tu hoc excel 2007 co so du lieu tai lieu ebook giao trinh

Excel 2007-Cơ sở dữ liệu doc

Excel 2007-Cơ sở dữ liệu doc
... nhập sở liệu vào Chương Trình Excel , máy nhớ tự dộng nhận diện sau tự động cung ứng danh sách cho bạn Muốn bạn phài thực bước sau : Nhập Dữ Liệu mong muốn vào Custom Lists : Nhấp Nút Office > Excel ... nhãn liệu Bài 23: Sửa đổi trục Bài 24: Hiện/ẩn đường kẻ lưới Bài 26: Sắp xếp sở liệu Bài 25: Xoay đồ thị dạng 3D Sắp xếp sở liệu Bài 27: Lọc tự động Bài 28: Lọc nâng cao Bài 29: Tổng hợp liệu ... cho bảng tính Cách nhập liệu kiểu công thức Bài 7: Cách nhập liệu kiểu công thức Bài 8: Thao tác với khối Excel Bài 9: Xử lý ô, cột, hàng bảng tính Bài 10: Định dạng liệu Bài 11: Đặt tên, ghi...
 • 18
 • 73
 • 0

TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU pptx

TỰ HỌC EXCEL 2007 - XỬ LÝ DỮ LIỆU pptx
... Cột Ngày sửa lại : 27/06/2010 > Nhấp Bảng Tính > Kết : Nhuan 18 NGÀY 24.12.2009 : 15 .EXCEL 2007 : XỬ LÝ DỮ LIỆU ... NOEL : 145 Christmas HD Wallpapers 1920 X 1200 - Hình Noel Tuyệt Đẹp http://tinyurl.com/utbinh0090 Hello X-mas ! Bộ wallpaper Noel thật cool từ S-LA http://tinyurl.com/utbinh0091 140 Hd wallpaper ... (33.26MB) : http://www.mediafire.com/?m3ouduqkqil Tuần Báo Tin Học 37 (4.37MB) : http://utbinh.com/A12/231209/TBTH37.doc Tuần Báo Tin Học 37 (6.23MB) : http://utbinh.com/A12/231209/TBTH38.doc Slide...
 • 19
 • 180
 • 1

TỰ HỌC EXCEL 2007 - THAO TÁC DỮ LIỆU pot

TỰ HỌC EXCEL 2007 - THAO TÁC DỮ LIỆU pot
... 26.12.2009 : 16 .EXCEL 2007 : THAO TÁC DỮ LIỆU [img]http://utbinh.com/A12/261209/ThaoTacDL.png[/img] http://utbinh.com/A12/261209/ThaoTacDL.png ... http://utbinh.com/A12/261209/ThaoTacDL.doc http://utbinh.com/A12/261209/ThaoTacDL.pdf 15 Bài Viết EXCEL 2007 từ đến 15 utbinh soạn (17.16MB) : http://utbinh.com/A12/261209 /EXCEL2 007_Tu1_Den15.rar Hình Bài Viết 15 Excel 2007 ... http://utbinh.com/A12/261209/hinh_chuong3.rar 14 Bài Viết Excel 2007 Quản Trị Mạng (3.34MB) : http://utbinh.com/A12/261209/14Bai_MicrosoftExcel 2007. doc Thế Giới Ảnh ngày 26.12.2009 (6.43MB) : http://utbinh.com/A12/261209/THEGIOIANH_26122009.doc...
 • 11
 • 195
 • 0

Excel 2007 - sở dữ liệu pot

Excel 2007 - Cơ sở dữ liệu pot
... http://missuniverse2008.wordpress.com/2009/01/05/download-nh%E1%BA%A1cxuan-201 0-2 00 9-2 011/ http://missuniverse2008.wordpress.com/2010/01/01/download-66-bai-karaokenhac-xuan-2010/ Hướng dẫn Sử Dụng Máy : http://vn.diplodocs.com/references.php ... NoteBook Bài 49: Bảng thống kê xuất hàng Bài 50: Bảng tính lương 15 NGÀY 7.2.2010 22 .EXCEL 2007 : CƠ SỞ DỮ LIỆU ... nhãn liệu Bài 23: Sửa đổi trục Bài 24: Hiện/ẩn đường kẻ lưới Bài 25: Xoay đồ thị dạng 3D Sắp xếp sở liệu Bài 26: Sắp xếp sở liệu Bài 27: Lọc tự động Bài 28: Lọc nâng cao Bài 29: Tổng hợp liệu...
 • 18
 • 113
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Truy xuất sở dữ liệu của SQL Server pptx

Bài giảng điện tử môn tin học: Truy xuất cơ sở dữ liệu của SQL Server pptx
... truy vấn đơn giản + Trả lời truy vấn từ truy vấn khác + Các Sub Query viết Join SQL Server luôn thi hành câu lệnh Join nhanh SubQueries + Không thể dùng SubQueries cột hình ảnh 11 Select Distinct ... DESC] ] [COMPUTE | COMPUTEBY expression]  Từ khóa DISTINCT: Loại bỏ mẫu tin trùng tập kết  Từ khóa TOP n: Lấy n mẫu tin + WITH TIES mẫu tin ngang giá trị cột ORDER BY liệt kê vd: Select Top ... OrderID, ProductID With Cube Order By OrderID, ProductID  Dùng toán tử COMPUTE COMPUT BY: Thông thường dùng để kiểm tra số liệu, dùng kèm với hàm thống kê SUM, AVG, MAX, MIN… Vd1: Select productID,...
 • 18
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Quản trị Sở Dữ Liệu doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Quản trị Cơ Sở Dữ Liệu doc
... Nội dung Các sở liệu hệ thống sở liệu mẫu Thao tác với CSDL Thao tác với bảng thiết lập quan hệ Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các sở liệu hệ thống sở liệu mẫu Đặc điểm: Database ... • Pubs: Xuất Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các sở liệu hệ thống sở liệu mẫu (tiếp) Bài Quan tri CSDl Hà Thị Kim Dung Các thao tác với sở liệu  Create/ Delete, Attach/ Detach: • Đã tìm hiểu ... Các thao tác với sở liệu (tiếp)  Column – Cột – Thuộc tính: – Tập hợp giá trị kiểu liệu ( Data Type) – Có tên cột: Tên thuộc tính – Các giá trị có kiểu liệu Data Type, miền liệu DOM  Record...
 • 24
 • 364
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng sở dữ liệu và sách điện tử tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở việt nam

Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu và sách điện tử tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở việt nam
... LẬP SÁCH ĐIỆN TỬ TRA CỨU CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐÁ VÀ MỘT SỐ LOẠI QUẶNG VIỆT NAM III.1 Nghiên cứu phương pháp trình bày tính chất vật Sách điện tử tra cứu tính chất vật đá số loại quặng ... đề Sản phẩm cuối gồm: 1- Báo cáo kết thực đề tài 2- Sản phẩm công nghệ: - sở liệu tính chất vật đá số loại quặng Việt Nam - Sách điện tử tra cứu tính chất vật đá số loại quặng Việt Nam ... tiện Nhiệm vụ đề tài: - Xây dựng CSDL tính chất vật đá số loại quặng Việt Nam - Thành lập Sách điện tử tra cứu tính chất vật đá số loại quặng Việt Nam Sau hai năm thực đề tài hoàn thành...
 • 7
 • 239
 • 0

Tin hoc (Quan tri co so Du lieu) Nghe 4

Tin hoc (Quan tri co so Du lieu) Nghe 4
... chuyên ngành Dự phòng Thi kết thúc học kỳ Tổng cộng 60 90 60 90 120 60 60 540 60 90 60 90 120 60 60 540 45 30 30 30 45 30 30 240 15 60 30 60 75 30 30 300 Huế, Ngày tháng năm 2010 LẬP KẾ HOẠCH TRƯỞNG ... văn Dự phòng Thi kết thúc học kỳ Thi lại Nghỉ hè Tổng cộng 45 90 60 60 90 120 60 525 45 90 60 60 90 120 60 525 15 30 30 45 30 60 30 240 30 60 30 15 60 60 30 285 Huế, Ngày tháng năm 2010 LẬP KẾ ... Kiểm tra Thi 14- 02-11 18-06-11 20-06-11 04- 07-11 18-07-11 01-08-11 02-07-11 16-07-11 30-07-11 03-09-11 Ghi Học Kỳ 2 Internet Lập trình Cơ sở liệu Toán ứng dụng Kiến trúc máy tính Tin học văn phòng...
 • 4
 • 207
 • 0

Ứng dụng tin học xây dựng sở dữ liệu hồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Trung Tâm - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tin học xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai phường Trung Tâm - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái
... phường Trung Tâm - Xây dựng sở liệu hồ địa đồng bộ, thống đầy đủ: + Xây dựng sở liệu khơng gian + Xây dựng sở liệu thuộc tính - Kết phục vụ cho cơng tác quản đất đai cấp xã, phường 3.2 Phương ... chưa đáp ứng nhu cầu cơng tác quản đất đai 4.3 Tình hình quản sử dụng đất đai 4.3.1 Tình hình quản đất đai Giai đoạn trước có luật đất đai năm 1993: Cơng tác quản đất đai phường nói ... nước ta cơng tác quản đất đai Việc triển khai lập quản hồ quản đất đai, xây dựng lưới tọa độ phục vụ cho cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên tục diễn tất địa phương...
 • 77
 • 1,582
 • 3

