Fault list RBS 2000 macro

Fault list RBS 2000 macro

Fault list RBS 2000 macro
... describes all faults reported from all Macro RBSs, except RBS 2109 and RBS 2111, to the BSC, and HW units suspected of causing the fault For RBS 2109 and RBS 2111, see document Fault List RBS 2000 Micro ... information only, not a fault Fault No SO CF I1A:7 Fault name X bus fault Related faults SO CF RU:39 – X bus SO TRXC I1A:15 – X bus communication fault Description This fault arises when or more ... unconnected Local bus connectors (Applicable for RBS 2101, RBS 2102, RBS 2103, and RBS 2202) Fault No SO CF I2A:41 Fault name Lost communication to TRU Related faults SO CF RU:3 – Y link SO CF RU:32 –...
 • 118
 • 316
 • 0

2000 thi bang A va B.pdf

2000 thi bang A va B.pdf
... desk a the b a c an d some > c 134 What is color of your pen? a the b a c an d any > a 135 Kate and Mary are going to cinema a the b a c an d no article > a 136 My parents are always at ... are tall a the b a c an d no article > d 54 Hoa is good pupil a the b a c an d no article > b 55 That is a bag It is on table a the b a c an d no article > a 56 We are in same class ... has been demand for computers this year than last year a few b little c fewer d more > d 290 Always make sure your luggage has on it when you travel a a card b a cartel c a label d a traveling-bag...
 • 280
 • 1,463
 • 7

Hệ điều hành window 2000

Hệ điều hành window 2000
... hình Chương 6: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 TẠO TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN - Để tạo tài khoản người dùng chọn thành phần Users hay thành phần domain.com (Domain.com tên miền mà cài đặt hệ điều hành đựơc đưa ... hình Chương 6: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 TẠO TÀI KHOẢN TRÊN MIỀN - Sau điền vào tất thông tin user kích Next Xuất hình đặt mật để nhập mật tuỳ chọn Chương 6: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 TẠO TÀI KHOẢN ... Chương 6: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 CÁC THIẾT LẬP CHO MỘT TÀI KHOẢN - Nếu cần sửa đổi tên đăng nhập người dùng chọn Tab Account cửa sổ properties tài khoản Chương 6: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 2000 CÁC...
 • 43
 • 507
 • 2

Giới thiệu Phần mềm xây dựng SAP 2000

Giới thiệu Phần mềm xây dựng SAP 2000
... ưu việt phần mềm khác Phiên chương trình mang tên SAP (Structural Analysis Program) vào năm 1970, phiên kế thừa sau SAP3 , SAP IV SAP 80 phiên có tính thương mại họ phần mềm SAP, phần mềm phát ... 1992 CSI cho đời phiên SAP9 0 Tuy nhiên, phiên SAP2 000 đời bước phát triễn đột phá họ phần mềm SAP, theo lời tuyên bố hãng CSI SAP2 000 công nghệ ngày cho tương lai! SAP2 000 tích hợp tính phân ... phiên thông dụng SAP2 000 version 6.11, ver 7.42, ver 8.23 phiên sử dụng rộng rãi SAP2 000 version 9.03 Hiện nay, thò trường có phiên SAP2 000 version 10 §2 TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM SAP2 000 2.1 Tính...
 • 184
 • 618
 • 3

Linear List Concepts

Linear List Concepts
... Linear List Concepts DEFINITION: Linear List is a data structure where each element of it has a unique successor element element element Linear List Concepts (cont.) Linear List Concepts ... // For Unordered Lists ListIn may be unchanged or become empty Merge (ref ListIn1 , ref ListIn2 ) // For Ordered Lists 16 Specification of List ADT (cont.) Samples ... in particular order  Ordered list: data are arranged according to a key Linear List Concepts (cont.) Restricted list: • Only some operations can be used on the list • Data can be inserted/deleted...
 • 71
 • 236
 • 0

Danh sách list trong cấu trúc dữ liệu

Danh sách list trong cấu trúc dữ liệu
... tử danh sách f Hủy bỏ phần tử danh sách g Hủy danh sách h Tạo danh sách/ Nhập danh sách i Tách danh sách thành nhiều danh sách j Nhập nhiều danh sách thành danh sách k Sắp xếp thứ tự phần tử danh ... chép danh sách: Sao chép toàn nội dung danh sách thành danh sách khác 2.10 Hủy danh sách: Huỷ nội dung hay vùng nhớ chứa DS Danh sách đặc (Condensed List) 3.1 Định nghĩa  Danh sách đặc danh sách ... sách ban đầu 2.8 Nhập nhiều danh sách thành danh sách  Nhập danh sách thành danh sách  Tổng chiều dài danh sách tổng chiều dài danh sách ban đầu  Có thể ghép đuôi danh sách hay trộn lẫn theo phương...
 • 115
 • 906
 • 3

Tài liệu Access 2000

Tài liệu Access 2000
... Microsoft Access 2000 Các khái niệm CSDL Access 1.1 CSDL Access CSDL Access đối tượng bao gồm tập hợp bảng liệu, kết nỗi bảng thiết kế cách phù hợp để phục vụ lưu trữ liệu cho ứng dụng quản lý liệu ... thuộc tính miêu tả trường liệu ví dụ như: kiểu liệu, trường khoá, độ lớn, định dạng, Mỗi trường liệu phải định kiểu liệu Trong Access, trường liệu nhận kiểu liệu sau: TT Kiểu liệu Độ lớn Lưu trữ Number ... Microsoft Access 2000 BÀI MỞ ĐẦU Bài mở đầu trình bày môi trường làm việc, cách vào phần mềm Access, là: Giới thiệu Access2 000; Cách khởi động; Tạo tệp Access mới; Môi trường làm việc; Mở tệp Access...
 • 207
 • 343
 • 0

Bài giảng MACRO

Bài giảng MACRO
... TRONG MACRO ĐƯC IN RA TRỪ NHỮNG CHÚ THÍCH BẮT ĐẦU BẰNG DẤU ;; CHUONG MACRO ĐỊNH NGHĨA MACRO CÚ PHÁP KHAI BÁO MACRO : MACRO_ NAME MACRO [ ] STATEMENTS ENDM GỌI MACRO : MACRO_ NAME ... DỤNG TRONG ENDM MACRO MACRO CHUONG 13 MACRO LỒNG NHAU MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ XÂY DỰNG MACRO LÀ XÂY DỰNG MACRO MỚI TỪ MACRO ĐÃ CÓ EX : HIỂN THỊ CHUỔI TẠI TOẠ ĐỘ CHO TRƯỚC DISPLAY_AT MACRO ROW, COL, ... ;Gọi macro đònh vò cursor DISPLAY STRING ; Gọi Macro xuất string ENDM MỘT MACRO CÓ THỂ THAM CHIẾU ĐẾN CHÍNH NÓ, NHỮNG MACRO NHƯ VẬY GỌI LÀ MACRO ĐỆ QUI CHUONG MACRO 14 ĐỊNH NGHĨA NHÃN BÊN TRONG MACRO...
 • 27
 • 442
 • 5

Dùng List Controls trong Vb

Dùng List Controls trong Vb
... the List Item List1 .ItemData (List1 .NewIndex) = 62310 List1 .AddItem "Tran The Tam" List1 .ItemData (List1 .NewIndex) = 42859 List1 .AddItem "Alan Bradshaw" List1 .ItemData (List1 .NewIndex) = 63732 List1 .AddItem ... cách Click nút Copy Dùng ItemData Nếu Property List ListBox xem Text Array ItemData Number Array, List1 .ItemData(i) cặp với List1 .List( i) Tức List1 .List( i) hiển thị mặt trước List1 .ItemData(i) ... Smith Listbox, ta thấy tên đuợc display Label lblName Trong thí dụ nầy, Listbox lstNames có hàng ( Items) Con số Items nầy Property ListCount Listbox Các Items Listbox đếm từ đến ListCount-1 Trong...
 • 23
 • 536
 • 1

Luật hôn nhân và gia đình 2000

Luật hôn nhân và gia đình 2000
... luật hôn nhân gia đình Điều Áp dụng quy định Bộ luật dân Các quy định Bộ luật dân liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình áp dụng quan hệ hôn nhân gia đình trường hợp pháp luật hôn nhân gia đình ... quán hôn nhân gia đình Trong quan hệ hôn nhân gia đình, phong tục, tập quán thể sắc dân tộc mà không trái với nguyên tắc quy định Luật tôn trọng phát huy Điều Áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình ... tổ chức thi hành Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 5.Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị số 35 /2000/ QH10 ngày 9/6 /2000 Quốc hội việc thi hành Luật Hôn nhân gia đình 6.Quyết định 142 /2000/ QĐ-TTg Thủ...
 • 16
 • 531
 • 4

Overview of SQL Server 2000

Overview of SQL Server 2000
... Ðặt SQL Server 2000 (Installation) Các bạn cần có Developer Edition 64 MB RAM, 500 MB hard disk để install SQL Server Bạn install Windows Server hay Windows XP Professional, Windows 2000 Professional ... icon Một chút kiến thức Version SQL Server SQL Server Microsoft thị trường chấp nhận rộng rãi kể từ version 6.5 Sau Microsoft cải tiến viết lại engine cho SQL Server 7.0 Cho nên nói từ version ... vọt Có số đặc tính SQL Server 7.0 không tương thích với version 6.5 Trong từ Version 7.0 lên version 8.0 (SQL Server 2000) cải tiến chủ yếu mở rộng tính web làm cho SQL Server 2000 đáng tin cậy...
 • 5
 • 664
 • 0

Tài liệu về MACRO

Tài liệu về MACRO
... TRONG MACRO ĐƯC IN RA TRỪ NHỮNG CHÚ THÍCH BẮT ĐẦU BẰNG DẤU ;; CHUONG MACRO ĐỊNH NGHĨA MACRO CÚ PHÁP KHAI BÁO MACRO : MACRO_ NAME MACRO [ ] STATEMENTS ENDM GỌI MACRO : MACRO_ NAME ... DỤNG TRONG ENDM MACRO MACRO CHUONG 13 MACRO LỒNG NHAU MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ XÂY DỰNG MACRO LÀ XÂY DỰNG MACRO MỚI TỪ MACRO ĐÃ CÓ EX : HIỂN THỊ CHUỔI TẠI TOẠ ĐỘ CHO TRƯỚC DISPLAY_AT MACRO ROW, COL, ... ;Gọi macro đònh vò cursor DISPLAY STRING ; Gọi Macro xuất string ENDM MỘT MACRO CÓ THỂ THAM CHIẾU ĐẾN CHÍNH NÓ, NHỮNG MACRO NHƯ VẬY GỌI LÀ MACRO ĐỆ QUI CHUONG MACRO 14 ĐỊNH NGHĨA NHÃN BÊN TRONG MACRO...
 • 27
 • 293
 • 0

Công tác chi trả BHXH ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2002. Thực trạng và giải pháp.doc

Công tác chi trả BHXH ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2002. Thực trạng và giải pháp.doc
... chi trực tiếp cho đối tượng hưởng BHXH 15 Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Quế CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI TRẢ BHXH HUYỆN CẨM XUYÊN TỪ NĂM 2000 - 2002 I Vài nét khái quát BHXH Huyện Cẩm xuyên ... trực tiếp BHXH tỉnh Tĩnh Cơ cấu tổ chức BHXH Huyện Cẩm Xuyên BHXH huyện Cẩm Xuyên có cấu tổ chức theo sơ đồ sau: Sơ đồ tổ chức BHXH Huyện Cẩm Xuyên BHXH Tỉnh BHXH Huyện Giám đốc BHXH Huyện Bộ ... ngành BHXH huyện thực tốt công tác chi trả chế độ BHXH 24 Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Quế Để thấy rõ hoạt động BHXH huyện Cẩm Xuyên vào nghiên cứu chế độ chi trả Tổ chức chi trả chế độ BHXH huyện...
 • 47
 • 286
 • 2

Các ví dụ bài tập ứng dụng SAP 2000

Các ví dụ bài tập ứng dụng SAP 2000
... ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 Bài tập 6: Một đoạn cống ngầm dài 14m nằm 300 kN/m dới thân đập có mặt cắt ngang chịu tác dụng tải trọng nh hình vẽ 0,5 170 0,5 - Vật ... III: Phụ lục 45 Trờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 Bài tập 7: Một tờng chắn đất có sờn chống chịu tác dụng áp lực đất nh hình vẽ 7m E = 2.9 x 107 kN/m2 = 2.5 5m = 0.22 ... Analysis Options ) Phần III: Phụ lục 40 Trờng ĐHTL - Bộ môn Kết cấu công trình Hớng dẫn sử dụng SAP2 000 dụ 4: Bể nớc hình chữ nhật có kích thớc - Vật liệu bê tông có tiêu sau: 3m chịu áp lực nớc...
 • 11
 • 4,705
 • 51

Xem thêm