ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁ LĂNG CHẤM (Hemibagrus guttatus Lacepède, 1803) SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE

Nghiên cứu đa dạng di truyền chim yến (Aerodramus spp.) ở Việt Nam dựa trên chỉ thị phân tử Cytochrome b của DNA ty thể

Nghiên cứu đa dạng di truyền chim yến (Aerodramus spp.) ở Việt Nam dựa trên chỉ thị phân tử Cytochrome b của DNA ty thể
... đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> đa < /b> dạng < /b> di < /b> truyền < /b> chim < /b> yến < /b> (Aerodramus < /b> spp.) < /b> Việt < /b> Nam < /b> dựa < /b> thị < /b> phân < /b> tử < /b> Cytochrome < /b> b DNA ty thể Đề tài bao gồm mục tiêu sau: - Thu mẫu yến < /b> khu vực Khánh Hòa (yến < /b> đảo yến < /b> nhà), ... sử dụng cytb làm thị < /b> phân < /b> tử < /b> (Mindell cs., 1998) 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI < /b> TRUYỀN CHIM < /b> YẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM < /b> Việc xây dựng phát sinh loài dựa < /b> phân < /b> tích mức độ phân < /b> tử < /b> nhƣ trình ... liệu nghiên < /b> cứu < /b> liên quan đến quần thể chim < /b> yến < /b> tổ đen chim < /b> yến < /b> tổ trắng số nghiên < /b> cứu < /b> liên quan đến quần thể chim < /b> yến < /b> Việt < /b> Nam < /b> Nghiên < /b> cứu < /b> bao gồm nhiều nội dung nhƣ: phân < /b> tích đặc điểm nhận di< /b> n...
 • 74
 • 335
 • 1

Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR

Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR
... loài bầu nằm Sách đỏ Việt Nam từ năm 1996, nhiên nghiên cứu đa dạng di truyền loài Việt Nam thực Trong báo xác định đa dạng di truyền quần thể bầu thu Việt Nam đa dạng loài thị phân tử ISSR ... kết đa hình với 10 mẫu bầu thuộc quần thể Việt Nam Sau đó, 12 thị sử dụng để đánh giá đa dạng 91 mẫu thuộc quần thể bầu Bảng Kết phân tích đa hình phân đoạn DNA 12 thị ISSR STT Tên mồi Trình ... có 124 phân đoạn đa hình chiếm 78,98% chứng tỏ thị ISSR có ý nghĩa để đánh giá đa dạng giống bầu Các quần thể bầu Việt Nam phân bố rải rác tìm thấy đỉnh núi rừng Việt Nam Chính phân bố...
 • 8
 • 165
 • 1

Sử dụng chỉ thị phân tử Microsatellite đánh giá đa dạng di truyền các dòng keo lá tràm (Acacia auriculiformis)

Sử dụng chỉ thị phân tử Microsatellite đánh giá đa dạng di truyền các dòng keo lá tràm (Acacia auriculiformis)
... phẩm thịt tƣơi, thịt chế biến mối quan tâm xã hội Thịt chế biến thƣờng có nguồn gốc từ loại hay nhiều loại thịt khác Do đa dạng chất lƣợng, giá loại thịt gây vấn đề gian lận thƣơng mại (đối với thịt ... định tính chất thịt Ngƣời ta thừa nhận mô mỡ mô có giá trị sử dụng cao Vì ngƣời sử dụng thịt làm thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu protein lipit Ngoài theo khái niệm nay, giá trị thịt phụ thuộc vào ... kỹ thuật PCR đƣợc áp dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực (Nguyễn Văn Uyển, 1995): - Sản xuất mẫu dò - Ứng dụng khuếch đại DNA, RNA - Ứng dụng để phân tích đa dạng di truyền - Ứng dụng chẩn đoán bệnh...
 • 70
 • 441
 • 5

SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM

SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM
... Sv: TRẦN THỊ THANH HƢƠNG TÓM TẮT TRẦN THỊ THANH HƢƠNG, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2007 “SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM (Acacia ... đa dạng loài cần thiết 2.1.3.3 Đa dạng di truyền Đa dạng di truyền phân mức đa dạng sinh học Đa dạng di truyền thể qua khác tất gen di truyền tất cá thể thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật Đa ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ******  ****** SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM...
 • 64
 • 417
 • 2

SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis)

SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis)
... TRẦN THỊ THANH HƢƠNG TÓM TẮT TRẦN THỊ THANH HƢƠNG, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2007 “SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) ... Nhằm góp phần đánh giá tính đa dạng di truyền dòng Keo tràm (Acacia auriculiformis) Việt Nam, đề tài Đánh giá tính đa dạng di truyền dòng Keo tràm (Acacia auriculiformis) đƣợc thực phân công môn ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ******  ****** SỬ DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÕNG KEO LÁ TRÀM (Acacia...
 • 64
 • 285
 • 1

Đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật AND mã vạch

Đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chi đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật AND mã vạch
... tế trên, tiến hành đề tài Đánh giá tính đa dạng di truyền số loài Codonopsis Việt Nam kỹ thuật vạch ADN” Đề tài góp phần xác định vạch phân biệt loài thuộc chi Codonopsis cách kết hợp ... giá toàn di n tính đa dạng phân bố chi Việt Nam Nghiên cứu ứng dụng vạch phân tử cho nguồn dược liệu quý khác Việt Nam References Tiếng Việt Võ Văn Chi (1999), Từ điển thuốc Việt Nam, NXB ... loài chi Codonopsis Nghiên cứu lần ứng dụng vạch ADN phân tích đa dạng di truyền loài Codonopsis Việt Nam, kết nghiên cứu trước giới khẳng định vùng gen ITS matK giúp nhận di n loài loài mã...
 • 20
 • 499
 • 0

đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chỉ đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật and mã vạch

đánh giá đa dạng di truyền một số loài cây dược liệu việt nam thuộc chỉ đảng sâm (codonopsis sp) bằng kỹ thuật and mã vạch
... NHIấN Nguyn Th Thanh Nga NH GI A DNG DI TRUYN MT S LOI CY DC LIU VIT NAM THUC CHI NG SM (Codonopsis sp.) BNG K THUT ADN M VCH Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 60 42 70 LUN VN THC S KHOA ... chuụng, di khong cm mu xanh vng, cú np nhn ngn Loi ny mi ch tỡm thy khu t tr A-pa tnh T Xuyờn, Trung Quc - ng sõm hoa ng (Codonopsis tubulosa Kom) cõy tho thõn leo bũ Thõn lỏ u cú lụng di, lỏ hp di ... phớa nam ch thy cao nguyờn Langbian (Lõm ng), xung quanh chõn nỳi Ngc Linh (c Giõy-Kon Tum v Qung Nam- Nng) nỳi, ngi dõn tc ó trng xen Codonopsis vi ngụ, cho kt qu tt - ng sõm hoa xanh (Codonopsis...
 • 79
 • 1,978
 • 4

Đánh giá đa dạng di truyền vi khuẩn streptomyces sp gây bệnh ghẻ củ khoai tây thu thập từ miền bắc việt nam

Đánh giá đa dạng di truyền vi khuẩn streptomyces sp gây bệnh ghẻ củ khoai tây thu thập từ miền bắc việt nam
... tử vi khuẩn Streptomyces gây bệnh ghẻ thường củ khoai tây Vi t Nam độc tính gây hại chúng khoai tây thực đề tài: Đánh giá đa dạng di truyền vi khuẩn Streptomyces sp gây bệnh ghẻ củ khoai tây thu ... thu thập từ miền Bắc Vi t Nam 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích: - Phân loại phân tử vi khuẩn Streptomyces gây bệnh ghẻ củ khoai tây thu thập từ miền Bắc Vi t Nam - Đánh giá đa dạng di truyền ... khoai tây 2.2 Cơ sở phân tử tính gây bệnh đa dạng di truyền chủng Streptomyces spp gây bệnh ghẻ thường củ khoai tây 2.2.1 Cơ sở phân tử tính gây bệnh Khả gây bệnh ghẻ củ khoai tây loài thu c chi Streptomyces...
 • 77
 • 114
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG của một số CÔNG THỨC THỨC ăn lên TĂNG TRƯỞNG và tỷ lệ SỐNG của LĂNG CHẤM hemibagrus guttatus lacépède 1803 aeus 1976 NUÔI THƯƠNG PHẨM tại HƯNG hòa NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG của một số CÔNG THỨC THỨC ăn lên TĂNG TRƯỞNG và tỷ lệ SỐNG của cá LĂNG CHẤM hemibagrus guttatus lacépède 1803 aeus 1976 NUÔI THƯƠNG PHẨM tại HƯNG hòa NGHỆ AN
... đoạn nên sử dụng thức ăn công thức 50% thức ăn chế biến + 50% tạp để đạt tỷ lệ sống cao Đồ thị 3.1: Tỷ lệ sống Lăng chấm công thức thức ăn trình thí nghiệm 3.2 Tăng trưởng Lăng chấm trình ... ăn khác nuôi thương phẩm Lăng chấm Khi nuôi Lăng chấm sử dụng thức ăn 50% thức ăn chế biến + 50% tạp cho hiệu (15,932) Đề nghị Khi nuôi lăng chấm thương phẩm nên sử dụng thức ăn kết ... Lăng chấm, thức ăn kết hợp 50% thức ăn chế biến + 50% tạp cao so với ăn thức ăn loại chế biến hay tươi sống Thức ăn ảnh hưởng đến tỷ lệ sống Lăng chấm, nuôi sử dụng 50% thức ăn...
 • 6
 • 291
 • 1

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý sinh hoá của ghé( bagarius rutilus NG & kottelat,2000) và lăng chấm( hemibagrus guttatus lacepede,1803) trên lưu vực sông hiếu nghệ an

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý  sinh hoá của cá ghé( bagarius rutilus NG & kottelat,2000) và cá lăng chấm( hemibagrus guttatus lacepede,1803) trên lưu vực sông hiếu  nghệ an
... tài: Nghiên cứu số tiêu sinh - sinh hoá Ghé (Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000) L ng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) lu vực s ng Hiếu- Nghệ An Mục tiêu đề tài Xác định số tiêu ... môi tr ng nớc Trị số pH chép số L ng chép số L ng vợc số1 L ng vợc số2 Tr ng O2 Tr ng O2 Tr ng O2 Tr ng l ng tiêu l ng tiêu l ng tiêu l ng (g) hao (g) hao (g) hao (g) ... số tiêu sinh lý, sinh hoá Ghé (Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000) L ng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) Nội dung nghiên cứu - Phân tích tiêu sinh máu + Số l ng h ng cầu...
 • 29
 • 372
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu sản xuất giống lăng chấm Hemibagrus guttatus (Lacépède, 1803) docx

Tài liệu Nghiên cứu sản xuất giống cá lăng chấm Hemibagrus guttatus (Lacépède, 1803) docx
... 2 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu nghiên cứu Lăng chấm thu mua hai địa điểm thị xã Hoà Bình thị xã Tuyên Quang Chọn ... bột cá, động vật phù du, trùn bột Lăng ăn không ăn lòng đỏ trứng gà, thức ăn tôm xanh giai đoạn post, bột bột thức ăn tôm sú Từ ngày tuổi thứ – 11 ăn ĐVPD, sang ngày tuổi thứ 12 ... ngày ngừng ăn ĐVPD ăn trùn Với kết ương đạt tỷ lệ sống tương đối cao, kích cỡ hương thu tương đối đồng cho thấy sử dụng ĐVPD trùn để ương bột Lăng hợp lý Chất lượng bột lần sinh sản...
 • 6
 • 393
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÒNG RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp) BẰNG MICROSATELLITE " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... dòng phi đỏ khác biệt di truyền lớn Việc lai chéo dòng phi đỏ phương pháp tốt để tăng đa dạng di truyền hạn chế tác động tiêu cực cận huyết giữ đặc tính tốt dòng nhập nội TÀI LIỆU ... locus dòng phi đỏ nghiên cứu đề tài tồn allele có tần số xuất thấp, với giá trị nhỏ 0,1 (Hình 1) Các allele dễ dàng bị không tiến hành lai bốn dòng phi đỏ với quần thể phi đỏ khác ... Nam Bộ, Cái Bè, Tiền Giang Các dòng phi đỏ nghiên cứu bao gồm bốn dòng nhập từ Ecuador (dòng 1), Đài Loan (dòng 3) Thái Lan (dòng 4) (60 mẫu /dòng) dòng nhập từ Malaysia (dòng 2) (53...
 • 6
 • 326
 • 3

báo cáo khoa học đề tài ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀNSỰ CÓ MẶT GEN KHÁNG VIRUS XOĂN VÀNG LÁ Ở CHUA

báo cáo khoa học đề tài ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ SỰ CÓ MẶT GEN KHÁNG VIRUS XOĂN VÀNG LÁ Ở CÀ CHUA
... Đánh giá đa dạng di truyền mặt gen kháng virus xoăn vàng chua virus XVL Vì thế, việc xác định vật liệu mang gen kháng bệnh XVL hiểu biết mối quan hệ di truyền giống chua, làm sở cho ... P6-25 Phát gen Tham khảo Ty1 Castro cộng sự, 2007) Ty1 Han cộng sự, 2012 Ty2 Garcia cộng sự, 2007 Ty3 Ji cộng sự, 2007 Đánh giá đa dạng di truyền mặt gen kháng virus xoăn vàng chua Bảng ... Điện di sản phẩm PCR phát gen Ty3 Ghi chú: Đối chứng (Đ) Chứa gen Ty3, giống nghiên cứu từ 1-26 không chứa gen Đánh giá đa dạng di truyền mặt gen kháng virus xoăn vàng chua allen đa hình...
 • 11
 • 159
 • 0

Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu nhập

Đánh giá đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu nhập
... mức đa dạng sinh học 12 2.2.2.1 Sự đa dạng hình thái 12 2.2.2.2 Đa dạng loài 12 2.2.2.3 Sự đa dạng di truyền 13 2.3 Một số phƣơng pháp nghiên cứu đa dạng di truyền ... sách primer đƣợc sử dụng để nghiên cứu đa dạng di truyền 10 loài lan rừng giống Dendrobium 53 Bảng 4.5 Hệ số tƣơng đồng di truyền loài lan rừng giống Dendrobium khảo sát .58 ix ... hệ gen 2.2.2.3 Sự đa dạng di truyền Là phân mức đa dạng sinh học, tạo nên khác biệt cá thể quần thể nghiên cứu đa dạng di truyền nghiên cứu xác khác biệt loài Sự đa dạng mặt di truyền loài thƣờng...
 • 90
 • 263
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: su dung chithi phantu microsatellite danh gia da dang di truyen cac dong keo la tramđánh giá đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa ưu tú nsc46 nsc68 bằng chỉ thị phân tử ssrsử dụng chỉ thị phân tử ssr để xác định gene kháng bệnh héo rũ vi khuẩn trên các giống cà chua solanum lycopersicumnghiên cứu xác định dòng cà chua mang gen ty1 ty2 và ty3 bằng chỉ thị phân tửđánh giá sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương glycine max merril địa phươngđánh giá số liệu thống kê đa dạng di truyềnnghiên cứu phân tích đa dạng di truyền 26 dòng cà chuađa dạng di truyềnđánh giá đa dạng sinh họckhái niệm đa dạng di truyềnôn tập đa dạng di truyềnđa dạng di truyền lúatính đa dạng di truyền của giống ngôước lượng đa dạng di truyềnchỉ số đánh giá đa dạng sinh họcBusiness law today comprehensive 9th edition miller test bankBusiness law today comprehensive text and cases diverse ethical online and global environment 10th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 10th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness statistics 2nd edition donnelly test bankBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics in practice 7th edition bowerman test bankCampbell essential biology 5th edition simon test bankCampbell essential biology 6th edition simon test bankCareer achievement growing your goals 2nd edition blackett test bankCareer development interventions in the 21st century 4th edition niles test bankCB4 4th edition babin test bankCDN ED developmental psychology childhood and adolescence 4th edition shaffer test bankCDN ED marketing 5th edition lamb test bankCDN ED sociology in our times the essentials 5th edition murray test bankCDN ED strategic human resources planning 5th edition belcourt test bankCell and molecular biology concepts and experiments 7th edition karp test bankCengage advantage american foreign policy and process 6th edition mccormick test bankCengage advantage books business law text and exercises 7th edition miller test bankChemistry 4th edition burdge test bank