CHUYỂN ĐỔI CÁC BẢNG TỪ HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU SQLSERVER SANG MYSQL

CHUYỂN ĐỔI CÁC BẢNG TỪ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLSERVER SANG MYSQL
... chuyển đổi bảng từ hệ quản trị sở liệu SqlServer qua MySQL Chuyển đổi bảng từ hệ quản trị sở liệu SqlServer qua MySQL ứng dụng nhằm chuyển liệu từ hệ quản trị sở liệu SqlServer qua MySQL, từ ... đổi liệu cấu trúc bảng sở liệu hệ quản trị sở liệu SqlServer sang hệ quản trị sở liệu MySQL tương ứng Cấu trúc liệu bảng lưu hệ quản trị sở liệu MySQL Người dùng xem lại nội dung sở liệu hệ quản ... Phân tích hệ thống o Chuyển đổi tất bảng: Chuyển đổi tất bảng hệ quản trị sở liệu SqlServer qua MySQL o Chuyển đổi với bảng lựa chọn: Chuyển đổi tất bảng lựa chọn từ hệ quản trị sở liệu SqlServer...
 • 51
 • 700
 • 1

Bài tập lớn môn học nhập môn sở dữ liệu

Bài tập lớn môn học nhập môn cơ sở dữ liệu
... có toàn quyền sở liệu ứng dụng, chí server mà ứng dụng chạy Lỗi thường xảy ứng dụng web có liệu quản lí hệ quản trị sở liệu SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase 4.4.2 Bài tập lớn dạng Đề 6: ... Cách tạo liệu truyền thống không đáp ứng yêu cầu này, đỏi hỏi cần có cách thức tạo liệu cho trường hợp kiểm thử, nhằm thỏa mãn yêu cầu trình kiểm thử thỏa mãn ràng buộc liệu 4.1.2 Bài tập lớn dạng ... ứng dụng tìm kiếm lớn doanh nghiệp, tìm kiếm Web 4.2.2 Bài tập lớn dạng Đề 3: Các kỹ thuật phân hạng kết truy vấn Tìm hiểu kỹ thuật tự động phân hạng (ranking) kết truy vấn sở liệu, nhằm phân hạng...
 • 7
 • 1,406
 • 9

Bài tập lớn môn học nhập môn sở dữ liệu

Bài tập lớn môn học nhập môn cơ sở dữ liệu
... có toàn quyền sở liệu ứng dụng, chí server mà ứng dụng chạy Lỗi thường xảy ứng dụng web có liệu quản lí hệ quản trị sở liệu SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sysbase 4.4.2 Bài tập lớn dạng Đề 6: ... Cách tạo liệu truyền thống không đáp ứng yêu cầu này, đỏi hỏi cần có cách thức tạo liệu cho trường hợp kiểm thử, nhằm thỏa mãn yêu cầu trình kiểm thử thỏa mãn ràng buộc liệu 4.1.2 Bài tập lớn dạng ... ứng dụng tìm kiếm lớn doanh nghiệp, tìm kiếm Web 4.2.2 Bài tập lớn dạng Đề 3: Các kỹ thuật phân hạng kết truy vấn Tìm hiểu kỹ thuật tự động phân hạng (ranking) kết truy vấn sở liệu, nhằm phân hạng...
 • 7
 • 1,004
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: môn học quản trị cơ sở dữ liệuđể học tốt môn cơ sở dữ liệucách học tốt môn cơ sở dữ liệuhọc tốt môn cơ sở dữ liệutự học excel 2007 cơ bảnhọc quản trị cơ sở dữ liệu oraclekhóa học quản trị cơ sở dữ liệu oraclehọc quản lý cơ sở dữ liệukhóa học quản trị cơ sở dữ liệulớp học quản trị cơ sở dữ liệukhóa học quản lý cơ sở dữ liệuhọc quản trị cơ sở dữ liệu ở đâuhọc quản trị cơ sở dữ liệuhọc quản trị cơ sở dữ liệu sqlnghiên cứu các phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngThông tư 118 2015 TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư số 02 2012 TT-BTCThông tư 38 2015 TT-BCT quy định một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngThông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệThông tư 01 2016 TT-BTC quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016.Thông tư 103 2015 TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩuThông tư 104 104 2015 TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng quyết định 33 2014Thông tư 125 2015 TT-BTC quy định quản lý trạm thu phí Phú Bài, TT HuếThông tư 132 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ bảo vệ môi trườngThông tư 31 2015 TT-NHNN về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàngThông tư 134 2015 TT-BTC hướng dẫn quyết định số 11 2015 QĐ-TTGThông tư 144 2015 TT-BTC quy định về sử dụng trạm phí tại km2079+535Thông tư 145 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí cầu Mỹ Lợi, Tiền GiangThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatitThông tư 01 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấpThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựngThông 06 2016 TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hộiThông tư 49 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân PhúThông tư 02 2016 TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụngThông tư 29 VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67 2011 NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế bảo vệ môi trườngThông tư 01 2016 TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú