XÁC ĐỊNH GENOTYPE CHỦNG VIRUS NEWCASTLE PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN MỘT PHẦN GEN KHÁNG NGUYÊN F

BÁO CÁO " VỊ TRÍ PHÂN LOẠI CỦA CÁC CHỦNG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM DỰA VÀO TRÌNH TỰ GEN 16S rRNA " doc

BÁO CÁO
... trình tự gen 16S rRNA chủng C .perfringens: Để khẳng định đặc điểm phân loại xác định vị trí phân loại chủng C .perfringens phân lập từ dê, cừu mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy, giải trình tự gen 16S ... nguồn có quan hệ họ hàng gần gũi vào đặc tính di truyền gen 16S rRNA 3.4 Vị trí phân loại chủng C .perfringens phân lập Việt Nam Để xác định vị trí phân loại chủng phân lập đại diện cho typ độc tố ... C .perfringens phân lập, vị trí phân loại quan hệ họ hàng chúng với chủng giới, tiến hành giải mã đoạn 645 bp gen 16S rRNA chủng C .perfringens phân lập từ dê, cừu mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy Việt...
 • 7
 • 416
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu đặc tính phân tử virus nhược độc vaccine viêm gan vịt tại Việt Nam qua khảo sát chuỗi gen kháng nguyên VP1" pdf

Tài liệu Báo cáo
... pban tit gen va be gen ciia virus vaccine va cudng doc viem gan vit tai Viet Nam Do vay, viec ngbien cim tim bieu ve gen/ be gen va dac tinh phan tir phan loai virus viem gan vit tai Viet Nam la ... chudi gen VPl ciia virus viem gan vit nhupc doc, ky hieu VxXT va VxAC dang dupc sit dyng lam vaccine tai Viet Nam va so sanh vdi mpt sd chimg ciia the gidd de xac dinh vi fri pban loai cua loai virus ... Mpt loai khac la virus nhupc doc viem gan vit tit Ai Cap, Trudng Dai hpc Nong nghiep Ha Npi cung cap, ky hieu la VxAC Tach chiet RNA tdng so ciia he gen virus RNA be gen ciia virus dupc tach chiet...
 • 8
 • 302
 • 0

Tiểu luận "Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp áp dụng tại Việt Nam"

Tiểu luận
... phương pháp xác định giá giá trị doanh nghiệp CHUƠNG II : THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 23 Đây phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp ... I : Các phương pháp xác định giá giá trị doanh nghiệp 1.Các khái niệm xác định giá giá trị doanh nghiệp Xác định giá trị doanh nghiệp: Là tính toán, xác định thay đổi mặt giá trị doanh nghiệp ... thẩm định giá doanh nghiệp phải ước tính đầy đủ giá trị tài sản hữu hình giá trị tài sản vô hình doanh nghiệp 3.Các phương pháp xác định giá giá trị doanh nghiệp 3.1.Sơ lược phương pháp Phương pháp...
 • 37
 • 1,951
 • 14

Nghiên cứu đặc tính sinh học phân tử virus dịch tả vịt tại Việt Nam qua khảo sát các gen UL5, UL32 và DNA polymerase

Nghiên cứu đặc tính sinh học phân tử virus dịch tả vịt tại Việt Nam qua khảo sát các gen UL5, UL32 và DNA polymerase
... s cỏc gen ca h gen virus dch t vt, ngi ta thng s dng mt s gen c thự lm ch th phõn t chn oỏn, giỏm nh v xỏc nh c tớnh sinh hc h gen virus dch t vt, trc ht l gen DNA- polymerase (DNApol), gen Thymidine ... mt s gen c thự lm ch th phõn t chn oỏn, giỏm nh v xỏc nh c tớnh sinh hc h gen virus dch t vt, trc ht l gen DNA- polymerase (DNA- pol), gen UL32 mó hoỏ cho glycoprotein v hay cũn c coi l gen khỏng ... sinh hc quan trng ca virus nh quỏ trỡnh chộp, sa cha, tỏi t hp, mó ct ghộp v dch mó DNA ca Herpesvirus.(Marintcheva v Weller, 2001) Bờn cnh gen UL5, gen UL32 cng úng vai trũ quan trng, liờn quan...
 • 71
 • 244
 • 0

Luận văn Kiểm định các nhân tố tác động đến khả năng khủng hoảng ngân hàng tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của thế giới

Luận văn Kiểm định các nhân tố tác động đến khả năng khủng hoảng ngân hàng tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của thế giới
... ngân hàng t i Vi t Nam d a kinh nghi m c a th gi i - xu t sách nh hàng (có th x y ra) n cu c kh ng ho ng ngân Vi t Nam, Câu h i nghiên c u - Các y u t n cu c kh ng ho ng ngân hàng? - Các nhân ... GIÁO D I H C KINH T THÀNH PH O H CHÍ MINH ******* NGUY N QU C TH NG KI NH CÁC NHÂN T N KH NG HO NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM D A TRÊN KINH NGHI M C A TH GI I CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ S ... nh nhân t n kh kh ng ho ng ngân hàng t i Vi t Nam d a kinh nghi m c a th gi i M u, nghiên c u nh m - nh y u t n cu c kh ng ho ng ngân hàng th gi i, - Ki nh nhân t n xác su t x y kh ng ho ng ngân...
 • 84
 • 129
 • 0

Xác định đơn giá dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

Xác định đơn giá dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội
... xác định đơn giá dự thầu xây lắp công ty cổ phần đầu phát triển nhà số Nội Chương Giải pháp hoàn thiện công tác xác định đơn giá dự thầu xây lắp công ty cổ phần đầu phát triển nhà số ... TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ HÀ NỘI 1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ HÀ NỘI 1.1.1 Thông tin chung công ty - Tên thức: Công ty cổ phần đầu phát ... Xác định đơn giá dự thầu xây lắp công ty cổ phần đầu phát triển nhà số Nội “ Chuyên đề gồm chương: Chương Tổng quan công ty cổ phần đầu phát triển nhà số Nội Chương Thực trạng công...
 • 7
 • 339
 • 0

Xác định đơn giá dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

Xác định đơn giá dự thầu xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội
... xác định đơn giá dự thầu xây lắp công ty cổ phần đầu phát triển nhà số Nội Chương Giải pháp hoàn thiện công tác xác định đơn giá dự thầu xây lắp công ty cổ phần đầu phát triển nhà số ... TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ HÀ NỘI 1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ HÀ NỘI 1.1.1 Thông tin chung công ty - Tên thức: Công ty cổ phần đầu phát ... TRẠNG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ HÀ NỘI 2.1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU - Đơn giá dự thầu lập theo định mức dự toán...
 • 74
 • 287
 • 0

Nghiên cứu giải mã trình tự hệ Genome của chủng Virus xoăn lá thuốc lá (TLCV) phân lập tại Việt Nam

Nghiên cứu giải mã trình tự hệ Genome của chủng Virus xoăn lá thuốc lá (TLCV) phân lập tại Việt Nam
... toàn trình tự genome TLCV gây bệnh thuốc Việt Nam chƣa nhiều, mà chủ yếu tập trung loài cà chua, ớt [20] Xuất phát từ sở tiến hành đề tài Nghiên cứu giải trình tự hệ genome chủng virus xoăn thuốc ... mottle virus (virus gây đốm thuốc lá) Tobacco etch virus (virus gây bệnh kỵ axit thuốc lá) Xoăn thuốc Tobacco leaf curl virus (virus gây xoăn thuốc lá) 10 Khảm thuốc Tobacco mosaic virus (virus ... tự hệ genome chủng virus xoăn thuốc (TLCV) phân lập Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Xác định trình tự toàn genome virus xoăn thuốc (TLCV) Nội dung nghiên cứu - Tách chiết DNA tổng số TLCV - Thực...
 • 64
 • 126
 • 0

Áp dụng phương pháp VNTR – Miru định kiểu Gene các chủng Mycobacterium Tuberculosis phân lập tại Việt Nam

Áp dụng phương pháp VNTR – Miru định kiểu Gene các chủng Mycobacterium Tuberculosis phân lập tại Việt Nam
... ứng phương pháp VNTR MIRU định kiểu gene chủng Mycobacterium tuberculosis phân lập Việt Nam ……………………………………………………………………… 35 3.2 Đánh giá mức độ áp dụng kỹ thuật định kiểu gene dựa VNTRMIRU… ... nghĩa cho kết định kiểu gene tất mẫu Phương pháp định kiểu gene cần phải có hiệu phân biệt mẫu, phân biệt cần phù hợp với thông số dịch tễ học Cuối cùng, kết phương pháp định kiểu gene tốt cần ... Việt Nam thiết lập đưa vào hoạt động tốt từ vài thập kỉ qua Kiểu gene Việt Nam, kiểu gene nhóm Indo-Oceanic, chiếm khoảng 20% tổng số mẫu, phân biệt rạch ròi kỹ thuật định kiểu gene áp dụng Việt...
 • 77
 • 305
 • 2

Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010.DOC

Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010.DOC
... giai đoạn sau mô hình độ dân số mức sinh biến động xung quanh mức sinh thay thế.Đặc biệt, mức biến động thờng xảy ran gay sau mức sinh giảm xuống mức sinh thay chịu tác động yếu tố giá trị văn ... nghiờn cu ngun lao ng l c s khoa hc cho vic hoch nh dõn s Ngun lao ng l b phn dõn s tui lao ng theo quy nh ca phỏp lut cú kh nng lao ng, cú nguyn vng tham gia lao ng v nhng ngi ngoi tui lao ng (trờn ... tui lao ng ngy cng tng Theo c tớnh, s ngi tui lao ng khong 1,6-1, triu , ú s ngi tui lao ng hng nm khong 45-50 Nh vy, lc lng lao ng tng thờm hng nm khong 1, triu ngi iu ny gõy tỡnh trng tha lao...
 • 28
 • 1,354
 • 2

Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010.doc

Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010.doc
... nghiờn cu ngun lao ng l c s khoa hc cho vic hoch nh dõn s Ngun lao ng l b phn dõn s tui lao ng theo quy nh ca phỏp lut cú kh nng lao ng, cú nguyn vng tham gia lao ng v nhng ngi ngoi tui lao ng (trờn ... tui lao ng) ang lm vic cỏc ngnh kinh t quc dõn Khỏi nim trờn bao hm c hai mt s lng v cht lng, i kốm vi nú l thut ng lc lng lao ng Lc lng lao ng l mt lng ca ngun lao ng nú bao gm nhng ngi tui lao ... tui lao ng ngy cng tng Theo c tớnh, s ngi tui lao ng khong 1,6-1, triu , ú s ngi tui lao ng hng nm khong 45-50 Nh vy, lc lng lao ng tng thờm hng nm khong 1, triu ngi iu ny gõy tỡnh trng tha lao...
 • 33
 • 652
 • 0

Dịnh danh và phân nhóm nấm Trichoderma spp. phân lập tại việt nam

Dịnh danh và phân nhóm nấm Trichoderma spp. phân lập tại việt nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - ĐỊNH DANH VÀ PHÂN NHÓM NẤM Trichoderma spp PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn Sinh ... Định danh tên loài 11 dòng nấm Trichoderma spp phân lập Việt Nam Phân nhóm xác định mối qua hệ di truyền 11 dòng Trichoderma spp Xác định mối quan hệ di truyền 11 dòng Trichoderma spp (Trichoderma) ... pháp định danh phân loại Trichoderma sau đƣợc tăng cƣờng phƣơng pháp phân tử Kết hợp maker phân tử (ITS1, ITS2, RAPD) với phân tích đă ̣c điể m sinh lý kết phân nhóm dựa vào hình thái để phân tích...
 • 87
 • 531
 • 1

Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010

Bằng phương pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010
... kết dự báo dân số nước ta năm 2010 dự báo dân số độ tuổi lao động năm 2010 Bảng -Dân số độ tuổi lao động năm 2010 26 Nhóm tuổi 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Tổng số Cả ... lượng lao động mặt lượng nguồn lao động bao gồm người độ tuổi lao động( theo quy định nước ta 16- 55 tuổi nữ 16-60 tuổi nam) Dân số nguồn lao động có quan hệ nhân với Sự tăng trưởng dân số hôm định ... tưổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, có nguyện vọng tham gia lao động người độ tuổi lao động (trên độ tuổi lao động) làm việc ngành kinh tế quốc dân. Khái niệm bao hàm hai mặt số...
 • 32
 • 287
 • 0

Bằng phư¬ơng pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010

Bằng phư¬ơng pháp chuyển tuổi (phương pháp thành phần) hãy dự báo dân số và xác định dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam đến năm 2010
... tuổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, có nguyện vọng tham gia lao động người độ tuổi lao động (trên độ tuổi lao động) làm việc ngành kinh tế quốc dân Khái niệm bao hàm hai mặt số ... thuật ngữ “lực lượng lao động Lực lượng lao động mặt lượng nguồn lao động bao gồm người độ tuổi lao động (theo qui định nước ta 16-55 tuổi nữ 16-60 tuổi nam) Dân số nguồn lao động có quan hệ nhân ... VỀ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM I Tình hình dân số lao động Việt Nam 1.Các khái niệm Dân số phát triển có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với Vì trình phát triển mình, quốc gia ý nghiên cứu dân số...
 • 4
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chấm dứt hợp đồng lao động thực trạng và hướng hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp bế thị thanh hường; người hướng dẫn ths đỗ thị dung hchấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thực trạng và một số kiến nghị khoá luận tốt nghiệp nguyễn hoàng mỹ linh; người hướng dẫn ths đỗ thị dung hkhoa luan tot nghiep ve quy hoach cay xanh đo thilê thị mộng kiều 2009 đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu eximbank an giang tại thành phố long xuyên khóa luận tốt nghiệp đại học 2009chấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ áp dụng đối với người lao động khoá luận tốt nghiệp nguyễn thị huyền; người hướng dẫn ths lưu bình nhưỡng hchân thành cảm ơn cô giá ts đào thị thu giang khoa quản trị kinh doanh đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ để em có thể hoàn thành khoá luận tốt nghiệp nàytỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ths vương thị huệ người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệpkhóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàngmẫu bìa khóa luận tốt nghiệp học viện ngân hàngbảo vệ khóa luận tốt nghiệp học viện ngân hàngđề tài khóa luận tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàngkhóa luận tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàngtên đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành ngân hàngkhóa luận tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàngđề tài khóa luận tốt nghiệp ngành ngân hàngTuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC KHỐI 4 CẢ NĂM HOÀN CHỈNHTuần 1Tuần 3chu điem trương mam non 2018 theo thong tu 28THỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨCGA THÁNG 9/2017KẾ HOẠCH 3-4 TUỔI - thông tư mớikpkh sự đông dặc của nướcTuần 5. Từ đồng âmTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩagiáo án 3 tuổi - trường mầm non năm 2017Mẫu phân phối chương trình THCSChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 8. Dân số nước taBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Kịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhấtKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11