CHƯƠNG 01

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 01

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 01
... thiệu Linux Linux dựa tảng UNIX  Linus Torvalds người viết nên hệ điều hành  Nó hệ điều hành đa nhiệm, đa người dùng  Linux gồm hai thành phần chính: Kernel ứng dụng 2 Lịch sử phát triển Linux ... dung Giới thiệu Linux Lịch sử phát triển Linux Đặc điểm khác biệt Linux Những phiên Linux Những tính Linux Các khuyết điểm Linux Kiến trúc Linux Linux khác với UNIX nào? So sánh Linux với Windows ...  Linux 1.0 thức phát hành vào năm 1994  Nó phát triển từ đề án có tên Minix (một phiên Unix)  Linux hệ điều hành mở miễn phí, phát triển mạng Internet 3 Điểm khác biệt Linux     Hệ điều...
 • 12
 • 2,036
 • 57

Hợp ngữ ASM chương 01 phần 1 cấu trúc máy tính

Hợp ngữ ASM chương 01 phần 1 cấu trúc máy tính
... Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Chương :CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : • • • • • Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính.   Hiểu về Máy Turing & Ngun lý Von Neumann ... Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngoc Tấn -Vũ Thanh Hiền Nguyen Ngọc Tan Vũ Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT ... MUC TIEU MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Kham pha Khám phá bí mật ben máy tính bên may tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát củûa máy tính thành phầàn cấáu tạo...
 • 14
 • 394
 • 2

Ôn tập chương 01 - Dao động điều hòa

Ôn tập chương 01 - Dao động điều hòa
... Trường THPT An Lương Nội dung ôn tập chương Dao Động Điều Hoà Câu 13 Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T Biết rằng, giảm chiều dài dây lượng ∆l = 1,2m m chu kỳ dao động nửa Chiều dài dây treo ... đại dao động là: A 30 cm/s B 40 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Câu 20 Trong dao động điều hồ, li độ nửa biên độ tỉ số động là: A 3/4 B 1/4 C /2 D 1/3 Câu 21 Một vật thực đồng thời hai dao động điều ... cưỡng tần số góc dao động riêng B Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số lực cưỡng tần số dao động riêng C Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng chu kì lực cưỡng chu kì dao động riêng D Điều kiện để...
 • 2
 • 488
 • 8

kt chương 01

kt chương 01
... chia mét sè cho 255 ta ®ỵc sè d lµ 170 Hái sè ®ã cã chia hÕt cho 85 kh«ng ? T¹i sao? ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn : Số Học I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) * Chọn câu trả lời câu sau (2đ) * Câu 1: Cho A = x...
 • 3
 • 105
 • 0

Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 2- Nguyên lý xây dựng máy tính

Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 2- Nguyên lý xây dựng máy tính
... Nguyên xây dựng MT g y ý y ự g MT điện tử làm việc theo hai nguyên : nguyên số nguyên tương tự tự Nguyên số sử dụng trạng thái rờI rạc đạI lượng vật để biểu diễn ... HTMT … b Kết 01 … Nguyên VonNeumann Máy Von Neumann mô hình máy tính đại Nguyên sau : Về mặt logic (chức năng) , máy gồm khối : đơn vị xử lý, nhớ hệ thống xuất nhập Đơn vị xử Bộ nhớ Trao ... đạI lượng vật để biểu diễn số liệu ể ể ễ ố nguyên đếm Nguyên tương tự sử dụng đạI lượng vật biến đổI liên tục để biểu diễn số liệu nguyên đo Chuong CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT Mạch điện trong MT...
 • 15
 • 212
 • 1

Ngôn ngữ Perl-Chương 01-Giới thiệu

Ngôn ngữ Perl-Chương 01-Giới thiệu
... Sau giới thiệu số tính khác cách bổ sung vào ứng dụng nhỏ Giải thích ngắn gọn - vùng chủ đề thảo luận chi tiết nhiều sau sách Nhưng việc "xem qua" cho bạn kinh nghiệm nhanh chóng ngôn ngữ • 1.6.1 ... biên dịch bảo đảm việc thực nhanh chóng thao tác Perl bắt đầu, cung cấp động phụ để loại bỏ C ngôn ngữ tiện ích hệ thống đơn dựa tảng C coi trình biên dịch Việc biên dịch tiêu tốn thời gian Và ... trị hệ thống bạn để giúp đỡ Các thí dụ sách giả sử hệ thống bạn cài đặt Perl vào /usr/bin Perl ngôn ngữ phi định dạng kiểu C - khoảng trắng phần tử chương trình tuỳ chọn, hai phần tử chương trình...
 • 21
 • 185
 • 0

Tài liệu Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 1- Cấu trúc máy tính pptx

Tài liệu Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 1- Cấu trúc máy tính pptx
... Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngoc Tấn -Vũ Thanh Hiền Nguyen Ngọc Tan Vũ Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Tài liệu tham ... Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Chương :CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA MỘT HỆ THỐNG MÁY TÍNH Chuong CẤU TRÚC TỔNG QT CỦA HTMT Mục tiêu : • • • • • Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính.   Hiểu về Máy Turing & Ngun lý Von Neumann ... MUC TIEU MỤC TIÊU : Cấu trúc Máy tính & Lập trình Assembly Kham pha Khám phá bí mật ben máy tính bên may tính 2.Trang bị kiến thức cấu trúc tổng quát củûa máy tính thành phầàn cấáu tạo...
 • 14
 • 215
 • 0

Tài liệu HE DIEU HANH chuong 01 pdf

Tài liệu HE DIEU HANH chuong 01 pdf
... Structure of the THE operating system Operating System Structure (3) Structure of VM/370 with CMS Operating System Structure (4) The client-server model Operating System Structure (5) The client-server ... linking /usr/jim/memo to ast's directory (b) The same directories after linking System Calls (4) (a) File system before the mount (b) File system after the mount System Calls (5) Some Win32 API calls ... gets space on the resource History of Operating Systems (1) Early batch system – – – – bring cards to 1 401 read cards to tape put tape on 7094 which does computing put tape on 1 401 which prints...
 • 36
 • 433
 • 0

MẠNG MÁY TÍNH - Chương 01 Tổng quan potx

MẠNG MÁY TÍNH - Chương 01 Tổng quan potx
... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Mạng máy tính ... tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Nội dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 37 Khoa Công nghệ thông tin - Đại ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 44 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Ứng dụng mạng...
 • 46
 • 153
 • 0

Vi Xử Lý và Cấu Trúc Máy Tính chương 01 pot

Vi Xử Lý và Cấu Trúc Máy Tính chương 01 pot
... độ xử 2,5MIPS (Millions Instruction Per Second – triệu lệnh/giây) quản 1MB nhớ Bộ vi xử 80286 VXL16 bit quản tới 16MB nhớ ể Năm 1986, Intel giới thiệu VXL 32 bit có tên 80386 quản ... tên 8008: quản 16KB nhớ, tập lệnh gồm 48 lệnh Năm 1973, hãng Intel giới thiệu VXL bit đại có tên ầ 8080, tốc độ xử 500KIPS, quản 64KB nhớ Năm 1977, Intel phát triển vi xử 8085 (tương ... luồng – 01 VXL vật tương đ ơng t ơng đương nh 02 VXL logic) để nâng cao hiệ s ất sử d ng hiệu suất dụng khối chức bên VXL Vi c tăng tần số làm vi c VXL để tăng tốc độ làm vi c máy tính đến...
 • 8
 • 219
 • 0

Chuong 01 Lập trình hợp ngữ docx

Chuong 01 Lập trình hợp ngữ docx
... trình Assembly – dòch liên kết thực thi chương trình Biết lập trình xử lý đơn giản phần cứng, lập trình hệ thố g Cácnkhái niệm virus TH - nghiên cứu kỹ thuật lây lan virus tin học 07 /01/ 14 Chuong ... Ythayu – Charles Marut Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tống Văn On Lập trình Hợp ngữ - Nguyễn Ngọc Tấn -Vũ Thanh Hiền Cấu trúc Máy tính - Đại học Bách khoa 07 /01/ 14 Chuong CẤU TR Tài liệu tham ... CẤU TR 07 /01/ 14 Chuong CẤU TR 10 07 /01/ 14 Chuong CẤU TR 11 Máy tính & Sự tính toán Bộ xử lý Memory : chứa thị & liệu 2+3/4*3-5=? …………… …………… ……………… Input device : thiết bị nhập 07 /01/ 14 Chuong CẤU...
 • 28
 • 207
 • 2

Chuong 01 - Tong quan doc

Chuong 01 - Tong quan doc
... Hệ thống phân bố (tt) Các mô hình hệ thống phân bố – Client-server  Server: cung cấp dòch vụ  Client: sử dụng dòch vụ server – Peer-to-peer (P2P)  Các peer (máy tính hệ thống) ngang hàng  Không ... (Mainframe) Time-sharing systems – Multiprogrammed systems không cung cấp khả tương tác hiệu với users – CPU luân phiên thực thi công việc  Mỗi công việc chia phần nhỏ thời gian CPU (time slice, quantum ... thực (real-time system) – Sử dụng thiết bò chuyên dụng điều khiển thử nghiệm khoa học, điều khiển y khoa, dây chuyền công nghiệp, thiết bò gia dụng – Ràng buộc thời gian: hard soft real-time ...
 • 19
 • 118
 • 0

giải bài tập vật lý 1 cơ bản chương 01

giải bài tập vật lý 1 cơ bản chương 01
... GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 11 CƠ BẢN – CHƯƠNG Phần 1: QUANG HỌC Chương 1: CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA QUANG HỌC Bài 1: ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG – ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG A TÓM TẮT LÝ THUYẾT ... tỉ đối n 21 môi trường môi trường chiết suất tuyệt đối n1 n2 : n 21 = n2 n1 Từ công thức ta viết lại công thức định luật khúc xạ : n1 sin i1 =n2 sin i2 GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 11 CƠ BẢN – CHƯƠNG Chiết ... phải vẽ ; S1 ảnh S qua gương G ; M1 ảnh M qua G2 Tia IJ có đường kéo dài qua S1 M1 b) Tính góc tạo tia tới G1 tia phản xạ từ G2 câu hỏi (ĐS : 12 00) GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 11 CƠ BẢN – CHƯƠNG c) Có...
 • 22
 • 815
 • 0

Bài giảng Dân số và Môi trường Chương 01 Ths. Trần Phương

Bài giảng Dân số và Môi trường Chương 01 Ths. Trần Phương
... Ths Tr n Phương - Khoa Qu n lý lao ñ ng 11 B gi ng ði n t dân s Môi trư ng - Chương 01 45 Slide ch a file video, ngư i s d ng kích ho t file video b ng cách click chu t trái vào bi u tư ng ... Ths Tr n Phương - Khoa Qu n lý lao ñ ng B gi ng ði n t dân s Môi trư ng - Chương 01 ... Ths Tr n Phương - Khoa Qu n lý lao ñ ng B gi ng ði n t dân s Môi trư ng - Chương 01 ...
 • 15
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hệ điều hành linux cơ bản chương 01nội dung chương 01chương trình phối hợp hoạt động số 01ctrbbcvthndvnchương trình số 01ctrtudanh mục mã số chương phụ lục số 01chương trình phối hợp số 01ctph mttqttcpbtphlglđlskịch bản chương trình hát cho nhau nghe 30 tháng 4 vaf 01 tháng 5bài giảng chương 1 3 tiết đại cương về thị trường chứng khoán bài giảng 01nguyễn hữu lam giảng dạy theo phương pháp tình huống bài giảng chương trình giảng dạy kinh tế fulbright 01 10 2003 04 10 2003 tại fetptuần 01 chương i mệnh đề tập hợpđịnh này gồm 5 chương 21 điều được áp dụng cho tổng công ty và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 01 2010chương trình quà tặng tri ân cho khách hàng là doanh nghiệp 01 01 2013 31 01 2013ngày soạn 01 11 2011 chương v biến dịtiết 01 bài giới thiệu chương trìnhbài 01 chương trình minh họa mfc đầu tiênĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học