Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử lý InTel Core I.

Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử InTel Core I.

Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử lý InTel Core I.
... (version) vi xử Core I (nội dung trọng tâm) Vi kiến trúc Nehalem (thế hệ thứ 1)-dựa Core i3 Intel dự định Core i3 cấp thấp dòng vi xử hiệu suất từ Intel , sau nghỉ hưu Core thương hiệuCác vi xử ... 2012 *Thế hệ thứ 3: Ivy Bridge hệ thứ Core vi kiến trúc *Thế hệ thứ 4: Haswell lần thứ hệ Core vi kiến trúc, phát hành vào năm 2013 *Thế hệ thứ 5: Broadwell hệ thứ Core vi kiến trúc, phát hành Intel ... cảnh đời vi xử Core Với vi c phát hành vi kiến trúc Nehalem tháng 11 năm 2008, Intel giới thiệu chương trình đặt tên cho vi xử Core Có ba biến thể, Core i3, Core i5 Core i 7Core i3 mắt vào...
 • 21
 • 542
 • 1

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử InTel Pentium IV.

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử lý InTel Pentium IV.
... sẵn họ Pentium 4, cần thiết bạn định xác tính thuộc xử cụ thể trước mua nâng cấp từ xử có hay phần tử cùa hệ thống đầy đủ II Đặc trưng công nghệ chi tiết loại biến thể vi xử Pentium ... TECHNOLOGY(Công nghệ Siêu ống) Là công nghệ giới thiệu Vi kiến trúc Netburst™ Intel Nó tăng gấp đôi "độ sâu" "ống" xử lệnh CPU so sánh với mô hình Vi kiến trúc P6 sử dụng hệ CPU Pentium III Lệnh ... xung nhịp, CPU Pentium III nhanh CPU Pentium IV nhờ kích thước pipeline Bởi hiệu pipeline kiến trúc Netburst, hệ vi xử thứ8 Intel (vi kiến trúc Core) quay trở lại với kiến trúc Pentium M, kiến...
 • 18
 • 417
 • 2

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ 80386 (SL, SX, DX…..)

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80386 (SL, SX, DX…..)
... ngời Vì sau tìm hiểu tất thuộc vi xử cụ thể vi xử 80386 vi xử 32 bit mở đầu cho công nghệ phát triển máy tính sau Bố cục chung báo cáo: Báo cáo gồm phần: I Khái quát vi xử 80386 lịch ... hành vi xử 80386 IV .Hệ thống vào V Quản nhớ VI Kiến trúc tập lệnh VII Công nghệ VIII Kết luận I.Khái quát vi xử 80386 lịch sử phát triển Các Intel 80386 hay gọi i386, 386 32-bit, vi xử ... nhanh mà hệ trớc cha có Sau thành công vi xử 80386 hàng loạt vi xử đại đời khắc phục đợc nhợc điểm nh kế thừa u điểm bổ sung thêm số phần so với vi xử 80386 ví dụ nh vi xử Intel:...
 • 18
 • 167
 • 0

5. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh vi xử 8086

5. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh vi xử lý 8086
... đoạn 20 BÔ VI XỬ LÍ INTEL 8086 CHƯƠNG BÔ XỬ LÍ INTEL 8086 BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8086 CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA 8086 Intel 8086 vi xử 16 bít Intel vi xử hỗ trợ tập lệnh x86 Vi xử sử dụng nhiều ... R8 BÔ VI XỬ LÍ INTEL 8086 CHƯƠNG BÔ XỬ LÍ INTEL 8086 Tập lệnh 8086 2.3 Bộ xử 8086 tập lệnh gồm 111 lệnh, chiều dài lệnh từ byte đến vài byte Tập lệnh 8086 hỗ trợ nhóm thao tác Các lệnh trao ... lượng tối đa lệnh (2n) có vi xử Với byte vi xử mã hoá tối đa 256 lệnh Trong thực tế vi c mã hoá lệnh cho vi xử phức tạp bị chi phối nhiều yếu tố khác Đối với vi xử 8086 lệnh có độ dài...
 • 20
 • 514
 • 2

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ VXL 8086

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ VXL 8086
... THờNG DùNG CủA CPU 8086 I Gii thiu Bộ xử lý 8086 có tập lệnh gồm 111 lệnh, chiều dài lệnh từ byte đến vài byte Tập lệnh xử lý Intel 8086 ngày có nhiều lệnh mạnh phức tạp (CPU- 8086 có 206 lệnh, ... nhng cỏch sỏng to Khi s phỏt trin ca 8086 bt u vo thỏng nm 1976, cỏc giỏm c iu hnh ca Intel cha bao gi tng tng c s tỏc ng ngon mc m 8086 mang li Cụng ty xem 8086 nh mt d ỏn lp ch trng cụng ty ang ... vic ca tụi, tụi t lm nhng gỡ mỡnh mun ụng núi ii.Tổ CHứC Bộ Xử Lý INTEL 8086 Bộ Xử Lý (CPU) INTEL 8086 Tổ chức tổng quát CPU 8086 CPU 16 bit (bus số liệu có 16 dây) Nó đợc dùng để chế tạo máy vi...
 • 26
 • 474
 • 7

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ VXL 80386 (SL, SX, DX,...)

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ VXL 80386 (SL, SX, DX,...)
... vụ cổng hệ thống - Thanh ghi mô tả hệ thống 80386 đợc sử dụng 80386 chế độ bảo vệ Giá trị bit Type Access Rights ghi mô tả hệ thống cho ta 16 tổ hợp có ý nghĩa VI.Kiến trúc tập lệnh 80386 có ... với công nghệ ngày VII.Công nghệ 80386 VXL sử dụng ghi 32 bit cho phép tăng không gian nhớ lên đến GB với băng nhớ, không gian địa ảo lên tới 64 GB Ngoài ra, 80386 có số ghi đặc biệt mà VXLtrớc ... hoàn toàn công nghệ, thay đổi hình thức buôn bán trí thay đổi cấu trúc xã hội loài ngời Vì sau tìm hiểu tất thuộc vi xử lý cụ thể vi xử lý 80386 vi xử lý 32 bit mở đầu cho công nghệ phát triển máy...
 • 23
 • 535
 • 11

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ VXL 80486 (SL, DX, DX2, DX4,...)

Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ VXL 80486 (SL, DX, DX2, DX4,...)
... xử lý 80486 (BXL i80486)3 2.Tập ghi i804865 3.Các chế độ vận hành i804866 4.Các hệ BXL i804866 5.Kết luận .17 6.Tài liệu đợc lấy từ mã nguồn. .17 2|Page Đề Tài: Nghiên cứu tìm hiểu hệ vi ... mã nguồn. .17 2|Page Đề Tài: Nghiên cứu tìm hiểu hệ vi xử lý 80486 Trả lời : Giới thiệu chung Bộ xử lý 80486 (BXL i80486 ) CPU-80486DX đợc phát hành năm 1989 Đó xử lý 32bit chứa 1.2 triệu transistor ... phần sau) 1.7 Bộ xử lý 80486 tỏ mạnh chơng trình cần tính toán nhiều chơng trình đồ họa, đồng xử lý toán học nằm xử lý 80486 Hàng chờ lệnh xử lý 80486 32 byte 2.1 Tập ghi i80486 Các ghi đa dụng...
 • 17
 • 378
 • 10

Đề tài 10. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch đồng xử toán học 80878028780387 (Mathematical coprocessor)

Đề tài 10. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch đồng xử lý toán học 80878028780387 (Mathematical coprocessor)
... Khoa CNTT-Nhóm Đề tài: : Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch đồng xử toán học 8087/80287/80387 (Mathematical co-processor) Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp : Khoa học máy tính 1-K10 Thành vi n nhóm: ĐOÀN ... CNTT-Nhóm I .Vi mạch đồng xử toán học 8087 1.1Sơ đồ chân 8087 Hình CPU 8087 Hình 1.1Sơ đồ chân 8087  AD0 → AD15 : Đây chân ghép địa / liệu, mang địa chu kỳ đồng hồ liệu từ chu kỳ đồng hồ thứ ... tràn  Chức ưu vi t 80287 là: - - Các giao diện CPU đồng xử lí 80287 vượt trội hợn 8087 Các đơn vị nhớ bảo vệ vi xử xác nhận tất hướng dẫn chấm động trước chuyển chúng đến đồng xử Các 80287...
 • 20
 • 336
 • 2

