Khóa luận đo biên dạng chi tiết tròn

Đồ án tốt nghiệp đo biến dạng chi tiết tròn

Đồ án tốt nghiệp  đo biến dạng chi tiết tròn
... xỏc nh ỏn tt nghip o biờn dng chi tit trũn Chi tiết đo Bộ đếm thuận nghịch Bộ đệm I/O Bộ xác định chi u Bộ tạo xung CPU Cảmbiến đo độ di Động Bộ đệm I/O Cảm biến đo góc Bộ tạo xung Hỡnh II 2: ... a chia , bn o, chi tit cựng chung mt trc ỏn tt nghip o biờn dng chi tit trũn quay ng tõm trờn cựng mt phng nờn ch cn xỏc nh chiu ca trc bn o theo mt chiu chuyn ng nht nh Nhng i vi b phn o chiu ... o chiu di, u o luụn tỡ lờn chi tit sut qỳa trỡnh o nờn s cú s bin thiờn u o theo hai chiu trờn cựng mt phng m ta gi hai chiu dch chuyn ú l chiu thun v chiu nghch Mi chiu dch chuyn ny c quy nh...
 • 44
 • 243
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Đo biến dạng chi tiết tròn

Đồ án tốt nghiệp - Đo biến dạng chi tiết tròn
... (RA2-RC2)(RACosA-RBCosB) - (RA2 - RB2)(RACosA RCCosC) ỏn tt nghip o biờn dng chi tit trũn =- (RA2-RC2) (RASinA-RBSinB) + (RA2 - RB2)(RASinA - n RCSinC) e1 = (RA2 - RB2)/[2 RACos(-A) - RBCos( -B)] ... xỏc nh ỏn tt nghip o biờn dng chi tit trũn Chi tiết đo Bộ đếm thuận nghịch Bộ đệm I/O Bộ xác định chi u Bộ tạo xung CPU Cảmbiến đo độ di Động Bộ đệm I/O Cảm biến đo góc Bộ tạo xung Hỡnh II 2: ... Si - +5v in4+ in 4- out4 out3 in3+ in314 13 12 11 10 out4 in 4- in4+ +12v in3+ in314 13 12 10 TL 084 TL 4011 BE 11 out3 in 1- in1+ out1 out2 in2 in 2- ov out 1- in 1- in1+ 12v in2+ in 2- out2 in 4- in3+...
 • 44
 • 229
 • 0

Tài liệu Đồ án : Đo biến dạng chi tiết tròn pptx

Tài liệu Đồ án : Đo biến dạng chi tiết tròn pptx
... B mụn : C Khớ Chớnh Xỏc v Quang Hc 25 Chi tiết đo Bộ đếm thuận nghịch Bộ đệm I/O Bộ xác định chi u Bộ tạo xung CPU Cảmbiến đo độ di Động Bộ đệm I/O Cảm biến đo góc Bộ tạo xung Hỡnh II 2: S mỏy ... : + T s truyn ca c cu l : i = i1 i2 = 100 = 400 IV.2 Chn ng c Mụ men xon trờn trc cụng tỏc ( trc mang bn o ) l : T = m.g d Vi : + m : trng lng (bn o + chi tit ) + g : gia tc trng trng + d : ... Nhng i vi b phn o chiu di, u o luụn tỡ lờn chi tit sut qỳa trỡnh o nờn s cú s bin thiờn u o theo hai chiu trờn cựng mt phng m ta gi hai chiu dch chuyn ú l chiu thun v chiu nghch Mi chiu dch chuyn...
 • 44
 • 267
 • 0

đo biên dạng chi tiết tròn

đo biên dạng chi tiết tròn
... máy đo biên dạng chi tiết tròn Các máy đo biên dạng thờng gồm hai phần chính,đó phần phần điện + Phần có chức gá đặt chi tiết, điều khiển chuyển động quay chi tiết, thực thao tác đo trình đo + ... bàn đo, bàn chỉnh tâm chi tiết đo chuyển động lúc Đồng thời lúc đó, động làm cho phận đo hoạt động .Chi tiết, bàn đo, bàn chỉnh tâm, điã chia độ quay tròn quanh trục quay,đầu đo tì lên chi tiết đo ... xã hội, cho đất nớc Chơng I đo biên dạng chi tiết tròn máy đo I Định nghĩa độ tròn Độ tròn đuợc định nghĩa sai lệch lớn bề mặt thực chi tiết đến đờng tròn áp Đờng tròn áp đờng bao quanh tiếp...
 • 37
 • 88
 • 0

Hướng dẫn viết khoá luận bằng tiếng anh chi tiết nhất

Hướng dẫn viết khoá luận bằng tiếng anh chi tiết nhất
... proposals are unoriginal Achieved results can be applied to the development of the professional field The objectives set for the work have not been fully reached and justified Achieved results are ... presentation, a composition, a play or a film, an illustrated book, other work of visual art, an architectural work, a product of art handicraft or industrial art or other work Whether a work fulfills ... Headings All headings start from the left margin at the same point where the text starts Hierarchical numbering is used for headings The number and the text of the heading are separated by a...
 • 80
 • 160
 • 1

Nghiên cứu đo biên dạng 3D của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc

Nghiên cứu đo biên dạng 3D của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc
... bị chi u Mẫu ảnh chi u Chi tiết đo Mặt phẳng tham chi u Hình 1.1 Phương pháp đo biên dạng 3D ánh sáng cấu trúc Nguyên lý đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc đƣợc thể hình 1.1 Thiết bị chi u ... đo dạng ánh sáng cấu trúc đo lƣờng biên dạng 3D 1.2.1 Nguyên lý phƣơng pháp đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc Phƣơng pháp đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc dựa nguyên lý tam giác ... 1.1 Phương pháp đo biên dạng 3D ánh sáng cấu trúc 14 Hình 1.2 Thiết bị đo biên dạng 3D SLS-1 đo tuốc bin động máy bay [18] 15 Hình 1.3 Ứng dụng phương pháp đo sử dụng ánh sáng cấu trúc...
 • 159
 • 210
 • 0

Nghiên cứu đo biên dạng 3d của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc

Nghiên cứu đo biên dạng 3d của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc
... bị chi u Mẫu ảnh chi u Chi tiết đo Mặt phẳng tham chi u Hình 1.1 Phương pháp đo biên dạng 3D ánh sáng cấu trúc Nguyên lý đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc thể hình 1.1 Thiết bị chi u chi u ... lường biên dạng 3D 1.2.1 Nguyên lý phương pháp đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc Phương pháp đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc dựa nguyên lý tam giác lượng quang học Thiết bị chi u ... chi tiết đo 2.1 Phương pháp đo biên dạng 3D sử dụng dịch pha Phương pháp dịch pha phương pháp đo sử dụng ánh sáng cấu trúc nghiên cứu phát triển lĩnh vực đo lường sử dụng laser với nghiên cứu...
 • 158
 • 271
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN“Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm – Thành phố Hải Phòng docx

Tài liệu LUẬN VĂN“Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm – Thành phố Hải Phòng docx
... định trung tâm thành phố Hải Phòng khu đô thị Bắc sông Cấm Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm bước thực định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị Hải Phòng, việc ... chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm Thành phố Hải Phòng nhằm mục tiêu phát triển mở rộng thành phố phía Bắc bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố theo định hướng phát triển không gian đô thị ... hội thành phố trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước 1.3 Thành quy hoạch: Khu đô thị Bắc sông Cấm hình thành đem lại cho thành phố Hải Phòng thành sau đây: Một khu trung tâm hành chính trị thành...
 • 54
 • 421
 • 0

Đồ gá tiện chi tiết dạng chỏm cầu

Đồ gá tiện chi tiết dạng chỏm cầu
... dạng cầu đồ tiện cầu Hình 2.3.Gia công tiện cầu bằng đồ tiện cầu Trang chủ Nội dung Nguyên lí hoạt động đồ gá: Đồ chi tiết tiện chỏm cầu bàn xe dao máy tiện vạn Chuyển động đồ kết ... cầu Hình 3.1 Bản vẽ 3D đồ tiện chi tiết dạng cầu Trang chủ Nội dung • Bản vẽ 2D chi tiết tiện cầu 20±0,1 25±0,1 85±0,3 125±0,4 15±0,1 Ø16 300±0,4 Hình 3.2 Chi tiết thân Trang chủ Nội dung ... toán thiết kế • Đồ tiện cầu: Chi tiết chỏm cầu thuộc dạng chi tiết định hình bề mặt tạo thành chuyển động quay đường sinh cong xung quanh trục đó.Mặt định hình thường gặp chi tiết máy bán kính...
 • 16
 • 1,367
 • 13

LUẬN VĂN“Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm – Thành phố Hải Phòng” pptx

LUẬN VĂN“Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm – Thành phố Hải Phòng” pptx
... định trung tâm thành phố Hải Phòng khu đô thị Bắc sông Cấm Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm bước thực định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị Hải Phòng, việc ... chi tiết khu đô thị Bắc sông Cấm Thành phố Hải Phòng nhằm mục tiêu phát triển mở rộng thành phố phía Bắc bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố theo định hướng phát triển không gian đô thị ... trường ban hành năm 1995 2000 Khu đô thị Bắc sông Cấm gồm khu khu đô thị trung tâm khu du lịch sinh thái Vũ Yên, mặt khu đô thị giáp sông, khu vực phía Bắc ngăn cách với khu làng xóm, ruộng trũng...
 • 54
 • 535
 • 3

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)

TIỂU LUẬN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG BẰNG THIẾT BỊ NÉN CỐ KẾT TỐC ĐỘ BIẾN DẠNG KHÔNG ĐỔI (CRS)
... thí nghiệm nén cố kết với tốc độ biến dạng không đổi (CRS) đời Thí nghiệm nén cố kết biến dạng không đổi cung cấp phương pháp hiệu tương đối nhanh để xác định tính chất (lịch sử ứng suất, tính nén, ... Trường Sơn Các loại thí nghiệm Dựa ý tưởng trên, loại thí nghiệm nén cố kết liên tục khác sử dụng đây: Trong đó, biểu đồ c) giới thiệu thí nghiệm CRS với tốc độ biến dạng không đổi Nó xem tốc độ chuyển ... khung tải trọng Thí nghiệm dạng số biến - dễ thí nghiệm - trình thí nghiệm theo tiêu chuẩn có sẵn - trạng thái tốc độ biến dạng nhỏ vững - áp lực ngược không cấn thiết - tốc độ biến dạng - khung...
 • 21
 • 943
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG: MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... vị tướng huy quân Tây Sơn đánh thắng trận Đống Đa lịch sử Ở đây, có vấn đề đặt đô đốc Đông có phải đô đốc Long hay đô đốc Mưu ghi chép sử cũ không? Hiện nay, chưa tìm thấy tài liệu nói rõ đô đốc ... thời Tây Sơn Bức tượng cho thấy hình ảnh cụ thể đô đốc Đặng Tiến Đông, vị tướng Tây Sơn có công lập nên chiến thắng Đống Đa lịch sử Đặng Tiến Đông ngày 15 tháng vào năm khoảng cuối đời Tây Sơn (năm ... Bảo, đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết) Đô đốc Long hay đô đốc Mưu hay đô đốc Đông người - Hơn nữa, qua đạo sắc phong chức tước văn bia Phan Huy Ích, thấy rõ Quang Trung tin cẩn ưu đãi Đặng Tiến Đông...
 • 18
 • 170
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006 – 2011 QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ VCI – TP. VĨNH YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006 – 2011 QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ VCI – TP. VĨNH YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC
... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006 2011 : QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ ĐÔ THỊ VCI TP VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006 2011 : QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ ĐÔ THỊ VCI TP VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA 2006 2011 : QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ ĐÔ THỊ VCI TP VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC ...
 • 26
 • 669
 • 0

Đồ án CTM, chi tiết dạng Càng (đầy đủ bản vẽ CAD)

Đồ án CTM, chi tiết dạng Càng (đầy đủ bản vẽ CAD)
... dụng chi tiết : Là chi tiết dùng sản xuất nhằm để đỡ chi tiết máy Để làm việc đó, thiết kế để đỡ, định vị giữ chi tiết nhằm đảm bảo làm việc với sai số phạm vi cho phép Đây chi tiết dạng càng, ... sau đúc chấp nhận để tiếp tục gia công + Vật liệu làm chi tiết thép C35có tính đúc tốt 1.2 Dạng phôi: Chi tiết dạng càng, vật liệu chế tạo chi tiết thép C35, đặc trưng học dòn, chịu nén tốt nên ... chi tiết phế phẩm trình chế tạo, chọn  = 4% 15     N  4000       1  =  100   100  4784 chi c/năm Theo [1, bảng 2], tra cho chi tiết có m  4kg dạng sản xuất hàng loạt vừa  Dạng...
 • 47
 • 790
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nướcbiểu đồ lớp chi tiết trong umlđồ gá phay chi tiết dạng hộpđồ gá khoan chi tiết dạng càngđồ gá phay chi tiết dạng càngdo ga khoan chi tiet dang bacsơ đồ 2 sơ đồ hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyểntạo các chi tiết trong chế độ assemblysơ đồ 1 2 sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyểnsơ đồ nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm biến áp1 11 lựa chọn mặt chi tiết trong cửa sổ đồ hoạhệ thống xử lý nước thải công ty có hệ thống xử lý nước 150m3 ngày sơ đồ hệ thống chi tiết được trình bày trong chương 1sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyểnsơ đồ kế toán chi tiết nvl theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyểnlọc chi tiết trong miền độ xám02. Chuongtrinhdaihoi2014_SHA_r08. TTphanpholoinhuan _SHA_rcầu nguyện taize với chủ đề TRÊN ĐƯỜNG EMMAU12. Thu xac nhan tham du DHCD 2014_r14. Quy che dai hoi 2014_SHA_r11. DuThaoNghiQuyet 2014 SHA_rTo trinh mien nhiem thanh vien BKS%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 2Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft H%c4%90QT Th%c3%b4ng qua m%e1%bb%99t s%e1%bb%91 n%e1%bb%99i dung t%e1%ba%a1i k%e1%bb%b3 h%e1%bb%8dp H%c4%90QT th%c3%a1ng 4.20136.TT_BCTC kiem toan 2015-SHATo trinh ve viec dung loi nhuan sau thue bu dap thieu hutBao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 CBTTBao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTTĐiều lệ công ty (bản sửa đổi 2012)SHA06- Bao cao HDQT 2016SHA09-Tao cao BTG Dai hoi 201607.TTphanpholoinhuan2015 SHA11.TT sua doi dieu le 2015-SHA13. Giay uy quyen du hop 2015-SHABC tổng kết 15 NHCSXH