Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử lý AMD 29000.

Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử AMD 29000.

Đề tài 27. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh của hệ vi xử lý AMD 29000.
... niệm vi xử vi điều khiển” thực không cần phải phân biệt rõ ràng Chúng dùng thuật ngữ vi xử đề cập đến khái niệm kỹ thuật vi xử nói chung dùng thuật ngữ vi điều khiển” sâu nghiên cứu ... 11 IV Cấu trúc lệnh tập lệnh AMD Am 29000 trang 12 SỐ TẬP LỆNH AMD Am29000 trang 17 A MỞ ĐẦU Vi xử (CPU) gì? Trước hết để tránh băn khoăn đáng tiếc nghiên cứu tài liệu, xin giới ... vi xử (microprocessor) vi điều khiển (microcontroller) Về hai khái niệm không khác nhiều, vi xử thuật ngữ chung dùng để đề cập đến kỹ thuật ứng dụng công nghệ vi điện tử, công nghệ...
 • 18
 • 489
 • 9

Đề tài 6. Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Đề tài 6. Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... chức khối Nguyên làm việc CPU 8088 3.1 Các khối CPU 8088: Sự hoạt động vi xử 8088 thực việc thức lặp lặp lại thao tác lấy lệnh (fetch), giải mã lệnh (decode) thực (execute) CPU 8088 gồm ... [2] Phần I: Tìm hiểu CPU 8088 Intel 1.1 Giới thiệu chung - Bộ vi xử 8088 thuộc họ vi xử Intel - Điển hình là: • 8085 vi xử bit • 8086 vi xử 16 bit hoàn chỉnh • 8088 vi xử 16 bit ... để điều khiển bus hiệu Việc chia CPU làm thành phần làm việc đồng thời có liên hệ với qua đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử CPU Các bus CPU có nhiệm vụ truyền tải tín hiệu khối Trong số...
 • 18
 • 455
 • 1

Đề tài 4.Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của Intel và nguyên làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Đề tài 4.Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... đề tài Tìm hiểu nguyên hoạt động CPU 8086 thông qua chân tín hiệu” vào phần đó trình bày sơ đồ chân, chức chân tín hiệu Sơ đồ khối, chức khối, đặc điểm chức ghi để thấy nguyên làm việc ... vi xử 8086 Chương Sơ đồ chân chức chân tín hiệu CPU 8086 Sơ đồ chân 3.1 Các chân tín hiệu Ta ký hiệu I/O tương ứng tín hiệu vào khỏi Vi xử - AD0  AD15 [I, O]: Các chân dồn kênh cho tín hiệu ... làm chúng em sai sót nhiều nên mong thầy bạn giúp đỡ em tập Cảm ơn thầy cô bạn Giới thiệu qua CPU intel 8086 Chúng ta sâu tìm hiểu vi xử cụ thể điển hình: vi xử 8086 Intel Đây vi xử lý...
 • 23
 • 464
 • 2

Đề tài 10. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch đồng xử toán học 80878028780387 (Mathematical coprocessor)

Đề tài 10. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch đồng xử lý toán học 80878028780387 (Mathematical coprocessor)
... Khoa CNTT-Nhóm Đề tài: : Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch đồng xử toán học 8087/80287/80387 (Mathematical co-processor) Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp : Khoa học máy tính 1-K10 Thành vi n nhóm: ĐOÀN ... CNTT-Nhóm I .Vi mạch đồng xử toán học 8087 1.1Sơ đồ chân 8087 Hình CPU 8087 Hình 1.1Sơ đồ chân 8087  AD0 → AD15 : Đây chân ghép địa / liệu, mang địa chu kỳ đồng hồ liệu từ chu kỳ đồng hồ thứ ... tràn  Chức ưu vi t 80287 là: - - Các giao diện CPU đồng xử lí 80287 vượt trội hợn 8087 Các đơn vị nhớ bảo vệ vi xử xác nhận tất hướng dẫn chấm động trước chuyển chúng đến đồng xử Các 80287...
 • 20
 • 366
 • 4

Đề tài 15. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal SynchronousAsynchronous ReceiverTransmitter)

Đề tài 15. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal SynchronousAsynchronous ReceiverTransmitter)
... Đề Tài Kiến Trúc Máy Tính Tên đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch truyền tin nối tiếp USART 8251A (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver-Transmitter) ... diện nối tiếp thực vi c biến đổi liệu song song hệ thống thành dạng liệu nối tiếp để gửi biến dạng liệu nối tiếp thu nhận thành liệu song song để CPU đọc vào Tất nhiên, thực công vi c biến đổi, USART- 8251 ... thông tin Chính nhờ vậy, giao diện CPU USART- 8251 hoàn toàn minh bạch, đơn gửi hay nhận byte liệu  Truyền nối tiếp với liệu chuyển thành bit, sử dụng dây dẫn để truyền liệu., cách truyền nối tiếp...
 • 20
 • 398
 • 8

Đề tài 13. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển BUS 8288 (bus controller).

Đề tài 13. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển BUS 8288 (bus controller).
... NGHIỆP HÀ NỘI a) Ứng dụng: Như biết, vi mạch 8288 mạch điều khiển, lấy số tín hiệu điều khiển CPU cung cấp tất tín hiệu điều khiển cần thiết co hệ vi xử lí 8088 làm vi c chế độ MAX Tùy theo tín hiệu ... tín hiệu 8288 phép tích cực Tín hiệu điều khiển bus DEN 16 O liệu thành bus cục hay bus hệ thống DEN(chân 16), chân nhận tín hiệu điều khiển bus liệu thành bus cục hay bus hệ thống ... Chức Điều khiển I để 8288 làm vi c IOB chế độ bus khác IOB (chân 1) – (chế độ vào/ra bus) , IOB = 1, 8288 chế độ bus vào/ra với ngoại vi Trong chế độ này, 8288 cho phép thực...
 • 23
 • 439
 • 1

Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)

Đề tài 1. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A (Priority Interrupt Controller)
... cho vi mạch 8259A .14 1/ Trạng thái 8259 .14 2/ Lập trình cho vi mạch 8259 15 Đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu vi mạch điều khiển ưu tiên ngắt PIC 8259A ( Priority Interrupt ... lúc xảy ngắt 2.Phân loại mạch ngắt Có loại ngắt - Các ngắt tạo mạch điện máy tính nhằm đáp lại kiện nhấn phím bàn phím ngắt điều khiển ngắt 8259A quản lí, 8259A ấn định mức độ ưu tiên cho ngắt gửi ... trình cho vi mạch 8259A 1/ Trạng thái 8259 : Ðể lập trình điều khiển vi mạch 8259 ta cần phải biết ,đọc thông tin trạng thái vi mạch Vi c đọc ,kiểm tra trạng thái vi mạch thực thông qua vi c đọc...
 • 19
 • 686
 • 11

Đề tài 11. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)

Đề tài 11. Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)
... Sau ta nghiên cứu tìm hiểu vi mạch định thời PIT 8253/8254 (Programmable Interval Mạch định thời) Ta tìm hiểu theo ba phần sau: • Tổng quan, khái niệm, đặc điểm chức vi mạch định thời PIT 8253/ ... -Trên đề tài nghiên cứu Sau tìm hiểu đề tài biết thêm kiến thức số loại vi mạch chip, thành phần CPU, cụ thể vi mạch định thời PIT- 8253/8254 Tôi thấy kiến thức thú vị bổ ích cho sinh vi n nghiên ... chức khối II Khái niệm vi mạch định thời PIT –8 253/8254 Khái niệm Mạch định thời PIT 8253/8254 mạch phụ quan trọng hệ vi xử lý Nó đáp ứng yêu cầu ứng dụng khác đếm thời gian, chia tần số,...
 • 22
 • 508
 • 0

Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên làm việc thông qua các chân tín hiệu.

Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8088 của Intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu.
... thẳng vào 0V)…………… 15 [2] Phần I: Tìm hiểu CPU 8088 Intel 1.Giới thiệu chung Bộ vi xử 8088 thuộc họ vi xử Intel Điển hình là: - 8085 vi xử bit - 8086 vi xử 16 bit hoàn chỉnh - 8088 ... để điều khiển bus hiệu Việc chia CPU làm thành phần làm việc đồng thời có liên hệ với qua đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử CPU Các bus CPU có nhiệm vụ truyền tải tín hiệu khối Trong số ... I: Tìm hiểu CPU 8088 Intel 1.1: Giới thiệu chung………………………………………………………………………………… 1.1: Các đặc tính kĩ thuật chủ yếu…………………………………………… Phần II: Sơ đồ khối chức khối 2.1: Các khối cpu...
 • 16
 • 716
 • 8

Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của intel và nguyên làm việc thông qua các chân tín hiệu

Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của intel và nguyên lý làm việc thông qua các chân tín hiệu
... liu x hm vic cung cp cỏc tớn hiu nh vy c gi l cung cp mt lnh cho vi x B x 8086 ó mang li s bựng n cụng ngh vi s cú mt hu ht cỏc mỏy tớnh thi k ny hiu rừ hn v s chc nng CPU 8086, c ... B VI X Lí 8086 TNG QUAN õy l b vi x ni ting mt thi ca hóng Intel v c s dng nhiu cỏc lnh vc khỏc Cỏc chng trỡnh vit cho 80x86 cú th chy c trờn trờn cỏc h tiờn tin sau ny Cỏc h vi x ca cỏc ... bit gi l ngn xp (stack) dựng vo vic qun cỏc thụng s ca b vi x gi chng trỡnh hoc tr v t chng trỡnh Trong thc t vi x 8086/ 8088 cú cỏc ghi 16 bit liờn quan n a ch u ca cỏc vựng (on) k trờn...
 • 15
 • 373
 • 0

5. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh vi xử 8086

5. Nghiên cứu tìm hiểu về tập lệnh vi xử lý 8086
... đoạn 20 BÔ VI XỬ LÍ INTEL 8086 CHƯƠNG BÔ XỬ LÍ INTEL 8086 BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8086 CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA 8086 Intel 8086 vi xử 16 bít Intel vi xử hỗ trợ tập lệnh x86 Vi xử sử dụng nhiều ... R8 BÔ VI XỬ LÍ INTEL 8086 CHƯƠNG BÔ XỬ LÍ INTEL 8086 Tập lệnh 8086 2.3 Bộ xử 8086 tập lệnh gồm 111 lệnh, chiều dài lệnh từ byte đến vài byte Tập lệnh 8086 hỗ trợ nhóm thao tác Các lệnh trao ... lượng tối đa lệnh (2n) có vi xử Với byte vi xử mã hoá tối đa 256 lệnh Trong thực tế vi c mã hoá lệnh cho vi xử phức tạp bị chi phối nhiều yếu tố khác Đối với vi xử 8086 lệnh có độ dài...
 • 20
 • 559
 • 2

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Nghiên cứu, tìm hiểu về vai trò của người thư ký văn phòng tại tòa soạn Báo

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Nghiên cứu, tìm hiểu về vai trò của người thư ký văn phòng tại tòa soạn Báo
... Nghiên cứu, tìm hiểu vai trò người thư văn phòng tòa soạn Báo Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu, tìm hiểu vai trò ngưới Thư văn phòng Báo Giáo dục Thời đại Vấn đề nghiên cứu: Tìm hiểu vai trò người ... bậc người giúp việc sao… gọi người Thư Nhưng ngày vai trò người Thư chia Thư làm nhiều loại như: Thư hội họp, Thư văn phòng, Thư riêng, Thư trường học… Chức người Thư văn ... tìm hiểu vai trò người thư hoạt động thực tiễn Báo Giáo dục Thời đại Ý nghĩa đề tài: A LỜI MỞ ĐẦU A B C I - Thông qua đề tài nghiên cứu , từ việc tìm hiểu va trò người thư văn phòng tòa soạn...
 • 25
 • 456
 • 2

Đề tài 8. Nghiên cứu tìm hiểu chuẩn nối tiếp RS232C

Đề tài 8. Nghiên cứu tìm hiểu chuẩn nối tiếp RS232C
... 0O0-CHUẨN NỐI TIẾP GIAO TIẾP RS232 PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS232 1.Đặt vấn đề 2.Các đặc tính kỹ thuật chuẩn RS-232 theo tiêu chuẩn TIA/EIA-232(*)-F sau: 3.Những đặc điểm cần lưu ý chuẩn ... CỔNG KẾT NỐI RS232 HỖ TRỢ VÀ MẠCH CHUẨN GIAO TIẾP VỚI RS232 II.1 CÁC CỔNG KẾT NỐI RS232 HỖ TRỢ II.2 MẠCH CHUẨN GIAO TIẾP VỚI RS232 1.Mạch chuẩn giao rs232 dùng ic Max 232 2.Mạch chuẩn giao tiếp RS232 ... VỀ CHUẨN NỐI TIẾP RS232 Hình 1.ảnh chuẩn nối tiếp RS232 1.Đặt vấn đề +Ngày thiết bị đo lường, điều khiển … phải giao tiếp với máy tính để quan sát thông số chế độ hoạt động thiết bị nào? Chuẩn...
 • 20
 • 491
 • 3

Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử InTel Core I.

Đêg tài 24. Nghiên cứu tìm hiểu về thế hệ vi xử lý InTel Core I.
... (version) vi xử Core I (nội dung trọng tâm) Vi kiến trúc Nehalem (thế hệ thứ 1)-dựa Core i3 Intel dự định Core i3 cấp thấp dòng vi xử hiệu suất từ Intel , sau nghỉ hưu Core thương hiệuCác vi xử ... 2012 *Thế hệ thứ 3: Ivy Bridge hệ thứ Core vi kiến trúc *Thế hệ thứ 4: Haswell lần thứ hệ Core vi kiến trúc, phát hành vào năm 2013 *Thế hệ thứ 5: Broadwell hệ thứ Core vi kiến trúc, phát hành Intel ... cảnh đời vi xử Core Với vi c phát hành vi kiến trúc Nehalem tháng 11 năm 2008, Intel giới thiệu chương trình đặt tên cho vi xử Core Có ba biến thể, Core i3, Core i5 Core i 7Core i3 mắt vào...
 • 21
 • 636
 • 6

Luận văn: Tìm hiểu về họ nhà 8051 trong Vi xử

Luận văn: Tìm hiểu về họ nhà 8051 trong Vi xử lý
... u v vi i u n 1.1.Tiờu chu n l a ch n m t b vi i u n 1.2 .Vi i u n v vi x lớ 1.3.S chõn vi i u n 8051 1.4.M ch 8051 t i thi u 1.5.C u trỳc s kh i c a vi i u n 1.6.Cỏc thnh vi n khỏc c a h 8051 ... c a b n l b vi x lớ, nú khụng cú RAM, ROM,c ng IO v cỏc thi t b ngo i vi on Chip Cũn vi i u n ch a b vi x lớ v RAM,ROM, c ng IO, v cú th cú cỏc thi t b ngo i vi 1.3 S chõn vi i u n 8051: L IC ... Timer, Serial prort 1.6.Cỏc thnh vi n khỏc c a h 8051: Cú hai b vi i u n thnh vi n khỏc c a h 8051 l 8052 v 8031 B vi i u n 8052: 8052 cú t t c cỏc c tớnh chu n c a 8051 ngoi nú cú thờm 128 byte...
 • 119
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tìm hiểu về quản lý thiết bị ngoại vi trong hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về hệ thống bảo vệ trong hđh windowsnghiên cứu tìm hiểu về các dịch vụ mạng trong hđh windowsnghiên cứu tìm hiểu về quản lý bộ nhớ trong hđh linuxnghiên cứu tìm hiểu về hệ điều hành windowsnghiên cứu tìm hiểu về bộ nhớ ngoài trong hệ điều hành windowsphiếu phát vấn nghiên cứu tìm hiểu về kiến thức thái độ hành vi về qhtd và một số yếu tố liênkết quả nghiên cứu tìm hiểu về nhu cầu sử dụng smartphone của người tiêu dùng từ 18 45 tuổi giới hạn trong ba hệ điều hành windowphone android và iostìm hiểu về yêu cầu của hệ thống thoại về độ nghe rõ độ tin cậy độ nghe hiểutim hiểu về tập tính của thỏ sinh học 7 bài 46nghien cuu cac ham ve thoi gian cua he thongnghiên cứu tính toán cung cấp điện cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép đình vũtổng quan về vi xử lý vi điều khiển 1 2 cấu trúc chung của hệ vi xử lýnâng cao chất lượng thông tin về nghiên cứu tìm hiểu điều tra các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùngnghiên cứu tìm hiểu kỹ vé đối tác trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học