Đề tài 15. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal SynchronousAsynchronous ReceiverTransmitter)

Đề tài 15. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal SynchronousAsynchronous ReceiverTransmitter)
... Đề Tài Kiến Trúc Máy Tính Tên đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver-Transmitter) ... diện nối tiếp thực vi c biến đổi liệu song song hệ thống thành dạng liệu nối tiếp để gửi biến dạng liệu nối tiếp thu nhận thành liệu song song để CPU đọc vào Tất nhiên, thực công vi c biến đổi, USART- 8251 ... thông tin Chính nhờ vậy, giao diện CPU USART- 8251 hoàn toàn minh bạch, đơn gửi hay nhận byte liệu  Truyền nối tiếp với liệu chuyển thành bit, sử dụng dây dẫn để truyền liệu., cách truyền nối tiếp...
 • 20
 • 328
 • 2

Đề tài 13. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển BUS 8288 (bus controller).

Đề tài 13. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển BUS 8288 (bus controller).
... NGHIỆP HÀ NỘI a) Ứng dụng: Như biết, vi mạch 8288 mạch điều khiển, lấy số tín hiệu điều khiển CPU cung cấp tất tín hiệu điều khiển cần thiết co hệ vi xử lí 8088 làm vi c chế độ MAX Tùy theo tín hiệu ... tín hiệu 8288 phép tích cực Tín hiệu điều khiển bus DEN 16 O liệu thành bus cục hay bus hệ thống DEN(chân 16), chân nhận tín hiệu điều khiển bus liệu thành bus cục hay bus hệ thống ... Chức Điều khiển I để 8288 làm vi c IOB chế độ bus khác IOB (chân 1) – (chế độ vào/ra bus) , IOB = 1, 8288 chế độ bus vào/ra với ngoại vi Trong chế độ này, 8288 cho phép thực...
 • 23
 • 405
 • 1

Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử AMD 29000.

Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử lý AMD 29000.
... niệm vi xử vi điều khiển” thực không cần phải phân biệt rõ ràng Chúng dùng thuật ngữ vi xử đề cập đến khái niệm kỹ thuật vi xử nói chung dùng thuật ngữ vi điều khiển” sâu nghiên cứu ... 11 IV Cấu trúc lệnh tập lệnh AMD Am 29000 trang 12 SỐ TẬP LỆNH AMD Am29000 trang 17 A MỞ ĐẦU Vi xử (CPU) gì? Trước hết để tránh băn khoăn đáng tiếc nghiên cứu tài liệu, xin giới ... vi xử (microprocessor) vi điều khiển (microcontroller) Về hai khái niệm không khác nhiều, vi xử thuật ngữ chung dùng để đề cập đến kỹ thuật ứng dụng công nghệ vi điện tử, công nghệ...
 • 18
 • 424
 • 1

Đề tài 6. Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Đề tài 6. Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... chức khối Nguyên làm việc CPU 8088 3.1 Các khối CPU 8088: Sự hoạt động vi xử 8088 thực việc thức lặp lặp lại thao tác lấy lệnh (fetch), giải mã lệnh (decode) thực (execute) CPU 8088 gồm ... [2] Phần I: Tìm hiểu CPU 8088 Intel 1.1 Giới thiệu chung - Bộ vi xử 8088 thuộc họ vi xử Intel - Điển hình là: • 8085 vi xử bit • 8086 vi xử 16 bit hoàn chỉnh • 8088 vi xử 16 bit ... để điều khiển bus hiệu Việc chia CPU làm thành phần làm việc đồng thời có liên hệ với qua đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử CPU Các bus CPU có nhiệm vụ truyền tải tín hiệu khối Trong số...
 • 18
 • 429
 • 0

Đề tài 4.Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của Intel và nguyên làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Đề tài 4.Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... đề tài Tìm hiểu nguyên hoạt động CPU 8086 thông qua chân tín hiệu” vào phần đó trình bày sơ đồ chân, chức chân tín hiệu Sơ đồ khối, chức khối, đặc điểm chức ghi để thấy nguyên làm việc ... vi xử 8086 Chương Sơ đồ chân chức chân tín hiệu CPU 8086 Sơ đồ chân 3.1 Các chân tín hiệu Ta ký hiệu I/O tương ứng tín hiệu vào khỏi Vi xử - AD0  AD15 [I, O]: Các chân dồn kênh cho tín hiệu ... làm chúng em sai sót nhiều nên mong thầy bạn giúp đỡ em tập Cảm ơn thầy cô bạn Giới thiệu qua CPU intel 8086 Chúng ta sâu tìm hiểu vi xử cụ thể điển hình: vi xử 8086 Intel Đây vi xử lý...
 • 23
 • 429
 • 0

Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)

Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)
... cho vi mạch 8259A .14 1/ Trạng thái 8259 .14 2/ Lập trình cho vi mạch 8259 15 Đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A ( Priority Interrupt ... lúc xảy ngắt 2.Phân loại mạch ngắt Có loại ngắt - Các ngắt tạo mạch điện máy tính nhằm đáp lại kiện nhấn phím bàn phím ngắt điều khiển ngắt 8259A quản lí, 8259A ấn định mức độ ưu tiên cho ngắt gửi ... trình cho vi mạch 8259A 1/ Trạng thái 8259 : Ðể lập trình điều khiển vi mạch 8259 ta cần phải biết ,đọc thông tin trạng thái vi mạch Vi c đọc ,kiểm tra trạng thái vi mạch thực thông qua vi c đọc...
 • 19
 • 589
 • 10

Đề tài 11. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)

Đề tài 11. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)
... Sau ta nghiên cứu tìm hiểu vi mạch định thời PIT 8253/8254 (Programmable Interval Mạch định thời) Ta tìm hiểu theo ba phần sau: • Tổng quan, khái niệm, đặc điểm chức vi mạch định thời PIT 8253/ ... -Trên đề tài nghiên cứu Sau tìm hiểu đề tài biết thêm kiến thức số loại vi mạch chip, thành phần CPU, cụ thể vi mạch định thời PIT- 8253/8254 Tôi thấy kiến thức thú vị bổ ích cho sinh vi n nghiên ... chức khối II Khái niệm vi mạch định thời PIT –8 253/8254 Khái niệm Mạch định thời PIT 8253/8254 mạch phụ quan trọng hệ vi xử lý Nó đáp ứng yêu cầu ứng dụng khác đếm thời gian, chia tần số,...
 • 22
 • 483
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tìm hiểu về quản lý thiết bị ngoại vi trong hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về hệ thống bảo vệ trong hđh windowsnghiên cứu tìm hiểu về các dịch vụ mạng trong hđh windowsnghiên cứu tìm hiểu về quản lý bộ nhớ trong hđh linuxnghiên cứu tìm hiểu về hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về bộ nhớ ngoài trong hệ điều hành windowsphiếu phát vấn nghiên cứu tìm hiểu về kiến thức thái độ hành vi về qhtd và một số yếu tố liênkết quả nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu sử dụng smartphone của người tiêu dùng từ 18 45 tuổi giới hạn trong ba hệ điều hành windowphone android và iostìm hiểu về các công nghệ xử lý bụitìm hiểu kiến trúc vi xử lý intel core 2 duonâng cao chất lượng thông tin về nghiên cứu tìm hiểu điều tra các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùngnghiên cứu tìm hiểu kỹ vé đối tác trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểmtài liệu nghiên cứu khoa học về du lịchnghiên cứu tìm hiểu quản lý tiến trình trong linuxtài liệu nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa chua uống yomost docBài 13. Di truyền liên kếtBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018IZOME hóa trong hóa dầuMôn công nghệ phần mềm nâng caoTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO