Điện tâm đồ một số hội chứng rối loạn nhịp

Điện tâm đồ một số hội chứng rối loạn nhịp

Điện tâm đồ một số hội chứng rối loạn nhịp
... Một số Hội chứng rối loạn nhịp tim thường gặp ! H.c Brugada ! H.c QT dài ! H.c QT ngắn ! Hc Tái cựu sớm ! H.c W-P-W ! H c suy nút xoang hội chứng brugada điện tâm đồ hội chứng brugada ... đổi tư Hội chứng qt ngắn 1. Tim nhanh xoang không tương xứng 2. Tim nhanh vòng vào lại nút xoang 3. Tim nhanh xoang thay đổi tư Hội chứng qt ngắn Hội chứng qt ngắn tim nhanh xoang hội chứng táI ... cực sớm Hội chứng táI cứu sớm Hội chứng táI cứu sớm loạn sản thất phải bệnh nhân arvd - Bệnh tim gen với tổn thương nội trội thất phải - Cơ thất phải bị thay tổ chức xơ béo - Rối loạn nhịp thất...
 • 57
 • 138
 • 0

ĐIỆN tâm đồ TRONG CHẨN đoán các rối LOẠN NHỊP TIM CHẬM

ĐIỆN tâm đồ TRONG CHẨN đoán các rối LOẠN NHỊP TIM CHẬM
... xoang) CHẨN ĐOÁN  Khi có hay nhiều triệu chứng sau:  Nhịp xoang chậm kéo dài  Ngừng xoang Blốc xoang nhĩ  Hội chứng nhịp nhanh - nhịp chậm  Rung nhĩ đáp ứng thất chậm phối hợp với nhịp chậm ... Rối loạn nhịp tim chậm Blốc nhĩ thất Blốc nhánh Hội chứng nút xoang bệnh lý (suy yếu nút xoang) BLỐC NHĨ ... Rung nhĩ đáp ứng thất chậm phối hợp với nhịp chậm xoang, ngừng xoang blốc xoang nhĩ  Nhịp thoát nối  Các rối loạn phối hợp với blốc nhĩ thất và/hoặc blốc nhánh XIN CẢM ƠN ...
 • 22
 • 106
 • 0

Bài giảng một số hội chứng trong điện tâm đồ ths văn hữu tài

Bài giảng một số hội chứng trong điện tâm đồ  ths văn hữu tài
... NỘI DUNG  Hội chứng kích thích sớm  Hội chứng tái cực sớm  Dẫn truyền lệch hướng  Hội chứng Brugada A HỘI CHỨNG KÍCH THÍCH SỚM I ĐẠI CƯƠNG ĐỊNH NGHĨA  ... His PHÂN LOẠI  Hội chứng Wolf-Parkinson-White: Dẫn truyền qua bó Kent  Hội chứng Lown-Ganong-Levin: Dẫn truyền qua bó James: Ngày cho só dẫn truyền nhanh qua nút nhĩ thất  Hội chứng kích sớm ... NMCT thành  Hội chứng W.P.W ngắt quãng • So le điện học • Nhịp thoát thất tăng tốc • Ngoại tâm thu thất đến muộn CHẨN ĐOÁN PHÂN BiỆT CHẨN ĐOÁN PHÂN BiỆT CHẨN ĐOÁN PHÂN BiỆT Hội chứng WPW ngắt...
 • 217
 • 212
 • 0

Điều tra, khảo sát tình hình bệnh heo tai xanh (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản PRRS) trên đàn heo; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ phân bố đàn heo và bản đồ dịch tễ; đề xuất một số giải pháp ứng phó dịch heo tai xanh tại B

Điều tra, khảo sát tình hình bệnh heo tai xanh (Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản PRRS) trên đàn heo; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ phân bố đàn heo và bản đồ dịch tễ; đề xuất một số giải pháp ứng phó dịch heo tai xanh tại B
... loạn < /b> hô < /b> hấp < /b> sinh < /b> sản < /b> - PRRS) < /b> đàn < /b> heo; /b> ứng < /b> dụng < /b> hệ < /b> thống < /b> thông < /b> tin < /b> địa < /b> lý < /b> (GIS) < /b> xây < /b> dựng < /b> đồ < /b> phân < /b> b < /b> đàn < /b> heo < /b> đồ < /b> dịch < /b> tễ; < /b> đề < /b> xuất < /b> số < /b> giải < /b> pháp < /b> ứng < /b> phó < /b> dịch < /b> heo < /b> tai < /b> xanh < /b> B nh Định” Mục đích đề < /b> tài: • ... thai heo < /b> sinh < /b> sảy thai heo < /b> nái Hội chứng < /b> sảy thai b nh < /b> đường hô < /b> hấp < /b> Sảy thai b nh < /b> đường hô < /b> hấp < /b> Hội chứng < /b> rối < /b> loạn < /b> hô < /b> hấp < /b> sinh < /b> sản < /b> Rối < /b> loạn < /b> sinh < /b> sản < /b> b nh < /b> đường hô < /b> hấp < /b> heo < /b> 2.2.2 Lịch sử hội chứng < /b> ... Hình < /b> 2: Kỹ thuật lấy máu vịnh tĩnh mạch 26 Hình < /b> 3: B n < /b> đồ < /b> phân < /b> b < /b> đàn < /b> heo < /b> tỉnh B nh Định 35 Hình < /b> 4: B n < /b> đồ < /b> phân < /b> b < /b> đàn < /b> heo < /b> tỉnh B nh Định 36 Hình < /b> 5: B n < /b> đồ < /b> phân < /b> b < /b> đàn < /b> heo...
 • 46
 • 696
 • 0

THAY ĐỔI ĐIỆN TÂM ĐỒ KHI DÙNG MỘT SỐ THUỐC VÀ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI

THAY ĐỔI ĐIỆN TÂM ĐỒ KHI DÙNG MỘT SỐ THUỐC VÀ RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI
... biên đổi điện tâm đồ rối loạn Magiê máu thờng kèm với rối loạn chất điện giải khác nên biến đổi điện tâm đồ không đặc hiệu rối loạn magiê máu Hạ magiê máu gây biến đổi điện tâm đồ gần giống ... điện giải đồ Biến đổi điện tâm đồ tăng kali máu Tăng kali máu gây biến đổi điện tâm đồ nặng nồng độ kali máu cao Nói cách khác, có tơng quan trực tiếp mức độ tăng kali máu biến đổi điện tâm đồ ... nghiệm điện giải đồ Nếu cần xác định tăng kali máu đợc kiểm soát hay cha cần làm lại xét nghiệm điện giải đồ Không có tiêu chuẩn điện tâm đồ chẩn đoán xác định tăng kali máu Tất thay đổi điện tâm đồ...
 • 17
 • 98
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại một số tỉnh có dịch từ năm 2007 2009

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại một số tỉnh có dịch từ năm 2007 2009
... PRRS năm 2007 39 4.2 Các huy n d ch PRRS năm 2008 39 4.3 Các huy n d ch PRRS năm 2009 40 4.4 Các huy n d ch PRRS năm (2007- 2009) 40 4.5 Phân b d ch PRRS t i t nh nghiên c u năm 2007 ... nư c t năm 2007 - 2009 30 4.1.1 Di n bi n tình hình d ch qua năm 2007 2009 30 4.1.2 B n ñ d ch t ñ t d ch PRRS t năm 2007- 2009 39 4.1.3 So sánh tình hình d ch ph m vi c nư c năm (2007- 2009) ... n ñ 4.1: Các huy n d ch B n ñ 4.2: Các huy n d ch PRRS năm 2007 PRRS năm 2008 39 B n ñ 4.3: Các huy n d ch B n ñ 4.4: Các huy n d ch PRRS năm 2009 PRRS năm (2007- 2009) 4.1.3 So sánh...
 • 89
 • 430
 • 1

[Luận văn]tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang và một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn cái sau dịch

[Luận văn]tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang và một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh sản của lợn cái sau dịch
... v sinh s n l n trờn ủ a bn t nh B c Giang v m t s ch tiờu ủỏnh giỏ kh nng sinh s n c a l n cỏi sau d ch 1.2 M C CH V YấU C U C A TI - ỏnh giỏ tỡnh hỡnh d ch t c a PRRS trờn ủ a bn t nh B c Giang ... viên tạo điều kiện lãnh đạo Chi cục Thú y Bắc Giang, Trung tâm Chẩn đoán Thú y TW, Cơ quan Thú y vùng II toàn thể bạn bè, đồng nghiệp chuyên ngành thú y Bắc Giang Nhân dịp hoàn thành luận văn, xin ... xanh H i ch ng vụ sinh v s y thai l n Vụ sinh v s y thai l n nỏi H i ch ng s y thai v b nh ủ ng hụ h p S y thai v b nh ủ ng hụ h p H i ch ng r i lo n hụ h p v sinh s n l n R i lo n sinh s n v b nh...
 • 102
 • 385
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu ở lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản các biện pháp phòng chống bệnh tại bắc giang

