Kỷ yếu 15 năm trại hè hùng vương môn lý

Kỷ yếu trại Hùng Vương 2008

Kỷ yếu trại hè Hùng Vương 2008
... Toán học Hùng vương lần thứ 4, năm 2008 10 Đáp án Olympic Toán học Hùng vương 12 2.1 Đáp án Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 12 2.2 Đáp án Olympic Toán học Hùng vương ... tạo trại đặc thù, sân chơi văn hóa khoa học cho đội ngũ thầy, cô học sinh khiếu thuộc trường THPT Chuyên tỉnh khu vực miền núi phía bắc, Trại Hùng Vương Trong nội dung sinh hoạt trại Hùng ... Olympic Toán học Hùng vương 1.1 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 1, năm 2005 1.2 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ 2, năm 2006 1.3 Olympic Toán học Hùng vương lần thứ...
 • 221
 • 330
 • 1

Kỷ Yếu trại Hùng Vương 2009

Kỷ Yếu trại hè Hùng Vương 2009
... seminar Trại Hùng Vương, đồng nghiệp, thầy giáo, cô giáo đọc có đóng góp cho thảo Kỷ yếu hoàn chỉnh Mọi ý kiến đóng góp xin gửi Ban Tổ Chức Trại Hùng Vương lần thứ V, Trường THPT Chuyên Hùng Vương ... thiết đời hoạt động thực tiễn sau Năm nay, Trại Hùng Vương bước sang năm thứ 6, tổ chức trường MỤC LỤC THPT Chuyên Thái Nguyên Các Kỷ yếu trại Hùng Vương lần thứ 2-5 đời đáp ứng mong đợi kì ... thi Olympic Toán Hùng vương 10 1.1 Olympic Toán Hùng vương lần thứ 1, năm 2005 10 1.2 Olympic Toán Hùng vương lần thứ 2, năm 2006 11 1.3 Olympic Toán Hùng vương lần thứ 3, năm...
 • 223
 • 443
 • 2

Kỷ Yếu trại Hùng Vương 2010

Kỷ Yếu trại hè Hùng Vương 2010
... seminar Trại Hùng Vương, đồng nghiệp, thầy giáo, cô giáo đọc có đóng góp cho thảo Kỷ yếu hoàn chỉnh Mọi ý kiến đóng góp xin gửi Ban Tổ Chức Trại Hùng Vương lần thứ V, Trường THPT Chuyên Hùng Vương ... hoạt động thực tiễn sau Năm nay, Trại Hùng Vương bước sang năm thứ 6, tổ chức www.vnmath.com MỤC LỤC trường THPT Chuyên Thái Nguyên Các Kỷ yếu trại Hùng Vương lần thứ 2-5 đời đáp ứng mong ... Olympic Toán Hùng vương Olympic Toán Hùng vương lần thứ 1, năm 2005 Olympic Toán Hùng vương lần thứ 2, năm 2006 Olympic Toán Hùng vương lần thứ 3, năm 2007 Olympic Toán Hùng vương lần thứ...
 • 216
 • 404
 • 3

Tài liệu ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII - NĂM 2011 docx

Tài liệu ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII - NĂM 2011 docx
... rọc, đầu lại sợi dây gắn vào vật m1 - Từ vị trí cân O (VTCB O) dịch chuyển m2 + O m2 L2 m1 Hình dọc theo chiều dương đoạn 4cm lò xo L1 trở trạng thái tự nhiên - Còn từ VTCB O dịch chuyển m2 ngược ... nhiên - Còn từ VTCB O dịch chuyển m2 ngược chiều dương đoạn 6cm lò xo L2 trở trạng thái tự nhiên - Từ VTCB O đưa m2 tới vị trí cho hai lò xo biến dạng lượng cần phải giữ m2 lực có độ lớn f = 4,51( ... định vị trí m2 mà vận tốc m2 đạt cực đại Hết Giám thị số 1:………………………… Họ tên thí sinh: …………………… Giám thị số 2:………………………… SBD:……………………………… ...
 • 2
 • 966
 • 10

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn địa

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn địa lý
... Trái đất:  X c định mùa (2.0) Bắc bán cầu Thu Xuân Đông Hạ HƢỚNG DẪN CHẤM TRẠI HÈ HÙNG VƢƠNG LẦN X MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Hướng dẫn có 06 trang ... (2.0) nƣớc Trái Đất: - Đều vòng tuần hoàn khép kín - Đều có trình: bốc nước rơi - Đều có tác nhân x Mặt Trời  Trình bày giải thích thay đổi độ muối đại dƣơng theo vĩ độ - Độ muối trung bình ... lục địa - Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (lạnh): Đất pôtdôn thảm thực vật rừng kim - Kiểu khí hậu ôn đới hải dương: Đất nâu x m; thảm thực vật rừng rộng rừng hỗn hợp - Kiểu khí hậu ôn đới lục địa...
 • 8
 • 315
 • 0

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn hóa

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn hóa
... 0 ,100 3,85 .10 -3 3,33 .10 -5  0,25 = k (3,33 .10 ) = k (2,00.1 0-4 ) 7,69 .10 =  -6 1,67 .10 -2 -2 -5 1,67.1 0- 3,33 .10=  11 0 ,100 2,00 .104 0,231 = (0,231)  = 0,25 0,167 = (0,167)  = 3,85.1 0- ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Đề thi gồm: 03 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Bài (2, điểm) ... (133,906700 - 133,904490) (1 0-3 /6,02 .102 3)( 2,998 .108 )2(J) = 3,3.1 0-1 3 J = 3,3.1 0-1 3/1,602.1 0-1 9 = 2,06 .106 eV → 5X5 + + 1e- I5 1s 1s0 E(1s1) = -1 3,6.52 /12 = -3 40 (eV) E(1s0) = (eV) I5 = – (-3 40) =...
 • 17
 • 750
 • 3

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn lịch sử

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn lịch sử
... NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG KỲ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Hướng dẫn chấm: gồm 09 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Nội dung Điểm Câu ... chống quân Mông-Nguyên kỉ XIII - Thế kỉ XIII, bước đường ổn định phát triển đất nước thời Trần, nhân dân Đại Việt phải đương đầu với ba lần x m lược quân Mông-Nguyên vào năm 1258,1285 1288 - Dưới ... để làm kế sâu gốc bền rễ Câu Đầu kỉ XIX, triều Nguyễn Việt Nam thi t lập bối cảnh lịch sử nào? Hãy nêu đóng góp nhà Nguyễn lịch sử dân tộc a/ Bối cảnh lịch sử - Thế giới: + Sau cách mạng tư sản,...
 • 10
 • 378
 • 1

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn sinh

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn sinh
... THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: SINH HỌC KHỐI 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Đề thi gồm: 03 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: ( 1.0 ... êtanol ATP 0,25 - Nếu loại bỏ đihiđrôxiaxêtôn-P => không tạo thành glixêralđêhit-3-P => có phân tử glixêralđêhit-3-P ôxi hóa => tạo phân tử ATP 0,25 - Trong giai đoạn đầu đường phân tiêu ... cấp cho TB không đủ 0,5 - Ứng dụng: sản xuất axit lactic, muối dưa, làm sữa chua 0,25 b Các tế bào có các pha sinh trưởng -Pha tiềm phát - Pha lũy thừa - Pha cân - Pha suy vong (HS trả...
 • 11
 • 335
 • 2

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tiếng anh

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tiếng anh
... GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: TIẾNG ANH KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC PART I: LISTENING ( 40 POINTS) Part ... the personal details on this application form first, if that's OK? Student: Yes, that's fine Agent: Now, what's your name again? Student: Anita Newman - that's N-E-W-M-A-N Agent: And your address, ... the same proportion of left-and right-handers as humans C more apes are left-handed than right-handed Your answers ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… PART II: LEXICO - GRAMMAR ( 50 points) Question...
 • 13
 • 3,069
 • 30

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tin

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tin
... đội tuyển thi học sinh giỏi môn Tin học thường chơi game giỏi Trại Hùng Vương lần thứ X, lần môn Tin học Ban Tổ chức định đưa vào nội dung thi Olympic Trại Hùng Vương Trong kỳ thi lần này, ... DIGIT.OUT 10 Ràng buộc:  Có 60% số test ứng với 60% số điểm có N  20 Bài Giải phương trình (7 điểm) Cho phương trình: x  S ( x) .x  N  Trong x, N số nguyên dương, S ( x) tổng chữ số x Yêu cầu: ... trường hợp không tìm x ghi -1 Ví dụ: SOLVE.INP SOLVE.OUT -1 Ràng buộc:  Có 40% số test ứng với 40% số điểm có N  104  Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm có N  101 0 Bài Trò chơi (7 điểm)...
 • 3
 • 371
 • 0

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 11 môn hóa

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 11 môn hóa
... LONG ĐÁP ÁN OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 11 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Bài 1: (2,5 điểm) X t phản ứng: IO 3- + 5I- + 6H+  ... phần nguyên tố X có iot Phản ứng X với SO2 chứng minh X có tính oxi hóa Từ lập luận X có cation Na+ anion IO  x 0.5 Đặt công thức X NaIOx IO  + ( 2x- 1) I  + 2x H   x I2 + x H2O x I2 + 2Na2S2O3 ... 0,001M 0,001M [ ] : 0,001 -x 0,001 + x x x( 0, 001+ x) Theo ĐLTDKL ta có : = 1 0-2 ,15 0, 00 1- x x = 7,975.1 0-4  [H+] = 0,001 + 7,975.1 0-4 = 1,7975.1 0-3 M Vâ ̣y pH của dd X = 2,75 b Tính pH dung...
 • 17
 • 343
 • 1

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 11 môn

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 11 môn lý
... có li độ x cầu có li độ 4b x lò xo dãn thêm đoạn x x Độ biến thi n trọng trường là: Wt1  mgx  2mg  2mgx 2 0,5 Độ biến thi n đàn hồi là: Wt  k  l  x   k l  kx  k l .x 2 Thay (1) ... NINH TRƢỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG HƢỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM TRẠI HÈ HÙNG VƢƠNG LẦN THỨ X MÔN: VẬT LÍ KHỐI: 11 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 HƢỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CÂU HƢỚNG DẪN CHẤM Điểm Chia ... vật li độ x có vận tốc v cách gần ta có lượng 4d hệ: 0,5 W  mv  kx  const dW k k   x " x 0   T  2 2mk dt 2m 2m 0,5 CÂU Cơ sở thuyết : Một cứng đồng chất có chiều dài L, khối lượng...
 • 8
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trại hè hùng vương2 tr tài liệu đề thi chọn học sinh giỏi trại hè hùng vương lần thứ vii môn vănđề thi trại hè hùng vươngtrại hè hùng vương 2016trại hè hung vuong 2016trại hè hùng vuong xiitrại hè hùng vương 201 6trại hè hùng vương mới nhấthội thảo trại hè hùng vươngchuyên đề trại hè hùng vương15 năm quan hệ việt nam hoa kỳ 1995 2010con trai vua hung vuong goi la gide thi thu dai hoc mon toan nam 2014 thpt hung vuongkỷ niệm 20 năm mùa hè xanhclip kỷ niệm 15 năm làn sóng xanhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây