ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY DÀI HẠN PHÁT HIỆN CÁC BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ Ở BỆNH NHÂN ĐA U TỦY XƯƠNG TẠI VIỆN HUYẾT HỌCTRUYỀN MÁU TW

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
... chân kh6ong sản phẩm thu dạng bột Chương : Nuôi cấy vi khuẩn Tóm tắt nội dung chương : hướng dẫn nuôi cấy vi khuẩn có lợi, ứng dụng vào sống, cách nuôi cấy vi khuẩn khác tương tự bạn tìm hiểu thêm ... 100 μg/ml) nước muối đệm Hanks đưa đến phòng thí nghiệm để tách tế bào Cách tính thông dụng Khotien.vn | Tài liệu viết Lê Hoàng Duy 22 2011 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào γ : khối lượng tế bào vi khuẩn ... cho 2,5 – ml Chú ý : + Dung dịch làm việc phòng không tháng Khotien.vn | Tài liệu viết Lê Hoàng Duy 2011 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào + Chưa pha bica sử dụng tháng Bica tên viết tắt : Bicacbonat...
 • 25
 • 880
 • 5

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương
... dân biết bảo tồn thuốc quí trước thảm họa bị tuyệt chủng [27] 2.2 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật nhân giống bảo tồn nguồn gen thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật kỹ thuật quan ... tác dụng chữa bệnh Mắt trâu Vì vậy, cần có nghiên cứu đầy đủ ứng dụng nhân giống bảo tồn loài Với lý tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh bảo tồn Mắt trâu ... Bao gồm: - Nuôi cấy non trưởng thành - Nuôi cấy quan - Nuôi cấy phôi - Nuôi cấy sẹo - Nuôi cấy tế bào trần Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào Haberlandt...
 • 45
 • 3,385
 • 8

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên Hoa Lily

 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên Hoa Lily
... độ nuôi cấy giai đoạn đồng nuôi cấy 240C mẫu cấy lily Thí nghiệm Sự biểu tạm gen số giống lily đồng tiền Sau xác định môi trường đồng nuôi cấy, thời gian tiền nuôi cấy, thời gian đồng nuôi cấy, ... Bảng Sự phát triển vi khuẩn đồng nuôi cấy với mẫu cấy lily nhiệt độ 210C (sau đồng nuôi cấy ngày) Stt Nhiệt độ đồng nuôi cấy Giống Tỷ lệ sống mẫu cấy (%) Tiền nuôi cấy ngày Biểu vi khuẩn Không Có ... tiền nuôi cấy ngày cho xuất vi khuẩn Agrobacterium Vi khuẩn Agrobacterium không xuất đồng nuôi cấy với mẫu giống lily mẫu cấy chưa qua tiền nuôi cấy Như vậy, thời gian tiền nuôi cấy mẫu lily...
 • 8
 • 1,291
 • 19

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl
... “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ SẸO TẠO DỊCH HUYỀN PHÙ CÂY Drosera burmanni Vahl TRONG THU NHẬN HỢP CHẤT ANTHRAQUINONE ” đời 1.2 Mục tiêu  Khảo sát khả tạo sẹo từ Drosera ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************** KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI ́ CÂY MÔ SẸO TẠO DICH HUYỀN PHÙ CÂY ̣ Drosera ... Drosera burmanni Vahl Khảo sát khả tạo dịch huyền phù tế bào Drosera burmanni Vahl Khảo sát hàm lƣợng hợp chất quinone thu đƣợc từ nuôi cấy dịch huyền phù 1.3 Yêu cầu  Tạo đƣợc mô...
 • 108
 • 339
 • 2

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl trong thu nhận hợp chất Anthraquinone

Khảo sát khả năng ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo tạo dịch huyền phù cây Drosera burmanni Vahl trong thu nhận hợp chất Anthraquinone
... “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THU T NUÔI CẤY MÔ SẸO TẠO DỊCH HUYỀN PHÙ CÂY Drosera burmanni Vahl TRONG THU NHẬN HỢP CHẤT ANTHRAQUINONE ” đời 1.2 Mục tiêu  Khảo sát khả tạo sẹo từ Drosera ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************************** KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG KỸ THU T NUÔI ́ CÂY MÔ SẸO TẠO DICH HUYỀN PHÙ CÂY ̣ Drosera ... Drosera burmanni Vahl Khảo sát khả tạo dịch huyền phù tế bào Drosera burmanni Vahl Khảo sát hàm lƣợng hợp chất quinone thu đƣợc từ nuôi cấy dịch huyền phù 1.3 Yêu cầu  Tạo đƣợc mô...
 • 108
 • 413
 • 9

ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong công tác nhân giống cây mía

ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong công tác nhân giống cây mía
... đổi xytokinin (BA kinetin) từ 0,5 đến 1,0ppm sau ngày nuôi cấy, mầm mía giống bắt đầu hình thành công thức Sau 15 ngày, tỷ lệ tái sinh chồi đạt 60% công thức đối chứng (không có BA K) 80% công thức ... 86.7 92,5 85,9 90,3 Trong nuôi cấy in vitro ngời ta thờng thay đổi tỷ lệ auxin xytokinin để kích thích khả tái sinh chồi từ mẫu cấy (M.A Mamun, M.B.H.Sikdar, 2004) Với auxin nồng độ thấp (0,5ppm ... kinetin với nồng độ 1ppm vào môi trờng nuôi cấy, hệ số nhân chồi cấy chuyển thời điểm tuần 4,4 4,5 lần với BA (bảng3) 5,3 5,5 lần với kinetin (bảng 4) Khi tăng BA Kinetin lên 1,5 2ppm hệ số nhân...
 • 6
 • 599
 • 6

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum)

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum)
... "Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy thực vật vào nhân giống chua múi (Lycopersicon esculentum) Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài Xây dựng quy trình nhân giống chua múi phương pháp nuôi cấy ... trưởng nuôi cấy chua 2.2.2 Ý nghĩa thực tiễn Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống chua múi kỹ thuật nuôi cấy thực vật Tạo tiền đề cho công tác sản xuất đồng loạt giống chua múi ... quan thực vật nuôi cấy invitro Ở chua chúng làm gia tăng hình thành chồi, ức chế tạo sẹo [32] Các nghiên cứu nuôi cấy chua Việt Nam 1.6 Kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào ứng dụng nhân giống...
 • 83
 • 1,339
 • 8

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong công tác nhân giống cây mía (Saccharum officinarum L.) docx

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong công tác nhân giống cây mía (Saccharum officinarum L.) docx
... đổi xytokinin (BA kinetin) từ 0,5 đến 1,0ppm sau ngày nuôi cấy, mầm mía giống bắt đầu hình thành công thức Sau 15 ngày, tỷ lệ tái sinh chồi đạt 60% công thức đối chứng (không có BA K) 80% công thức ... 86.7 92,5 85,9 90,3 Trong nuôi cấy in vitro ngời ta thờng thay đổi tỷ lệ auxin xytokinin để kích thích khả tái sinh chồi từ mẫu cấy (M.A Mamun, M.B.H.Sikdar, 2004) Với auxin nồng độ thấp (0,5ppm ... kinetin với nồng độ 1ppm vào môi trờng nuôi cấy, hệ số nhân chồi cấy chuyển thời điểm tuần 4,4 4,5 lần với BA (bảng3) 5,3 5,5 lần với kinetin (bảng 4) Khi tăng BA Kinetin lên 1,5 2ppm hệ số nhân...
 • 6
 • 469
 • 3

ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong bảo tồn nguồn gen cây ăn quả có múi việt nam

ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong bảo tồn nguồn gen cây ăn quả có múi ở việt nam
... PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN VŨ HẰNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TRONG BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ : 60.62.01.10 ... tiết sinh trưởng môi trường sử dụng bảo tồn nguồn gen ăn múi điều kiện invitro - Là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy ứng dụng kỹ thuật bảo tồn nguồn gen ăn múi invitro 1.3.2 ... Bảo tồn nguồn gen ăn múi cần tiếp cận tổng hợp bảo tồn In situ Ex situ, để trì nguồn vật liệu di truyền bệnh, bảo tồn in vivo với nguồn gen ăn múi khó khăn dễ tái nhiễm Một số loài nguồn...
 • 106
 • 198
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh cây hoa nhài nhật ( braufel dsla hopeana benth )

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh cây hoa nhài nhật ( braufel dsla hopeana benth )
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ………………… NGUYỄN THỊ THÚY ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT ĐỂ NHÂN NHANH CÂY HOA NHÀI NHẬT (BRUNFELDSIA HOPEANA BENTH) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tựu nuôi cấy tế bào thực vật Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật trở thành phương thức quan trọng để nhân nhanh, đặc biệt khó nhân nhanh phương pháp truyền thống Đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng ... truyền Xuất phát từ sở trên, tiến hành đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật để nhân nhanh hoa Nhài Nhật (Brunfeldsia hopeana Benth) ’’ Nguyễn Thị Thúy 11 K34E Sinh - KTNN Khóa luận...
 • 53
 • 278
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum) luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi (lycopersicon esculentum) luận văn thạc sĩ nông nghiệp
... "úng dụng kỹ thuật nuôi cấy thụ? vật vào nhân giống chua múi (Lycopersicon esculentum) Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu đề tài 3.28 Xây dựng quy trình nhân giống chua múi phương pháp nuôi cấy ... thực vật 3.31 Đánh giá tác động số chất điều tiết sinh trưởng nuôi cấy chua 2.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 3.32 Bước đầu xây dựng quy trình nhân giống chua múi kỹ thuật nuôi cấy thực vật ... Dương, Kỳ Sơn Trước đây, giống chua trồng nhiều địa phương tỉnh Nghệ An Hiện nhiều giống chua nhập nội đưa trồng nhiều làm dần giống chua múi Các giống chua địa phương thường có...
 • 12
 • 323
 • 0

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DATA MINING TRONG VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DATA MINING TRONG VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... thiệt hại việc gian lận báo cáo tài bị phát hiện, nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho khó mà xác định thiệt hại thực lẽ tất gian lận bị phát tất gian lận phát báo cáo tất gian lận báo cáo bị khởi ... mức độ phát sai lệch báo cáo tài 17 ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 3.3 Đối chiếu báo cáo tài có sai lệch với báo cáo tài sai lệch Trong phương pháp này, tác giả dùng mô hình để xác định sai ... ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MỤC LỤC  ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐẶT VẤN ĐỀ Gian lận công bố thông tin báo cáo tài (BCTC) chủ đề thời nay, đặc biệt...
 • 29
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào nhân giống cà chua múi lycopersicon esculentumtiểu luận ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trên hoa lilybáo cáo dự án ứng dụng kỹ thuật tiến bộ thâm canh phát triển sản xuất khoai mì và cây ăn trái ở hai xã miền núi tỉnh an giangứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ huỳnh quang để phát hiện sớm một số bất thường nhiễm sắc thể1 trương vĩnh lộc ứng dụng kỹ thuật trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn đồ án chuyên ngành công nghệ thực phẩm đại học bách khoa tp hcm 2011triển vọng ứng dụng của kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần và lai tế bào somaứng dụng kỹ thuật pcr trong chọn tạo giống cây trồngđánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc l08 l23 l24 ltb lcb lbk bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrolợi ích và hạn chế việc ứng dụng kỹ thuật gisứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ tín dụngứng dụng kỹ thuật gây đột biến trong chọn giống cây trồngứng dụng kỹ thuật sốkỹ thuật nuôi cấyứng dụng kỹ thuậtứng dụng kỹ thuật lạnhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại