ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA HÌNH GEN CAST TRÊN HEO RỪNG TÂY NGUYÊN ( Sus crofa )

đánh giá sự đa dạng của các dòng, giống đậu tương dựa trên chỉ thị hình thái và chỉ thị phân tử SSR

đánh giá sự đa dạng của các dòng, giống đậu tương dựa trên chỉ thị hình thái và chỉ thị phân tử SSR
... n gi a dòng, gi ng ñ u tương b ng ch th hình thái ch th phân t 1.2.2 Yêu c u ðánh giá ñ c ñi m th c v t h c, sinh trư ng su t c a dòng, gi ng ñ u tương Dùng tính tr ng hình thái ñ ñánh giá ña ... “ðánh giá s ña d ng c a dòng, gi ng ñ u tương d a ch th hình thái ch th phân t SSR 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích ðánh giá kh sinh trư ng, phát tri n su t c a 36 dòng, gi ng ñ u tương ... di truy n ch th hình thái, ch th sinh hóa ch th phân t Ch th hình thái lo i ch th có th nhìn th y ño ñ m ñư c hay nói cách khác ñ c ñi m hay tính tr ng hình thái Ch th hình thái d dàng nh n...
 • 107
 • 472
 • 0

Đánh giá tính đa hình thái vùng gen ty thể HV1 và HV2 trên một số dân tộc người việt nam

Đánh giá tính đa hình thái vùng gen ty thể HV1 và HV2 trên một số dân tộc người việt nam
... nghiờn cu Gen Protein, B mụn Húa sinh, Trng i hc Y H Ni B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI TRN TH THY HNG ĐáNH GIá TíNH ĐA HìNH THáI GEN TY THể HV1 HV2 TRÊN MộT Số DÂN TộC NGƯờI VIệT NAM Chuyờn ... on gen HV1 v HV2 3.1.1 Cỏc SNP thng gp Bng 3.1: Bng t l cỏc SNP thng gp trờn gen HV1 v HV2 (n=500) V trớ a hỡnh thng gp trờn gen HV1 T16189C A16183C T l T l % V trớ a hỡnh thng gp trờn gen HV2 ... siờu bin HV1 v HV2 s cung cp s liu cn thit cho cỏc nghiờn cu v y hc, di truyn hc v nhiu lnh vc cú liờn quan khỏc 1.3.3 a hỡnh trờn gen HV1 v HV2 ca DNA ty th Cng ging nh h gen nhõn, h gen ty th...
 • 47
 • 218
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền các giống dòng chè (camellia sinensis(l ) o kuntze) ở việt nam bằng chỉ thị hình thái và chỉ thị phân tử microsatellite (SSR)

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền các giống dòng chè (camellia sinensis(l ) o kuntze) ở việt nam bằng chỉ thị hình thái và chỉ thị phân tử microsatellite (SSR)
... (NOMAFSI) Nhận dạng di truyền giống/ dòng chè thị phân tử Phân tính đánh giá đa dạng di truyền giống/ dòng chè SSR dựa kết đánh giá hình thái Phân tích đánh giá đa dạng di truyền quần thể chè; giống ... cho công tác chọn t o giống chè khiêm tốn Vì vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền giống/ dòng chè (Camellia sinensis (L .) O Kuntze) Việt Nam thị hình thái thị phân tử ... 1.3.1 Nghiên cứu đa dạng di truyền chè thị hình thái 1.3.2 Nghiên cứu đa dạng di truyền chè thị hóa sinh 1.3.3 Nghiên cứu đa dạng di truyền chè thị DNA Chương 2: Vật liệu phương pháp nghiên cứu...
 • 163
 • 409
 • 5

Đánh giá tính đa hình ADN và khả năng chọn dòng tế bào đột biến ở một số giống lúa đặc sản

