250 BÀI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN

250 BÀI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN

250 BÀI MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN
... n xoay chi u có c ng đ 1,5A t n s 50 Hz qua cu n dây thu n c m, có đ t c m L = 2/ H Hi u n th hai đ u dây A U = 200V B U = 300V C U = 300√2 V D U = 320V Câu 20 t vào hai đ u m t đo n m ch xoay ... 4√2cos(100 t - /6) A D i = 4√2cos(100 t - /6) A Câu 14 t vào hai đ u t n có n dung C = 1/3 mF m t n áp xoayc hi u Bi t n áp có giá tr t c th i 60√6 V dòng n có giá tr t c th i √2 A náp có giá tr t c ... = 2√3cos(50 t + /2) A Câu 15.M t dây chì đ ng kính d1 = 0,5 mm dùng làm c u chì c a m t b ng n xoay chi u Bi t c ng đ dòng n ch y qua dây i = I √2 cos t A, dây ch u đ c c ng đ dòng n hi u d...
 • 2
 • 277
 • 0

Tuyển chọn bài toán điện xoay chiều luyện thi THPT quốc gia môn Vật lý ( Mức độ thông hiểu và vận dụng )

Tuyển chọn bài toán điện xoay chiều luyện thi THPT quốc gia môn Vật lý ( Mức độ thông hiểu và vận dụng )
... https://www.facebook.com/groups/luyenthivatlythaydongocha/ TUYỂN CHỌN BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU MỨC ĐỘ : THÔNG HIỂU VÀ VẬN DỤNG Đón xem “ 100 Câu hỏi Điện xoay chiều mức độ nhận biết thông hiểu vào ngày 8/5/2016 ... dòng điện có dạng i2=I0 π cos(ωt- )( A).Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng: π π A:u=U0 cos(ωt +12 )( V) B: u=U0 cos(ωt +4 )( V) π π C: u=U0 cos(ωt -12 )( V) D: u=U0 cos(ωt -4 )( V) Câu 57: môt mạch điện ... mắc vào điện áp nói biểu thức dòng điện có dạng i2=I0 cos(ωt- )( A).Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng: π π A:u=U0 cos(ωt +12 )( V) B: u=U0 cos(ωt +4 )( V) π π C: u=U0 cos(ωt -12 )( V) D: u=U0 cos(ωt...
 • 42
 • 160
 • 0

chuyên đề 3: dòng điện xoay chiều Ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý

chuyên đề 3: dòng điện xoay chiều Ôn thi THPT quốc gia môn Vật lý
... công thức: f  np Máy phát điện xoay chiều ba pha (Máy dao điện ba pha) Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha a) Dòng điện xoay chiều pha: * Định nghĩa: Dòng điện xoay ... thuần: + Đối với dòng điện không đổi (chiều cường độ không đổi): cuộn cảm coi dây dẫn, không cản trở dòng điện không đổi + Đối với dòng điện xoay chiều: cuộn cảm cho dòng điện xoay chiều qua có tác ... điện: - Đối với dòng điện không đổi: tụ ngăn không cho dòn điện qua - Đối với dòng điện xoay chiều: cho dòng điện xoay chiều qua cản trở dòng điện xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho cản trở gọi...
 • 19
 • 240
 • 0

Tổng hợp các bài toán có lời giải dao động cơ, sóng cơ, điện xoay chiều ôn thi PTTH quốc gia và đại học, cao đẳng 2016

Tổng hợp các bài toán có lời giải dao động cơ, sóng cơ, điện xoay chiều ôn thi PTTH quốc gia và đại học, cao đẳng 2016
... khoảng cách lớn từ CD đến AB cho đoạn CD điểm dao động với biên độ cực đại Lời giải: Nhận xét: Trên đoạn CD đường dao động cực đại ⇒ CD cực đại, C D cực đại bậc Xét (C) gọi d2 khoảng cách ... Lời giải: Ta |x2 − x1 | = |x3 − x2 | Theo suy ra: 2x2 = x1 + x3 Từ tổng hợp dao động ta đáp án A Bài toán 39: Hai lắc đơn khối lượng vật nặng dao động hai mặt phẳng song song cạnh ... 100πt − (cm) Dao động tổng hợp phương trình x = A cos (100πt + ϕ) (cm) Biết trình A1 A2 = 500 Tìm li độ x vào thời điểm t = (s) ứng với dao động tổng hợp biên độ nhỏ 60 27 Lời giải 1: Sử...
 • 157
 • 351
 • 0

TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN

TỔNG HỢP 1000 BÀI SÓNG CƠ HAY VÀ KHÓ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN
... uăcâuăđ thi th 60 Xóa nhòa kho ng cách Mail nh n đáp án: tanggiap@gmail.com T NG H P 1000 NH NG BÀI I N XOAY CHI U HAY VÀ KHÓ T CHÍNH TH C C A BGD& T THI TH TR NG CHUYÊN THI TUY ... t)ăV.ăThayăđ iăCăthìăth yăkhiăCă=ăCm thìăđi năápăhi uăd ngăUMB đ tă c căti u.ăDungăkhángăZCM đi năápăUMB khiăđóăt ngă ngăb ng A.ă30ăΩ 25√2ăV B.ă60ăΩ 25ăV C.ă60ăΩ 25ăV D.ă30ăΩ 25ăV ... uăcóăgiáătr ăhi uăd ngă200ăV t năs ăkhôngăđ iă vàoăhaiăđ uăA Băc aăđo năm chăm iăti pătheoăth ăt ăg măbi nătr ăR,ăcu năc măthu nă cóăđ ăt ăc măL t ăđi năcóăđi nădungăCăthayăđ i.ăG iăNălàăđi...
 • 136
 • 314
 • 0

ĐỀ THI THPT Quốc Gia CHUYÊN ĐHSP LẦN 3 môn vật lý

ĐỀ THI THPT Quốc Gia CHUYÊN ĐHSP LẦN 3 môn vật lý
... A 1,75% B 1,5% C 3, 5% D 3% Câu 38 (ID:92022) Một ánh sáng đơn sắc truyền nước có bước sóng 0,045 µm chiết suất nước ánh sáng 1 ,33 Nếu chiết suất cac – bon sun-fua ánh sáng 1, 63 bước sóng ánh sáng ... sáng truyền cacc-bonsun-fua là: A 0 ,36 3µm B 0,450µm C 0,545µm D 0 ,32 7 µm Câu 39 Trong thí nghiệm I – âng giao thoa ánh sáng, hai khe I – âng cách 2mm; hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m ... h = 6,625.10 -34 (Js) ; tốc độ truyền ánh sáng chân không c = 3. 108 (m/ s) Công thoát kim loại dùng làm catot A = 6.10-19J Giới hạn quang điện kim loại : A 0 ,33 1 µm B 0,662 µm C 3, 31 µm D 1,26...
 • 12
 • 182
 • 0

Bài tập mạch điện xoay chiều luyện thi đại học ( có đáp án)

Bài tập mạch điện xoay chiều luyện thi đại học ( có đáp án)
... nối tiếp với tụ điện điện dung C1 điện áp xoay chiều xác định dòng điện mạch i1 công suất tiêu thụ mạch P1 Lấy tụ điện khác C’= 4C1 mắc song song với tụ điện C1 dòng điện mạch i2 công suất ... với tụ điện điện dung C, đoạn mạch MB cuộn cảm độ tự cảm L điện trở r Đặc vào AB điện L áp xoay chiều u = U cos ωt (V ) Biết R = r = ; điện áp hiệu dụng hai đầu MB lớn gấp n = C điện ... gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp với MB, AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C, MB cuộn cảm độ tự cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U cos ωt (V ) Biết uAM...
 • 3
 • 956
 • 28

Các chủ đề bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học môn vật lý

Các chủ đề bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học môn vật lý
... xoay chiều có tính ứng dụng dòng điện chiều B dòng điện xoay chiều truyền tải xa nhờ máy biến C dòng điện xoay chiều dễ tạo công suất lớn D dòng điện xoay chiều chỉnh lưu để có dòng điện chiều ... dòng điện xoay chiều qua nên tính cản trở dòng điện xoay chiều B Cuộn dây cảm có cản trở dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều có tần số lớn bị cản trở C Cuộn dây cảm có cản trở dòng điện xoay ... dòng điện xoay chiều, dòng điện xoay chiều có tần số lớn bị cản trở nhiều D Cuộn dây cảm cho dòng điện chiều qua không cho dòng điện xoay chiều qua Câu 1129: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos...
 • 43
 • 279
 • 0

Bài tập điện xoay chiều (Luyện thi) docx

Bài tập điện xoay chiều (Luyện thi) docx
... Câu 59 Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω độ tự cảm L = 2H, tụ điện điện dung C = 100μF điện trở R thay đổi mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 240cos(100t)V ... 65 Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40Ω độ tự cảm L = 0,7H, tụ điện điện dung C = 100μF điện trở R thay đổi mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 200cos(100t)V ... 66 Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30Ω độ tự cảm L = 0,6H, tụ điện điện dung C = 100μF điện trở R thay đổi mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 160cos(100t)V...
 • 8
 • 276
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU ÔN THI ĐẠI HỌC ppt

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHI TIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU ÔN THI ĐẠI HỌC ppt
... TRÇN QUANG THANH -®h vinh-2011 Dạng 2: Dạng tập tính giá trị R, L, C đoạn mạch xoay chi u R-L-C mắc nối tiếp Bài 8: Cho mạch điện xaoy chi u có tần số f=50(Hz), điện trở R=33  ,Tụ C 10 2 ( ... số công suất   2.AM AB 2.5.20 mạch DẠNG 3: DẠNG BÀI TẬP TÍNH CÁC GIÁ TRỊ R, L , C , KHI BIẾT CÁC HIỆU ĐIỆN THẾ CÙNG PHA, VUÔNG PHA HOẶC LỆCH PHA NHAU MỘT GÓC BẤT KỲ Trường hợp 1: Hiệu điện ...  45( )hoac.R  80() Bài 38: Cho đoạn mạch xoay chi u R, L, C mắc nối tiếp R biến trở , tụ điện điện dung C 10 4 ( F ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chi u ổn định U  Thay...
 • 25
 • 630
 • 3

CHỦ ĐỀ 7 ÔN TẬP DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM

CHỦ ĐỀ 7 ÔN TẬP DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM
... có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay C Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thơng gồm ba dòng điện xoay chiều pha, lệch pha góc π D Khi cường độ dòng điện pha cực đại cường độ dòng điện ... suất dòng điện xoay chiều chiều thành dòng điện chiều π D − B có khả biến đổi D biến đổi dòng điện xoay http://lophocthem.com Phone: 01689.996.1 87 vuhoangbg@gmail.com π Câu 97( ĐH – 2009): Đặt điện ... lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện đoạn mạch A π B π C π Câu 96 (ĐH – 2009): Máy biến áp thi t bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều điện áp dòng điện xoay chiều...
 • 35
 • 216
 • 0

SKKN Đồ thị biến thiên trong mạch điện xoay chiều VẬT LÝ THPT

SKKN Đồ thị biến thiên trong mạch điện xoay chiều VẬT LÝ THPT
... sở luận chung tập vật phương pháp tập vật nhà trường phổ thông - Nghiên cứu thuyết mạch điện xoay chiều - Nghiên cứu thuyết khảo sát mạch điện - Nghiên cứu biến thiên R, L, C mạch ... xoay chiều mạch điện tiêu thụ điện trì hiệu điện xoay chiều dạng u=U0cos( ω t) - Hiệu điện tạo nhờ máy dao điện có suất điện động xoay chiều e=E0cos( ω t) Dựa tượng cảm ứng điện từ, mạch điện mạch ... đổi trạng thái vật thể, hệ vật lý, tượng hay trình vật Biết cách khai thác từ đồ thị kiện để giải vấn đề cụ thể - Vẽ đồ thị theo kiện cho: Bài tập rèn luyện cho học sinh kỹ vẽ đồ thị, biết cách...
 • 12
 • 651
 • 1

Tổng hợp bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học có lời giải chi tiết

Tổng hợp bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học có lời giải chi tiết
... điện xoay chi u cách giải khác nhau, hội tụ vẻ đẹp Toán học Vật lí Tuyển tập Điện xoay chi u Diễn đàn Vật lí phổ thông đời với mong muốn cung cấp tài liệu hữu ích cho bạn học sinh ôn thi Đại ... MINH HIỆP Tổng hợp ĐIỆN XOAY CHI U Diễn đàn Vật lí phổ thông 2015 Diễn đàn Vật lí phổ thông http://vatliphothong.vn Lời nói đầu Trong chương trình Vật lí 12 Bộ giáo dục, mảng Điện xoay chi u nói ... f1 = 20; f2 = 15 Chọn A Bài toán 85: Cho mạch điện xoay chi u AB gồm điện trở R = 100Ω, cuộn dây cảm L, tụ điện điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chi u u = √ 220 cos (100πt)...
 • 102
 • 839
 • 5

Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học hay và khó

Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học hay và khó
... Vật Lí Phổ Thông Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học Bài 38: Mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm Điện trở R, Tụ điện C thay đổi cuộn cảm L M điểm nối Tụ điện C cuộn cam L Đặt vào hai đầu ... Phổ Thông Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học Bài 70: √ Cho mạch RLC có R2 C < 2L Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cos(ωt) vào đoạn mạch, U không đổi , tần số góc ω thay đôi Khi ω = ω1 điện áp ... 3200R2 Thay vào (1) ta có: 32 Diễn đàn Vật Lí Phổ Thông Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học U2 = 10 3R ta có: P = U 2R R + C120π)2 Tính ra: P ≈ 24, Chọn C Bài 63: Cho mạch điện xoay chiều...
 • 40
 • 414
 • 1

Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học

Bài tập điện xoay chiều ôn thi đại học
... ca vụn k xoay chiu ch A giỏ tr tc thi ca in ỏp xoay chiu B giỏ tr trung bỡnh ca in ỏp xoay chiu C giỏ tr cc i ca in ỏp xoay chiu D giỏ tr hiu dng ca in ỏp xoay chiu Cõu S o ca Ampe k xoay chiu ... ỳng nht Dũng in xoay chiu hỡnh sin l A dũng in cú cng bin thi n t l thun vi thi gian B dũng in cú cng bin thi n tun hon theo thi gian C dũng in cú cng bin thi n iu hũa theo thi gian D dũng ... chiu ch A giỏ tr tc thi ca dũng in xoay chiu B giỏ tr trung bỡnh ca dũng in xoay chiu C giỏ tr cc i ca dũng in xoay chiu D giỏ tr hiu dng ca dũng in xoay chiu Cõu Mt mng in xoay chiu 220 V 50...
 • 170
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập bài mạch điện xoay chiều ba phabài mạch điện xoay chiềubài tập điện xoay chiều luyện thi đại họcbai tap 4 trong bai mach dien xoay chieu 3 phabài tập điện xoay chiều 12 thi đại họcdòng điện xoay chiều đề thi đai học cđ các nămđề thi thpt quốc gia 2015đề thi thpt quốc giachuyên đề thi thpt quốc giacấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015đề thi thpt quốc gia tphcm45 đề thi thpt quốc giađề thi thpt quốc gia lýgiải đề thi thpt quốc giacấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015 môn tiếng anhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học