Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)

Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)

Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)
... cho vi mạch 8259A .14 1/ Trạng thái 8259 .14 2/ Lập trình cho vi mạch 8259 15 Đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A ( Priority Interrupt ... lúc xảy ngắt 2.Phân loại mạch ngắt Có loại ngắt - Các ngắt tạo mạch điện máy tính nhằm đáp lại kiện nhấn phím bàn phím ngắt điều khiển ngắt 8259A quản lí, 8259A ấn định mức độ ưu tiên cho ngắt gửi ... trình cho vi mạch 8259A 1/ Trạng thái 8259 : Ðể lập trình điều khiển vi mạch 8259 ta cần phải biết ,đọc thông tin trạng thái vi mạch Vi c đọc ,kiểm tra trạng thái vi mạch thực thông qua vi c đọc...
 • 19
 • 587
 • 10

nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ứu tiên ngắt pic 82589a

nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ứu tiên ngắt pic 82589a
... SINH VI N NH M V Mã sinh vi n 0741360034 Họ tên T I ề tài ỗ Thị Thanh Dung 0741360004 La Văn Dũng 0741360059 Vũ Văn Thành 0741360060 ỗ Văn Quảng Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch điều khiển ưu tiên ... trình cho vi mạch 8259A 1/ Trạng thái 8259 : Ðể lập trình điều khiển vi mạch 8259 ta cần phải biết ,đọc thông tin trạng thái vi mạch Vi c đọc ,kiểm tra trạng thái vi mạch thực thông qua vi c đọc ... mức ưu tiên ngắt lớn 64 mức * Cascading : Trong chế độ vi mạch 8259 nối với vi mạch 8259 có vai trò master nhằm tăng số mức ưu tiên ngắt lên tới 64 mức hình vẽ sau : Trong hệ thống vi mạch 8259...
 • 21
 • 750
 • 3

Đề tài 13. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển BUS 8288 (bus controller).

Đề tài 13. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển BUS 8288 (bus controller).
... NGHIỆP HÀ NỘI a) Ứng dụng: Như biết, vi mạch 8288 mạch điều khiển, lấy số tín hiệu điều khiển CPU cung cấp tất tín hiệu điều khiển cần thiết co hệ vi xử lí 8088 làm vi c chế độ MAX Tùy theo tín hiệu ... tín hiệu 8288 phép tích cực Tín hiệu điều khiển bus DEN 16 O liệu thành bus cục hay bus hệ thống DEN(chân 16), chân nhận tín hiệu điều khiển bus liệu thành bus cục hay bus hệ thống ... Chức Điều khiển I để 8288 làm vi c IOB chế độ bus khác IOB (chân 1) – (chế độ vào/ra bus) , IOB = 1, 8288 chế độ bus vào/ra với ngoại vi Trong chế độ này, 8288 cho phép thực...
 • 23
 • 404
 • 1

Đề tài 10. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch đồng xử lý toán học 80878028780387 (Mathematical coprocessor)

Đề tài 10. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch đồng xử lý toán học 80878028780387 (Mathematical coprocessor)
... Khoa CNTT-Nhóm Đề tài: : Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch đồng xử toán học 8087/80287/80387 (Mathematical co-processor) Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp : Khoa học máy tính 1-K10 Thành vi n nhóm: ĐOÀN ... CNTT-Nhóm I .Vi mạch đồng xử toán học 8087 1.1Sơ đồ chân 8087 Hình CPU 8087 Hình 1.1Sơ đồ chân 8087  AD0 → AD15 : Đây chân ghép địa / liệu, mang địa chu kỳ đồng hồ liệu từ chu kỳ đồng hồ thứ ... tràn  Chức ưu vi t 80287 là: - - Các giao diện CPU đồng xử lí 80287 vượt trội hợn 8087 Các đơn vị nhớ bảo vệ vi xử xác nhận tất hướng dẫn chấm động trước chuyển chúng đến đồng xử Các 80287...
 • 20
 • 330
 • 2

Đề tài 15. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal SynchronousAsynchronous ReceiverTransmitter)

Đề tài 15. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal SynchronousAsynchronous ReceiverTransmitter)
... Đề Tài Kiến Trúc Máy Tính Tên đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver-Transmitter) ... diện nối tiếp thực vi c biến đổi liệu song song hệ thống thành dạng liệu nối tiếp để gửi biến dạng liệu nối tiếp thu nhận thành liệu song song để CPU đọc vào Tất nhiên, thực công vi c biến đổi, USART- 8251 ... thông tin Chính nhờ vậy, giao diện CPU USART- 8251 hoàn toàn minh bạch, đơn gửi hay nhận byte liệu  Truyền nối tiếp với liệu chuyển thành bit, sử dụng dây dẫn để truyền liệu., cách truyền nối tiếp...
 • 20
 • 328
 • 2

Đề tài 11. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)

Đề tài 11. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)
... Sau ta nghiên cứu tìm hiểu vi mạch định thời PIT 8253/8254 (Programmable Interval Mạch định thời) Ta tìm hiểu theo ba phần sau: • Tổng quan, khái niệm, đặc điểm chức vi mạch định thời PIT 8253/ ... -Trên đề tài nghiên cứu Sau tìm hiểu đề tài biết thêm kiến thức số loại vi mạch chip, thành phần CPU, cụ thể vi mạch định thời PIT- 8253/8254 Tôi thấy kiến thức thú vị bổ ích cho sinh vi n nghiên ... chức khối II Khái niệm vi mạch định thời PIT –8 253/8254 Khái niệm Mạch định thời PIT 8253/8254 mạch phụ quan trọng hệ vi xử lý Nó đáp ứng yêu cầu ứng dụng khác đếm thời gian, chia tần số,...
 • 22
 • 479
 • 0

Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử lý AMD 29000.

Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử lý AMD 29000.
... niệm vi xử vi điều khiển” thực không cần phải phân biệt rõ ràng Chúng dùng thuật ngữ vi xử đề cập đến khái niệm kỹ thuật vi xử nói chung dùng thuật ngữ vi điều khiển” sâu nghiên cứu ... 11 IV Cấu trúc lệnh tập lệnh AMD Am 29000 trang 12 SỐ TẬP LỆNH AMD Am29000 trang 17 A MỞ ĐẦU Vi xử (CPU) gì? Trước hết để tránh băn khoăn đáng tiếc nghiên cứu tài liệu, xin giới ... vi xử (microprocessor) vi điều khiển (microcontroller) Về hai khái niệm không khác nhiều, vi xử thuật ngữ chung dùng để đề cập đến kỹ thuật ứng dụng công nghệ vi điện tử, công nghệ...
 • 18
 • 420
 • 1

Đề tài 6. Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Đề tài 6. Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... chức khối Nguyên làm việc CPU 8088 3.1 Các khối CPU 8088: Sự hoạt động vi xử 8088 thực việc thức lặp lặp lại thao tác lấy lệnh (fetch), giải mã lệnh (decode) thực (execute) CPU 8088 gồm ... [2] Phần I: Tìm hiểu CPU 8088 Intel 1.1 Giới thiệu chung - Bộ vi xử 8088 thuộc họ vi xử Intel - Điển hình là: • 8085 vi xử bit • 8086 vi xử 16 bit hoàn chỉnh • 8088 vi xử 16 bit ... để điều khiển bus hiệu Việc chia CPU làm thành phần làm việc đồng thời có liên hệ với qua đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử CPU Các bus CPU có nhiệm vụ truyền tải tín hiệu khối Trong số...
 • 18
 • 427
 • 0

Đề tài 4.Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Đề tài 4.Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... đề tài Tìm hiểu nguyên hoạt động CPU 8086 thông qua chân tín hiệu” vào phần đó trình bày sơ đồ chân, chức chân tín hiệu Sơ đồ khối, chức khối, đặc điểm chức ghi để thấy nguyên làm việc ... vi xử 8086 Chương Sơ đồ chân chức chân tín hiệu CPU 8086 Sơ đồ chân 3.1 Các chân tín hiệu Ta ký hiệu I/O tương ứng tín hiệu vào khỏi Vi xử - AD0  AD15 [I, O]: Các chân dồn kênh cho tín hiệu ... làm chúng em sai sót nhiều nên mong thầy bạn giúp đỡ em tập Cảm ơn thầy cô bạn Giới thiệu qua CPU intel 8086 Chúng ta sâu tìm hiểu vi xử cụ thể điển hình: vi xử 8086 Intel Đây vi xử lý...
 • 23
 • 427
 • 0

Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (programmable interval timer)

Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (programmable interval timer)
... Sau ta nghiên cứu tìm hiểu vi mạch định thời PIT 8253/8254 (Programmable Interval Mạch định thời) Ta tìm hiểu theo ba phần sau:  Tổng quan, khái niệm, đặc điểm chức vi mạch định thời PIT 8253/ ... chức khối II Khái niệm vi mạch định thời PIT –8 253/8254 Khái niệm Mạch định thời PIT 8253/8254 mạch phụ quan trọng hệ vi xử lý Nó đáp ứng yêu cầu ứng dụng khác đếm thời gian, chia tần số, ... tài mà nghiên cứu Sau tìm hiểu đề tài biết thêm kiến thức số loại vi mạch chip, thành phần CPU, cụ thể vi mạch định thời PIT- 8253/8254 Tôi thấy kiến thức thú vị bổ ích cho sinh vi n nghiên cứu...
 • 29
 • 375
 • 3

Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch tạo xung clock 8284 (clock generator) cho CPU.

Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch tạo xung clock 8284 (clock generator) cho CPU.
... RESET xung nhịp – Hư hỏng phương pháp kiểm tra, sửa chữa I Tổng Quan - Chức mạch 8284 Clock Generator (Mạch tạo xung Clock 8284) Mạch tạo xung clock 8284 ? Clock Gen (Clock Generator - Mạch tạo xung ... động – sơ đồ mạch tạo xung clock 8284 Mạch tạo xung nhịp dùng để cung cấp xung nhịp cho µP Mạch tạo xung nhịp 8284 CSYNC (Clock Synchronisation): ngõ vào xung đồng chung hệ thống có 8284 dùng dao ... - Chức mạch 8284 Clock Generator – chức mạch tạo xung 8284 - Vị trí mạch mạch Clock Gen đặc điểm nhận biết II Nguyên lý hoạt động – sơ đồ mạch tạo xung clock 8284 – Sơ đồ nguyên lý mạch Clock...
 • 17
 • 331
 • 1

Đề tài 8. Nghiên cứu tìm hiểu chuẩn nối tiếp RS232C

Đề tài 8. Nghiên cứu tìm hiểu chuẩn nối tiếp RS232C
... 0O0-CHUẨN NỐI TIẾP GIAO TIẾP RS232 PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS232 1.Đặt vấn đề 2.Các đặc tính kỹ thuật chuẩn RS-232 theo tiêu chuẩn TIA/EIA-232(*)-F sau: 3.Những đặc điểm cần lưu ý chuẩn ... CỔNG KẾT NỐI RS232 HỖ TRỢ VÀ MẠCH CHUẨN GIAO TIẾP VỚI RS232 II.1 CÁC CỔNG KẾT NỐI RS232 HỖ TRỢ II.2 MẠCH CHUẨN GIAO TIẾP VỚI RS232 1.Mạch chuẩn giao rs232 dùng ic Max 232 2.Mạch chuẩn giao tiếp RS232 ... VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS232 Hình 1.ảnh chuẩn nối tiếp RS232 1.Đặt vấn đề +Ngày thiết bị đo lường, điều khiển … phải giao tiếp với máy tính để quan sát thông số chế độ hoạt động thiết bị nào? Chuẩn...
 • 20
 • 417
 • 0

Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử lý InTel Core I.

Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử lý InTel Core I.
... (version) vi xử Core I (nội dung trọng tâm) Vi kiến trúc Nehalem (thế hệ thứ 1)-dựa Core i3 Intel dự định Core i3 cấp thấp dòng vi xử hiệu suất từ Intel , sau nghỉ hưu Core thương hiệuCác vi xử ... 2012 *Thế hệ thứ 3: Ivy Bridge hệ thứ Core vi kiến trúc *Thế hệ thứ 4: Haswell lần thứ hệ Core vi kiến trúc, phát hành vào năm 2013 *Thế hệ thứ 5: Broadwell hệ thứ Core vi kiến trúc, phát hành Intel ... cảnh đời vi xử Core Với vi c phát hành vi kiến trúc Nehalem tháng 11 năm 2008, Intel giới thiệu chương trình đặt tên cho vi xử Core Có ba biến thể, Core i3, Core i5 Core i 7Core i3 mắt vào...
 • 21
 • 534
 • 1

nghiên cứu ,tìm hiểu ,ứng dụng bộ điều khiển khả lập trình plc vào sản suất tự động chi tiết vành xe máy

nghiên cứu ,tìm hiểu ,ứng dụng bộ điều khiển khả lập trình plc vào sản suất tự động chi tiết vành xe máy
... - Đột vành Hệ thống khí (chày đột đe, thân máy ) +Cảm biến +Cữ hành trình Hệ thống thuỷ lực khí nén Bộ điều khiển khả lập trình PLC Hỡnh 1.3 Phõn tớch phng ỏn ch ... Thit k qui trỡnh ch to mt s chi tit mỏy PHN I: TNG QUAN V MY T DP VNH XE MY Phõn tớch chc nng lm vic, yờu cu k thut v kt cu ca chi tit Chi tit vnh l mt chi tit quan trng xe gn mỏy õy l b phn chu ... b iu khin kh lp trỡnh PLC vo sn sut t ng chi tit vnh xe mỏy ú l mỏy t ng t dp vnh xe mỏy iu khin bng PLC Trong thi gian lm ỏn chỳng em cú tham kho thc t v mỏy t dp vnh xe mỏy ti nh mỏy GOSHI...
 • 270
 • 320
 • 3

Tài liệu Nghiên cứu đáp ứng quá độ mạch điều khiển tốc độ của mô tơ thủy lực ROCKFORD ILLINOI S16Z3 khi ứng dụng bộ chuyển đổi số LAB- PC+ và Van servo BD90 ppt

Tài liệu Nghiên cứu đáp ứng quá độ mạch điều khiển tốc độ của mô tơ thủy lực ROCKFORD ILLINOI S16Z3 khi ứng dụng bộ chuyển đổi số LAB- PC+ và Van servo BD90 ppt
... (9) - Hệ số khuyếch đại cum m thủy lực- tải - Hằng số thời gian m thủy lực- tải - Tần số dao động riêng m thủy lực- tải - Hệ số tắt dần m thủy lực- tải - Độ cứng cụm m thủy lực- tải ... Cqđ (12) - Hệ số khuyếch đại cụm van- m thủy lực- tải - Tần số dao động riêng cum van- m thủy lực- tải - Hệ số tắt dần cụm van- m thủy lực- tải - Độ cứng cụm van- m thủy lực- tải Qua phân ... KA U E Hình hình điều khi n tốc độ m thủy lực Trong : 1- Van servo; 2- M thuỷ lực; 3- Mômen quán tính khối lợng quy đổi; 4- Tốc kế; 5- Bộ khuếch đại van Phơng trình cân mômen : Phơng...
 • 6
 • 461
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tìm hiểu về quản lý thiết bị ngoại vi trong hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về hệ thống bảo vệ trong hđh windowsnghiên cứu tìm hiểu về các dịch vụ mạng trong hđh windowsnghiên cứu tìm hiểu về quản lý bộ nhớ trong hđh linuxnghiên cứu tìm hiểu về hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về bộ nhớ ngoài trong hệ điều hành windowsđề tài 1 nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm sữa bột của công ty vinamilk tại thành phố cần thơ nguyễn thị mộng thơ 2011phiếu phát vấn nghiên cứu tìm hiểu về kiến thức thái độ hành vi về qhtd và một số yếu tố liênkết quả nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu sử dụng smartphone của người tiêu dùng từ 18 45 tuổi giới hạn trong ba hệ điều hành windowphone android và iostìm hiểu về vi mạch điện tửtìm hiểu về phương pháp điều khiển fuzzyđề tài nghiên cứu khoa học về vi sinh vậtnâng cao chất lượng thông tin về nghiên cứu tìm hiểu điều tra các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùngnghiên cứu tìm hiểu kỹ vé đối tác trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểmvề không gian đề tài được nghiên cứu tại công ty tnhh jbs số liệu nghiên cứu được thu thập từ phòng kinh doanh phòng tài chính kế toán của công tyTuần 5. Từ đồng âmTuần 7. Từ nhiều nghĩaHóa học đại cương 11113Vật lý đại cương 11123Nội dung giảng dạy lớp bồi dưỡng QLNN về nông nghiệp cho cán bộ xã việtBENCHMARKING BEST PRACTICES INChuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum (tt)Cha ơi!Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiGiáo án tổng hợpXin cho con niềm tinPHIẾU BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 6 LỚP 3Đề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề ktra giữa kì 1ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Bài tập cuối tuần 7 lớp 4de kt giua ky lop 4 mon tieng anh 2017- 2018ON TAP TIENG ANH LOP 4Bài tập về dấu hiệu chia hếtKT 45 p . tiet 18. chuan KTKN