dục tiểu học: a b c d Bộ trưởng giáo dục huyện Hiệu trưởng trường tiểu học Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Tất Đối tượng đào tạo chương trình trung cấp chuyên...
 • 20
 • 475
 • 9

Thành lập Học viện Quản Giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản giáo dục đào tạo

Thành lập Học viện Quản lý Giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo
... hoạch thành lập Học viện Quản Giáo dục Trường Cán quản giáo dục đào tạo xin trình Chính phủ Bộ, Ban ngành có liên quan Đề án thành lập Học viện Quản Giáo dục sở Trường Cán quản giáo dục ... chức quản kinh tế học giáo dục thành Trường Cán quản giáo dục đào tạo Trường Cán quản giáo dục đào tạo đơn vị nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng khoa học ... dụng thành tựu khoa học quản giáo dục vào công tác quản giáo dục tầm vĩ mô vi mô Xây dựng Học viện Quản Giáo dục Việt Nam 4.1 Mục đích thành lập Học viện Quản giáo dục Thành lập Học viện...
 • 76
 • 347
 • 1

THÀNH LẬP HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THÀNH LẬP HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
... thành lập Học viện Quản Giáo dục sở Trường Cán quản giáo dục đào tạo 1.2 Những để xây dựng Đề án thành lập Học viện Quản giáo dục Đề án thành lập Học viện Quản Giáo dục xây dựng vào ... dục trường phổ thông” Năm 1990 Bộ Giáo dục Đào tạo định thành lập Trường Cán quản giáo dục đào tạo sở hợp đơn vị là: Trường Cán quản giáo dục đào tạo, Trường Cán quản đại học, trung học ... CHƯƠNG II HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2.1 Tên Học viện, địa điểm Học viện Học viện Quản Giáo dục thành lập sở Trường Cán quản giáo dục đào tạo; sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học trực...
 • 64
 • 336
 • 0

Bài 1- Tiết 1- Vị trí địa địa hình khoáng sản

Bài 1- Tiết 1- Vị trí địa lý địa hình và khoáng sản
... Tiết : Vị trí địa , địa hình khoáng sản Đặc điểm địa hình khoáng sản Tiết : Vị trí địa , địa hình khoáng sản Bài tập đánh giá : Bài tập : Xác định vị trí địa Châu Tiết : Vị trí địa ... Châu : 44,4 triệu km2 Tiết : Vị trí địa , địa hình khoáng sản Vị trí địa kích thước châu lục Tiết : Vị trí địa , địa hình khoáng sản Đặc điểm địa hình khoáng sản Câu hỏi thảo luận ... địa , địa hình khoáng sản Bài tập đánh giá : Bài tập : Điền tên châu lục đại dương mà Châu tiếp giáp ? Tiết : Vị trí địa , địa hình khoáng sản Bài tập đánh giá : Tiết : Vị trí địa , địa...
 • 23
 • 1,999
 • 3

Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình khoáng sản

Bài 1. Vị trí đị lý, địa hình và khoáng sản
... Châu Á NỘI DUNG CHÍNH Vò trí đòa lý kích thước châu lục Đặc điểm đòa hình khoáng sản Củng cố Vò trí đòa lý kích thước châu lục Dựa vào lược đồ 1.1 sgk trang 4, xác đònh điểm cực Bắc ... đạo  Làm cho khí hậu có phân hóa đa dạng mang tính lục đòa cao ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM 1: Điền tên số dãy núi vào lược đồ Xác đònh hướng núi NHÓM 2: Điền tên sơn nguyên Núi cao nguyên ... Trường Sơn U -r al Các dãy núi cao đồ sộ bậc giới: D Tr ươ øng Sơ n 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN a Đặc điểm đòa hình: đa dạng phức tạp - Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên đồ sộ, đồng rộng bậc...
 • 15
 • 2,581
 • 12

Thuật ứng xử tình huống trong quản giáo dục đào tạo.

Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo.
... tác giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp tác giả sưu tầm, lựa chọn công phu Trong chương “Tổng quan tình phương pháp ứng xử tình quản Tình nghệ thuật ứng xử tình quản giáo dục đào ... phép ứng xử tình quản giáo dục - vấn đề nhiều nhà quản giáo dục quan tâm ý Những tình tương đối tiêu biểu lĩnh vực: kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra - đánh giá quản giáo dục số tình ... chóng, thuận lợi Thuật ứng xử tình quản giáo dục đào tạo” hình thức trình bày giản dị, dễ hiểu, coi tư liệu bổ ích cho nhà quản giáo dục; nhà nghiên cứu khoa học giáo dục giáo viên; bạn đồng...
 • 4
 • 1,311
 • 56

Bai1. Vi tri dia ly Dia hinh va Khoang san

Bai1. Vi tri dia ly Dia hinh va Khoang san
... tiếp giáp với châu lục đại dương ? ? Chiều dài từ điểm cực B đến điểm cực N, chiều rộng từ bờ T sang bờ Đ km ? HS : Đại diện nhóm báo cáo kết GV : Nhận xét - Kết luận - HS đại diện nhóm lên điểm ... với châu lục khác ? HS : Có nhiều dãy núi sơn nguyên cao đồ sộ - Châu Á châu lục lớn giới ( 41,5 tri u km2) - Châu Á kéo dài từ vùng cực B đến vùng xích đạo, tiếp giáp với châu lục đại dương rộng...
 • 3
 • 457
 • 1

Tài liệu đề án - thành lập học viện quản giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ quản giáo dục đào tạo pdf

Tài liệu đề án - thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo pdf
... chế Học viện quản giáo dục Chương II Học viện Quản Giáo dục i Học viện quản giáo dục Tên Học viện, địa điểm Học viện Học viện Quản Giáo dục thành lập sở Trường Cán quản giáo dục đào ... hoạch thành lập Học viện Quản Giáo dục Trường Cán quản giáo dục đào tạo xin trình Chính phủ Bộ, Ban ngành có liên quan Đề án thành lập Học viện Quản Giáo dục sở Trường Cán quản giáo dục ... cho sở đào tạo CBQL - Giúp đỡ sở đào tạo phân cấp Sở Giáo dục - Quản mạng lưới bồi dưỡng giáo dục đại học Đối tượng đào tạo: 1) Cán quản giáo dục: - Thanh tra giáo dục (thanh tra Sở Giáo dục, ...
 • 78
 • 328
 • 4

Các chức năng của quản giáo dục những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam

Các chức năng của quản lý giáo dục và những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam
... đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam 2.1 Vấn đề thực chức quản trường đại học, cao đẳng Hiện số trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo gần trọng đến việc quản cấp ... cao đẳng có nhiều vấn đề cần thảo luận Trong tiểu luận xin đề cập vấn đề thân coi mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đại học vấn đề sách giáo dục; quản trường đại học, cao đẳng; quản ... mối quan hệ chủ thể đối tượng kiểm tra - Kiểm tra chủ thể quản đối tượng quản - Tự kiểm tra cá nhân, phận 2 Những vấn đề mấu chốt cần quan tâm thực chức quản trường Đại học, Cao đẳng nhằm...
 • 25
 • 860
 • 14

quy định của pháp luật về thành lập, quản lý, giải thể phá sản doanh nghiệp liên doanh

quy định của pháp luật về thành lập, quản lý, giải thể và phá sản doanh nghiệp liên doanh
... Quy định pháp luật thành lập, quản lý, giải thể phá sản doanh nghiệp liên doanh Theo quy định pháp luật đầu t nớc ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc (bao gồm doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp ... chung doanh nghiệp liên doanh theo Luật Đầu t nớc Việt Nam Chơng II - Quy định pháp luật thành lập, quản lý, giải thể phá sản doanh nghiệp liên doanh Chơng III - Quy n nghĩa vụ doanh nghiệp liên doanh ... lập chủ quy n tôn trọng pháp luật Việt Nam Luật đầu t nớc định khung pháp lý hoàn chỉnh quy định cụ thể thể thức thành lập, quản lý, giải thể phá sản doanh nghiệp liên doanh Không thế, Luật Đầu...
 • 69
 • 332
 • 0

TIỂU LUẬN: Nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức quản giáo dục đào tạo ppt

TIỂU LUẬN: Nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý giáo dục và đào tạo ppt
... tắc việc xây dựng máy quản Các nguyên tắc đóng vai trò quan trọng việc xây dựng máy quản giáo dục đào tạo Khi xây dựng cấu ta phải tuân thủ nguyên tắc để đảm bảo cho cấu quản ta hoạt ... … đơn vò để từ đònh hướng để xây dựng máy tổ chức Một yếu tố thiếu giúp trình xây dựng máy quản thành công hệ thống nguyên tắc xây dựng máy quản giáo dục đào tạo Hệ thống mang tính chất ... thực Nguyên tắc đảm bảo khả quản máy qủan : Nguyên tắc đòi hỏi phải đảm bảo tương xứng máy quản đối tượng quản qui mô quản đạt hiệu cao Nếu ta thực tối ưu nguyên tắc thứ nguyên tắc...
 • 10
 • 1,105
 • 13

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN GIÁO DỤC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN doc

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN doc
... dựng mục đích giáo dục Việt Nam, không nghiên cứu, kế thừa phát triển mục đích giáo dục Việt Nam có truyền thống lâu đời trở thành giá trị tinh thần nhân dân ta Dưới chế độ phong kiến, mục đích giáo ... có quy luật mục tiêu - Mục đích giáo dục mang tính lịch sử tính giai cấp Mục đích giáo dục phản ánh phát triển sức sản xuất quan hệ sản xuất, phát triển khoa học kỹ thuật văn hóa, hệ tư tưởng ... mục tiêu phận mục đích, mục đích gần, phải thực nhiều mục tiêu đạt mục đích Mục đích giáo dục có cấu trúc phức tạp nhiều mục tiêu tạo thành Tuy nhiên, mục đích tổng số mục tiêu, phép cộng giản...
 • 4
 • 815
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: quản lý giáo dục và đào tạovị trí địa lý địa hình và khoáng sảnvị trí địa lý địa hình và khoáng sản châu ábài 1 vị trí địa lý địa hình và khoáng sảntình huống trong quản lý giáo dục và đào tạotrường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạohọc viện quản lý giáo dục và đào tạoquản lý giáo dục và đào tạo thừa thiên huếlý luận quản lý giáo dục và quản lý nhà trườnghọc viện quản lý du lịch và khách sạn htmiquản lý tài chính và công sảnthuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạocác kiểu cơ cấu tổ chức quản lý giáo dục và đào tạoquản lý giáo dục và quản lý nhà trườngnhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định của công tyKẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI5. Bao cao tai chinh HN tom tat