Tắc stent cấp và bán cấp sau can thiệp

đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp đặt stent động mạch vành bằng siêu âm tim

đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp đặt stent động mạch vành bằng siêu âm tim
... Tuổi Giới Chỉ số BMI Tính chất tổn thương địa động mạch vành NMCT Đái tháo đường Chức thất trái Yếu tố gia sau can thiệp đình Tăng huyết áp Rối loạn mỡ máu Hút thuốc Nghiện rượu BNH N NGHIấN ... tiờu nghiờn cu 4.1 S bin i CNTT sau can thip t stent MV Bn lun v CNTT trc can thip, sau can thip cỏc thi im sau 24h v sau thỏng, t ú bn v mc bin i CNTT can thip t stent MV, t l ci thin, so sỏnh ... NMCT ti Vin tim mch Vit Nam trc v sau can thip t stent ng mch vnh v sau thỏng Kho sỏt cỏc yu t nh hng ti s bin i chc nng tht trỏi ca bnh nhõn NMCT sau can thip t stent ng mch vnh 3 Chng Tng quan...
 • 45
 • 569
 • 7

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 kết quả sau can thiệp

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp
... vệ sinh an toàn thực phẩm Kiến thức thực hành người chế biến thức ăn vệ sinh an toàn thực phẩm sau can thiệp: Sau ĐTNC can thiệp hình thức tập huấn người chế biến thức ăn kiến thức vệ sinh an ... người chế biến thức ăn vệ sinh an toàn thực phẩm trước can thiệp: Trước can thiệp có 74,1% người chế biến thức ăn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm 63,8% người chế biến thức ăn thực hành vệ ... 0,05 22 Kiến thức sau can thiệp Thực hành sau can thiệp Biểu đồ 3.2 Kiến thức thực hành an toàn thực phẩm người chế biến thức ăn sau can thiệp Sau can thiệp ĐTNC có kiến thức đạt VSATTP tăng lên...
 • 41
 • 295
 • 0

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 kết quả sau can thiệp

Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn trong các trường mầm non xã tam hiệp, huyện thanh trì, hà nội năm 2014 và kết quả sau can thiệp
... kiến thức, đúng, thực hành vệ sinh an toàn thực thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm người phẩm trường mầm non Tam Hiệp chế biến trường mầm non Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 huyện ... Thựchành hành củangười ngườichế chế củangười ngườichế chế biến biếnvề vềVSATTP VSATTP biến biến vềVSATTP VSATTP Trước can thiệp: 74,1% - Sau can thiệp: 94,8% - Trước can thiệp: 63,8% Sau can thiệp: ... liênquan quanđến đến kiến kiếnthức, thức ,thực thựchành hành vềVSATTP VSATTPcủa người ngườichế ch biến biến - MLQ mô hình trường, tuổi với kiến thức người chế biến - MLQ mô hình trường với thực hành...
 • 28
 • 335
 • 0

đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi seattle angina questionnaire

đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi seattle angina questionnaire
... Mó Sinh viờn: B00240 ĐáNH GIá CHấT LƯợNG CUộC SốNG CủA BệNH NHÂN Bị HộI CHứNG MạCH VàNH CấP TRƯớC SAU CAN THIệP ĐộNG MạCH VàNH QUA DA Sử DụNG Bộ CÂU HỏI SEATTLE ANGINA QUESTIONNAIRE 2013 Thang ... 2013 Update A Report From the American Heart 2013 Update A Report From the American Heart" Circulation, 2012 39 Seki, S., et al.,(2010), "Validity and Reliability of Seattle Angina Questionnaire ... al.,(1998), "Comparison of three quality of life instrumentts in stable angina pertoris: Seattle Angine Questionnaire , Short Form Health Survey (SF-36), and Quality of life Index- Cardiac Version...
 • 59
 • 313
 • 1

đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi seattle angina questionnaire

đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi seattle angina questionnaire
... Mó Sinh viờn: B00240 ĐáNH GIá CHấT LƯợNG CUộC SốNG CủA BệNH NHÂN Bị HộI CHứNG MạCH VàNH CấP TRƯớC SAU CAN THIệP ĐộNG MạCH VàNH QUA DA Sử DụNG Bộ CÂU HỏI SEATTLE ANGINA QUESTIONNAIRE 2013 Thang ... 2013 Update A Report From the American Heart 2013 Update A Report From the American Heart" Circulation, 2012 39 Seki, S., et al.,(2010), "Validity and Reliability of Seattle Angina Questionnaire ... al.,(1998), "Comparison of three quality of life instrumentts in stable angina pertoris: Seattle Angine Questionnaire , Short Form Health Survey (SF-36), and Quality of life Index- Cardiac Version...
 • 59
 • 213
 • 1

Luận văn đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi seattle angina questionnaire

Luận văn đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi seattle angina questionnaire
... Mó Sinh viờn: B00240 ĐáNH GIá CHấT LƯợNG CUộC SốNG CủA BệNH NHÂN Bị HộI CHứNG MạCH VàNH CấP TRƯớC SAU CAN THIệP ĐộNG MạCH VàNH QUA DA Sử DụNG Bộ CÂU HỏI SEATTLE ANGINA QUESTIONNAIRE 2013 Thang ... 2013 Update A Report From the American Heart 2013 Update A Report From the American Heart" Circulation, 2012 39 Seki, S., et al.,(2010), "Validity and Reliability of Seattle Angina Questionnaire ... al.,(1998), "Comparison of three quality of life instrumentts in stable angina pertoris: Seattle Angine Questionnaire , Short Form Health Survey (SF-36), and Quality of life Index- Cardiac Version...
 • 59
 • 152
 • 0

So sánh hoạt động cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại bệnh viện nội tiết trung ương trước sau can thiệp

So sánh hoạt động cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại bệnh viện nội tiết trung ương trước và sau can thiệp
... hoạt động cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú bệnh viện Nội tiết Trung ương trước sau can thiệp So sánh hiểu biết sử dụng thuốc người bệnh điều trị ngoại trú bệnh viện Nội tiết Trung ương trước ... ngoại trú Để đánh giá hiệu can thiệp n y, tiến hành đề tài So sánh hoạt động cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú bệnh viện Nội tiết Trung ương trước sau can thiệp với mục tiêu sau: So sánh hoạt ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN MINH TH Y MÃ SINH VIÊN: 1101510 SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CẤP PHÁT THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP...
 • 78
 • 271
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân trước và sau can thiệp đặt stent động mạch vành

Đề tài : Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân trước và sau can thiệp đặt stent động mạch vành
... ngưng tập tiểu cầu Vì tiến hành đề tài "Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân trước và sau can thiệp đặt stent động mạch vành" với hai mục tiêu: Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu bệnh ... can thiệp đặt stent mạch vành theo dõi độ ngưng tập tiểu cầu sau đó, nên chưa có nghiên cứu ngưng tập tiểu cầu, độ đáp ứng với thuốc ức chế ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân đặt stent mạch vành cú dựng ... bắt buộc BN sau can thiệp đặt stent động mạch vành 1.3.3 Vai trò thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân can thiệp động mạch vành qua da NTTC xác định yếu tố quan trọng sinh bệnh học bệnh ĐMV,...
 • 96
 • 644
 • 3

Nghiên cứu nồng độ giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da
... Nghiên cứu n ng v giá trị tiên lượng m t số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT- proBNP) bệnh nhân nh i máu c tim cấp ược can thiệp ng m ch v nh qua da với mục tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ... số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da T m hi u giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học l c nh p viện bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ... DẤU ẤN SINH HỌC BỆNH NHAN NMCT CẤP DƢỢC CAN THIỆP ĐMV QUA DA 3.2.1 Nồng độ số dấu ấn sinh học lúc nhập viện theo NMCT (tính t khởi phát triệu chứng đến nhập viện) Bảng 3.8 So sánh nồng độ số...
 • 90
 • 555
 • 2

nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân trước sau can thiệp đặt stent động mạch vành

nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu ở bệnh nhân trước và sau can thiệp đặt stent động mạch vành
... vành cú dựng thuốc ƯCNTTC Vì tiến hành đề tài "Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân trước sau can thiệp đặt stent động mạch vành" nhằm mục đích: Nghiên cứu độ ngưng tập tiểu cầu bệnh nhân ... động mạch vành can thiệp đặt stent Tỡm hiểu mức độ đáp ứng với thuốc chống ngưng tập tiểu cầu bệnh nhõn can thiệp đặt stent động mạch vành 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Phương pháp can thiệp mạch vành ... giá độ NTTC bệnh nhân trước tiến hành đặt stent mạch vành Tiến hành đo độ NTTC BN trước đặt stent mạch vành Xét nghiệm Ngay sau bệnh nhân vào viện, chẩn đoán bệnh động mạch vành có định chụp can...
 • 47
 • 465
 • 0

đánh giá kiến thức, thái độ tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại khoa nội bệnh viện đa khoa đống đa - hà nội trước sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011

đánh giá kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội bệnh viện đa khoa đống đa - hà nội trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011
... bệnh - Đánh giá kiến thức, thái độ tỉ lệ tuân thủ rửa tay nhân viên y tế khoa Ngoại khoa Nội bệnh viện đa khoa Đống đa nội trước sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay năm 201 0-2 011.” ... chung Đánh giá hiệu can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ tuân thủ rửa tay NVYT khoa Ngoại và khoa Nội bệnh viện Đống Đa, Nội trước sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay năm 201 0-2 011 ... kê tỉ lệ thái độ tích cực với tuân thủ vệ sinh bàn tay NVYT BV trước sau can thiệp Thực hành vệ sinh bàn tay NVYT Có khác biệt mang ý nghĩa thống kê tỉ lệ tuân thủ rửa tay NVYT BV trước sau thiệp...
 • 23
 • 1,057
 • 2

đánh giá kiến thức, thái độ tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại khoa nội bệnh viện đa khoa đống đa - hà nội trước sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011 text

đánh giá kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội bệnh viện đa khoa đống đa - hà nội trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011 text
... sau kiến thức, thái độ tỉ lệ tuân thủ rửa tay NVYT Khoa Ngoại khoa Nội bệnh viện Đống Đa Nội trước sau can thiệp sau: Kiến thức vệ sinh bàn tay NVYT BV - Tỉ lệ NVYT có kiến thức đạt vệ sinh ... tiến hành nghiên cứu Đánh giá kiến thức, thái độ tỷ lệ tuân thủ rửa tay nhân viên y tế khoa Ngoại khoa Nội bệnh viện đa khoa Đống Đa Nội trước sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay ... NVYT tăng cường VSBT, tỉ lệ tuân thủ rửa tay tăng lên 65,7% [11] Các hoạt động dự án Tăng cường vệ sinh bệnh viện nhằm làm tăng tỉ lệ tuân thủ rửa tay bệnh viện Đống Đa Nội Bệnh viện Đống...
 • 58
 • 1,073
 • 1

Nghiên cứu nồng độ giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học
... tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da Tìm hiểu giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học lúc nhập viện bệnh ... tim [25] Chương 34 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Tất bệnh nhân chẩn đoán NMCT cấp có đoạn ST chênh lên lần đầu, can thiệp động mạch vành qua da Viện tim mạch, Bệnh ... xuất hiện, và/ hoặc chứng cục máu đông qua chụp mạch vành và/ hoặc phẫu thuật tử thi tử vong x y lúc l y máu trước xuất điểm tim máu Đối với can thiệp ĐMV qua da, với bệnh nhân trị số troponin...
 • 85
 • 585
 • 3

Nghiên cứu tình trạng tắc lại, tái hẹp động mạch vành sau can thiệp các biện pháp để hạn chế - Viện Tim mạch

Nghiên cứu tình trạng tắc lại, tái hẹp động mạch vành sau can thiệp và các biện pháp để hạn chế - Viện Tim mạch
... ACT [1 1-2 3] * Các thành tựu nhằm hạn chế tình trạng tái hẹp động mạch vành sau can thiệp Tái hẹp động mạch vành sau can thiệp yếu tố làm ảnh hởng đến kết lâu dài sau can thiệp Tỷ lệ tái hẹp sau ... thơng hẹp > 35% - Dùng heparin không phân đoạn kéo dài sau can thiệp Tắc động mạch vành thoáng qua phòng can thiệp. [ 5-1 0] * Các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng tắc lại động mạch vành sau can thiệp: ... Sự chun co thành mạch Tái cấu trúc động mạch Quá sản lớp áo Tái hẹp Sơ đồ 1: Cơ chế tợng tái hẹp ĐMV sau can thiệp Các biện pháp hạn chế tợng tái hẹp động mạch vành sau can thiệp: Dợc trị liệu:...
 • 168
 • 205
 • 0

Xem thêm