chuong 9

Giáo trình C toàn tập Chương 9

Giáo trình C toàn tập Chương 9
... sách 9. 2 Danh sách 9. 2 class SmartDir : public ContactDir { public: SmartDir(const int max) : ContactDir(max) {recent = 0;} Contact* Recent (void); Contact* Find (const char *name); private: char ... xuất kh c: class Foo { public: // cac vien chung private: // cac vien rieng protected: // cac vien duoc bao ve public: // cac vien chung nua protected: // cac vien duoc bao ve nua }; 9. 5 Lớp ... private: class ContactDir { // protected: int Lookup (const char *name); Contact **contacts;// danh sach cac doi tac int dirSize; // kich thuoc thu muc hien tai int maxSize; // kich thuoc thu muc toi...
 • 20
 • 562
 • 2

Miễn dịch chương 9.

Miễn dịch chương 9.
... thường gặp penicillin, quinin sulfonamid 9.3 Quá mẫn typ III Đây typ mẫn xảy công phức hợp miễn dịch (PHMD) lên tế bào mô thể 9.3 .1 Các thể bệnh phức hợp miễn dịch PHMD hình thành kháng thể liên kết ... cho thành mạch 9.3 .3 Mô hình thực nghiệm bệnh phức hợp miễn dịch Đối với ba nhóm bệnh nói có ba mô hình: bệnh huyết nhóm 1, bệnh tự miễn chuột NZB/NZW nhóm phản ứng Arthus nhóm 9.3 .3.1 Bệnh huyết ... tổn thương mô (Hình 9.1 0) Thật ra, enzym giải phóng máu bị trung hòa chất ức chế mô chất ức chế nên enzym gây tổn thương mô dễ dàng Hình 9.1 0 Sự lắng đọng phức hợp miễn dịch thành mạch máu Kháng...
 • 25
 • 1,249
 • 2

Giáo trình: Chương 9: Tương quan & Hồi quy tuyến tính

Giáo trình: Chương 9: Tương quan & Hồi quy tuyến tính
... Haøo Thi Tính chất -1≤ρ≤1 ρ = + : X, Y tương quan tuyến tính dương tuyệt đối ρ = - : X, Y tương quan tuyến tính âm tuyệt đối • ρ = : X, Y không tương quan tuyến tính 7.2.4 Hệ số tương quan r mẫu ... mối quan hệ X,Y ⏐r⏐ > 0,8 tương quan mạnh ⏐r⏐ = 0,4 - 0,8 tương quan trung bình ⏐r⏐ < 0,4 tương quan yếu ⏐r⏐ lớn tương quan X Y chặt r > hướng TN - ĐB, r < hướng TB - ĐN < r ≤ : gọi tương quan tuyến ... H0 Giữa biến Y X có tương quan nghịch 7.3 HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN GIẢN (Simple Linear Regression) 7.3.1 Khái niệm hồi qui tuyến tính đơn giản 7.3.1.1 Mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản (Simple...
 • 9
 • 2,151
 • 27

Giáo trình quản trị Marketing -Chương 9

 Giáo trình quản trị Marketing -Chương 9
... 193 0 Dreft 193 3 Tide 194 6 Cheer Oxydol 195 2 Dash 195 2 Bold 196 5 Gain 196 6 Era 197 2 Solo 197 9 Kem ỏnhrng Gleem 195 2 Crest 195 5 Denquel 198 0 X phũng bỏnh Ivory 18 79 Kirks 1885 Lava 1 893 Camay 192 6 ... 18 79 Kirks 1885 Lava 1 893 Camay 192 6 Zest 195 2 Safeguard 196 3 T giy Pampes 196 1 Luvs 197 6 Khn giy Charmin 192 8 White Cloud 195 8 Puffs 196 0 Banner 198 2 Hỡnh 4.2.Chiu rng ca danh mc sn phm v chiu ... lc marketing d kin giỏ bỏn, chin lc phõn phi v ngõn sỏch marketing cho nm u tiờn - Phn th ba ca k hoch chin lc marketing trỡnh by doanh s d tớnh v lõu di, mc tiờu li nhun phi t v chin lc marketing...
 • 42
 • 611
 • 21

CHƯƠNG 9: Tương quan và hồi quy tuyến tính đơn.doc

CHƯƠNG 9: Tương quan và hồi quy tuyến tính đơn.doc
... thiết hệ số góc α đường thẳng hồi quy lý thuyết Y X khác Bài 9.3 Phân tích tương quan phi tuyến Như ta biết, hệ số tương quan dùng để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính hai BNN Như vậy, chưa có tiêu ... X gọi sai số tiêu chuẩn đường hồi quy, cho ta số đo phân tán đám mây điểm (xi, yi) xung quanh đường thẳng hồi quy Ví dụ 12 Hãy tính sai số tiêu chuẩn đường hồi quy SY , X ví dụ 11 vừa nêu Giải ... đồng Một vấn đề quan trọng phải kiểm tra xem hệ số hồi quy lý thuyết có hay không Nếu hệ số hồi quy lý thuyết E(Y)=β- số, không phụ thuộc vào X Người ta chứng minh hệ số hồi quy mẫu a có độ lệch...
 • 23
 • 5,660
 • 22

Chương 9: Sự trao đổi saccharide

Chương 9: Sự trao đổi saccharide
... hai chu trình pentose phosphate 166 9.2 Sự tổng hợp saccharide 9.2.1 Sự tổng hợp saccharide đơn giản Quá trình quang hợp Cây xanh hấp thụ CO2, khử thành saccharide Đây trình cần có tham gia ánh ... (glucose)n Đầu tính khử Hình 9.1 Sự phosphoryl-phân để tạo glucose-1-phosphate 9.1.2 Sự oxy hoá monosaccharide Dưới tác động hệ thống nhiều enzyme khác có ty thể, monosaccharide bị oxy hóa để tạo ... gốc glucosyl tổng hợp oligosaccharide Chất cho gốc glucosyl oligosaccharide maltose, sucrose… Sự chuyển gốc không tới C4 mà tới C6 để tạo mạch nhánh 173 Hình 9.13 Sự tạo thành Sucrose từ UDP...
 • 30
 • 810
 • 7

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9

Giáo trình điều hòa không khí - Chương 9
... nm khong 24 - 220 V Mt s h thng s dng h thng cú in ỏp v dũng thp : U < 10V, I= 4-5 0mA - H thng khớ nộn : Ngi ta cú th s dng h thng khớ nộn iu khin H thng ú cú ỏp sut P= - 20 lb/m2 - H thng thy ... bin kiu hp xp cú ng mao v bu cm bin Cm bin in tr Cm bin in tr cú cỏc loi sau õy: - Cun dõy in tr - in tr bỏn dn - Cp nhit 245 ỏử u ióỷ trồớ n Caớ bióỳ m n ỏử vaỡ u o Hỡnh 11.4 B cm bin kiu in ... m (NO- Normally Open) v loi thng ũng (NC- Normally Close) Hỡnh 11.12 Van in t ngó a) Loi thng m; bc) Loi thng úng * Van in t ngó: Gm cú ngó mụi cht vo Loi ngó cng c chia lm loi khỏc nhau: - Van...
 • 11
 • 528
 • 7

công nghệ enzyme - protein - Chương 9

công nghệ enzyme - protein - Chương 9
... biến cá ,công nghiệp chế biến sữa, công nghiệp bánh mì, bánh kẹo, công nghiệp bia, công nghiệp sản xuất sữa khô bột trứng, công nghiệp hương phẩm mỹ phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp da, công nghiệp ... tạo chế phẩm enzyme gọi enzyme không tan Enzyme không tan Hầu hết enzyme thể dạng liên kết với màng chất qua màng để enzyme chuyển hóa thành sản phẩm Trong công nghiệp thường sử dung enzyme dạng ... rượu, chế biến tinh bột (Viện công nghiệp thực phẩm, Viện công nghệ sinh học – công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội…) Việc nghiên cứu enzyme phục vụ nông nghiệp, công nghiệp quan tâm có kết...
 • 8
 • 522
 • 15

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 9

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 9
... thức tính LPA ( 9- 7 ) giá trị bảng : Bảng 9- 5 Tần số trung tâm 63 125 250 500 1000 2000 4000 - Máy chiller ly tâm -8 -5 -6 -7 -8 -5 -8 - Máy chiller píttơng -1 9 -1 1 -7 -1 -4 -9 -1 4 - Đối với bơm ... độ giảm âm theo dải tần cho bảng 9- 1 7 : Bảng 9- 1 7 : Tổn thất âm qua trần cách âm, dB Tần số f, Hz Độ giảm âm, dB 125 -5 250 -9 500 -1 0 1000 2000 4000 -1 2 -1 4 -1 5 9. 1.2.5 Quan hệ mức áp suất âm ... dB ( 9- 9 ) Laf - Mức cường độ âm phát sinh , dB Ks - Thơng số riêng kết cấu đường ống; - Với van điều chỉnh : Ks = -1 07 - Cút cong có cánh hướng : KS = -1 07 + 10.lgn với n số cánh hướng dòng - Chổ...
 • 22
 • 365
 • 3

Chương 9 - giáo trình sinh lý người và động vật

Chương 9 - giáo trình sinh lý người và động vật
... thận thực thông qua trình: - Quá trình lọc cầu thận - Quá trình tái hấp thu chất từ ống thận vào máu - Quá trình tiết số chất từ máu vào ống thận Nước tiểu kết trình Quá trình lọc cầu thận Cầu ... thể, điều giúp cho trình lọc máu thận xảy mạnh Tuy nhiên, lưu lượng máu vỏ thận tủy thận hoàn toàn khác nhau: lưu lượng máu vỏ thận lớn, chiếm khoảng 98 - 99 % tủy thận khoảng - 2% Vì vậy, máu chảy ... trọng trình hình thành hệ Renin Angiotensin - Aldosteron để điều hòa huyết áp Tuần hoàn thận 3.1 Mạch máu thận Động mạch thận xuất phát từ động mạch chủ bụng vào rốn thận chia thành nhánh động...
 • 16
 • 336
 • 5

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 9

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 9
... Hình 9. 1 Cơ cấu để tháo dỡ tự động canh trường nấm mốc hộp khỏi phòng: 1- Đường ray; 2- Chốt định vị; 3- Khung; 4- Trụ đứng; 5- Chốt; 6- Tấm kim loại phẳng; 7- Thanh nối; 8- Đế cột; 9- Sàng; 1 0- ... trục; 7- Ống góp để tháo không khí thải; 8- Nắp ; 9- Khớp nối để cắm áp kế; 1 0- Khớp nối; 1 1- Ống thoát khí; 1 2- Bánh dẫn động trục; 1 3- Trục; 1 4- Cửa nạp liệu; 15-Vỏ; 1 6- Các đột lỗ ; 1 7- Ao nước ... 191 Hình 9. 10 Thiết bị để nuôi cấy chủng nấm mốc dạng thùng quay Hãng Valerschein: 1- Vỏ; 2- Cửa ; 3- Ống góp; 4- Bánh răng; 5- Đai tựa; 6- Bộ làm tơi; 7Xyclon; 8- Đường ống thải không khí; 9- ...
 • 23
 • 527
 • 1

Bai giảng sinh lý người và động vật - Chương 9

Bai giảng sinh lý người và động vật - Chương 9
... (ADH )- Hormon kháng niệu (1) Oxytocine- Hormon gây co bop (2) (1) +NH3 - Cys - Tyr - Phe - Gln - Asn - Cys - Pro - Arg - Gly - C = O S S NH2 (2) +NH3 - Cys - Tyr - Ile - Gln - Asn - Cys - Pro - ... hai động vật cần nghiên cứu liên hệ với Sau nghiên cứu ảnh hưởng qua lại cá thể hoạt động nội tiết Có thể động vật già với động vật non, động vật cắt bỏ tuyến với động vật bình thường đực 9. 2.4 ... gốc acid amin vị trí số số 8, chức sinh lại khác Antidiuretic hormon (ADH), có tên vasopressin (1) + NH 3- Cys - Tyr - Phe - Gln - Asn - Cys - Pro - Arg - Gly - C= O S S NH2 Oxytocin Oxytocin...
 • 27
 • 321
 • 0

Tổng quan về máy vi tính - Chương 9

Tổng quan về máy vi tính - Chương 9
... dụng cho hệ máy Pentium Card Video AGP 2X Card Video AGP 2X Tốc độ x 66MHz = 133Mhz Sử dụng cho hệ máy Pentium Card Video AGP 4X Card Video AGP 4X Tốc độ x 66MHz = 266Mhz Sử dụng cho hệ máy Pentium ... 4.Các loại Card Video Card Video PCI Card PCI Card theo chuẩn cũ cắm khe mở rộng PCI Tốc độ Card PCI đạt 33MHz Card PCI sử dụng hệ máy cũ trước máy Pentium 2 Card Video AGP 1X Card Video AGP 1X ... Pentium Card Video AGP 8X Card Video AGP 8X Tốc độ x 64MHz = 533Mhz Sử dụng cho hệ máy Pentium Card Video PCI Express 16X Card Video PCI Express 16X Tốc độ 16 x 66MHz = 1066 MHz Sử dụng máy Pentium...
 • 12
 • 397
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình cung cấp điện chương 9giáo trình công nghệ chế tạo máy chương 9rèn nghị lực để lập thân chương 9chương 9công cụ interactive blend toollò hơi chương 9cấu trúc dữ liệu chương 9bài giảng chương 9 tạo khuân mẫucực phẩm thiên vương chương 94truyện tấm vải đỏ chương 9chương 9 hoạch định dòng tiềnbí quyết tay trắng thành triệu phú chương 9chương 9 cơ bản về công cụ pentruyện ma tấm vải đỏ chương 9bài tập môn ptdtck chuong 9chương 9 điều chế và giải điều chế sốĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học