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu ở lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản các biện pháp phòng chống bệnh tại bắc giang
... p v sinh s n iv 74 4.5 B c u tỡm hi u m t s nh h ng v thi t h i sau h i ch ng r i lo n hụ h p v sinh s n i v i n nỏi sinh s n t i b c giang 4.6 77 Cỏc bi n phỏp phũng ch ng b nh t i b c giang ... v sinh s n nuụi theo hỡnh th c trang tr i v nh l t i B c Giang 35 4.1.3 T l ch t c a l n th t m c h i ch ng r i lo n hụ h p v sinh s n theo hai hỡnh th c chn nuụi t p trung v nh l t i B c Giang ... ch ng r i lo n hụ h p v sinh s n theo hai hỡnh th c t p trung v nh l t i B c Giang 40 4.1.5 T l ch t c a cỏc nhúm l n m c h i ch ng r i lo n hụ h p v sinh s n t i B c Giang 43 4.1.6 K t qu i...
 • 106
 • 407
 • 1

Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử

Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử
... thuẫn nội tâm: vừa thích vừa xích không đạt Hội chứng mặc cảm dẫn đến hiệu ứng giao tiếp: mặc cảm ? bộc lộ dở giao tiếp, ứng xử ? truyền sang gây khó xử cho đối tác Nó cản trở trình giao tiếp chân ... nhận ‘xã hội …Bạn thành công giao tiếp ứng xử với đối tác bạn tạo gọi ‘khuynh hướng hay hành vi cộng đồng mang tính xã hội bạn lôi kéo đối tác vào đường bạn muốn… Tóm tắt hội chứng là: - Trong ... tích lũy lực giao tiếp ứng xử hoàn cảnh sống làm việc khác Tiền đề : Con người trở nên đáng sợ : - Bị mặt trước người khác - Bị bóc mẽ tâm địa - Bị tước khả xử bình thường 1- Hội chứng rạp hát...
 • 8
 • 515
 • 4

MộT Số ĐặC ĐIểM BệNH Lý CủA LợN NáI MắC HộI CHứNG RốI LOạN HÔ HấP Và SINH SảN

MộT Số ĐặC ĐIểM BệNH Lý CủA LợN NáI MắC HộI CHứNG RốI LOạN HÔ HấP Và SINH SảN
... Phải (2007) Một số tiêu lâm sng, tiêu máu lợn mắc hội chứng rối loạn sinh sản v hấp (bệnh tai xanh) số đn lợn tỉnh Hải Dơng v Hng Yên Hội thảo Hội chứng rối loạn hấp - sinh sản v bệnh liên ... Biến đổi bệnh lợn nái mắc PRRS 3.2.1 Bệnh tích đại thể lợn nái mắc PRRS KếT QUả 3.1 Triệu chứng lâm sng chủ yếu lợn nái mắc PRRS Triệu chứng lâm sng lợn nái mắc hội chứng rối loạn hấp thay ... năm 1987 với đặc trng l rối loạn hấp lợn v suy giảm nghiêm trọng khả sinh sản lợn nái Lợn nái bị sảy thai, đẻ non, chết thai, đẻ yếu (Hill, 1990) Hội chứng rối loạn hấp v sinh sản đợc gây...
 • 8
 • 362
 • 4

Một số hội chứng do thuốc gây ra trong điều trị các bệnh viêm khớp

Một số hội chứng do thuốc gây ra trong điều trị các bệnh viêm khớp
... thuốc Giảm liều thuốc dùng thuốc sau bữa ăn làm thuốc dễ dung nạp MỘT SỐ HỘI CHỨNG DO THUỐC ÐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VIÊM KHỚP Ngộ độc thuốc điều trị bệnh khớp từ nhẹ đến nặng, phục hồi không phục hồi ... giảm tế bào máu Bệnh nhân phải dùng thuốc có biểu ngộ độc Ngoài biến chứng thông thường vừa kể, số hội chứng không điển hình cần ý điều trị viêm khớp: Các biểu viêm khớp gia tăng: Bệnh nhân cảm ... giảm miễn dịch thuốc điều trị viêm khớp xảy phải điều trị kháng sinh kịp thời Methotrexate gây viêm phổi làm tổn thương mô mạch máu, biểu ho kéo dài Các thuốc kháng viêm thường gây ợ acid đau...
 • 4
 • 239
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn mắc hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), phân lập virus PRRS bằng tế bào MARC 145

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn mắc hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), phân lập virus PRRS bằng tế bào MARC  145
... t ti n hành ñ tài: "Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh ch y u c a l n m c h i ch ng r i lo n sinh s n h p (PRRS) , phân l p virus PRRS b ng t bào Marc 145 1.2 M c ñích nghiên c u - Nh m xác ... trúc c a virus PRRSV Virus PRRSV m t virus ARN chu i ñơn dương, virus ñư c x p vào gi ng Arterivirus, h Arteriviridae, b Nidovirales Quan sát virus PRRSV dư i kính hi n vi ñi n t th y virus có ... a l n m c PRRS - Nh m xác ñ nh ñư c m t s bi n ñ i b nh ñ i th , vi th ch y u c a l n m c PRRS - Xác ñ nh ñư c s phân b c a virus PRRS t ch c c a l n b nh ti n hành phân l p virus PRRS b ng...
 • 63
 • 269
 • 0

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... ð tài Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n ñ a bàn t nh Ngh An theo dõi m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn l n nái sau d ch” ñư c ti n hành v i n i dung sau ñây: 3.1.1 Tình hình H ... nh Ngh An 3.1.1.3 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n th t 3.1.1.4 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nái 3.1.1.5 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s ... hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñàn l n nái ñ a bàn t nh Ngh An, năm 2008 - 49 4.2.5 Tình hình H i ch ng r i lo n h p sinh s n l n theo m ñ a bàn t nh Ngh An, năm 2008 ...
 • 124
 • 317
 • 1

Nghiên cứu phân lập vi rút gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (PRRS) ở việt nam và một số đặc tính bệnh biến tế bào MARC145

Nghiên cứu phân lập vi rút gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản của lợn (PRRS) ở việt nam và một số đặc tính bệnh biến tế bào MARC145
... PRRS Vi t nam c n thi t ph i có vi rút phân l p Trong phân l p vi rút vi c xác ñ nh ñư c ñ c tính nhân lên c a vi rút, ñ c tính gây b nh bi n t bào nuôi tiêu chí ñánh giá v phân l p vi rút ngăn ... tích t bào gây nhi m ch ng vi rút phân l p Vi t Nam [Ghi chú:C t 01: Hình nh b nh tích t bào gây nhi m vi rút PRRS sau 24h,48h, 72h; C t 02: Hình nh t bào không gây nhi m vi rút] 3.2.2 ð c tính ... r ng m t s vi rút Parvovirus, vi rút gi d i (Pseudorabies), vi rút cúm l n, Porcine enterovirus, ñ c bi t vi rút gây vi m não, tim (Encephalomyocarditis) gây nên ð n năm 1991 vi rút gây h i ch...
 • 70
 • 515
 • 1

Khảo sát một số chỉ tiêu lâm sàng huyết học và khả năng sinh sản của đàn nái sinh sản sau khi mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (porcine reproductive and respiratory syndrome)

Khảo sát một số chỉ tiêu lâm sàng huyết học và khả năng sinh sản của đàn nái sinh sản sau khi mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (porcine reproductive and respiratory syndrome)
... ñ tài: “Kh o sát m t s ch tiêu lâm sàng, huy t h c kh sinh s n c a ñàn nái sinh s n sau m c H i ch ng r i lo n h p sinh s n (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) t i m t s trang ... khám lâm sàng 120 l n nái sinh s n v i nh ng bi u hi n lâm sàng xu t hi n nhóm l n ñư c trình bày 40 b ng 4.2 B ng 4.2 Các bi u hi n lâm sàng ñàn nái sinh s n m c h i ch ng r i lo n h p sinh ... Kh o sát m t s ch tiêu lâm sàng nhóm l n nái sinh s n sau m c H i ch ng r i lo n h p sinh s n ñư c gi l i nuôi T ñó cung c p thêm s khoa h c cho vi c ch n ñoán b nh - Xác ñ nh ch tiêu sinh...
 • 84
 • 366
 • 0

Xem thêm