KIEM TRA LI 6 45 HK i 2012 2013 DE 1

ĐỀ KIEM TRA SINH 6 45' HOC KI II 2013- 2014

ĐỀ KIEM TRA SINH 6 45' HOC KI II 2013- 2014
... Người đề (ký, ghi rõ họ tên) Người thẩm định (ký, ghi rõ họ tên) BGH nhà trường (ký tên, đóng dấu) UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KI M TRA 45’ HỌC KÌ II MÔN: SINH ... NĂM HỌC 2013- 2014 I Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu (2 điểm – ý 0,25 điểm) Câu Đ/án B D A C C B A C Câu (1điểm – ý 0,25 điểm) Chỗ chấm Đ/án nhóm Quyết mạch dẫn bào tử nguyên tản II Phần tự ... rễ, thật có (2) Chúng sinh sản (3) Bào tử mọc thành nguyên tản mọc từ (4) sau trình thụ tinh II Phần tự luận (7 điểm) Câu (1.5 điểm)...
 • 3
 • 46
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 6 HK I (2012-2013)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT   SỬ 6   HK I (2012-2013)
... Câu 1: - Thế kỉ thứ X (1 đ) - Thiên niên kỉ thứ II (1 đ) Câu 2: - Xuất cu i thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN (0,5 đ) - Các quốc gia cổ đ i: Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, ấn Độ (1 đ) ... ĐỀ I/ TRẮC NGHIỆM: (5 đ) *Chọn chữ in hoa đầu ý trả l i câu sau: Câu (0,5 đ): Lịch sử khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu kh i phục l i A khứ ngư i xã h i lo i ngư i B chiến tranh xảy gi i C hình ... đoạn ngư i t i cổ C giai đoạn ngư i tinh khôn D Khi khoa học tiến *Trong câu sau, câu có n i dung đúng, câu có n i dung sai Câu (0,5 đ): Khoảng 4000 năm TCN, ngư i phát kim lo i dùng kim lo i để...
 • 3
 • 138
 • 0

De kiem tra Toan 6 hoc ky I - (2011-2012)

De kiem tra Toan 6 hoc ky I - (2011-2012)
... 3(2 i m) Vẽ tia Ox, tia Ox lấy i m A B cho OA= 3cm, OB = 6cm a Trong i m O, A, B i m nằm i m l i Vì sao? b i m A có ph i trung i m đoạn thẳng OB không? GV đề: Nguyễn Thị Thanh Nhàn ĐỀ KIỂM ... Nhàn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN TOÁN NĂM HỌC: 2011 - 2012 Mã đề: 02 - Th i gian lµm b i: 90 A Lý thuyết(2 i m) Câu 1(1 i m) Hợp số gì? Cho ví dụ Câu 2(1 i m).Nếu i m C nằm hai i m M N ta có ... – ( 145 - 13)] b./ − 18 + 2.(144 : − 12 − − ) Câu 3( i m ) Vẽ tia Ox, tia Ox lấy i m M N cho OM= 3cm, ON = 6cm a Trong i m O, M, N i m nằm i m l i Vì sao? b. i m M có ph i trung i m đoạn...
 • 4
 • 151
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6 – THCS hùng vương 20122013 (kèm đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết địa lí 6 – THCS hùng vương 2012 – 2013 (kèm đáp án)
... HUẾ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2 012 2 013 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Môn: Địa LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU Ý 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 2 .1 2.2 3 .1 3.2 3.3 3.4 (Đáp ... NĂM HỌC 2 012 2 013 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Môn: Địa LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Bài 17 : Lớp - ... năm: 16 25 mm - Tổng lượng mưa tháng mùa mưa: 13 60 mm - Tổng lượng mưa tháng mùa khô: 265 mm PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ Điểm 1 1 1 1 1 0.75đ 0.75đ 0.75đ 0.75đ 1 0.5đ 0.5đ KIỂM TRA TIẾT NĂM...
 • 3
 • 274
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết địa 6 – THCS phú lương 20122013 (kèm đáp án)

Đề kiểm tra 1 tiết địa lí 6 – THCS phú lương 2012 – 2013 (kèm đáp án)
... hợp lí, sử dụng phải tiết kiệm (1 ) Câu 2: Thời tiết sử biểu hiện tượng tự nhiên xảy địa phương thời gian ngắn (1 ) Khí hậu lập lập lại của tình hình thời tiết xảy địa phương thời gian dài (1 ) ... TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Hình thức kiểm tra: tự luận Nội dung Nhận biết Tài nguyên khoáng sản Thông hiểu câu (3đ) Thời tiết khí hậu câu (3đ) câu (2đ) Tổng 1 câu (2đ) Lớp vỏ khí Dụng cụ đo Vận dụng 1 ... vỏ khí chia thành tầng (1 ) Đặt điểm tầng đối lưu: (2đ) - Tập trung 90% lương không khí - Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng - Cứ lên cao 10 0m nhiệt độ giảm 0 ,6 độ C - Nơi sinh tượng...
 • 3
 • 264
 • 0

Kiểm tra văn 6 học kỳ I

Kiểm tra văn 6 học kỳ I
... KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp (Th i Gian : 90phút) Học sinh làm vào tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào làm Mã đề: 464 Câu Vai kể truyện " Mẹ hiền ... Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp (Th i Gian : 90phút) Học sinh làm vào tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào làm Mã đề: 491 Câu Em bé Thông minh ... mồ c i B Từ ngư i đấu tranh quật kh i C Từ gi i thần linh D Từ ngư i chòu nhiều đau khổ Câu Vai kể truyện " Mẹ hiền dạy " thuộc thứ mấy? A Ng i thứ ba B Ng i thứ hai C Ng i thứ thứ ba D Ng i thứ...
 • 8
 • 196
 • 2

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK I - Đề số 2
... 4giai đoạn Thực chưa kĩ thuật 1 -2 giai đoạn Chưa hoàn thành kĩ thuật giai đoạn i m Thành tích Nam 2, 0 Trên 40m 1,5 1,0 (mét) Nữ i m Tổng i m Trên 25 m 5-6 7-8 34 đến 39m 19 đến 24 m 3, 5-4 ,5 5-6 ... 28 đến 33m 13 đến 18m 3,0 3-4 0,5 Dư i i 0, 5-1 ,5 1 -2 28 m 13m Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên tự i u chỉnh cho hợp lý NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo ... cu i giữ thăng D Chuẩn bị, chạy đà, sức cu i cùng, ném giữ thăng Em i n cụm từ vào chỗ … cho hợp lý Khi tập kĩ thuật nhảy xa kiểu " Ng i" , giai đoạn giậm nhảy hai giai đoạn(1) nhảy xa Khi giậm...
 • 4
 • 369
 • 1

Đề kiểm tra Thể dục 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Thể dục 8 HK I - Đề số 2
... vòng cung qua xà A Giai đoạn chạy đà C Giai đoạn qua xà B Giai đoạn giậm nhảy D Giai đoạn r i xuống đất Phần II: Thực hành ( 8, 0 i m ) Em tập thể dục phát triển chung (thể dục liên hoàn) 35 nhịp ... vui, tư i Tổng i m 8, 0 Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên tự i u chỉnh cho hợp lý NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục – (04) 9 42 489 4 B i Thị Duơng - Viện ... Phần I: Lý thuyết ( 2, 0 i m) Hãy khoanh tròn chữ in hoa vào trước câu trả l i Em cho biết kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" gồm giai đoạn? A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn Khi thực...
 • 4
 • 497
 • 4

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan ( i m) Câu (2 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý câu ... ý 0,5 i m) a) : C ; b) : B ; c) : D ; d) : B Câu ( i m, ý ghép 0,5 i m) b) Ghép : 1- e , 2- b , 3- a , 4- c II Tự luận (6 i m) Câu (2, 5 i m) a) Khoáng sản vùng có nhiều chủng lo i phân bố ... du miền n i Bắc Bộ? c) Gi i thích ngành công nghiệp luyện kim l i phân bố Th i Nguyên? Câu (3,5 i m) Dựa vào bảng số liệu : Sản lượng thuỷ sản Bắc Trung Bộ Duyên h i Nam Trung Bộ năm 20 02 (nghìn...
 • 5
 • 652
 • 1

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 1
... ngư i đồng sông Hồng (%) Năm 19 95 19 98 2000 2002 Tiêu chí Dân số 10 0,0 Sản lượng lương thực 10 0,0 Bình quân lương thực theo đầu ngư i 10 0,0 10 3,5 11 7,7 11 3 ,8 10 5,6 1 28, 6 12 1 ,8 1 08, 2 13 1 ,1 1 21, 2 ... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan (4 i m) Câu (4 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý ... mạnh kinh tế chủ yếu vùng Trung du miền n i Bắc Bộ? A Khai thác khoáng sản, phát triển thủy i n B Trồng công nghiệp lâu năm, rau cận nhiệt ôn đ i C Trồng lương thực, chăn nu i nhiều gia cầm...
 • 5
 • 465
 • 2

Đề kiểm tra Địa lý 7 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Địa lý 7 HK I - Đề số 2
... (1,0 i m) Câu (1,0 i m) (1 )- giảm (2 )- nhiệt độ (3 )- độ ẩm (4 )- thực vật II TỰ LUẬN (6 i m) Câu (6 i m) - Đặc i m chủ yếu m i trường nhiệt đ i gió mùa (4,5 i m): + Gió th i theo mùa có tính ... nhiệt đ i gió mùa ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 i m) Câu 1: D (0,5 i m) Câu 2: A (0,5 i m) Câu 3: C (0,5 i m) Câu 4: D (0,5 i m) Câu N i a- 4; b- 3; c- 2; d- (1,0 i m) ... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 i m) Hãy khoanh tròn chữ in hoa đầu ý câu sau: Câu Đặc i m chung...
 • 5
 • 607
 • 2

Đề kiểm tra Địa lý 7 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 7 HK I - Đề số 1
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 i m) Hãy khoanh tròn chữ in hoa đầu ý câu sau: Câu Biểu đồ biểu đồ ... (1) 2- tháng (2) -1 0oC (3) thực vật (4) mùa hạ II TỰ LUẬN (7 i m) Câu1 (4 i m): - Nhận xét (1, 0 i m): Dân số tăng liên tục; bắt đầu tăng nhanh từ năm 18 04, đặc biệt tăng nhanh từ năm 19 60 - ... 19 60 - Gi i thích (1, 0 i m): Do tiến lĩnh vực kinh tế - xã h i, y tế… - Hậu (2,0 i m): Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã h i, đặc biệt nước có kinh tế chậm...
 • 6
 • 400
 • 1

Đề kiểm tra Mỹ thuật 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Mỹ thuật 8 HK I - Đề số 2
... - Màu sắc tư i sáng, rõ trọng tâm tranh - Nét vẽ đẹp, tự nhiên, giàu cảm xúc Lo i (7 -8 i m) - Bố cục có nhóm nhóm phụ - Hình ảnh phù hợp v i n i dung chủ đề - B i vẽ có đậm nhạt màu sắc h i ... h i hoà Lo i trung bình ( 5-6 i m) - Bố cục r i rạc, thiếu trọng tâm - Hình ảnh chưa thể rõ n i dung - Màu sắc đậm nhạt chưa rõ ràng Lo i yếu (dư i i m) - Không đạt yêu cầu Nhóm biên soạn: Đàm ... soạn: Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Toản, Bạch Ngọc Diệp, H i Uyên Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo ĐT: 09144 422 98/ 09173531 28 ...
 • 2
 • 243
 • 0

Đề kiểm tra Mỹ thuật 8 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Mỹ thuật 8 HK I - Đề số 1
... - Có thể vận dụng vui ch i, lễ h i Lo i (7 -8 i m): - Tạo dáng mặt nạ - Bố cục hình mảng tương đ i hợp lí - Màu sắc có đậm nhạt - Tính sáng tạo chưa cao Lo i trung bình ( 5-6 i m) - Hình ... chưa sinh động - Trang trí sơ s i, r i rạc - Màu sắc chưa có đậm nhạt Lo i yếu (dư i i m) Không đạt yêu cầu Nhóm biên soạn: Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Toản, Bạch Ngọc Diệp, H i Uyên Viện Chiến lược ... Nguyễn Quốc Toản, Bạch Ngọc Diệp, H i Uyên Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo ĐT: 0 914 4422 98/ 0 917 35 31 28 ...
 • 2
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra li 6đề kiểm tra toán 6 giữa kỳ ide kiem tra li 6 tiet 8de kiem tra li 6 ki 1de kiem tra li 6 ki 2de kiem tra li 6 tiet 26đề kiểm tra toán 6 45 phút chương 2tuyen tap de kiem tra van 6 45 phutđề kiểm tra toán 6 học kỳ igián án đề kiểm tra chất lượng học kì i môn tiếng việtlớp 1đề số 1tài liệu đề kiểm tra chất lượng học kì ii môn toán đề 15 pptxđề kiểm tra 1 tiết địa lí 6 học kì ikiểm tra toán 6 chương ide kiem tra tieng anh giua hk 1 lop 7 cua nam 2012đề kiểm tra toán 6 chương iCông thức tính nhanh bán kính mặt cầuĐề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 giai đoạn 1919-1930 trường THPT DTNT tỉnh Hòa Bình PTDTNT hòa bìnhBKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán so với BCTC năm 2015 đã kiểm toánde thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon vat ly truong thpt le hong phong ha tinh lan 1BKC Bao cao quan tri cong ty ban nien 2017 (ban cong bo ra thi truong)155. cv giai trinh bao caoBao cao tai chinh rieng giua nien do da duoc soat xetbao cao tai chinh hop nhat giua nien do da duoc soat xetGiải trình chênh lệch báo cáo kết quả kinh doanh quý II 2014 so với quý II 2013.TOÁN 12 HK2 SGD BINH THUANchuyen khoa hoc tu nhien lan 1 mon LyĐịa Hàn ThuyênUnit 3 getting startedThuyết minh bộ nhân diện thương hiệu mớide thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon vat ly truong thpt chuyen dai hoc vinh lan 3Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 The bieu quyet 20155 Bao cao tinh hinh hoat dong HDQT 20147 To trinh du kien phan phoi loi nhuan 20148. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015