Phát triển hầm Biogas ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

nghiên cứu thực trạng và những giải pháp phát triển sinh kế hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu thực trạng và những giải pháp phát triển sinh kế ở xã hồng hạ, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... có vai trò quan trọng Tỉnh Th a Thiên Huế Hồng Hạ tiếp giáp với Hồng Quảng ph a Bắc, Hồng Lâm ph a Nam, huyện Hương Trà ph a Đông, Hương Nguyên ph a Đông Nam Hồng Thượng ph a Tây ... khăn ,và vấn đề cần giải - Xây dựng giải pháp có tham gia người dân - L a chọn giải pháp phát triển sinh kế hợp lý - Thử nghiệm số giải pháp l a chọn kết bước đầu giải pháp 3.2 Phạm vi nghiên cứu ... trạng giải pháp phát triển sinh kế Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế" phần khuôn khổ nghiên cứu nói 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nâng cao lực đời sống cộng đồng sở quản lý...
 • 63
 • 865
 • 1

Slide PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆPTRÊN địa bàn HUYỆN PHONG điền TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆPTRÊN địa bàn HUYỆN PHONG điền TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1 Tổng quan tình hình kinh tế xã hội huyện Phong Điền 2.2 Tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện Phong Điền 2.2.1 Khái quát tình hình phát ... hình phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Phong Điền 2.2.2 Thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Phong Điền 2.3 Kết điều tra sở sản xuất kinh doanh TTCN địa bàn huyện Phong Điền 2.3.1 ... tiểu thủ công nghiệp đời sống xã hội • Thuận lợi khó khăn việc phát triển TTCN địa bàn huyện Phong Điến Xuất phát từ thực trạng nói định chọn đề tài Phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện...
 • 23
 • 194
 • 0

thực trạng và một số giải pháp xây dựng nông thôn mới phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

thực trạng và một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... thực tế đó, tiến hành đề tài "Thực trạng số giải pháp xây dựng nông thôn Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng tình hình kinh tế- ... hội Phong Mỹ theo 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn - Đề xuất số giải pháp để xây dựng thành công nông thôn Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Phong ... Điền tỉnh Thừa Thiên Huế Những tài liệu thu thập UBND Phong Mỹ, Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền, Phòng Thống kê huyện Phong Điền, phòng Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, đề án xây dựng NTM Phong...
 • 75
 • 9,034
 • 170

Hiệu quả kinh tế mô hình cao su tiểu điền phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Hiệu quả kinh tế mô hình cao su tiểu điền ở xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - - CHUN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ KINH TẾ MƠ HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ... hiểu thực tế cách giảm thiểu hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển cao su tiểu điền, tơi chọn đề tài: “ Hiệu kinh tế hình cao su tiểu điền Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế q ... 1134,19 Ghi Cao su Cao hồi su Cao hồi su Cao su hồi Cao su hồi Cao hồi su Cao su Cao su Cao su Cao su Cao su phục phục phục phục phục trồng trồng trồng trồng trồng trồng (Nguồn UBND Phong Mỹ)...
 • 69
 • 251
 • 1

Hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa phong chương, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa ở xã phong chương, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... tế H Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế uế sản xuất địa bàn Phạm vi nội dung: “Nghiên cứu hiệu kinh tế việc sản xuất lúa địa bàn Phong Chương , huyện Phong Điền, tỉnh Thừa ... Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm vi không gian: Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng nghiên cứu: hộ nông dân sản xuất lúa Phong Chương, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa ... nghiệm sản xuất địa bàn ườ Phạm vi nghiên cứu Tr Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Phạm vi nội dung: “Nghiên cứu hiệu kinh tế việc sản xuất lúa địa bàn Phong Chương, huyện Phong...
 • 87
 • 156
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su của các nông hộ phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su của các nông hộ ở xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... giá hiệu kinh tế sản xuất cao su nông hộ Phong Mỹ, huyện Phong Điền, in h tỉnh Thừa Thiên Huế làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu cK 2.1.Mục tiêu chung Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất ... tích, đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ cao su địa bàn Tr Phong Mỹ;  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế cao su;  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất cao su địa ... tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tr ườ ng Đ ại họ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở...
 • 74
 • 57
 • 0

Phát triển hầm Biogas Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát triển hầm Biogas ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
... phát triển hầm Biogas Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2014 tế H Lợi ích mà hầm Biogas mang lại lớn Trên sở đưa số giải pháp nhằm phát triển hầm Biogas ... Đánh giá thực trạng phát triển hầm Biogas Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2014 năm họ - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hầm Biogas Quảng Phước cho Đ ... dân Để hiểu rõ vấn đề trên, định chọn đề tài: Phát triển hầm tế H Biogas Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phước, huyện Quảng Điền,...
 • 74
 • 1,037
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) vùng đất cát nội đồng Phong Hòa - huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế,

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở vùng đất cát nội đồng xã Phong Hòa - huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế,
... Xuất phát từ sở trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) vùng đất cát nội đồng Phong Hòa - huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, ... nghiên cứu 3.3.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) vùng đất cát nội đồng Phong Hòa - huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3.2 Mục tiêu cụ ... rừng Keo liềm đất cát nội đồng huyện Phong Điền nói riêng, vùng cát nội đồng Thừa Thiên Huế chung Qua đề tài nghiên cứu cho thấy, Keo liềm loài có khả phát triển tốt điều kiện đất cát khô hạn vùng...
 • 61
 • 2,657
 • 8

thực trạng và các giải pháp phát triển chăn nuôi bò đông sơn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế

thực trạng và các giải pháp phát triển chăn nuôi bò ở xã đông sơn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
... số giải pháp để phát triển chăn nuôi hộ 4.2.4.1 Các vấn đề chăn nuôi Từ kết điều tra phân tích đánh giá thực trạng chăn nuôi đề cập phần trên, thấy để phát triển chăn nuôi Đông ... không gian: đ a điểm nghiên cứu thực Đông Sơnhuyện A Lưới- tỉnh Th a Thiên Huế Thời gian số liệu nghiên cứu phản ánh thực trạng chăn nuôi 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn ... - Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi nông hộ Đông Sơn - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi nông hộ - Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi đàn toàn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN...
 • 54
 • 1,885
 • 13

Đánh giá tình hình khai thác, tiêu thụ và phát triển lâm sản ngoại gỗ hồng vân, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá tình hình khai thác, tiêu thụ và phát triển lâm sản ngoại gỗ ở xã hồng vân, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... thụ phát triển loài lâm sản cần thiết Vì thực đề tài: Đánh giá tình hình khai thác, tiêu thụ phát triển lâm sản ngoại gỗ Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế Phần TỔNG QUAN NGHIÊN ... Tìm hiểu tình hình khai thác lâm sản gỗ xã: − Tìm hiểu loại lâm sản gỗ thường hay khai thác − Tìm hiểu phương thức khai thác lâm sản gỗ − Tìm hiểu số lượng lâm sản gỗ khai thác lâm sản gỗ đến nguồn ... PHÁP NGIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu − Tìm hiểu thực trạng khai thác, tiêu thụ lâm sản gỗ Hồng Vân, huyện A Lưới, tĩnh Th a Thiên Huế − Tìm hiểu thực trạng phát triển lâm sản gỗ − Đề xuất giải pháp,...
 • 46
 • 714
 • 0

Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ phước tích – phong hòa – huyện phong điền – tỉnh thừa thiên huế

Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ phước tích – xã phong hòa – huyện phong điền – tỉnh thừa thiên huế
... nghiệp Đầu phát triển du lịch cộng đồng Làng Cổ Phước Tích Phong Hòa huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế thực với mục tiêu khái quát lý luận du lịch cộng đồng, tìm hiểu thực trạng phát ... chung làng cổ Phước Tích: 51 2.4 Thực trạng đầu phát triển du lịch cộng đồng làng cổ Phước Tích, Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 2013-2015 52 2.4.1 Các hoạt động đầu ... Phước Tích điểm đến hấp dẫn hành trình du lịch du khách đến Thừa Thiên Huế Với mong muốn thúc đẩy thực đề tài: Đầu phát triển du lịch cộng đồng Làng Cổ Phước Tích Phong Hòa huyện Phong...
 • 87
 • 963
 • 8

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ hương hữu huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ ở xã hương hữu  huyện nam đông  tỉnh thừa thiên huế
... thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân địa bàn Hương Hữu - huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế tế Đề xuất số giải pháp để phát triển nông hộ Hương Hữu, huyện Nam in Phương pháp ... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN uế …  …… H CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đ ại họ c K in h tế THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ XÃ HƯƠNG HỮU, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH ... tài: Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ Hương Hữu - huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên Huế uế Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề kinh tế nông hô H Đánh giá thực...
 • 57
 • 164
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế
... động tiền gửi ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 40 2.2 Đánh giá hài lòng khách hàng nhân dịch vụ tiền gửi Ngân hàng No&PTNT chi nhánh huyện Phú Lộc, tỉnh ... cứu, hài lòng khách hàng, nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng - Đánh giá hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam chi nhánh huyện Phú ... tốt nghiệp Nguyễn Quốc Khánh GVHD: CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LỘC,...
 • 128
 • 598
 • 1

Thực trạng đói nghèo hồng thượng, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Thực trạng đói nghèo ở xã hồng thượng, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
... hin ch nú va l i tng lao ng va l t liu lao ng Khụng cú t s khụng cú hot ng nụng nghip nú va l sn phm ca t nhiờn nú va l sn phm ca lao ng l a bn phõn b dõn c cng nh l mt thnh phn quan trng mụi ... Phi-lip-pin li ly ngng nghốo mc 2.000 ca-lo Tng t, Xri Lan-ca: 2.500 ca-lo; Nờ-pan: 2.124 ca-lo; Thỏi Lan: 2.099 ca-lo, vic s dng cỏc tiờu chun khỏc y gia cỏc quc gia lm ngng nghốo ó gõy nhng khú khn ... 2009 Lao ng l mt hot ng cú mc ớch ca ngi thụng qua cụng c lao ng tỏc ng lờn i tng lao ng nhm bin i chỳng thnh ca ci vt cht cn thit cho nhu cu ca mỡnh Lao ng nụng nghip cú mi quan h cht ch vi t ai,...
 • 73
 • 564
 • 2

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa thủy phương, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã thủy phương, huyện hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... Xuất phát từ thực trạng đó, chọn đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho khóa luận tốt nghiệp 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ... luận thực tiễn để đánh giá hiệu kinh tế hiệu sản xuất lúa nói riêng - Đánh giá kết quả, hiệu kinh tế sản xuất lúa hộ địa bàn nghiên cứu hai vụ Đông Xuân Hè Thu năm 2009 - Đề xuất số định hướng ... để đánh giá hiệu kinh tế - Giá trị sản xuất lao động ( GO/lao động) - Giá trị gia tăng lao động ( VA/lao động) - Giá trị sản xuất vốn sản xuất kinh doanh ( GO/vốn sản xuất kinh doanh) - Giá...
 • 89
 • 2,234
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: danh gia tinh hinh su dung dat nong nghiep o xa quang tho tinh thua thien hueđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã thủy phương huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huếđiều tra mức độ cảm nhiễm kst hệ tiêu hóa của đần trâu ở xã hương chữ huyện hương trà tĩnh thừa thiên huề và hiệu quả của hai loại thuốc tẩyánh giá thực trạng và các giải pháp phát triển sản xuất tại hợp tác xã dịch vụ mây tre đan bao la xã quảng phú huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếtrò của khuyến nông nhà nước trong hoạt động phát triển chăn nuôi ở huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 2007 2009đề tài đánh giá đất phục vụ cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn xã hương bình huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếtình hình sử dụng chế phẩm sinh học em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếphát triển bền vững nông nghiệp huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếphát triển nguồn nhân lực ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếphát triển kinh tế trang trại ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếhiệu quả kinh tế sản xuất rau ở xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế hiệu quả kinh tế sản xuất rau ở xã quảng thành huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếtheo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđánh giá mô hình nuôi thuỷ sản xen ghép tại xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếthực trạng và vai trò hệ thống thông tin kiến thức về sản xuất nông nghiệp tại xã quảng thọ huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