Đánh giá tính đa hình ADN và khả năng chọn dòng tế bào đột biến ở một số giống lúa đặc sản
... Hạt giống lúa Tạo thu Tạo mô sẹo Tách ADN Xử lý đột biến Đánh giá đa hình ADN kỹ thuật RAPD Tái sinh xác định ngưỡng xử lý đột biến 14 Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm tổng quát 2.2.1 Nghiên cứu tính đa ... nghiên cứu tính đa hình ADN 20 giống lúa Tám có nguồn gốc khác đợc trình bày bảng 2 Đối tợng dùng nghiên cứu chọn dòng đột biến giống lúa: Tám Xoan, Tám ấp Bẹ, Dự Thơm Tẻ Di Hơng Tất giống lúa đợc ... tần số đột biến tăng lên gấp 10 - 100 lần, chọn cá thể đột biến nhanh có hiệu so với biện pháp chọn giống thông thờng khác áp dụng cho nguyên vẹn mức độ tế bào, tế bào đơn bội hầu nh đặc điểm đột...
 • 34
 • 385
 • 1

Đánh giá sự đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập

 Đánh giá sự đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập
... 2.4 Đa dạng di truyền – số phƣơng pháp nghiên cứu đa dạng di truyền 2.4.1 Đa dạng di truyền Đa dạng di truyền tập hợp tất gen khác của tất cá thể thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật Đa dạng di ... 17 2.4 Đa dạng di truyền – số phƣơng pháp nghiên cứu đa dạng di truyền 18 2.4.1 Đa dạng di truyền 18 2.4.2 Một số phƣơng pháp nghiên cứu đa dạng di truyền 18 ... đó , đa tiế n hành nghiên cƣ́u và thƣ̣c hiê ̣n đề tài : Đa nh giá đa dạng di truyền giống lan rừng Dendrobium thu thập ta ̣i Thành ph ố Hồ Chí Minh và rƣ̀ng Nam Cát Tiên bằ ng kỹ thu ...
 • 97
 • 329
 • 2

Đánh giá sự đa dạng di truyền ở mục phân tử của một số giống đậu tương

Đánh giá sự đa dạng di truyền ở mục phân tử của một số giống đậu tương
... đánh giá đa dạng di truyền mối quan hệ di truyền mức độ phân tử Li cs (2002) phân tích 10 giống đậu tương trồng đậu tương dại bốn tỉnh Trung Quốc bổ sung liệu đa dạng thị phân tử RAPD giống đậu ... đa hình (chiếm 37,5%) Phân tích đa dạng di truyền 16 giống đậu tương địa phương cho thấy, hệ số tương đồng di truyền 16 giống đậu tương dao động từ 0,745-0,963 giống đậu tương nghiên cứu chia ... giống đậu tương [6] Sự đa dạng di truyền đậu tương dại (Glycine soja Siebold et Zucc.) vùng Viễn Đông nước Nga đánh giá mức phân tử Seitova cs (2004) [9] Những nghiên cứu đa dạng di truyền cấu...
 • 8
 • 367
 • 0

ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN Ở MỨC PHÂN TỬ CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) ĐỊA PHƯƠNG pdf

ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN Ở MỨC PHÂN TỬ CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill) ĐỊA PHƯƠNG pdf
... đánh giá đa dạng di truyền mối quan hệ di truyền mức độ phân tử Li cs (2002) phân tích 10 giống đậu tương trồng đậu tương dại bốn tỉnh Trung Quốc bổ sung liệu đa dạng thị phân tử RAPD giống đậu ... đa hình (chiếm 37,5%) Phân tích đa dạng di truyền 16 giống đậu tương địa phương cho thấy, hệ số tương đồng di truyền 16 giống đậu tương dao động từ 0,745-0,963 giống đậu tương nghiên cứu chia ... tính đa dạng di truyền giống đậu tương địa phương có p h ứng khác với ản bệnh gỉ sắt [10] Trong nghiên cứu này, trình bày kết đánh giá đa dạng di truyền số giống đậu tương địa phương kỹ thuật...
 • 8
 • 255
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI PHÍA ĐÔNG BẮC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN - HỮU LŨNG - LẠNG SƠN potx

ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI PHÍA ĐÔNG BẮC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN - HỮU LŨNG - LẠNG SƠN potx
... thực vật Cúc Phương, Sa Pa PSP Điều chứng tỏ tính đa dạng thực vật tương đương với hệ thực vật Ba Bể, đa dạng so với hệ thực vật Cúc Phương, Sa Pa PSP Điều hoàn toàn phù hợp với thực tế vì: - Các ... thực tế vì: - Các hệ thực vật khác nghiên cứu từ lâu kỹ phân tích - hệ thực vật Hữu Liên tuý núi đá vôi đai thấp hầu hết sườn dốc Chúng thống kê khu vực nghiên cứu có 11 họ đa dạng (11 loài trở ... (phần thực vật) , Hà Nội Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Thời (1998), Đa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Từ Văn Tiệp (2000), Đánh giá tính đa dạng...
 • 6
 • 359
 • 0

đánh giá sự đa dạng hóa sinh kế với xóa đói giảm nghèo ở xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

đánh giá sự đa dạng hóa sinh kế với xóa đói giảm nghèo ở xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
... Đánh giá đa dạng hóa sinh kế với xóa đói giảm nghèo Quảng Lợi huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu đề tài: * Mục tiêu tổng quát: Đánh giá đa dạng hoạt động tạo thu nhập với xóa ... xóa đói giảm nghèo nhân dân Quảng Lợi huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế * Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu tình trạng nghèo đói đánh giá sinh kế hộ nghèo - Xác định hình thức kết đa dạng hóa sinh ... nhập có khả góp phần xóa đói giảm nghèo 4.2 Tình hình đa dạng hóa sinh kế Quảng Lợi 4.2.1.Tình hình đa dạng hóa trồng trọt chăn nuôi Sự đa dạng hóa trồng trọt Quảng Lợi từ 1997 đến 2006...
 • 54
 • 804
 • 5

BÁO CÁO KHOA HỌC: "ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI PHÍA ĐÔNG BẮC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN - HỮU LŨNG - LẠNG SƠN" ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... Lạng Sơn, làm sở cho công tác bảo tồn sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật vùng đá vôi, chọn đề tài:" đánh giá tính đa dạng thực vật núi đá vôi phía Đông Bắc khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên - ... (2000), Đánh giá tính đa dạng thực vật vùng núi đá vôi khu vực Đông Bắc vườn Quốc gia Ba Bể, Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Tây Trung tâm Khoa học Tự nhiên ... thực vật Cúc Phương, Sa Pa PSP Điều chứng tỏ tính đa dạng thực vật tương đương với hệ thực vật Ba Bể, đa dạng so với hệ thực vật Cúc Phương, Sa Pa PSP Điều hoàn toàn phù hợp với thực tế vì: - Các...
 • 15
 • 188
 • 0

Đánh giá sự đa dạng thành phần loài sinh vật ở hồ Thủy Tiên, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá sự đa dạng thành phần loài sinh vật ở hồ Thủy Tiên, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
... mặt hồ Thủy Tiên cạn khô không cấp nước sau nhiều ngày không mưa Đa dạng loài sinh vật HST hồ Thủy Tiên Nhóm Thực vật (rong đuôi chó) Nhóm Nhóm Tỉ lệ thành phần loài có hệ sinh thái hồ Thủy Tiên ... I MỞ ĐẦU I MỞ ĐẦU Cở I MỞ ĐẦU Cơ I MỞ ĐẦU Cơ I MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu Mục I MỞ ĐẦU Các Phạm vi nghiên cứu II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... IV KẾT LUẬN Hệ sinh thái dần vào suy thoái, cần có biện pháp cải thiện ngăn chặn điều xảy Hãy bảo vệ hệ sinh thái phát triển cách bền vững Giúp cho giới sinh vật quanh ta ngày đa dạng phong phú...
 • 40
 • 378
 • 0

đánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (glycine max merril) địa phương

đánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (glycine max merril) địa phương
... giống đậu tương đột biến tập đoàn giống đậu tương địa phương Các giống đậu tương địa phương Việt Nam đa dạng, phong phú kiểu hình kiểu gen Đây nguồn vật liệu quý cho công tác chọn tạo giống đậu tương ... [34] Sự đa dạng di truyền đậu tương dại (Glycine soja Siebold et Zucc.) vùng Viễn Đông nước Nga đánh giá mức phân tử Seitova đtg (2004) [43] Wie An, Hongkun Zhao cs (2009), Đánh giá đa dạng di truyền ... chọn giống đậu tương có chất lượng tốt phục vụ công tác lai tạo giống, lựa chọn tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ là: Đánh giá đa dạng di truyền số giống đậu tƣơng (Glycine max (L.)...
 • 70
 • 114
 • 0

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR

Nghiên cứu đánh giá sự đa dạng di truyền một số giống chè đặc sản trồng tại Thái Nguyên bằng kĩ thuật SSR
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LÊ QUANG THƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG CHÈ ĐẶC SẢN TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN BẰNG KĨ THUẬT SSR Chuyên ngành: Công ... chè đặc sản làm vật liệu chọn giống vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền số giống chè đặc sản trồng Thái Nguyên thuật ... thuật SSR Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đƣợc thị SSR mẫu chè nghiên cứu số giống chè đặc sản địa phƣơng Xác định đƣợc khoảng cách di truyền số giống chè đặc sản địa phƣơng đƣợc trồng Thái Nguyên...
 • 66
 • 359
 • 0

Đánh giá sự đa dạng đi truyền của một số mẫu đậu đen (Vigna cylindrica) địa phương trồng tại tỉnh Bắc Giang bằng chỉ thị phân tử RAPD

Đánh giá sự đa dạng đi truyền của một số mẫu đậu đen (Vigna cylindrica) địa phương trồng tại tỉnh Bắc Giang bằng chỉ thị phân tử RAPD
... trồng tỉnh Bắc Giang thị phân tử RAPD Xác định sai khác hệ gen mối quan hệ di truyền số mẫu giống đậu đen địa phương trồng tỉnh Bắc Giang thị phân tử RAPD 3.1 Phân tích đa dạng số đặc đi m hình thái, ... Nam – Bắc Giang Đậu đen BG2 Lục Ngạn – Bắc Giang Đậu đen BG3 Sơn Động – Bắc Giang Đậu đen BG4 Lạng Giang Bắc Giang Đậu đen BG5 Yên Thế – Bắc Giang Đậu đen BG6 Tân Yên – Bắc Giang Đậu đen BG7 ... di truyền kỹ thuật sinh học phân tử bắt đầu Xuất phát từ lý lựa chọn tiến hành đề tài luận văn thạc sĩ là: Đánh giá đa dạng di truyền số mẫu đậu đen (Vigna cylindrica) địa phƣơng trồng tỉnh Bắc...
 • 59
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phan tich danh gia su thanh cong cua nescaphe tren toan cauphần 3 đánh giá chung tình hình tiêu thụ trên thị trường nội địa8đánh giá chung tình hình tiêu thụ trên thị trường nội địađánh giá sự đa dạng của sản phẩm dịch vụđiều tra đánh giá thực trạng canh tác nương rẫy các tỉnh tây nguyênứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại một điểm đến trường hợp thành phố đà nẵngđánh giá sự biến động của giá cả thị trường năm qua cũng như những năm tới trên cơ sở sự biến động về tình hình tài chính khu vực và thế giới tình hình chính trị trong và ngoài nướctrên cơ sở kết quả đánh giá các loại hình sử dụng đất đề xuất được các loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện kỳ anhđánh giá dạy học tích cực dựa trên các phản hồi hon da cuoi clip vn mp4 100119 nhin qua khung cua so pps cau chuyen con kien ppt sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý docmô hình đánh giá sự hài lòngmô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàngmô hình đánh giá sự hài lòng của nhân viêncác mô hình đánh giá sự hài lòngnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnslide danh gia su hai long cua khach hang tai khach san novotel da nangchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học