Vai trò của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong bảo đảm quyền con người

Báo cáo "Việc thực hiện các công ước của Tổ chức lao động quốc tế về quyền lao động nữ ở Việt Nam " pdf

Báo cáo
... Một số công việc cấm sử dụng lao động nữ bố trí phụ nữ l m việc Ngo i ra, u đ i lao động nữ thực ngời lao động nữ kí hợp đồng lao động, công chức, viên chức nữ m cha triển khai lao động nữ phận ... công lao động lao động nữ nói riêng Nh vậy, khẳng định luật pháp Việt Nam phù hợp với Công ớc số 100 trả công bình đẳng lao động nam v lao động nữ cho công việc có giá trị ngang + Việc thực Công ... phận kinh tế khác chiếm đông tổng số lao động nữ to n x hội nh lao động nữ nông nghiệp Một số đề xuất nhằm tăng cờng thực công ớc quyền lao động nữ Việt Nam Thứ nhất, quan nh nớc có thẩm quyền cần...
 • 6
 • 345
 • 6

Báo cáo " Quyền của lao động nữ theo quan điểm của tổ chức lao động quốc tế trong những công ước Việt Nam chưa phê chuẩn" docx

Báo cáo
... i lao ng n m Nh n c hay i di n c a ng i lao ng cng khú cú th qu n lớ, giỏm sỏt Trong i u ki n c a mỡnh, Nh n c Vi t Nam ch b o v lao ng n m c quy nh: Ng i s d ng lao ng khụng c s d ng ng i lao ... sinh thỡ c ngh theo ch thai s n; cũn Vi t Nam khụng cú quy nh riờng Do ú, n c ta, tr ng h p ny, lao ng n ch c ngh theo ch m au thụng th ng i u ú khụng cú ngha l Vi t Nam, quy n c a lao ng n v thai ... Vi t Nam l ch tr giỳp y t cho lao ng n th i kỡ thai s n Theo Cụng c s 103 thỡ lao ng n cú quy n c t l a ch n th y thu c v t l a ch n b nh vi n cụng c ng hay t nhõn (kho n i u 4) Vi t Nam, lao...
 • 6
 • 236
 • 1

Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử về nghề nghiệp và việc làm theo Công ước của Tổ chức lao động quốc tế và sự chuyển hóa vào trong pháp luật Việt Nam

Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử về nghề nghiệp và việc làm theo Công ước của Tổ chức lao động quốc tế và sự chuyển hóa vào trong pháp luật Việt Nam
... VỀ NGUYÊN TẮC CẤM PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM THEO CÔNG ƯỚC CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 1.1 Tổ chức lao động quốc tế (ILO) hình thành Công ước cấm phân biệt đối xử nghề nghiệp ... CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC CẤM PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM THEO CÔNG ƯỚC CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 1.1 Tổ chức lao động quốc tế (ILO) hình thành Công ước cấm phân biệt đối xử nghề nghiệp ... chung nguyên tắc cấm phân biệt đối xử nghề nghiệp việc làm theo Công ước Tổ chức lao động quốc tế Chương 2: Nội dung chuyển hóa nguyên tắc cấm phân biệt đối xử nghề nghiệp việc làm theo Công ước Tổ...
 • 105
 • 948
 • 10

Bình luận vai trò của tổ chức thương mại thế giới WTO trong giải quyết các tranh chấp quốc tê.doc

Bình luận vai trò của tổ chức thương mại thế giới WTO trong giải quyết các tranh chấp quốc tê.doc
... phân tích bình luận vai trò tổ chức thương mại giới (WTO) nhận thấy WTO ngày có nhiều đóng góp cho thương mại giới đặc biệt hệ thống giải tranh chấp (xương sống thương mại toàn cầu) Vai trò ngày ... nhiên WTO có quyền làm trọng tài giải tranh chấp thương mại quốc tế hai bên thành viên tổ chức hai bên yêu cầu có mặt WTO việc giải tranh chấp điều dẫn đến tượng quốc gia có tranh chấp thương mại ... quan đưa Các bên tranh chấp khuôn khổ WTO xảy tranh chấp dựa theo nguyên tắc luật quốc tế công bằng, nhanh chóng, hiệu chấp nhận Cơ chế thủ tục giải tranh chấp WTO vượt trội 3.1 Giải tranh chấp Đây...
 • 7
 • 1,511
 • 18

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tncs hồ chí minh trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tncs hồ chí minh trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc
... luyện cho niên, phát triển niên, cộng đồng đất nước II Nội dung, giải pháp phát huy vai trò tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát triển kinh tế - hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa, ... chủ văn minh - Đoàn trường học hội chủ nghĩa niên, Đoàn cần tổ chức hoạt động kinh tế - hội bảo vệ vững Tổ quốc XHCN để tạo môi trường bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ phát huy tiềm ... động kinh tế, vai trò tổ chức Đoàn ngày khẳng định, với chương trình, phong trào lớn, tổ chức Đoàn động vũ tổ chức cho hàng chục triệu đoàn viên, niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - hội; ...
 • 12
 • 507
 • 0

Báo cáo "Hội nhập kinh tế quốc tếvai trò của luật pháp lao động về học nghề trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam " docx

Báo cáo
... s c c nh tranh c a doanh nghi p Rừ rng v n m u ch t lnh v c lao ng n c ta l vi c nhanh chúng nõng cao ch t l ng Tạp chí luật học số 6/2003 nghiên cứu - trao đổi ngu n lao ng cho cỏc doanh nghi ... i lao ng m c th p nhng ch t l ng lao ng kộm d n n nng su t lao ng cng th p v h u qu l chi phớ lao ng trờn m t n v s n ph m v n cao (giỏ thnh cao) T i cu c h i th o v xõy d ng nng l c c nh tranh ... b n, p, r , ch t l ng cao c a doanh nghi p Nng l c c nh tranh c a doanh nghi p c m b o v nõng cao s giỳp doanh nghi p ng v ng v phỏt tri n cu c s c kh c nghi t v i cỏc doanh nghi p (c a cỏc...
 • 7
 • 180
 • 0

Vai trò của tổ chức cơ sở đđoàn thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội tại các huyện miền núi tỉnh nghệ an

Vai trò của tổ chức cơ sở đđoàn thanh niên trong phát triển kinh tế  xã hội tại các huyện miền núi tỉnh nghệ an
... tiễn vai trò tổ chức sở Đoàn Thanh niên phát triển kinh tế - hội miền núi Chƣơng 2: Thực trạng vai trò tổ chức sở Đoàn Thanh niên phát triển kinh tế - hội huyện miền núi tỉnh Nghệ An Chƣơng ... cao vai trò tổ chức sở Đoàn Thanh niên phát triển kinh tế - hội huyện miền núi tỉnh Nghệ An 3.2.1 108 Phƣơng hƣớng nâng cao vai trò tổ chức sở Đoàn Thanh niên phát triển kinh tế - hội huyện ... tới vai trò tổ chức sở Đoàn Thanh niên phát triển kinh tế - hội huyện miền núi 1.2.1 Sự cần thiết phải phát huy vai trò tổ chức sở Đoàn Thanh niên phát triển kinh tế - hội huyện miền núi...
 • 150
 • 150
 • 0

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN LAO ĐỘNG

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN LAO ĐỘNG
... nghiệp lợi ích người lao động, lại vừa phải phù hợp với yêu cầu luật pháp đòi hỏi tổ chức công đoàn III SỰCẦNTHIẾT, ĐẶCĐIỂMVÀYÊUCẦUTỔCHỨCLAOĐỘNG Sự cần thiết công tác tổ chức lao động Dưới chếđộ xã ... xuất Tổ chức lao động không cần thiết lĩnh vực sản xuất vật chất mà cần thiết doanh nghiệp dịch vụ Do vậy, tổ chức lao động hiểu tổ chức trình hoạt động người kết hợp ba yếu tố trình lao động ... tượng tổ chức sản xuất ba yếu tố trình sản xuất, đối tượng tổ chức lao động bao gồm lao động sống - yếu tố trình sản xuất mà Trong doanh nghiệp, tổ chức lao động phận cấu thành tách rời tổ chức...
 • 23
 • 243
 • 0

VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
... Kỹ lao động kinh nghiệm sản xuất 2.3 Thù lao lao động - Khái niệm: Thù lao lao động tất mà người lao động nhận thông qua quan hệ thuê mướn người lao động người sử dụng lao động * Thù lao lao động ... thiết phải hoàn thiện Tổ chức lao động - Hoàn thiện Tổ chức lao động đểđạt kết lao động cao đồng thời đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động phát triển toàn diện người lao động, góp phần củng ... người lao động Chính cần phải hoàn thiện Tổ chức lao động vấn đề quan trọng có thực tốt nâng cao suất lao động Tạo điều kiện lao động tốt cho người lao động, từđó tạo nên tâm lý thoải mái lao động...
 • 9
 • 340
 • 5

Tài liệu Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " pptx

Tài liệu Báo cáo
... tr doanh nghi p theo s nm lm vi c t i doanh nghi p c ph n hoỏ.(9) B n l, chớnh sỏch i v i ng i lao ng dụi d Khi th c hi n c ph n hoỏ doanh nghi p nh n c, dự mu n hay khụng, vi c s p x p l i lao ... ụng o nh ng ng i lao ng - Cú chớnh sỏch t ch c cụng on i di n cho ng i lao ng tham gia h i ng qu n tr , ban ki m soỏt cụng ti c ph n L t ch c i di n l n nh t c a ng i lao ng, cú vai trũ quan tr ... quan v cỏc doanh nghi p nh n c, t ch c cụng on c n ph i nõng cao hn n a vai trũ c a mỡnh vi c b o v quy n l i cho ng i lao ng thụng qua vi c nõng cao ch t l ng v hi u qu c a vi c tham gia xõy d...
 • 6
 • 594
 • 4

Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động " potx

Báo cáo
... bú tr c ti p v i ng i lao ng Bi vi t ny c p vai trũ c a cụng on cỏc c p iv iv n gi i quy t vi c lm cho ng i lao ng Vai trũ c a T ng liờn on lao ng Vi t Nam T ng liờn on lao ng Vi t Nam, c quan ... tớch c c vi c gi i quy t vi c lm cho ng i lao ng, giỳp , t v n cho ng i lao ng cú y ki n th c phỏp lu t b o v vi c lm c a mỡnh tham gia quan h lao ng Nhi u liờn on lao ng t nh, thnh ph tr c thu ... d ng lao ng khụng s d ng h t s lao ng hi n cú, ph i cho h thụi vi c thỡ cụng on c s cú trỏch nhi m ki n ngh v i ng i s d ng lao ng l p k ho ch o t o l i, nõng cao trỡnh ngh nghi p cho s lao ng...
 • 8
 • 403
 • 4

Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " docx

Báo cáo
... l i cho ng i lao ng Vai trũ c a t ch c cụng on vi c b o v quy n l i ng i lao ng sau doanh nghi p nh n c chuy n thnh cụng ti c ph n Doanh nghi p nh n c sau c ph n hoỏ s khụng cũn l doanh nghi p ... ng ang lm vi c, s lao ng ó ngh nhng cú tờn danh sỏch c a doanh nghi p thỡ cụng on ph i h p l p danh sỏch s lao ng c n s d ng theo nhu c u s n xu t kinh doanh doanh nghi p, s lao ng khụng cú nhu ... cựng giỏm c doanh nghi p xõy d ng phng ỏn s d ng lao ng Sau l p danh sỏch (theo bi u m u quy nh) v ton b s lao ng c a doanh nghi p t i th i i m quy t nh s p x p, chuy n i, bao g m s lao ng ang...
 • 9
 • 423
 • 4

vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp chính trị

vai trò của tổ chức công đoàn công ty kho vận đá bạc trong việc vận động công nhân, lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh_tiểu luận trung cấp chính trị
... chung Công ty kho vận Đá Bạc nói riêng II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC – VINACOMIN Vai trò tổ chức Công đoàn máy Công ty Tổ chức Công đoàn Công ty tảng tổ chức ... chọn đề tài: Vai trò tổ chức Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc việc vận động công nhân, lao động thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh” Đi vào khảo sát hình thức nội dung hoạt động Công đoàn sở, từ ... hoạt động Công đoàn sơ sở Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomim nguyên nhân tồn nêu trên, nhằm nâng cao vai trò, vị trí tổ chức Công đoàn việc vận động công nhân, lao động thực nhiệm vụ sản xuất, kinh...
 • 22
 • 1,807
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của tổ chức lao động quốc tế về bảo hiểm xã hộitrò và hoạt động của tổ chức lao động quốc tế ilo trong việc xây dựng các công ước quốc tế về lđtecơ chế ba bên của tổ chức lao động quốc tế ilo khái niệm và cơ sở pháp lý pdfđiểm của tổ chức lao động quốc tế ilo về hệ thống các chế độ bhxhluận về làm hài hòa một số nội dung giữa dự thảo bộ luật lao động sửa đổi với các quy định của tổ chức lao động quốc tế iloquan niệm về việc làm và giải quyết việc làm của tổ chức lao động quốc tế ilocác công ước của tổ chức lao động quốc tế ilonhững quy định tiêu chuẩn của tổ chức lao động quốc tế ilo về người khuyết tật và dạy nghề đối với người khuyết tậttổ chức lao động quốc tế ilo về bảo hiểm xã hộivai trò của tổ chức tài chính quốc tếcác công ước của tổ chức lao động quốc tế về lđtecác quy định của tổ chức lao động quốc tế và một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt namquy định của tổ chức lao động quốc tế về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệptổ chức lao động quốc tế ilocác chế độ bảo hiểm xã hội theo tổ chúc lao động quốc tế iloPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học