Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo chủ đề có đáp án + tặng kèm 6 đề thi thử trắc nghiệm có đáp án (232 trang)

Bo cau hoi trac nghiem dia ly 12 theo chu de

Bo cau hoi trac nghiem dia ly 12 theo chu de
... xã hội, kinh tế tăng trưởng cao ổn định b Cơ cấu ngành kinh tế có chuyển dịch theo hướng công nghiêp hoá- đại hoá chuyển biến theo lãnh thổ c Xoá dói giảm nghèo bước đầu đạt nhiều thành tựu d ... nghệ cao d Tất 17 Câu103 Tính chất nhiệt đới khí hậu Việt Nam giảm theo hướng nào? a Theo chiều vĩ tuyến b Theo chiều cao c Theo chiều kinh tuyến d Câu a+b DÂN CƯ VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG Câu1 ’’Việc ... phong phú hệ thống trồng, vật nuôi nơi nước ta nhờ: a Sự phân hoá theo mùa khí hậu b Sự phân bố theo độ cao địa hình vùng c Sự phân bố theo bắc nam địa phương d Tất sai Câu23 Thời kì mùa khô Tây Nguyên...
 • 35
 • 2,090
 • 6

110 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI

110 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI
... chất sau để nhận biết lọ dung dịch không dán nhãn, không màu: NaCl, Ba(OH)2 H2SO4 A Phenolphtalein B Dung dịch NaOH C Quỳ tím D Dung dịch BaCl2 22 Chất sau không tác dụng với dung dịch HCl? A Cu ... sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2SO4, NaCl: A dd BaCl2 quỳ tím B Phenolphtalein không nàu dd AgNO3 C CaCO3 dd phenolphtalein không màu D A, B 41 Có dung dịch: Na2CO3, BaCl2, Ca(NO3)2, H2SO4, NaOH Có cặp ... CuSO4 NaOH D Cả A C 49 Muối KNO3 phân hủy sinh chất là: A KNO2, NO2 B Không bị phân hủy C KNO2 O2 D K2O, NO2 50 Dãy gồm muối không tan nước là: A CaSO4, CuCl2, BaSO4 B AgNO3, BaCl2, CaCO3 C Na2SO4,...
 • 6
 • 259
 • 0

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 – chương trình câng cao
... trình bày chương: Chương 1: sở lí luận thực tiễn của đề tài Chương 2: Tuyển chọn, xây dựng sử dụng ̣ thố ng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu lớp 11- chương trinh nâng cao nhằm ... những lí đã lựa cho ̣ đề tài Tuyển chọn , xây dựng và sử dụng ̣ thố ng câu hỏi trắ c nghiê ̣m khách quan hóa hữu lớp 11 chương trình nâng cao nhằ m phát huy tính tích ... thức và cấ u trúc phầ n hóa ho ̣c hữu chư ơng trinh hóa ho ̣c ́ ̀ phổ thông, tâ ̣p trung vào chương trinh hóa ho ̣c hữu lớp 11 nâng cao ̀ - Đưa nguyên tắ c tuyể n chọn, xây dựng và...
 • 23
 • 349
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ

Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ
... thích đều sai Câu 21 Phức chất Fe(CO)5 có kiểu lai hóa nào sau Biết CO là phối tử trường mạnh A dsp3 B sp3d C sp3 D sp3d2 Câu 22 Phức chất Co(CO)4 có kiểu lai hóa nào sau Biết ... tức khắc B hại C bị thể đào thải D có khả tích tụ và gây chứng run tay chân tích tụ đủ lượng Câu 45 Nguyên tố N phân tử NH3 có kiểu lai hóa : A Sp B Sp2 C Sp3 D d2sp3 Câu 46 Nguyên ... dsp3 D sp3d Câu 23 Sắt máu tồn tại ở dạng phức chất A bát diện ion sắt (II) B tứ diện ion sắt (II) C bát diện ion sắt (III) D tứ diện ion sắt (III) Câu 24 Electron hóa trị các...
 • 11
 • 322
 • 0

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 9 học kỳ II

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 9 học kỳ II
... hợp II Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu III Tách ADN NST tế bào cho tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn vi rút A I, II, III B III, II, I C III, ... vi sinh vật II Tạo giống trồng biến đổi gen III Tạo động vật biến đổi gen Trong sản xuất đời sống, công nghệ gen ứng dụng lĩnh vực nào? (chươngVI / 32/ mức độ 1) A I B II, III C I, III D I, II, ... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án:D Câu 220: Thành phần vô sinh hệ sinh...
 • 38
 • 716
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn giải phẩu

câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn giải phẩu
... 17 Lớp nông vùng mông gồm có: A Cơ mông lớn, căng mạc đùi B Cơ mông lớn, bịt C Cơ mông lớn, mông nhỡ D Cơ căng mạc đùi, bịt E Cơ mông lớn, mông nhỡ, căng mạc đùi 18 Lớp vùng mông có: A Cơ bịt ... đơn 23 Cơ vòng ; Cơ dọc 24 tâm vị ; môn vị 25 Tá tràng ; hồi tràng 26 Hồi manh tràng 27 Ba dải dọc ; túi thừa mạc nối 28 14 ; 16 29 Thắt hậu môn ; thắt hậu môn 30 Thùy vuông ; Thùy đuôi 31 bên ... Các thắt xuất lòng ống tiêu hóa là: A Cơ thắt tâm vị B Cơ thắt môn vị C Cơ thắt hồi manh tràng D Cơ thắt hậu môn E Cơ thắt hậu môn 35 Các lớp buồng trứng gồm: A Thượng bì mầm B Lớp vỏ trắng C...
 • 23
 • 585
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12
... khác thứ D Lai khác dòng Câu 120 Khi tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ cháu: A Sinh trưởng phát triển chậm B Có suất giảm, nhiều bị chết C Chống chịu D Cả câu A B C Câu 121 Ưu lai giảm dần qua ... D Lai khác loài Câu 124 Khó khăn sau chủ yếu nghiên cứu di truyền học người: A Sinh sản chậm, B Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn (2n = 46) C Yếu tố xã hội D Cả câu A, B C Câu 125 Khi nghiên cứu ... bào Câu 111 Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là: A Đột biến giao tử B Đột biến tiền phôi C Đột biến xôma D Đột biến nhiễm sắc thể Câu 112 Đột biến giao tử đột biến phát sinh: ...
 • 109
 • 308
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng

câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng
... thực kinh doanh, A B Câu 19: Vốn điều lệ ngân hàng thương mại quy định? A Do nhà nước quy định B Do ngân hàng trung ương quy định C Cả A B D Do ngân hàng thương mại quy định Câu 20: Những định ... tín dụng Câu 24: Hồ sơ cho vay thường gồm loại nào? A: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng B: Hồ sơ khách hàng ngân hàng lập C: Hồ sơ khách hàng lập cung cấp cho ngân hàng, hồ sơ ngân hàng ... lãnh, ngân hàng phục vụ người hưởng bảo lãnh Câu 134: Tham gia bảo lãnh gián tiếp gồm bên nào? A Ngân hàng phát hành bảo lãnh, ngân hàng trung gian, người hưởng bảo lãnh B A người bảo lãnh C Ngân...
 • 84
 • 570
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm công nghiệp điện lạnh

câu hỏi trắc nghiệm công nghiệp điện lạnh
... HÀNG CÂU HỎI - Thời điểm áp dụng: Học kỳ I, năm học 2007-2008 - Phạm vi trình độ loại hình đào tạo áp dụng: Đại học qui - Cách thức tổ hợp câu hỏi thành phần thành đề thi: 40 câu gồm 28 câu lý ... số + 12 câu tập hệ số + câu tập hệ số (tương đương 54 câu quy đổi) - Các hướng dẫn cần thiết khác: Tổ hợp đề thi theo chương trình có sẵn Cách tính điểm theo xác suất thống kê: ⎧ ⎛ Sốcâutrảlờiđúng ... Hiểu kiến thức học mục Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương tt dòng chảy, phương trình liên tục dòng lưu chất Có khả vận Câu hỏi –sai dụng vào trường hợp cụ thể Câu hỏi đáp án Đường dòng trùng...
 • 49
 • 554
 • 2

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi
... 11: c Bài 3: Câu 1: a Câu 2:b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5:c Bài 4: Câu 1: d Câu 2: d Câu 3: b Câu 4: b Bài 5: Câu 1: c Câu 2: d Câu 4: a CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ... nước Đông Dương ĐÁP ÁN BÀI 1: Câu 1: b Câu 2:b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5:a Bài 2: Câu 1: a Câu 2:b Câu 3: c Câu 4: d Câu 5:a Câu 6: a Câu 7:b Câu 8: b Câu 9: b Câu 10: c Câu 11: c Bài 3: Câu ... Ngày2 /12/ 1975 Câu 12: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử của Campuchia bảng sau: Thời gian Nội dung Tháng 10/1945 Ngày19/6/1951 Ngày 9/11/1953 Ngày 3 /12/ 1978 Ngày 7/1/1979 Câu 13: Lịch...
 • 184
 • 363
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án giải thích

câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án giải thích
... tài khoản phản ánh a Nguồn vốn ngân hàng b Tài sản ngân hàng c Cả phương án d Không có câu 32 Khách hàng A dùng sổ tiết kiệm 1000USD mở ngân hàng để chấp khoản vay ngân hàng chấp nhận Kế toán theo ... béo giải) d Không có câu 37 Nghĩa vụ toán Séc chuyển khoản thuộc a Khách hàng phát hành séc b Ngân hàng nơi người phát hành séc mở tài khoản c Cả A B d Không có câu b ...
 • 14
 • 605
 • 4

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 1 pot

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 1 pot
... MỤC LỤC Câu hỏi Hướng dẫn Lời nói đầu 1 Các câu hỏi phần học 50 Các câu hỏi phần nhiệt học 19 67 Các câu hỏi phần điện từ 27 75 Các câu hỏi phần quang học 38 88 48 10 2 Các câu hỏi phần vật ... vui học vật lý đạt kết cao học tập Tác giả NGUYỄN QUANG ĐÔNG – ĐH Thái Nguyên Email: nguyenquangdongtn@gmail.com Mobile : 0974974888 PHẦN CÂU HỎI I CÁC CÂU HỎI PHẦN CƠ HỌC Một phi công vũ trụ làm ... thích sao? 17 Một bóng bơm căng đá khó khăn, chí cầu thủ bị đau chân đá vào bóng Vì vậy? 18 Một vật nặng 10 kg đặt đĩa cân cân lò xo Cân đặt thang máy Hỏi cân thang máy rơi tự do? 19 Một súng...
 • 11
 • 508
 • 8

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 2 pdf

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 2 pdf
... nắng ráo? 120 Khi lắng nghe tiếng động xa tự nhiên ta há miệng Vì sao? 121 Nếu đưa cốc, chén vỏ sò biển lại gần tai ta nghe thấy âm tiếng sóng biển xa xa Giải thích phát sinh âm nào? 122 Nếu dơi ... lí nào? Hãy giải thích? 126 Tác dụng ống xả xe máy gì? 127 Vì đêm yên tĩnh ngõ hẹp hai bên tường cao, tiếng chân nghe thấy âm khác giống có người theo sát mình? 15 128 Tại lực hấp dẫn Trái Đất ... sóng tăng lên, có đạt tới 43m Vì xảy tượng đó? 145 Những cọc có đường kính 30 - 40cm đóng xuống đáy gần bờ, cách khoảng - 3m làm yếu sóng đập vào bờ không? 146 Người ta thường xát nhựa thông lên...
 • 11
 • 757
 • 8

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 3 ppsx

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 3 ppsx
... sôi hơn? 230 Tại kim loại gỗ nhiệt độ thấp 37 0C (nhiệt độ bình thường người) ta để tay vào cảm thấy kim loại lạnh gỗ Ngược lại chúng nhiệt độ cao 37 0C ta cảm thấy kim loại nóng gỗ? 231 Nếu để ... vậy? 232 Một quạt điện không làm lạnh không khí, làm lưu thông mà nung nóng chút Vậy quạt làm mát bạn? 233 Giải thích tay bạn bị dính vào khay đựng đá kim loại bạn lấy từ tủ lạnh ra? 234 Giải ... thường đông thành đá 00C Nhưng điều không với nước biển Hãy giải thích 210 Một thùng nước đặt sàn xe tải trời mưa Hỏi xe chạy hay xe đứng yên làm cho thùng nước chóng đầy hơn? 211 Dân gian có câu...
 • 11
 • 1,482
 • 20

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 4 ppsx

Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 4 ppsx
... dị Tại sao? 40 1 Tại ảnh vật nước lại rõ thân vật? 40 2 Nếu mặt nước không hoàn toàn yên lặng vật nằm đáy dao động Hãy giải thích tượng này? 40 3 Vì tia sét lại có dạng ngoằn ngoèo? 40 4 Nếu khí trái ... 42 1 Tại mặt cánh quạt máy bay hướng buồng người lái sơn màu đen? 42 2 Tại vỏ tàu biển nước nhiệt đới thường sơn màu trắng? 42 3 Màu đỏ (hoặc xanh) nhìn qua kính có màu lục trở thành màu gì? 42 4 ... đến mắt hai người quan sát nhau? 41 4 Tại nước, ta thấy vật xung quanh mờ? 41 5 Tại người ta thường cho tín hiệu sáng nhấp nháy (chẳng hạn xe cấp cứu, đèn biển )? 41 6 Trong bóng tối, nhìn mẩu than...
 • 11
 • 334
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập câu hỏi trả lời định tính vật lý nguyễn quang đông phầncâu hỏi trắc nghiệm và bài tập276 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảngngân hàng câu hỏi trắc nghiệmcác dạng câu hỏi trắc nghiệm xác suấtngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóangân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm anh vănngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toáncác dạng câu hỏi trắc nghiệm kế toáncâu hỏi trắc nghiệm marketingcâu hỏi trắc nghiệm hóacâu hỏi trắc nghiệm luật giáo dụccâu hỏi trắc nghiệmcâu hỏi trắc nghiệm tin học đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả