ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHỦNG CORDYCEPS SPP. FNA5 VÀ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP EXOPOLYSACCHARIDE NHẰM TẠO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tái sinh ở lúa ir64 mtl250 (oryza sativa l.)

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tái sinh ở lúa ir64 và mtl250 (oryza sativa l.)
... văn tốt nghiệp Công nghệ Sinh học K31 giống lúa cần tìm môi trường nuôi cấy thích hợp cho dòng Oryza indica Mục tiêu đề tài tập trung vào khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến khả tái sinh hai giống lúa ... chất phản ứng sâu bệnh II NUÔI CẤY MÔ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY MÔ Nuôi cấy mô Các yếu tố ảnh hưởng đến trình nuôi cấy mô a) Điều kiện vô ... hình thành mô sẹo hai giống lúa IR64 MTL250 - Nghiên cứu thêm yếu tố ảnh hưởng đến khả tạo chồi hai giống lúa 33 Luận văn tốt nghiệp Công nghệ Sinh học K31 TÀI LIỆU THAM KHẢO - A.H Kabir, Istiak...
 • 48
 • 188
 • 0

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi nước tại phòng thí nghiệm công ty olam việt nam

khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi nước tại phòng thí nghiệm công ty olam việt nam
... 2.3.4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ quế nguyên liệu :nước đến khả trích ly tinh dầu quế a Mục đích Nhằm tím tỷ lệ quế nguyên liệu: nước đem chưng cất với tỷ lệ tối ưu để thu lượng tinh dầu ... định tỷ lệ quế: nước cần thiết để trích ly tối đa lượng tinh dầu Để khảo sát ảnh hưởng thể tích nước đến hiệu chưng cất tinh dầu, tiến hành khảo sát mẫu có tỉ lệ quế nguyên liệu: nước là: 1:6, ... thí nghiệm khảo sát 2.3.4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng chế độ nghiền đến khả trích ly tinh dầu quế a Mục đích Chọn kích thước quế sau nghiền thích hợp để thu hàm lượng tinh dầu cao ổn định...
 • 71
 • 2,171
 • 14

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO LIPID TỪ VI TẢO CHLORELLA SP ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT BIODIESE

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO LIPID TỪ VI TẢO CHLORELLA SP ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT BIODIESE
... TÀI Khảo sát ảnh hƣởng ánh sáng đến trình tạo sinh khối vi tảo cholorella sp Khảo sát ảnh hƣởng hàm lƣợng nitrogen môi trƣờng đến trình tạo sinh khối vi tảo cholorella sp Khảo sát ảnh hƣởng ... tạp • Tốn nhiều thời gian • Kinh phí lớn Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả tạo lipit từ vi tảo Chlorella sp đế ứng dụng sản xuất biodiesel Ánh sáng Nhiệt độ Độ Mặn Nitrogen Vi tảo chlorella sp pH ... N:P đến trình tạo sinh khối vi tảo cholorella sp Khảo sát ảnh hƣởng yếu tố môi trƣờng đến trình tạo lipit từ vi tảo chlorella sp TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL - Biodiesel đƣợc gọi Diesel sinh học - Sản...
 • 51
 • 271
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nhân rộng của mô hình trình diễn khuyến nông tại tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 – 2010

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nhân rộng của mô hình trình diễn khuyến nông tại tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 – 2010
... khả nhân rộng hình khuyến nông tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008- 2010 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả nhân rộng số hình trình diễn khuyến nông tỉnh Bắc Giang giai ... dựng hình trình diễn khuyến nông năm 2008 Trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Giang Bảng 4.2: Khả nhân rộng hình nghiên cứu đề tài Bảng 4.3: Ảnh hưởng yếu tố tự nhiên đến khả nhân rộng hình khuyến ... hóa tới khả nhân rộng hình Hình 4.2: Ảnh hưởng tỷ lệ dân tộc tới khả nhân rộng hình Hình 4.3: Ảnh hưởng yếu tố giới tới khả nhân rộng hình DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT CNH HĐH:...
 • 65
 • 213
 • 1

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ứng xử học đường của sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ứng xử học đường của sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân
... hệ văn hóa ứng xử sinh viên với môi trường xung quanh, cụ thể khảo sát yếu tố thật ảnh hưởng tới văn hóa ứng xử sinh viên trường đại học KTQD 2.2 Văn hóa ứng xử học đường 2.2.1 Văn hóa ứng xử sinh ... chung ảnh hưởng yếu tố đưa đến văn hóa ứng xử sinh viên Trong mô hình kinh tế lượng, yếu tố giảng viên ảnh hưởng lớn văn hóa ứng xử sinh viên ảnh hưởng tích cực với văn hóa ứng xử sinh viên ... Các lý thuyết liên quan đến văn hóa ứng xử sinh viên? Các yếu tố tác động đến văn hóa ứng xử sinh viên? Các yếu tố tác động đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên trường đại học KTQD mức độ ảnh...
 • 70
 • 1,179
 • 13

tìm hiểu bơm ly tâm nps 6535 - 500 trong vận chuyển dầu khí - chuyên đề các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hút của máy bơm phương pháp khắc phục

tìm hiểu bơm ly tâm nps 6535 - 500 trong vận chuyển dầu khí - chuyên đề các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hút của máy bơm và phương pháp khắc phục
... Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : + Mỏy bm NPS 40/400 - s lng : 11 MSP-11 (Gin 11) + Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : 12 RP-1 (Gin M Rng ) + Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : + Mỏy bm NPS 40/400 - s lng ... bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : MSP-8 (Gin 8) + Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : + Mỏy bm NK-200/210 - s lng : + Mỏy bm SULZER - s lng : MSP-9 (Gin 9) + Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : 10 MSP-10 (Gin 10) ... R360/150 CM-3 - s lng : + Mỏy bm R360/150 CM-1 - s lng : MSP-3 (Gin 3) + Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : + Mỏy bm NPS 40/400 - s lng : MSP-4 (Gin 4) + Mỏy bm NPS 65/3 5-5 00 - s lng : MSP-5 (Gin 5)...
 • 81
 • 392
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của hàng nhãn riêng coopmart tại TPCần thơ

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của hàng nhãn riêng coopmart tại TPCần thơ
... nâng cao khả cạnh tranh nhƣ khả đáp ứng nhu cầu khách hàng HNR Co.opMart việc xác định yếu tố tác động vô cần thiết Đó lý chọn đề tài Các yếu tố ảnh hƣởng tới khả cạnh tranh hàng nhãn riêng Co.opmart ... hàng ý kiến yếu tố lực cạnh tranh khách hàng đánh giá yếu tố lực cạnh tranh bình thƣờng) H1: µ≠3 (khách hàng có xu hƣớng đồng ý, khách hàng có xu hƣớng không đồng ý ý kiến đƣợc nêu lực cạnh tranh ... Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh nhãn hàng Co.opmart thông qua vấn trực tiếp từ bảng câu hỏi khách hàng mua sử dụng hàng nhãn riêng Co.opmart nhƣ nhãn hàng khác (BigC, Metro...
 • 20
 • 101
 • 0

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Đục – Sillago sihama (Forsskal, 1775) ở vùng ven biển Quảng Trị” ppsx

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá Đục – Sillago sihama (Forsskal, 1775) ở vùng ven biển Quảng Trị” ppsx
... từ đề xuất phương pháp bảo vệ nguồn lợi Đục ven biển Quảng Trị, chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học Đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) vùng ven biển Quảng Trị” MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI ... số đặc điểm sinh học Đục Sillago sihama (Forsskal, 1775) vùng ven biển Quảng Trị - Bước đầu đánh giá tình hình khai thác đề xuất nhóm giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi Đục ven biển ... 4.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng Đục 4.3 Đặc điểm dinh dưỡng Đục 4.4 Đặc tính sinh sản Đục .7 4.5 Đề xuất số nhóm giải pháp bảo vệ nguồn lợi Đục ...
 • 18
 • 781
 • 1

báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh gây trồng rừng dẻ ăn hạt ở tây nguyên

báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh và gây trồng rừng dẻ ăn hạt ở tây nguyên
... - Nghiên cứu đặc điểm lâm học Dẻ anh Kha thụ nguyên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng xúc tiến tái sinh rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên Tây Nguyên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng ... trồng rừng dẻ ăn hạt - Thử nghiệm trồng số loại dẻ ăn hạt khác Tây Nguyên 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 PP nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh thái loài dẻ ăn hạt: Kế thừa tài liệu nghiên cứu ... lặp lại lần 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng Dẻ ăn hạt - Phương pháp nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng Dẻ anh Kha thụ nguyên * PP nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cành: Bố...
 • 24
 • 282
 • 0

Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng sinh sản của gà Rừng tai đỏ (Gallus gallus spadiceus) nuôi tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Rừng tai đỏ (Gallus gallus spadiceus) nuôi tại Vườn quốc gia Cúc Phương
... Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Rừng tai đỏ (Gallus gallus spadiceus) nuôi Vườn quốc gia Cúc Phương Rừng tai đỏ (Gallus gallus spadiceus) nuôi Vườn quốc gia ... 30 Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Rừng tai đỏ (Gallus gallus spadiceus) nuôi Vườn quốc gia Cúc Phương nhà nghiên cứu viện chăn nuôi, có kết nghiên cứu đặc điểm ... Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Rừng tai đỏ (Gallus gallus spadiceus) nuôi Vườn quốc gia Cúc Phương Bảng 3.1 Đặc điểm ngoại hình Rừng tai đỏ (n=30) Tuần Gà...
 • 88
 • 417
 • 1

Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân giải xenluloza vô phong phú bao gồm vi ... yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử phế thải ligno-xenluloza II Tổng quan 2.1 Sơ lợc tình hình thành phần rác thải sinh hoạt Vi t Nam 2.1.1...
 • 56
 • 1,781
 • 9

“Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”

“Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp xenlulaza của một số chủng vi sinh vật nhằm ứng dụng xử lý phế thải ligno-xenluloza”
... khuẩn chọn chủng V7, nấm chọn chủng N1 làm đối tợng nghiên cứu khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza Đây chủng vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza cao 4.2 Một số yếu tố ảnh hởng đến phát ... rác thải cao phù hợp với điều kiện Vi t Nam dù phần đóng góp nhỏ bé mình, thực đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp xenlulaza số chủng vi sinh vật nhằm ứng ... thơm 2.7 Vi sinh vật phân giải xenluloza số yếu tố ảnh hởng đến khả sinh tổng hợp enzym xenlulaza vi sinh vật 2.7.1 Vi sinh vật phân giải xenluloza Trong tự nhiên, khu hệ vi sinh vật khả phân...
 • 57
 • 387
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của lợn connghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiềunghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tháo của công trình xả lũ thủy điện bắc hàcác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của lao động nam nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trìnhkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở tại việt namkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tậpphân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại công ty cho thuê tài chính vietcombankcác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở lợn nái phần này viết đơn giản quácác nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút fdi tại tỉnh hải dươngcác nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh ngành du lịch tại các cấp cạnh tranh khác nhaulý luận về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng ứng dụng khoa học công nghệkhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị bán hàng tại công tykhảo sát sự sinh trưởng và và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của vi khuẩn lactic bằng phương pháp đo mật độ quang 12 13các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợnTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