Chiến lược quốc gia về nhu cầu dinh dưỡng năm 2011 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược quốc gia về nhu cầu dinh dưỡng năm 2011 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược quốc gia về nhu cầu dinh dưỡng năm 2011 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
... BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƯỠNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 HÀ NỘI - 2012 Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG ... 2011 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng Phần thứ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2011- 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Căn xây dựng chiến lược: - Văn kiện ... nâng cao tầm vóc, thể lực trí tuệ người Việt Nam Giai đoạn 2011 2020 tầm nhìn đến năm 2030 17 Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng Phần thứ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI...
 • 48
 • 148
 • 0

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIÁ VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 20112020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 docx

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIÁ VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 docx
... nguy để làm sở khoa học xây dựng Chiến lược hành động Dinh Dưỡng cho giai đoạn 2011- 2020 Mục tiêu tổng điều tra năm 2009-2010 nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tiêu thụ lương thực-thực phẩm ... VIỆN DINH DƯỠNG BỘ Y TẾ QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC BÁO CÁO TÓM TẮT TỔNG ĐIỀU TRA DINH DƯỠNG 2009-2010 HÀ NỘI - 2012 TÓM TẮT Đánh giá tình hình dinh dưỡng, tiêu thụ lương thực-thực ... tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em Trước bước vào thập kỷ tới, việc tiến hành tiếp tục Tổng Điều tra Dinh Dưỡng theo chu kỳ 10 năm cần thiết, mục đích nhằm trả lời câu hỏi tình hình dinh dưỡng người...
 • 13
 • 510
 • 1

chiến lược phát triển thống kê việt nam giai đoạn 2011 2020 tầm nhìn đến 2030 (free)

chiến lược phát triển thống kê việt nam giai đoạn 2011 2020 và tầm nhìn đến 2030 (free)
... hạng, Thống Việt Nam cần có đổi mạnh mẽ, hiệu Do xây dựng thực Chiến lược phát triển Thống Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2030 nhiệm vụ quan trọng ngành Thống năm tới Mục tiêu Phát ... 21/7/2010 Chiến lược phát triển Thống Việt Nam Ngày 18 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định số 1803/QĐ - TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống Việt Nam giai ... mực hóa thông tin hội nhập thống giới Việt Nam Chương trình hành động Chương trình hành động Chiến lược phát triển Thống Việt Nam giai đoạn 2011 2020, tầm nhìn 2030 gồm có chương trình...
 • 12
 • 361
 • 0

Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2025

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025
... (Tổng cục Thống kê) xây dựng Chiến lược phát triển thống Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2025 (CLTK11-20) Nhằm cung cấp sở luận thực tiễn phục vụ việc xây dựng CLTK11-20, sở đề ... trình xây dựng Chiến lược 15 1.5 Chiến lược phát triển KTXH chương trình phát triển quốc gia, bộ, ngành 23 PHẦN CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CLTK11-20 26 2.1 Thực trạng thống Việt Nam ... Phần I: sở luận phục vụ việc xây dựng CLTK11-20; Phần II: sở thực tiễn phục vụ xây dựng CLTK11-20; Phần III: Đề xuất khung lộ trình xây dựng dự thảo CLTK11-20 Trong trình nghiên cứu đề...
 • 97
 • 135
 • 0

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 20112020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
... VỀ Chiến lược phát triển khoa học tự nhiên nước ta giai đoạn 2011 2020 Tầm nhìn đến năm 2030 BỐN SỨ MẠNG CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA Trong thập kỷ vừa qua kỷ 21 đất nước ta nhanh chóng phát ... minh, dân giàu, nước mạnh PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Sự phát triển khoa học tự nhiên nước ta phải định hướng vào việc thực ... Mục Nội dung Trang BỐN SỨ MẠNG CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA 01 PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 05 2.1 Các hướng nhằm thực sứ...
 • 66
 • 51
 • 0

BIÊN SOẠN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHUNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BIÊN SOẠN BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
... Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030, Khung theo dõi đánh giá thực Chiến lƣợc phát triển Thống Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 thực tiễn theo dõi đánh giá ... theo dõi đánh giá thực Chiến lƣợc phát triển Thống Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 Phần Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn theo dõi đánh giá thực Chiến lƣợc phát triển Thống ... mạnh phát hoạt động theo dõi đánh giá PHẦN IV: BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÍN ĐẾN NĂM 2030 Tài...
 • 35
 • 370
 • 0

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG 2001-2010 pptx

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG 2001-2010 pptx
... có liên quan đến dinh dưỡng nội dung quan trọng Chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2010 − Công tác dinh dưỡng cần xã hội hoá cao cần nỗ lực lâu dài Có kế hoạch đào tạo cán dinh dưỡng xây dựng ... dung: Dinh dưỡng hợp lý; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Dinh dưỡng bệnh lý; Dinh dưỡng bà mẹ trẻ em; THS_2001 22 Dinh dưỡng người cao tuổi Các chuyên đề thông tin dinh dưỡng (như giao lưu nhà dinh dưỡng ... Hành động Quốc gia Dinh dưỡng (KHQGDD) 1996-2000 Đây văn kiện chiến lược dinh dưỡng nước ta, Chính phủ yêu cầu quyền cấp có trách nhiệm đưa mục tiêu dinh dưỡng, xoá nạn đói giảm suy dinh dưỡng vào...
 • 34
 • 215
 • 1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN lược QUỐC GIA về DINH DƯỠNG năm 2014

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN lược QUỐC GIA về DINH DƯỠNG năm 2014
... động Chiến lược quốc gia dinh dưỡng địa phương - Chỉ đạo, giám sát Trạm Y tế xã/phường/thị trấn thực Chiến lược quốc gia dinh dưỡng - Phối hợp với ban ngành, huy động nguồn lực cho hoạt động dinh ... Tháng 6 /2014 07 /2014 Tháng 09 /2014 Tháng 5 /2014 06 /2014 Tháng - Xây dựng kế hoạch 8 /2014 Tháng - Tổ chức điều tra Tháng Tháng 7 /2014 8 /2014 Tháng Tháng 6 /2014 6 /2014 Tháng Tháng 10 /2014 10 /2014 ... Thời gian Tên hoạt động chi Cơ quan thực Nơi thực Nhu cầu vật tư, thiết bị tiết Bắt đầu Xây dựng kế Kết thúc Tháng hoạch dinh - Kế hoạch hoạt động dưỡng năm Tháng 10/2013 11/2013 Chính dinh dưỡng...
 • 12
 • 305
 • 2

Chiến lược quốc gia về xóa đói giảm ngèo

Chiến lược quốc gia về xóa đói giảm ngèo
... sản Đói nghèo suy giảm đa dạng sinh học II Chiến lược quốc gia xóa đói giảm nghèo kế hoạch phát triển KTXH việc ứng phó với bảo tồn ĐDSH biến đổi khí hậu Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói ... Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghị 21 Việt Nam) III Chương trình hợp tác quốc tế nhằm thực lồng ghép môi trường ... sinh thái Công trỡnh giao thụng xây dựng cắt ngang khu vườn quốc gia, khu bo tn thiờn nhiờn, khu d tr sinh quyn gõy chia ct hoc cụ lp cỏc qun th sinh vt I TC NG QUA LI GIA TNG TRNG KINH T V...
 • 13
 • 238
 • 1

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... sản Đói nghèo suy giảm đa dạng sinh học II Chiến lược quốc gia xóa đói giảm nghèo kế hoạch phát triển KTXH việc ứng phó với bảo tồn ĐDSH biến đổi khí hậu Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói ... I Tỏc ng qua li gia tng trng kinh t v cỏc xó hi vi bin i khớ hu v a dng sinh hc Vit Nam Phát triển công nghiệp xây dựng sở hạ tầng Phát triển thương mại, dịch vụ du lịch Phát triển nông lâm ... trưởng xóa đói giảm nghèo Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghị 21 Việt Nam) III Chương trình hợp tác quốc tế nhằm thực lồng ghép môi trường nói chung bảo tồn ĐDSH nói...
 • 13
 • 547
 • 0

chiến lược quốc gia về cấp nước sạch vệ sinh nông thôn đến năm 2020

chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020
... cụ thể Đến năm 2020:  Tất dân cư nông thôn sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh Đến năm 2010:  85% dân cư nông thôn sử ... Chiến lược quốc gia cấp nước vệ sinh nông thôn đến năm 2020 14/03/2012 NỘI DUNG A GIỚI THIỆU BẢN CHIẾN LƯỢC B NỘI DUNG BÌNH LUẬN Cách thức tiếp cận ... hợp lý tuân theo kết cấu chiến lược Cụ thể: chiến lược đưa nhìn nhận mục tiêu cụ thể đưa đánh giá cách cụ thể vấn đề quốc gia nước vệ sinh nông thôn cần phải thực đến năm2 020 Từ mà đưa quan điểm...
 • 55
 • 1,133
 • 1

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM pptx

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM pptx
... cho quan quốc gia CDM (CNA) NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN CD 4CDM NV (Task 4): Phát triển lực cho bên liên quan dự án CDM NV (Task 5): xây dựng lực nghiên cứu đào tạo CDM NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN CD 4CDM NV (Task ... CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM 21 giải pháp giảm thiểu KNK phát triển, đó: 15 giải pháp lượng (giảm phát thải ... vững Quốc Gia; Tính thương mại (CV) dự án bao gồm yếu tố phản ánh tính cung cầu dự án: Nhu cầu quốc tế CDM & CERs; Hấp dẫn nhà đầu tư buôn bán CERs đầu tư CDM Priority Criteria Của Dự Án CDM...
 • 34
 • 223
 • 1

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu pot

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu pot
... 1: Tổng quan sách, chiến lược biến đổi khí hậu số nhóm nước giới Phần 2: Những vấn đề biến đổi khí hậu Việt Nam Phần 3: Những nội dung Dự thảo Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu Phần 4: Một số ... tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Phần 1: Tổng quan sách chiến lược biến đổi khí hậu I NHÓM số nhóm nước giới CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN Điểm chung nhận thức, quan điểm định hướng chiến lược ... vụ chiến lược 6: Tăng cường vai trò chủ đạo Nhà nước ứng phó với biến đổi khí hậu a) Điều chỉnh, lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch •Rà soát, điều chỉnh chiến...
 • 36
 • 315
 • 0

luận văn tốt nghiệp chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2010

luận văn tốt nghiệp chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2010
... .21 a Về bảo vệ tài nguyên nớc .21 Chiến lợc quốc gia tài nguyên nớc đến năm 2020 b Về khai thác, sử dụng tài nguyên nớc 21 c Về phát triển tài nguyên nớc 22 d Về giảm ... hợp tác quốc tế 29 2.6 Đổi chế tài 30 Phần 4: Tổ chức thực Chiến lợc .31 Chiến lợc quốc gia tài nguyên nớc đến năm 2020 Chiến lợc quốc gia Tài nguyên Nớc Đến năm 2020 ... hiện, Chiến lợc quốc gia tài nguyên nớc thờng xuyên đợc xem xét để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tiến trình phát triển đất nớc Chiến lợc quốc gia tài nguyên nớc đến năm 2020 Phần 1: tài nguyên...
 • 36
 • 197
 • 0

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ppt

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ppt
... nào? • Chiến lược quốc gia bình đẳng giới phận cấu thành quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, sở tảng chiến lược phát triển người Đảng Nhà nước Công tác bình đẳng giới yếu ... người, gia đình toàn xã hội A GIỚI THIỆU II Nội dung chiến lược • Bản chiến lược bao gồm nội dung chính: Quan điểm Mục tiêu Chiến lược Các giải pháp chủ yếu thực Chiến lược Các giai đoạn thực Chiến ... thức bình đẳng giới - Xây dựng tổ chức thực Chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 giai đoạn 2016 – 2020 - Phát triển hệ thống dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ nữ nam bình đẳng...
 • 33
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tới năm 2020phần v nội dung chiến lược quốc gia phòng chống hiv aids giai đoạn 2011 2020chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2012chiến lược quốc gia về dinh dưỡngchiến lược quốc gia về xây dựng gia đình việt namchiến lược quốc gia về phòng chống suy dinh dưỡng1quyết định của thủ tướng chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số 62 2004 qđ ttgtăng cường công tác tổ chức quản lý thiên tai của nhà nước và của các ngành đối với tác động của enso như một bộ phận của chiến lược quốc gia về phát triển bền vữngbáo cáo chiến lược quốc gia về cấp nướcchiến lược quốc gia về cdmmục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giớiquan điểm chiến lược quốc gia về bình đẳng giớikế hoạch chiến lược quốc gia về bình đẳng giớibáo cáo chiến lược quốc gia về bình đẳng giớichiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học