Kinh Tạp A Hàm Tập III

Bài ôn thi kinh trường a hàm

Bài ôn thi kinh trường a hàm
... tư khứ tối sơ có quan điểm khứ tối sơ 31 Đối chiếu với Brahmajala Dighanikaya, Mạt kiếp mạt kiến (aparantakappika aparantanuditthi) Trường a hàm có ngh a : a quan điểm tương lai vũ trụ b luận thuyết ... cấp 30 Đối chiếu với Brahmajala Dighanikaya, Bản kiếp kiến (pubbantakappika pubbantanuditthi) Trường a hàm có ngh a : a Quan điểm khứ tối sơ b luận thuyết khứ tối sơ c quan điểm tối sơ khứ tối ... động đồng ngh a với Phạm võng; b Phiên âm khác từ Pali; c Hán dịch đọc Brahmacala thay Brahamajala d Cùng dịch từ chữ Bramajala 24 Kinh Phạm động Trường a hàm đức Phật thuyết : a Tịnh xá kỳ hoàn...
 • 11
 • 145
 • 0

Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập III

Kinh Đại Bát Niết Bàn Tập III
... Bồ Tát trụ kinh Đại thừa Đại Bát Niết- bàn rõ biết nguyên nhân đau khổ nguyên nhân vui sướng vậy.1 “Thiện nam tử! Thế Bồ Tát ma-ha-tát trụ kinh Đại thừa Đại Bát Niết- bàn mà quán sát Tập đế? Theo ... kết: nghiệp phiền não trói buộc 79 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN mầm Luyến vậy, sanh mầm nghiệp phiền não “Thiện nam tử! Bồ Tát ma-ha-tát trụ kinh Đại Thừa Đại Bát Niết- bàn quán xét sâu xa luyến đó, nói ... diệt, chân đế Thiện nam tử! Bồ Tát trụ Đại thừa Đại Bát Niết- bàn vậy, quán xét Diệt thánh đế “Thiện nam tử! Bồ Tát ma-ha-tát trụ kinh Đại thừa Đại Bát Niết- bàn quán Đạo thánh đế nào? Thiện nam...
 • 229
 • 140
 • 0

Điền kinh tập 2 -nghiên cứu sự hình thành và phát triển , ý nghĩa tác dụng chạy cự li trung bình

Điền kinh tập 2 -nghiên cứu sự hình thành và phát triển , ý nghĩa tác dụng chạy cự li trung bình
... án Trong cự li sau, cự li gọi cự li trung bình? a Cự li 300m li 800m b Cự li 400m c Cự li 500m d Cự e Cự li 1000m li 20 00m h Cự li 1500m i Cự li 1600m k Cự Trong thi lớn, cự li trung bình chọn ... sau: - Lịch sử phát triển chạy cự li trung bình chạy việt dã - Ý nghĩa, tác dụng chạy cự li trung bình chạy việt dã - Tìm hiểu kỉ lục giới môn Chạy cự li trung bình cự li (800m, 1500m…) - Họ tên ... kỉ lục? a Cự li 300m li 800m b Cự li 400m c Cự li 500m d Cự e Cự li 1000m li 20 00m h Cự li 1500m i Cự li 1600m k Cự Hoạt động GIỚI THIỆU KĨ THUẬT CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH, CHẠY VIỆT DÃ VÀ TẬP LUYỆN...
 • 33
 • 5,238
 • 10

Điền kinh tập 1 - các kỉ lục điền kinh

Điền kinh tập 1 - các kỉ lục điền kinh
... tra 12 tuổi 14 tuổi 15 tuổi Chạy nhanh 60m/s 12 ,2 11 ,9 11 ,6 11 ,3 Bật xa chỗ (cm) 15 0 15 5 16 0 16 0 Chạy 500m (s) 14 0 13 6 13 2 12 8 2 2 Chạy nhanh 60m/s 11 ,4 11 ,2 11 ,0 10 ,8 Bật xa chỗ (cm) 16 0 16 5 17 0 ... 6,49 14 3,53 ± 6,89 13 15 4,04 ± 8,28 14 8, 71 ± 8 ,10 15 1,72 ± 5,65 14 8 ,10 ± 6,28 14 16 0,05 ± 6,90 15 4,57 ± 7,84 15 3,46 ± 5, 21 150,73 ± 5,48 15 16 3,46 ± 5,98 15 9,96 ± 6,52 15 4 ,15 ± 5 ,15 15 2, 31 ± 5 ,10 ... ± 6,05 13 3,75 ± 7,23 12 6, 91 ± 6,22 10 13 6,84 ± 6,88 13 1,82 ± 6 ,11 13 8,22 ± 7,09 13 2,80 ± 6,67 11 14 2,34 ± 7,64 13 6, 41 ± 6,83 14 4,79 ± 5,74 13 8 ,10 ± 7,06 12 14 8,44 ± 7,66 14 1,98 ± 7,93 14 9,33...
 • 18
 • 3,089
 • 0

Tập III: Để trở thành nhà đầu tư lão luyện docx

Tập III: Để trở thành nhà đầu tư lão luyện docx
... tục: “và ng lai nhà đầu lão luyện. ” “Vì ng lai nhà đầu lão luyện khoản tiền dư,” lặng lẽ lặp lặp lại câu hỏi đầu Giờ tự định đời Ý ng học hỏi để trở thành nhà đầu lão luyện thật ... mức nhà đầu đủ điều kiện, trở thành nhà đầu đủ điều kiện, trở thành nhà đầu lão luyện muốn Khi đó, giàu có vượt xa gấp ngàn lần giấc mơ lớn cảu con.” “Thế nhà đầu đủ điều kiện nhà đầu ... bậc đầu Quyển sách hai bậc đầu cuối chia chi tiết hai bậc thành nhóm: Nhà đầu đủ điều kiện Nhà đầu chuyên môn Nhà đầu lão luyện Nhà đầu nội Nhà đầu thực \Khi đọc hết sách này,...
 • 29
 • 232
 • 0

giao an 11-chuan tap III.doc

giao an 11-chuan tap III.doc
... xuôi, quán tranh nghèo ? Bức tranh chiều xuân qua ngòi vắng khách, hoa xoan tím rụng tơi bời bút Anh Thơ lên ntn? Hãy - Khổ cảnh vật sinh động nhng nét riêng tranh đó? nhẹ nhàng: cỏ non xanh biếc ... Tiếng Anh Các anh phát âm thành cá canh Một ổ phát âm thành mộ tổ Lí do: Phát âm luyến nh làm thay đổi nghĩa từ I believe in angels I believe-in angles ? Cho câu tiếng Việt * Xét ví dụ 3: tiếng Anh ... tiếng Anh Anh cho sách.(1) Tôi cho anh hai sách (2) He gave me a book.(1) I gave him two books too (2) * Phân tích: ? Nhận xét từ in đậm gạch - Anh cho sách.(1) Tôi chân có khác biệt? cho anh hai...
 • 35
 • 85
 • 0

Excel Bài Giảng toàn tập III ppsx

Excel Bài Giảng toàn tập III ppsx
... thành ti n Bài 3: Các hàm b n Bài T p RANK(number,ref,order) Trong ñó : Number : Giá tr c n x p h ng Ref : Vùng x p h ng , ñ a ch t ñ i Order: N u s l n nh t v th 1 N u s nh nh t v th III Hàm RANK ... =If(A1>5,”ñúng”,”sai”): N u A1 l n 5, giá tr tr v “ñúng” N u A1 nh hay b ng 5, giá tr tr v “sai” Bài 3: Các hàm b n M.Hàng B001 B002 A001 B001 A002 B002 B001 C001 C002 10 A 10 20 15 26 25 16 12 ... hàng b t ñ u b ng A gi m 10% c a thành ti n N u Mã hàng b t ñ u b ng B gi m 20% c a thành ti n Bài 3: Các hàm b n M.Hàng B001 B002 A001 B001 A002 B002 B001 C001 C002 10 A 10 20 15 26 25 16 12...
 • 6
 • 64
 • 0

GA NV9 tap III chuan

GA NV9 tap III chuan
... - Khng nh tm quan trng ca vic c sỏch - Nhng khú khn v nguy hi ca vic c sỏch - Phng phỏp c sỏch III/ Tỡm hiu bn: 1/Tm quan trng , ý ngha ca vic c sỏch: - c sỏch l dng quan trng ca hc + Sỏch ghi ... luyn tri thc, va rốn luyn tớnh cỏch NT: Dn dt t nhiờn, b cc cht ch, ngụn ng uyờn bỏc, giu hỡnh nh III/ Tng kt: Ghi nh ( SGK) IV/ Luyn : - c hc ging vn: c to, c chỳ thớch, c sỏng to -> hiu ni dung- ... ngh - Vai trũ ting núi ngh vi i sng *H3: - Kh nng cm húa ca ngh GV: Lun im trin khai theo cỏch III/ Tỡm hiu bn: lp lun no? Ch trỡnh t lp lun 1/ Ni dung ting núi ca ngh: Tổ Khoa Học Xã Hội Giáo...
 • 111
 • 90
 • 0

Xem thêm