Xây dựng và quản lý thương hiệu gốm sứ bát tràng tại thị trường mỹ

Xây dựng quản thương hiệu gốm sứ Bát Tràng tại thị trường Mỹ

Xây dựng và quản lý thương hiệu gốm sứ Bát Tràng tại thị trường Mỹ
... v kiu thit k c in, c ỏo phong cỏch th hin Biu 2.1: Biểu đồ thị phần gốm sứ thị tr-ờng Mỹ năm 2007 Biểu đồ: Thị phần gốm sứ thị tr-ờng Mỹ năm 2007 Viờt Nam 7% 45% Trung Quục 48% Quục gia khỏc Cỏc ... giỏ tr i vi nhu cu ca ngi tiờu dựng 1.1.1.2 Vai trũ ca thng hiu * i vi ngi tiờu dựng : Thng hiu giỳp gim chi phớ tiờu dựng cho khỏch hng Nú to c s cho ngi tiờu dựng la chn cỏc sn phm cú cht lng ... Gúp phn h thng hoỏ mt s lun c bn v xõy dng v qun thng hiu trờn th trng quc t Thụng qua kho sỏt, phõn tớch c s d liu, lun a c nhng ỏnh giỏ chung v xõy dng v qun thng hiu Gm s Bỏt Trng...
 • 113
 • 164
 • 0

Xây dựng quản thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam

Xây dựng và quản lý thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam
... xuất phê tinh chế xây dựng cho phê thương hiệu đứng vững cạnh tranh lâu dài thị trường giới II.KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH CÀ PHÊ KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO Thực trạng phê Việt Nam ... việc đầu tư xây dựng thương hiệu mạnh cần thiết Sau số biện pháp xây dựng thượng hiệu phê Việt Nam 27 CHƯƠNG III SÁNG KIẾN - GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ I SÁNG KIẾN VÀ GIẢI PHÁP ... trì thương hiệu, làm phát triển hình ảnh thương hiệu Xác lập thương hiệu Đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu Xây dựng nhãn hiệu mạnh Quảng bá thương hiệu H1.1 Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu...
 • 33
 • 356
 • 8

Xây đựng quản thương hiệu

Xây đựng và quản lý thương hiệu
... thơng hiệu 1.1 Khái niệm vai trò thơng hiệu doanh nghiệp 1.1.1Thơng hiệu gì? .2 1.1.2Tại cần xây dựng quản thơng hiệu? 1.2Nội dung xây dựng quản thơng hiệu .9 1.2. 1Xây dựng ... 1.2. 1Xây dựng thơng hiệu 1.2. 2Quản thơng hiệu .14 1.3Các điều kiện cần thiết để xây dựng quản thơng hiệu 18 Phần 2: Tình hình xây dựng quản thơng hiệu doanh nghiệp Việt ... thơng hiệu nh câu hỏi đợc đặt là: Tại cần xây dựng quản thơng hiệu? 1.1.2 Tại cần xây dựng quản thơng hiệu Câu hỏi xoay quanh vấn đề vai trò hay tầm quan trọng lợi ích to lớn việc xây dựng...
 • 36
 • 210
 • 0

Xây dựng quản thương hiệu ở công ty sơn Tổng hợp Hà nội.Doc

Xây dựng và quản lý thương hiệu ở công ty sơn Tổng hợp Hà nội.Doc
... mà Công ty Sơn Tổng Hợp Nội phải đối mặt GiảI pháp marketing-mix nhằm xây dựng quản thơng hiệu "sơn đạI bàng" công ty sơn tổng hợp nội Xây dựng "Chữ Tín" cho Công ty xây dựng thơng hiệu ... dựng quản thơng hiệu Công ty Sơn Tổng Hợp Nội Qua số thông tin tình hình xây dựng quản thơng hiệu Công ty Sơn Tổng Hợp Nội nh nói Công ty đạt đợc thành tích đáng kể suốt 30 năm gây dựng ... công ty sơn Tổnghợp nội Phần III: Giải pháp xây dựng quản thơng hiệu công ty sơn Tổng hợp nội phần I luận chung thơng hiệu xây dựng thơng hiệu doanh ngh I_ thơn hiệu, đặc tính thơng hiệu...
 • 55
 • 235
 • 0

Hoàn thiện việc xây dựng quản thương hiệu Công ty cổ phần Vận tải Hành khách số 14

Hoàn thiện việc xây dựng và quản lý thương hiệu Công ty cổ phần Vận tải Hành khách số 14
... Cụng ty c phn Vn ti Hnh khỏch S 14 nhng cha giỳp Cụng ty cú nhng t phỏ trờn th trng Tỡnh hỡnh xõy dng v qun thng hiu Cụng ty C phn Vn ti Hnh khỏch s 14 Cụng ty C phn Vn ti Hnh khỏch s 14 l ... nhng dựng tờn Cụng ty C phn Vn ti Hnh khỏch s 14 cú v khụng c hp lm Trit kinh doanh ca Cụng ty l ỏp ng tt nht nhu cu ca khỏch hng Mi cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty u hiu, lm theo trit ny ... thc phỏp Cụng ty i t rt sm v ó tri qua nhiu hỡnh thc phỏp khỏc u tiờn l xớ nghip ti hnh khỏch chuyn sang cụng ty ti hnh khỏch thuc nh nc T thỏng 7/2006 cụng ty chuyn sang cụng ty c phn...
 • 67
 • 280
 • 0

Xây dựng quản thương hiệu ở công ty sơn Tổng hợp Hà nội

Xây dựng và quản lý thương hiệu ở công ty sơn Tổng hợp Hà nội
... chung thương hiệu xây dựng thương hiệu doanh nghiệp Phần II: Thực trạng xây dựng quản thương hiệu công ty sơn Tổnghợp nội Phần III: Giải pháp xây dựng quản thương hiệu công ty sơn Tổng hợp ... thập công ty sơn Tổng hợp nội kiến thức học được, em nghiên cứu vấn đề thương hiệu công ty với đề tài "Xây dựng quản thương hiệu công ty sơn Tổng hợp nội " Đề án gồm phần: Phần I: luận ... hành đương nhiên sách rào cản lớn hoạt động xây dựng thương hiệu công ty sản xuất thuốc 19 PHẦN II THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI I_TỔNG QUAN VỀ CÔNG...
 • 29
 • 239
 • 0

xây dựng quản thương hiệu ở công ty sơn tổng hợp hà nội

xây dựng và quản lý thương hiệu ở công ty sơn tổng hợp hà nội
... trạng xây dựng quản thơng hiệu công ty sơn Tổnghợp nội Phần III: Giải pháp xây dựng quản thơng hiệu công ty sơn Tổng hợp nội phần I luận chung th ơng hiệu xây dựng thơng hiệu doanh ... mà Công ty Sơn Tổng Hợp Nội phải đối mặt GiảI pháp marketing-mix nhằm xây dựng quản thơng hiệu "sơn đạI bàng" công ty sơn tổng hợp nội Xây dựng "Chữ Tín" cho Công ty xây dựng thơng hiệu ... dựng quản th ơng hiệu Công ty Sơn Tổng Hợp Nội Qua số thông tin tình hình xây dựng quản thơng hiệu Công ty Sơn Tổng Hợp Nội nh nói Công ty đạt đợc thành tích đáng kể suốt 30 năm gây dựng...
 • 45
 • 319
 • 0

xây dựng quản thương hiệu của các doanh nghiệp may việt nam

xây dựng và quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp may việt nam
... nghi p may Vi t Nam 135 3.3 Gi i phỏp ủ i v i cỏc doanh nghi p may Vi t Nam xõy d ng v qu n thng hi u s n ph m 146 3.4 H tr c a nh n c v i cỏc doanh nghi p may Vi t Nam xõy ... 52 Hỡnh 2.1: Cỏc doanh nghi p d t may Vi t Nam phõn theo s n ph m 57 Hỡnh 2.2:Cỏc doanh nghi p d t may Vi t Nam phõn b theo lónh th 58 Hỡnh 2.3: C c u doanh nghi p may Vi t Nam theo ngu n s ... Thng hi u s n ph m c a cỏc doanh nghi p may Vi t Nam - Cỏc doanh nghi p may Vi t Nam, ủú ch y u t p trung vo cỏc doanh nghi p may c a T p ủon D t may Vi t Nam - Ngu n s li u ph c v cho vi c phõn...
 • 203
 • 96
 • 0

Xây dựng quản thương hiệu bưởi Đoan Hùng

Xây dựng và quản lý thương hiệu bưởi Đoan Hùng
... tiễn xây dựng quản lí thƣơng hiệu bƣởi Đoan Hùng, yếu tố tác động đến xây dựng quản thƣơng hiệu bƣởi Đoan Hùng * Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Hiện trạng xây dựng quản lí thƣơng hiệu ... thƣơng hiệu bƣởi Đoan Hùng so sánh với bƣởi Năm roi bƣởi Da Xanh 93 3.3.5 Thực trạng quản lí thƣơng hiệu bƣởi Đoan Hùng 95 3.4 Đánh giá thực trạng xây dựng quản thương hiệu bưởi Đoan Hùng ... thƣơng hiệu, quy trình xây dựng quản lí thƣơng hiệu sản phẩm địa phƣơng - Nghiên cứu thực trạng xây dựng quản lí thƣơng hiệu bƣởi Đoan Hùng, yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển thƣơng hiệu bƣởi Đoan Hùng, ...
 • 143
 • 370
 • 1

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp cải tiến công tác xây dựng quản thương hiệu của Công ty cổ phần vàng bạc đá quí Phú nhuận trên thị trường Việt nam

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp cải tiến công tác xây dựng và quản lý thương hiệu của Công ty cổ phần vàng bạc đá quí Phú nhuận trên thị trường Việt nam
... CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ Q PHÚ NHUẬN Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ Q PHÚ NHUẬN CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN ... tài: “ Một số giải pháp cải tiến công tác xây dựng quản thương hiệu Công ty cổ phần vàng bạc đá q Phú Nhuận thò trường Việt Nam làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2- Tình hình nghiên cứu : Trên ... TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QÚI PHÚ NHUẬN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tên doanh nghiệp Tiếng Việt: CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ...
 • 113
 • 173
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Xây dựng quản thương hiệu cho mặt hàng cafe Việt Nam

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Xây dựng và quản lý thương hiệu cho mặt hàng cafe Việt Nam
... tiền bỏ II DÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CÁC DOANH NGHIỆP Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu Giai đoạn vòng đời thương hiệu hình thành thương hiệu Thương hiệu sản phẩm hay ... trì thương hiệu, làm phát triển hình ảnh thương hiệu Xác lập thương hiệu Đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu Xây dựng nhãn hiệu mạnh Quảng bá thương hiệu H1.1 Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu ... thương hiệu tiếng Một nhãn hiệu tiếng chưa có đầy đủ điều kiện mặt pháp để công nhận thương hiệu tiếng, thương hiệu tiếng chắn phải kèm với tiếng nhãn hiệu Các loại thương hiệu Mỗi loại thương hiệu...
 • 33
 • 224
 • 0

Xây dựng quản thương hiệu cho cà phê Việt Nam

Xây dựng và quản lý thương hiệu cho cà phê Việt Nam
... Thương hiệu gi ? Thương hiệu tên, từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình vẽ hay tổng thể yếu tố nhằm phân biệt sản phẩm (dịch vụ) với đối thủ cạnh tranh Xây dựng thương hiệu cách nào? Xây dựng thương ... điểm tiếp xúc thương hiệu người tiêu dùng Vậy có thương hiệu làm để trì thương hiệu Hãy trì ? mối quan hệ thương hiệu Quan hệ khách hàng Quan hệ CQ pháp luật Quan hệ tranh-hợp Thương hiệu Quan hệ ... doanh hợp pháp Do thương hiêu có vai trò quan trọng cho doanh nghiệp nói chung người tiêu dùng nói riêng II Thực trạng phê việt nam 2.1 Thực trạng chung  Hiện Việt Nam, phê ngành sản xuất...
 • 43
 • 348
 • 0

xây dựng quản thương hiệu giày 2up

xây dựng và quản lý thương hiệu giày 2up
... Xây dựng quản thương hiệu Giày 2UP WOW Trang Xây dựng quản thương hiệu Giày 2UP WOW LỜI MỞ ĐẦU Thương hiệu ngày có vai trò quan trọng xu cạnh tranh ... Xây dựng quản thương hiệu- Lí thuyết ứng dụng” để sâu vào phân tích thuyết quản trị thương hiệu đồng thời đem áp dụng vào thực tế sản phẩm giày thời trang 2UP Trang Xây dựng quản thương ... gót trung bình Trang 35 Xây dựng quản thương hiệu Giày 2UP WOW Moccasins: giày lười Beach sandals: dép biển Boots: giày bốt Trang 36 Xây dựng quản thương hiệu Giày 2UP WOW - Thuộc tính sản...
 • 52
 • 113
 • 1

Xây dựng quản thương hiệu tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Xây dựng và quản lý thương hiệu tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
... thụng qun c phõn cp cht ch Vi mụ hinh Cụng ty m Cụng ty ang phat huy hiu qu Cụng ty m hot ụng vi thng hiu Tng cụng ty va c nha nc giao qun phn vụn ti cac cụng ty Hin nay, 100% cac Cụng ty ó ... qun thng hiu ti UDIC trờn c s luõn la h thụng thuyt v xõy dng va qun thng hiu Luõn nờu nhng im UDIC ó lam c, nhng im cũn hn ch cn khc phc va nhng gii phap c bn nhm xõy dng va qun ... qun thng hiu trờn th gii 1.3 Vn xõy dng v qun thng hiu ti Vit Nam 11 1.4 C s lun v xõy dng v qun thng hiu 14 1.4.1 lun chung v thng hiu 14 1.4.2 Xõy dng va qun lý...
 • 95
 • 201
 • 0

Xây dựng quản thương hiệu tại công ty cp bảo hiểm toàn cầu

Xây dựng và quản lý thương hiệu tại công ty cp bảo hiểm toàn cầu
... thương hiệu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN ... đổi thương hiệu, Công ty có tên Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu Toàn yếu tố nhận diện bên bảo hiểm Toàn Cầu kế thừa từ tập đoàn Toàn Cầu Hình 2.1 Logo Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu ... GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 64 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU ...
 • 100
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần iii một só suy nghĩ đánh giá về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê trung nguyên trên thị trường việt namxây dựng và quản trị thương hiệuxây dựng và quản trị thương hiệu tập đoàn công ty và thương hiệu sản phẩmtiếp tục đẩy mạnh xây dựng và quản trị thương hiệu nhno amp ptnt amp ptntthực trạng hoạt động xây dựng và quản trị thương hiệu tại công ty tnhh một thành viên du lịch trâu việt namtrò và sự cần thiết của việc xây dựng và quản lý đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thịthực trạng về công tác xây dựng và quản lý gia đình văn hóa khu vực thành thị tỉnh hà namxây dựng và phát triển thương hiệu saigontourist bằng các công cụ quản lý cao cấplý thuyết xây dựng và phát triển thương hiệucơ sở lý luận xây dựng và phát triển thương hiệui cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản và thương hiệu rau an toàn yên mỹxây dựng và quản lý một cách hiệu quả lực lượng bán hàng của công tyhiệu quả của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lưong tại công ty thoát nước hải phòngmột số vấn đề pháp lý về xây dưng và phát triển thương hiệutầm quan trọng của việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm