THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY XI MĂNG

quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy quặng mangandioxit nhân tạo với năng suất 13 tấngiờ có độ ẩm đầu vào là 8,5% và độ ẩm đầu ra là 0,5%

quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy quặng mangandioxit nhân tạo với năng suất 13 tấngiờ có độ ẩm đầu vào là 8,5% và độ ẩm đầu ra là 0,5%
... xuất quặng, nông sản… đồ án môn học này, em trình bày quy trình công nghệ thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy quặng mangandioxit nhân tạo với suất 13 tấn/giờ độ ẩm đầu vào 8,5% độ ẩm đầu 0,5% ... phân phối Tác nhân khói lò ( nhiệt độ đầu tác nhân sấy 240oC) chuyển động tác nhân sấy thiết bị sấy chọn xuôi chiều 4.Thuyết minh quy trình công nghệ Vật liệu sấy quặng MnO2 nhân tạo thùng hệ thống ... tải Quặng MnO2 nhân tạo vào thùng sấy độ ẩm 8,5% , chuyển động chiều với tác nhân sấy Tác nhân sấy sử dụng khói lò, tạo từ nhiên liệu đốt than, sau qua buồng hòa trộn với không khí bên để đạt...
 • 56
 • 1,049
 • 5

Qui trình công nghệ và thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường với năng suất đầu ra là 1200kgh

Qui trình công nghệ và thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường với năng suất đầu ra là 1200kgh
... vào cấu nhập liệu vào thùng sấy Tại thùng sấy, đường sâu vào thùng sấy, xáo trộn cánh nâng thùng quay Đồng thời diễn trình trao đổi ẩm với TNS Qúa trình diễn từ đường bắt đầu vào thùng khỏi thùng ... Trang : 60503026 trang 19 Đồ án môn học Quá trình Thiết bò CBHD: Mai Thanh PHong SẤY ĐƯỜNG THÙNG QUAY THIẾT KẾ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG CHO THÙNG: Xác đònh công suất động dùng quay thùng: Công suất ... SẤY ĐƯỜNG THÙNG QUAY hệ thống băng tải Nhiệt độ đầu đường cao ( khoảng40 0C) nên phải làm nguội Có cách để thực trình làm nguội đường: Dùng luồng không khí lạnh, khô thổi cưỡng để làm nguội Làm...
 • 45
 • 2,751
 • 40

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kgh

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kgh
... Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần III: TÍNH TỐN THIẾT BỊ SẤY GVHD: Thầy Hồng Minh Nam SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt ... Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần IV: KẾT LUẬN GVHD: Thầy Hồng Minh Nam 42 SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 ... Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h GVHD: Thầy Hồng Minh Nam 40 SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h...
 • 42
 • 2,500
 • 23

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt
... BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh ngun hạt II QUY TRÌNH SẤY ĐẬU XANH HẠT Đậu xanh Thu hoạch Phơi (sấy sơ bộ) Vỏ Đập, tách hạt Làm Tạp chất Phân loại Sấy Làm nguội Kiểm tra cỡ hạt ... GVHD: Thầy PHẠM VĂN BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh ngun hạt Hình 1: Một số hệ thống sấy thùng quay PHẦN 2: TÍNH TỐN THIẾT BỊ SẤY Vật liệu sấy đậu xanh ngun hạt có thơng số sau: ... BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh ngun hạt M 10 T S Đ D Đ D Đ D C h C h SVTH: Đặng Thị Hồng Lan 12,5 10 Trang 26 GVHD: Thầy PHẠM VĂN BƠNThiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh...
 • 52
 • 1,056
 • 3

thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt

thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt
... BÔNThiết kế thiết sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt T S Đ D Đ D Đ D C h SVTH: Đặng Thò Hoàng Lan 12,5 Trang 28 GVHD: Thầy PHẠM VĂN BÔNThiết kế thiết sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên ... VĂN BÔNThiết kế thiết sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt làm tăng độ ẩm hạt Tiếp theo, khối đậu kiểm tra lại cỡ hạt để loại bỏ hạt lép, hỏng sau sấy Có thể dùng sàng để phân loại hạt Cuối ... liệu sấy đậu xanh nguyên hạt có thông số sau:  Độ ẩm ban đầu vật liệu sấy (theo nguyên liệu ẩm): SVTH: Đặng Thò Hoàng Lan Trang GVHD: Thầy PHẠM VĂN BÔNThiết kế thiết sấy thùng quay sấy đậu xanh...
 • 57
 • 617
 • 3

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY
... nguyên liệu - Để sấy đậu xanh nông sản dạng hạt, người ta thường dùng thiết sấy tháp sấy thùng quay Ở Đồ án môn học này, em chọn thiết sấy thùng quay, thiết bò chuyên dùng để sấy vật liệu dạng ... PHẠM VĂN BÔNThiết kế thiết sấy thùng quay sấy đậu xanh nguyên hạt T S Đ D Đ D Đ D C h SVTH: Đặng Thò Hoàng Lan 12,5 Trang 28 GVHD: Thầy PHẠM VĂN BÔNThiết kế thiết sấy thùng quay sấy đậu xanh ... chọn nhiệt độ tác nhân sấy đưa vào thùng sấy 55oC, chế độ sấy chiều - Quá trình hoạt động hệ thống: Đậu xanh có độ ẩm ban đầu 20% chuyển vào thùng sấy băng tải di chuyển thùng sấy chiều với tác nhân,...
 • 57
 • 636
 • 0

Thiết bị sấy thùng quay cà phê nhân với năng suất 2000 kg ngô/h

Thiết bị sấy thùng quay cà phê nhân với năng suất 2000 kg ngô/h
... 78 45 " g 4=" S" Q p Cg …uQ A •B I (kJ/kgkkk) ϕ1 t1 t0 0 d0 = d1 n % S †A N ϕ B 7* n % S $A $N ϕ$ B 7* n%S A N ϕ B 7* M8 M ) t2 ϕ2 ϕ = 100% I2 = I3 d (g/kgkkk) d2 < < < ' + ' + "g ' #" !"< 78 ... 9< C C=I X # … N 4=I c# L Q L => CD ϕ #" !"< 78 R b # S ' < c , ' ! "#$% &' (" ) *+ *+ #, I(kJ/kgkkk) t1 I I2 1 (B) 2(C) t2 l 0(A) t 2`(C) d2 d 2` d=d1 %S ' < Q- 9" D (# A $B = = + = J # K=I ... )Q9AQ$B # A $B A $ − B $N J Am − lB = N $2lJ + −∆ J`UNm + J2NJm = N h # #" !"< 78 7=; !"< 78 d (g/kgkkk) CD A NU S ' = $N ln N X+ c J`UNm.z $ 2N`U ‡ ϕ (# + `J` N `J = = ` NmJ { B N ` 22 A NU + N...
 • 26
 • 1,809
 • 6

TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY

TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY
... t/n > 100 1,2 100 h70 = 1,2% : hao hụt sấy thùng quay w : lợng ẩm bay đất sấy w = 10 = 8% Lợng ẩm đất trớc sấy 10% Độ ẩm đất sau sấy 2% Khối lợng nớc bay sấy là: N BH = w ì Q 71 = ì 60682 ,462 ... xuất phải vào tính chất nguyên nhiên liệu, vào khả kinh tế kỹ thuật đất nớc công suất yêu cầu nhà máy Nếu lựa chọn đợc dây chuyền sản xuất hợp lý cho phép nâng Dơng Cảnh Bình 42VL1 17 Thiết kế ... Nhng tiêu tốn nhiên liệu, kích thớc lò Đập búa Sấy đổi nhiệt phức tạp, Sấy thống làm bụi phức tạp, nung nhỏ, hệ thống trao thùng quay hệ thùng quay mức độ giới hoá tự động hoá cao phơng pháp...
 • 165
 • 719
 • 1

ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY

ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY THÙNG QUAY
... thống sấy l hệ thống 4/ Thiết bị sấy: 4.1.Phn loại: Do điều kiện sấy trường hợp sấy khc nn cĩ nhiều kiểu thiết bị sấy khc nhau, cĩ nhiều cch phn loại thiết bị sấy: Dựa vo tc nhn sấy: thiết bị sấy ... thiết bị sấy chn khơng, thiết bị sấy p suất thường Dựa vo phương thức lm việc: sấy lin tục hay sấy gin đoạn Dựa vo phương php cung cấp nhiệt cho qu trình sấy: thiết bị sấy tiếp xc, thiết bị sấy ... đối lưu, thiết bị sấy xạ… Dựa vo cấu tạo thiết bị: phịng sấy, hầm sấy, sấy băng tải, sấy trục, sấy thng quay, sấy tầng sơi, sấy phun… Dựa vo chiều chuyển động tc nhn sấy v vật liệu sấy: cng chiều,...
 • 41
 • 857
 • 0

Hệ thống thiết bị sấy thưng quay pot

Hệ thống thiết bị sấy thưng quay pot
... nhiệt cho trình sấy: thiết sấy tiếp xúc, thiết sấy đối lưu, thiết sấy xạ… Dựa vào cấu tạo thiết bò: phòng sấy, hầm sấy, sấy băng tải, sấy trục, sấy thùng quay, sấy tầng sôi, sấy phun… Dựa ... hệ thống sấy: 3.1.Các phận hệ thống sấy: Hệ thống sấy bao gồm phận sau: 3.1.1.Buồng sấy: Buồng sấy không gian thực trình sấy khô vật liệu Đây phận quan trọng hệ thống sấy Tùy theo phương pháp sấy, ... cấu trúc hệ thống sấy: 3.2.1 .Hệ thống sấy công suất nhỏ: Hệ thống sấy thường có cấu trúc dạng tủ, đa số kiểu sấy đối lưu cưỡng bức, số kiểu sấy xạ, sấy điện trường tần số cao Các thiết sấy loại...
 • 46
 • 217
 • 1

quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay ppsx

quy trình công nghệ và thiết kế thiết bị sấy thùng quay ppsx
... tháp ,sấy thùng quay Ở đây,ta dung thiết bị sấy thùng quay, thiết bị chuyên dung để sấy hạt Loại thiết bị dung rộng rãi công nghệ sau thu hoạch để sấy loại ngũ cốc Trong hệ thống này, vật liệu sấy ... thực trình sấy, có thể sử dụng nhiều hệ thống sấy khác nhau: hầm sấy, tháp sấy, … Mỗi chế độ công nghệ sấy khác có ảnh hưởng khác đến chất lượng sản phẩm Để sấy bắp hạt,người ta dùng thiết bị sấy ... tác nhân sấy phù hợp, không cao không thấp,mục đích đẩy nhanh trình sấy, không làm cho nhiệt độ nguyên liệu vượt nhiệt độ hồ hóa Phần II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Thuyết minh quy trình công nghệ: Vật...
 • 4
 • 373
 • 8

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy cà phê nhân với năng suất 2000kgh

Thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy cà phê nhân với năng suất 2000kgh
... vào hút Thùng sấy Quạt Thiết kế thiết bị sấy phê thùng quay suất 2000kg/h Thiết kế thiết bị sấy phê thùng quay suất 2000kg/h Thuyết minh quy trình cơng nghệ Vật liệu sấy phê nhân sau ... gian sấy Thể tích thùng sấy GIÁ TRỊ 75,6 14.4 15 ĐƠN VỊ phút m3 Thiết kế thiết bị sấy phê thùng quay suất 2000kg/h Đường kính thùng sấy Chiều dài thùng sấy Số vòng quay thùng Cơng suất thiết bị ... xuất phê nhân ( phương pháp ướt) Quả phê Thu nhận Sàn phân loại Bể xiphơng Máy tách vỏ Máy đánh nhớt Hệ thơng sấy tỉnh SẤY phê nhân Đóng bao - bảo quản Thiết kế thiết bị sấy phê thùng...
 • 39
 • 377
 • 0

đồ án công nghệ tôi tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp sấy đậu xanh nguyên hạt bằng thiết bị sấy thùng quay với năng suất 700kgh

đồ án công nghệ tôi tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp sấy đậu xanh nguyên hạt bằng thiết bị sấy thùng quay với năng suất 700kgh
... Trong đồ án chúng tơi tìm hiểu nghiên cứu phương pháp sấy đậu xanh ngun hạt thiết bị sấy thùng quay với suất 700kg/h Đây lần tiếp nhận đồ án mơn học q trình thiết bị thiết kế hệ thống sấy mang ... hóa học nguyên liệu Để sấy đậu xanh nông sản dạng hạt, người ta thường dùng thiết sấy tháp sấy thùng quay Đồ án môn học này, em chọn thiết sấy thùng quay, thiết bò chuyên dùng để sấy vật ... tốt với tác nhân sấy nên tốc độ sấy nhanh hạt sấy Hệ thống sấy thùng quay làm việc liên tục với suất lớn - Tác nhân sấy sử dụng cho trình sấy không khí nóng khói lò Quá trình sấy đậu xanh hạt...
 • 52
 • 283
 • 1

thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg-h

thiết kế thiết bị sấy thùng quay để sấy bắp hạt năng suất 1,000 kg-h
... Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần IV: KẾT LUẬN GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam 43 SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 ... Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần III: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp ... thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h Phần II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GVHD: Thầy Hoàng Minh Nam SVTH: Lâm Đào Trung Hiếu Thiết kế thiết sấy thùng quay để sấy bắp hạt suất 1,000 kg/h...
 • 43
 • 454
 • 0

Đề cương chi tiết của đồ án thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường năng suất 2000kg đường (1)

Đề cương chi tiết của đồ án thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy đường năng suất 2000kg đường (1)
... Tính trở lực: III.3.1.Tính trở lực ma sát toàn đường ồng: III.3.2.Tính tổng trở lực cục bộ: III.3.3.Tính trở lực quạt: III.3.4.Tính trở lực thùng quay : III.3.5.Tính trở lực caloriphe: III.4 Tính...
 • 2
 • 340
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế thiết bị sấy thùng quayđồ án thiết kế thiết bị sấy thùng quayđồ án thiết bị sấy thùng quay dùng để sấy quặng apatit2 thiết bị sấy thùng quaygiới thiệu thiết bị sấy thùng quaysơ đồ thiết bị sấy thùng quay2 2 thiết bị sấy thùng quayxác định kích thước thiết bị sấy thùng quaythiết bị thi công cọc xi măng đấtthiết bị cho nhà máy xi măngthiết bị đo tỷ diện xi măngthiết bị phòng thí nghiệm xi măngcác thiết bị trong sản xuất xi măngcác thiết bị trong nhà máy xi măngthiết bị trong nhà máy xi măngMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾtieu luan quan tri logisticBài tập ôn thi THPT Quốc Gia môn Hoá HọcHướng dẫn khai thác hệ thống Sub Bridge Simulator (SBS) tại phòng mô phỏng lái tàuĐánh giá hệ thống đăng ký đất đai tại tỉnh vĩnh phúc theo chuẩn mớiQuá trình phát triển kinh tế tư nhân ở huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) từ năm 1986 đến năm 2010 (tt)