Các yếu tố biểu thị tình thái nhận thức trong câu tiếng pháp những biểu đạt tương ứng trong câu tiếng việt

Các yếu tố biểu thị tình thái nhận thức trong câu tiếng Pháp - những biểu đạt tương ứng trong câu tiếng Việt

Các yếu tố biểu thị tình thái nhận thức trong câu tiếng Pháp - những biểu đạt tương ứng trong câu tiếng Việt
... NHN THC TRONG CU TING PHP - NHNG BIU T TNG NG TRONG CU TING VIT CHUYấN NGNH: L LUN NGễN NG M S : 5.04.08 LUN N TIN S NG VN Ng-ời h-ớng dẫn khoa học : GS.TS DIệP QUANG BAN PGS.TS NGUYễN THị VIệT ... chớnh lnh vc miờu t cõu Ngoi lun ỏn cũn dng cỏc phng phỏp sau : - Phng phỏp ci biờn - Phng phỏp thng kờ - Phng phỏp phõn tớch - so sỏnh - Phng phỏp phõn loi cu to v ý ngha B cc ca lun ỏn Ngoi phn ... (the maxim of manner) Phi rừ rng - Trỏnh din t ti ngha - Trỏnh m h - Phi ngn gn (trỏnh di dũng khụng cn thit) - Phi cú th t (Theo Grice, 1975) [Dn theo 72 tr 78] Trong giao tip, hi thoi hng ngy,...
 • 192
 • 455
 • 0

Thực trạng tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan của bệnh nhân lao được quản lý tại các trạm y tế của thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp năm 2015

Thực trạng tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan của bệnh nhân lao được quản lý tại các trạm y tế của thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp năm 2015
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG LƯU THANH TÙNG THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC Y U TỐ LIÊN QUANCỦA BỆNH NHÂN LAO ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THỊ XÃ HỒNG NGỰ, TỈNH ... y u tố liên quan bệnh nhân lao quản trạm y tế thị Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp năm 2015 nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành tuân thủ NTĐT lao người bệnh quản điều trị trạm y tế ... đặc biệt y u tố liên quan đến việc tuân thủ NTĐT Đề tài nghiên cứu Thực trạng tuân thủ điều trị y u tố liên quan bệnh nhân lao quản trạm y tế thị Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp năm 2015 nhằm...
 • 79
 • 511
 • 4

Các yếu tố liên quan đến thai lưu không rõ nguyên nhân 20-40 tuần

Các yếu tố liên quan đến thai lưu không rõ nguyên nhân 20-40 tuần
... liên quan đến thai lưu không nguyên nhân yếu tố phát trình khám thai định kỳ Việc khám thai định kỳ yếu tố quan trọng việc phát sớm yếu tố nguy dự phòng thai lưu không nguyên nhân ABSTRACT ... từ 20% đến 30,2%(8) Vì thế, việc xác định yếu tố liên quan đến thai lưu không nguyên nhân góp phần giảm tỷ lệ thai lưu Trên giới, đa số tác giả nhận thấy yếu tố liên quan đến thai lưu bao ... Phi(15) Thực tế, nguyên nhân thai lưu phức tạp khoảng 30% thai lưu không nguyên nhân Trong thập kỷ qua, tỷ lệ thai lưu nói chung giảm dần, tỷ lệ thai lưu không nguyên nhân tương đối ổn...
 • 30
 • 430
 • 0

khảo sát mật độ xương và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính

khảo sát mật độ xương và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính
... Khảo sát mật độ xương yếu tố liên quan bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính nhằm hai mục tiêu: Đánh giá mật độ xương bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính Khảo sát số yếu tố liên quan đến mật độ ... đến mật độ xương bệnh nhân gút Tuy nhiên, yếu tố tham gia vào chế loãng xương nam giới nói chung, loãng xương bệnh nhân gút phải kể 17 đến vai trò yếu tố gây viêm tình tạng viêm khớp mạn tính, ... xương: MĐX ≤ -2,5 - Loãng xương nặng: MĐX ≤ -2,5 kèm theo gãy xương 1.3 Các yếu tố liên quan đến thay đổi mật độ xương bệnh nhân gút Hiện nay, chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng...
 • 84
 • 353
 • 3

Nghiên cứu sự hòa nhập vào cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng ở bệnh nhân phong tại tỉnh Quảng Nam – năm 2013

Nghiên cứu sự hòa nhập vào cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng ở bệnh nhân phong tại tỉnh Quảng Nam – năm 2013
... khả tái hòa nhập vào cộng đồng yếu tố ảnh hưởng bệnh nhân phong Chính lý thực đề tài: Nghiên cứu hòa nhập vào cộng đồng yếu tố ảnh hưởng bệnh nhân phong tỉnh Quảng Nam năm 2013 Mục tiêu: Mô ... lệ hòa nhập vào cộng đồng mức độ cao; + Tỷ lệ hòa nhập vào cộng đồng; + Tỷ lệ chưa hòa nhập vào cộng đồng 2.2.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ hòa nhập cộng đồng BN phong - Bản thân bệnh nhân ... GIÁ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA BỆNH NHÂN PHONG 3.3.1 Hòa nhập cộng đồng chung bệnh nhân phong Bảng 3.15 Hòa nhập cộng đồng theo mức độ (n=174) Mức độ hòa nhập n Tỷ lệ % - Hòa nhập 142 81,6 + Hòa nhập...
 • 97
 • 431
 • 0

Khảo sát các phương tiện biểu thị tình thái phản thực hữu (counter - factive) trong tiếng Việt

Khảo sát các phương tiện biểu thị tình thái phản thực hữu (counter - factive) trong tiếng Việt
... ngữ tình thái biểu thị tình thái nhận thức thực hữu (factive), quán 25 ngữ tình thái biểu thị tình thái nhận thức phản thực hữu (counter- factive) quán ngữ tình thái biểu thị tình thái không thực ... việc khảo sát phương tiện biểu thị tình thái phản thực hữu( counter- factive) tiếng Việt Có nhiều lí dẫn đến việc lựa chọn vấn đề này: Như người biết, phương tiện biểu thị tình thái phản thực hữu ... nhận rộng rãi: - Tình thái thực hữu (factual) - Tình thái phi thực hữu (non- factual) - Tình thái phản thực hữu (counter- factual) Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam theo hướng chấp nhận cách phân loại...
 • 129
 • 400
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ làm việc của nhân viên tại công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ làm việc của nhân viên tại công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
... viên tối ƣu, để yếu tố thực đóng góp vào thành công tổ chức? Đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ làm việc nhân viên công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam đƣợc chọn làm đề tài nghiên cứu ... nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng văn hóa doanh nghiệp đến thái độ hiệu làm việc nhân viên công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam - Đối tƣợng khảo sát: Là nhân viên ... tiêu nghiên cứu  Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến thái độ hiệu làm việc nhân viên  Xác định mức độ tƣơng quan yếu tố ảnh hƣởng thái độ hiệu làm việc nhân viên  Kiểm định xây dựng hàm hồi quy yếu...
 • 110
 • 860
 • 5

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TPHCM ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO QUA TIN NHẮN VĂN BẢN SMS TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.PDF

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TPHCM ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO QUA TIN NHẮN VĂN BẢN SMS TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.PDF
... D ut tin nh SMS qu n SMS ng h ng c i quan h gi ,s s ic n SMS qu ng h p: i v i tin nh n SMS qu i v i tin nh n SMS qu i v i tin nh n SMS qu i v i qu ng cs 25 a Tsang SMS qu ng s n ng b c SMS c ... Marketing c a Dickinger qu tho ct b tin nh n SMS m t tin nh n truy n t i n i dung n M t m u qu tin nh cl m t n SMS g m 18 M u qu tin nh ph n h i d i nh tin nh n M u qu tin nh h id n SMS n SMS ... ts ng s cung c p m t s m nh 2.2.3.2 Qu tin nh D n SMS Qu tin nh n SMS ng c mv cung c p nh m u qu tin nh n qu ng ng s (2004), tin nh n SMS d ng tin nh n SMS g n linh ho t v th n ph m, d ch v Theo...
 • 124
 • 129
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng đối với phấn trang điểm tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng đối với phấn trang điểm tại thị trường TP Hồ Chí Minh
... a khách hàng n ý nh hành vi c a khách hàng i vi ph n trang im 1.3 Các câu hi nghiên cu Các y u t xây dng nên giá tr c m nh n c a khách hàng cho ph n trang im? Trong y u t t o nên giá ... H+ Chí Minh" 1.2 M c tiêu nghiên cu nhim v nghiên cu ánh giá mc tác ng c a tng y u t n giá tr c m nh n c a khách hàng i vi ph n trang im Mc tác ng giá tr c m nh n c a khách hàng ... nh n c a khách hàng, y u t quan tr(ng nh t tác ng n giá tr c m nh n c a khách hàng i vi ph n trang im? i vi ph n trang im, s tha mãn c a khách hàng giá tr c m nh n c a khách hàng có...
 • 123
 • 169
 • 0

Thực trạng tai nạn lao động và các yếu tố liên quan ở công nhân khai thác, chế biến đá tại xã trung sơn, huyện lương sơn, tỉnh hòa bình, năm 2014

Thực trạng tai nạn lao động và các yếu tố liên quan ở công nhân khai thác, chế biến đá tại xã trung sơn, huyện lương sơn, tỉnh hòa bình, năm 2014
... LIÊN QUAN CÔNG NHÂN KHAI THỰC TRẠNG TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CÔNG NHÂN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN ĐÁ TRUNG SƠN, THÁC, CHẾ BIẾN ĐÁ TẠI XÃ TẠI XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA ... Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, năm 2014 tiến hành nhằm mô tả thực trạng tai nạn lao động xác định yếu tố liên quan đến tai nạn lao động công nhân khai thác, chế biến đá địa bàn ... động yếu tố liên quan công nhân khai thác, chế biến đá Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, năm 2014. ” cần thiết nhằm tìm hiểu thực trạng TNLĐ công nhân khai thác, chế biến đá địa bàn xã...
 • 99
 • 301
 • 2

NGHIÊN cứu TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN vết mổ và các yếu tố LIÊN QUAN ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT tại KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG cần THƠ

NGHIÊN cứu TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN vết mổ và các yếu tố LIÊN QUAN ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT tại KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG cần THƠ
... thấy nhiễm khuẩn vết mổ hoàn toàn khác biệt gây tê gây mê qua nội khí quản Kết luận Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ chung khoa khoa Ngoại Bệnh viện Đa Khoa trung ơng Cần Thơ năm 2011 5,7% Nhiễm khuẩn vết ... thuộc nhóm bệnh viện có tỉ lệ NKVM trung bình Nhiễm khuẩn vết mổ yếu tố liên quan 2.1 Thời gian mổ: kéo dài thời gian mổ khả NKVM cao, theo nghiên cứu 150 phút, tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 9,5%, thời ... 0,05 Bảng Nhiễm khuẩn vết mổ yếu tố liên quan Đặc điểm Sạch Phân Sạch /nhiễm loại Nhiễm vết mổ Dơ < 60 phút Thời 60 - 90 gian 91 - 150 mổ > 150 phút Có Dẫn lu Không Nhiễm khuẩn vết mổ Có Không...
 • 4
 • 711
 • 8

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần công trình đô thị bảo lộc

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần công trình đô thị bảo lộc
... hài lòng công việc nhân viên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc, yếu tố tác động đến mức độ hài lòng công việc nhân viên Công ty ... đến câu hỏi sau: - Mức độ hài lòng công việc nhân viên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc nào? - Làm để nâng cao mức độ hài lòng công việc nhân viên Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo ... Tôi cam đoan luận văn “ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẢO LỘC” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu...
 • 122
 • 170
 • 2

Tỉ lệ bệnh da và các yếu tố liên quan trên công nhân thu hoạch và chế biến mủ cao su

Tỉ lệ bệnh da và các yếu tố liên quan trên công nhân thu hoạch và chế biến mủ cao su
... thấy công trình nghiên cứu công nhân làm công tác thu hoạch mủ cao su chế biến mủ cao su công ty cao su Vì tiến hành đề tài nghiên cứu "Tỉ lệ bệnh da yếu tố liên quan công nhân thu hoạch chế biến ... luận sau: Tỉ lệ mắc bệnh da Tỉ lệ mắc bệnh da công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su Công ty Cao su Tây Ninh 66,33% Tỉ lệ bệnh da thường gặp theo thứ tự là: Bệnh da nhiễm trùng chiếm tỉ lệ cao 48,50% ... Tất công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su Công ty Cao su Tây Ninh Dân số chọn mẫu: Tất công nhân thu hoạch chế biến mủ cao su Công ty Cao su Tây Ninh thời gian tháng 11-12/2007 Cở mẫu: Tỉ lệ...
 • 32
 • 458
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích ngữ liệu chúng tôi nhận thấy các quán ngữ biểu thị tình thái nhận thức không thực hữu có những đặc điểm đáng chú ýđiều kiện sử dụng các quán ngữ biểu thị tình thái nhận thức không thực hữucác quán ngữ biểu thị tình thái nhận thức phản thục hữuđiều kiện sử dụng các quán ngữ biểu thị tình thái nhận thức phản thực hữucác phương tiện biểu thị tình thái nhận thức nói chungđiều kiện sử dụng quán ngữ biểu thị tình thái nhận thức thực hữuđịnh ngữ câu biểu thị tình thái nhận thứcđịnh ngữ biểu thị tình thái nhận thức chiếm đa sốđịnh ngữ biểu thị tình thái nhận thức đa dạng về mặt nội dung biểu đạtcác yếu tố của thị trường không hoàn hảo nên giá cả của những sản phẩm giống nhau ở các nước khác nhau có thể không bằng nhau khi tính bằng một đồng tiền chungcác yếu tố biểu đạtphân tích ngữ liệu chúng tôi nhận thấy các quán ngữ gắn với tình thái nhận thức thực hữu có những đặc điểm đáng chú ýkhảo sát ngữ liệu chúng tôi nhận thấy các quán ngữ gắn với tình thái nhận thức phản thực hữu có những đặc điểm cơ bản đáng chú ýcác yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trong trung tâmcác yếu tố đánh giá tính khả thi của hệ thốngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại