BAI GIANG EXCEL k5 tuan 15

Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH
... CỦA HS - em trả lời câu hỏi - lớp theo dõi, nhận xét ý kiến bạn Trường TH An Thạnh 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động : Làm việc theo nhóm Bước : - chia lớp thành nhóm, nhóm ... Kiểm tra cũ: - Hãy kể tên số hoạt động nông nghiệp mà em biết - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: *Hoạt động : Làm việc theo cặp -Yêu cầu cặp kể cho nghe hoạt động ... Kiểm tra cũ: - Hãy nêu tên số hoạt động công nghiệp mà em biết? - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: *Hoạt động : Làm việc theo nhóm Bước - Chia lớp thành nhóm, yêu cầu...
 • 42
 • 241
 • 0

Bài giảng tap doc tuan 15

Bài giảng tap doc tuan 15
... điểm Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Giảng bài: * Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS nêu yêu cầu tập số - Yêu cầu HS tự làm tập - YC HS chữa - Gọi HS khác nhận xét cho điểm Bài ... tra cũ: Yêu cầu HS nhắc lại cách chia số thập phân cho số thập phân Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Giảng bài: * Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS nêu yêu cầu tập số - Yêu cầu ... lại cách chia số thập phân cho số thập phân - GV nhận xét- cho điểm Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Giảng bài: * Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS nêu yêu cầu tập số - Yêu cầu...
 • 41
 • 298
 • 0

Bài giảng thứ 5 tuần 15

Bài giảng thứ 5 tuần 15
... bảng phụ kẽ sẵn hình SGK -HS quan sát hình vẽ 25 -Tỉ số diện tích trồng hoa hồng diện tích - Bằng 25: 100 hay 100 vườn hoa ? -Ta viết 4/ 25 = 25% ; 25% tỉ số phần trăm 100 Đọc :Hai mươi lăm phần ... Thực hành : (phương pháp T/hành) Bài 1:Viết (theo mẫu ) -Cho HS thảo luận theo cặp Đại diện số cặp trình bày kết -Nhận xét ,sửa chữa Bài 2:Gọi HS đọc đề +Bài toán hỏi ? (TB/Y) +Muốn biết số ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KĨ THUẬT - Tiết 15 CẮT , KHÂU , THÊU TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN ( Xem tuần 14 )  / Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 7
 • 182
 • 0

Bài giảng GA L3 tuan 15,16

Bài giảng GA L3 tuan 15,16
... 7=42 HS làm vào v chữa Bài 3: Bài toán thuộc dạng toán HS đọc đề huy chơng Bài toán giải hai phép tính HCV HS tóm tắt vào giải hai ? huy chơng cách HCB C1 Bài giải: C2 Bài giải: Số huy chơng ... Hoạt động ca hs A Kiểm tra cũ GV kiểm tra tập tuần 14 HS làm miệng B Bài Giới thiệu bài: Ghi đề Hớng dẫn làm tập Bài tập 1: Bài tập yêu cầu gì? Kể tên dân tộc thiểu số nớc ta Em hiểu dân tộc thiểu ... GV nhận xét, đánh giá số chia HS làm vào v chữa Bài 3: Gọi HS đọc đề Bài toán thuộc dạng toán Bài toán giải hai phép tính HS tóm tắt vào giải vào Bài giải: HS lên bảng Số trang sách Minh đọc là:...
 • 46
 • 172
 • 0

Bài giảng LT&C TUAN 15 CÁC DÂN TỘC

Bài giảng LT&C TUAN 15 CÁC DÂN TỘC
... dân tộc khác Trong dân tộc Kinh chiếm gần 90% tổng số dân nước, 10% lại dân số 53 dân tộc Mỗi dân tộc có tiếng nói, chữ viết sắc văn hóa riêng Dân tộc Mường Dân tộc Hmơng Dân tộcBa- na Dân tộc ... dũng cảm LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 15 MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁC DÂN TỘC LUYỆN ĐẶT CÂU CĨ HÌNH ẢNH SO SÁNH Hoạt động 1: Tìm hiểu dân tộc thiểu số nước ta Bài 1: Hãy kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em ... Chăm Các dân tộc thiểu số phía Bắc Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmơng, Hoa, Giáy, Tà- ơi… Các dân tộc thiểu số miền Trung Vân Kiều, Cơ- ho, Khơmú, Ê-đê, Ba- na, Gia- rai, Xơ đăng, Chăm… Các dân tộc...
 • 14
 • 143
 • 0

thiết kế bài giảng tập đọc tuần 15

thiết kế bài giảng tập đọc tuần 15
... Nguyễn Thò Muộn Trường Tiểu Học Vónh Trường TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I MỤC TIÊU • HS luyện tập phân tích cấu tạo phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn miêu tả đồ vật ; trình tự miêu tả ... Gọi HS tiếp nối đọc thơ GV khen ngợi HS đọc tốt, hướng dẫn để em đọc chưa tìm giọng đọc phù hợp với nội dung  GV hướng dẫn LĐ diễn cảm khổ - GV đọc diễn cảm khổ - GV cho HS luyện đọc đoạn văn theo ... Tổ chức cho vài HS thi đọc trước lớp - HS tiếp nối đọc thơ - Nghe GV đọc - GV cho HS luyện đọc đoạn văn theo cặp - đến HS thi đọc, lớp theo dõi, nhận xét bình chọn bạn đọc hay  Yêu cầu HS tự...
 • 23
 • 74
 • 0

bài giảng chính tả tuần 15 nhà rông ở tây nguyên

bài giảng chính tả tuần 15 nhà rông ở tây nguyên
... Th nm ngy 15 thỏng 12 nm 2011 Chớnh t Nh rông Tây Nguyên( trang 127) Nghe vit Gian đầu nhà rông nơi thờ thần làng, vách treo giỏ mây đựng đá thần...
 • 10
 • 75
 • 0

Vân - Bài giảng Tin 6 Tuần 9 - Tiết 15

Vân - Bài giảng Tin 6 Tuần 9 - Tiết 15
... dẫn HS trả lời câu hỏi SGK? - GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm câu hỏi? - GV: Gọi nhóm trả lời - GV: Nhận xét làm nhóm Hướng dẫn nhà: (1’) - Xem trước thực hành - Tiết sau thực hành Rút kinh ... lệnh? - GV: Nhận xét chốt lại NĂM HỌC: 2010 - 2011 hình - HS: Quan sát lắng nghe Nút Nút Di chuyển ngang biểu tượng Di chuyển ngang biểu tượng Các nút lệnh Các nút lệnh Nháy nút Củng cố: (13’) - ... GIÁO ÁN TIN HỌC GV: NGUYỄN THỊ VÂN ...
 • 2
 • 215
 • 0

Bài giảng lop3-kien-Tuan 13,14,15

Bài giảng lop3-kien-Tuan 13,14,15
... cho Hs cách giải toán có lời văn Bài - Gv chia HS lớp thành nhóm nhỏ Mỗi nhóm Hs - Gv cho nhóm thi làm Yêu cầu: Trong thời gian phút, nhóm làm xong, chiến thắng Bài toán: Trong thùng có 56 lít ... so sánh Bài 2: - GV mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv gióp Hs n¾m ch¾c yªu cÇu cđa ®Ị bµi - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào vë Một Hs lên bảng lµm - ChÊm bµi Hs TB- u - Gv + Hs nhận xét, chốt lại: Bài 3: ... häc(35p) 1- KiĨm tra bµi cò: GV cho HS ®äc b¶ng - HS ®äc chia - V× biÕt 72 : = - HS tr¶ lêi – Bài giảng - HD phÐp chia: - GV: 48 : = ? - GV cho HS thùc hiƯn nh¸p - cho HS nªu c¸ch thùc hiƯn, ch÷a...
 • 62
 • 128
 • 0

Bài giảng Excel

Bài giảng Excel
... thức phần mềm Excel, giúp sinh viên sử dụng viết đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp v tham gia sản xuất sau n y Chơng trình học l Excel 2000 2003 Hình 1.1: Biểu tợng Excel Khởi động Excel Nháy kép ... phần mềm Excel, phần mềm AutoCad v ngôn ngữ lập trình VBA Excel 2003 Bộ môn Địa chất công trình- Trờng Đại học Mỏ Địa chất Môn học: ứng dụng Tin học Địa chất công trình Chơng 1: Phần mềm Excel Đ ... Đó l phần mềm ứng dụng Excel v AutoCad Phần mềm Excel có bảng tính linh hoạt với biểu đồ sẵn có giúp giải nhiều b i toán thí nghiệm phòng, ngo i trời, tính toán móng, Excel xây dựng sẵn dạng...
 • 52
 • 1,016
 • 8

Bài giảng quan tri marketing 15

Bài giảng quan tri marketing 15
... accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter 15 Retailing Location Options for Retailers  General business district  Strip mall (shopping strip)  Regional shopping ... Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 15 in Chapter 15 Wholesaling Wholesaling  Wholesaling basics  Types of wholesalers  Marketing decisions  Wholesaling ... ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter 15 Bán lẻ Các loại tổ chức bán lẻ quan trọng  Corporate chain store  Consumer cooperative...
 • 21
 • 302
 • 1

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 15

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 15
... Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 15 in Chapter 15 Wholesaling Wholesaling  Wholesaling basics  Types of wholesalers  Marketing decisions  Wholesaling ... Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter 15 Retailing Retailing Basics  Types of retailers  Marketing decisions  Retailing trends ©2003 ... Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter 15 Retailing Retailing Basics  Types of retailers  Marketing decisions  Retailing trends ©2003...
 • 21
 • 356
 • 0

Bài giảng triết học - Chương 15

Bài giảng triết học - Chương 15
... Giải thích giấc mơ Hậu Freud Chương 15 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI 15. 6 TRIẾT HỌC DUY KHOA HỌC Albert Einstein (187 9-1 955) Nhà khoa học vĩ đại có ảnh hưởng đến triết học "Chỉ có suy đoán táo bạo ... Ludwig Wittgenstein (188 9-1 951, triết gia Anh) - Sinh Vienna, viết tiếng Đức, làm việc Đại học Cambridge Chương 15 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI - Hai thời kỳ triết học Wittgenstein: Thời kỳ ... biệt, phát biểu che giấu chất Chương 15 TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI "Đâu điều thực nói phát biểu thế?" - Triết học khoa học nghiên cứu logic ngôn ngữ Nhiệm vụ triết học phân tích luận lý cách...
 • 34
 • 231
 • 0

Bai giang Excel chính

Bai giang Excel chính
... tài chính, giải toán logic tối ưu Có nhiều công cụ mạnh vẽ biểu đồ, hình minh họa Có nhiều công cụ hỗ trợ tự động hóa nhiều trình Có thể lập trình Excel 4.2 Màn hình làm việc Excel • Khởi động Excel: ... Excel: - Start  Programs  Microsoft office  Microsoft Excel - Nháy vào biểu tượng Excel Microsoft office shortcut bar 4.2 Màn hình làm việc Excel Task Pane Title Namebox Row column Formula Border ... Phần IV Excel 2003 • • • • • • • • Khái quát Excel Là phần mềm công cụ Microsoft office Thích hợp với công tác kế toán, văn...
 • 40
 • 462
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng excel cho kinh tế lượngslide bài giảng excel 2010bài giảng excel viện đh mởbai soan dao duc tuan 15 lop 3bài giảng excel 2010 bằng powerpointbài giảng excel 2007 bằng powerpointbài giảng excel 2007 pptbài giảng excel nâng caobài giảng excel kế toánbài giảng excel 2003 bằng powerpointbài giảng excel cơ bảnbài giảng excel 2003bài giảng excel 2010bài giảng điện tử tiết 15 âm nhạc 6download bài giảng excel 2003giáo án 3 tuổi - trường mầm non năm 2017NHẬN BIẾT SO SÁNH CHIỀU DÀI HAI ĐỐI TƯỢNG MG BÉga ntChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtBài 4. Sông ngòiBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duBài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Kịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhấtKịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhbáo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộiBáo cáo đánh giá tác động của CT 135IIKế toán thuế thu nhập doanh nghiệpbài thuyết trình về các quy trình tính toàn trong du lịchhội chứng tiêu chảy ở lợn do vi khuẩnứng dụng gis trong quản lý thống kê tình hình tai nạn giao thông đường bộ khu vực bắc bộtâm lý học ứng dụng trong kinh doanhbáo cáo thực tập công ty cp bánh kẹo tràng an 2Đề kiểm tra toán 6 chương 1