CHUONG 15 tieuhoa

Chương 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Chương 15: Hiện tượng cảm ứng điện từ
... dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện sẵn có mạch Dòng điện cảm ứng gọi dòng điện tự cảm Hiện tượng gọi tượng tự cảm Hiện tượng tự cảm xuất mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy qua, mạch điện ... điện gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ I CÁC ÐỊNH LUẬT VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ÐIỆN TỪ Thí nghiệm Faraday TOP - Nếu rút nam châm ra, dòng điện cảm ứng có chiều ngược lại ... Suất điện động tự cảm hệ số tự cảm TOP Suất điện động gây nên dòng điện tự cảm gọi suất điện động tự cảm Theo định luật tượng cảm ứng điện từ, biểu thức suất điện động tự cảm là: Như vậy: suất điện...
 • 17
 • 3,284
 • 7

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 15

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 15
... polynucleotit Thãø têch bãøø Bng 15. 1 Nhỉỵng loải lỉåüc M säú lỉåüc 80 - 6051 - 88 80 - 6052 - 07 80 - 6051 - 50 80 - 6051 - 69 80 - 6050 - 74 80 - 6050 - 93 80 - 6051 - 12 80 - 6050 - 31 prep/2 ref prep/2 ... Hçnh 15. 3 Nàõp cọ âiãûn thãú cao ÄÚng näúi âiãûn cỉûc Bủc di chuøn (häù tråü khay váûn hnh) Nåi (läù) nảp 50/50 etylen glycol / nỉåïc vo Hçnh 15. 4 Bưng gim xäúc 323 15. 3 CÁÚU TRỤC VÁÛN HNH 15. 3.1 ... Chøn bë dung dëch - Chøn bë 250 ml dung dëch âãûm Hai dung dëch âãûm âỉåüc sỉí dủng phäø biãún cho âiãûn di ADN âỉåüc chøn bë theo cäng thỉïc pha chãú dỉåïi âáy 10X Tris- borate-EDTA Ngưn cung...
 • 11
 • 299
 • 0

Tổng quan về máy vi tính - Chương 15

Tổng quan về máy vi tính - Chương 15
... đấu hai máy với ta dùng cáp mạng sợi Dây cáp mạng sợi Khi đấu máy tính với Modem ADSL ta sử dụng cáp sợi Dây cáp mạng sơi dùng để đấu nối máy tính đấu máy tính với Modem ADSL Card mạng - Card ... mạng có nhiều máy tính Các bước cần thực Cài đặt Card mạng cho máy Chuẩn bị Switch từ đến 24 cổng Đấu dây cáp tín hiệu từ Switch máy Đặt lại tên cho máy Thiết lập địa IP cho máy Kiểm tra thông ... thuộc vào phía Server Cáp mạng từ Modem ADSL đến máy tính cáp theo Modem , cáp mạng đấu chéo Nối mạng có máy tính Trong trường hợp bạn đấu máy tính với nhau, bạn đấu trực tiếp sử dụng cáp đấu...
 • 27
 • 286
 • 0

Khí cụ điện - Chương 15

Khí cụ điện - Chương 15
... xác 0,5)  Điện áp: UđmBI≥ U HT  Dòng điện: I đmBI ≥ Icb/1,2, Vì BI cho phép q tải lâu dài 20%  Phụ tải BI : CHN BI Sau chọn BI theo điều kiện trên, dựa vào sơ đồ nối dây BI dụng cụ nối vào ... phép Trong Z2 phụ tải tính tốn Z2 = Zdc + Zdd Zdc tổng trở tồn dụng cụ nối vào mạch thứ cấp xác định theo sơ đồ nối dây dụng cụ nối vào BI Zdd tổng trở dây dẫn mạch thứ cấp MẠY BIÃÚN DNG ÂIÃÛN ... âiãûn ạp âënh mỉïc ca BU U K âm = 1âm:  Hãû säú biãún âiãûn ạp âënh mỉïc U âm  Sai số : Sai số điện áp tương đối Sai số góc BU  Cơng suất định mức BU CÁÚU TẢO SÅ ÂÄƯ NÄÚI A B C SÅ ÂÄƯ NÄÚI A...
 • 22
 • 331
 • 2

Giáo trình điện tử căn bản - Chương 15

Giáo trình điện tử căn bản - Chương 15
... 30 Điện trở 1,5 KΩ 30 Điện trở 3,3 KΩ 30 Điện trở 100 KΩ 30 Điện trở 470 KΩ 30 Điện trở 4,7 KΩ 30 Điện trở 100 KΩ 30 Điện trở 470 KΩ 30 Điện trở 4,7 KΩ 30 Điện trở 470 Ω 30 Điện trở 100 Ω 30 Điện ... ổn tốc - Mô tơ động kéo băng trình Play tua tua lại - Hiện có nhiều loại 6V, 9V , 12V , Mô tơ quay ngược ký hiệu thân chữ L, mô tơ quay thuận ký hiệu chữ R - Khi thay mô tơ bạn cần thay điện áp ... năm mươi ngàn đồng Tính theo giá linh kiện Cửa hàng Lịnh kiện điện tử IC số Giang Loan : số 21 Trần cao vân - Chợ Hoà Bình ( Chợ rời ) - Hà Nội ĐTCH : (04)8.218.098 ; ĐTNR (04)9.439.657 ; DĐ : 0903.478.737...
 • 10
 • 441
 • 6

Giáo án kỹ thuật đo lường - Chương 15

Giáo án kỹ thuật đo lường - Chương 15
... GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 15: ĐO VÀ THỬ NGHIỆM CÁC ĐẠI LƯỢNG TỪ thông Φ cảm ứng từ B Từ kế magnitômet - chủ yếu đo cường độ từ trường H Đặc điểm thứ hai đo lường từ có thiết bị đo đo ... 12 GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 15: ĐO VÀ THỬ NGHIỆM CÁC ĐẠI LƯỢNG TỪ Đối với lõi thẳng từ thẩm kế H đo cuộn dây WH: CΦ α H H= 2WH S H µ CΦ - số từ thông kế αH - góc quay từ thông kế lúc đo ... dây đo lường Biến thiên từ thông móc vòng cảm ứng sức điện động: dψ e= ⇒ dψ = edt dt lấy tích phân dψ ta được: GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn T - L_Khoa Điện GIÁO ÁN_ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 15: ĐO VÀ...
 • 18
 • 344
 • 5

Điện tử cơ bản và tổng hợp các mạch điện cơ bản nhất - Chương 15

Điện tử cơ bản và tổng hợp các mạch điện cơ bản nhất - Chương 15
... Biến áp Bộ Mạch in Khác Transistor B562 1.000 Transistor D468 1.000 30 Điện trở 1,5 KΩ 30 Điện trở 3,3 KΩ 30 Điện trở 100 KΩ 30 Điện trở 470 KΩ 30 Điện trở 4,7 KΩ 30 Điện trở 100 KΩ 30 Điện trở ... tơ, tốc độ mô tơ phụ thuộc vào điện áp cung cấp cho môtơ, mạch ổn tốc mạch ổn áp tuyến tính Mạch ổn tốc cho mô tơ Q1 đèn công xuất Q2 đèn sử sai R1 Dz tạo áp chuẩn đưa vào chân E R2 VR1 tạo áp ... tơ bạn cần thay điện áp chiều quay - Chỉnh lại ốc chỉnh tốc độ phía sau Mô tơ tốc độ quay chưa Mạch ổn tốc Mạch ổn tốc có nhiệm vụ giữ cho tốc độ quay băng không đổi trình Play, mạch ổn tốc gắn...
 • 10
 • 581
 • 8

An toàn lao động - Chương 15

An toàn lao động - Chương 15
... găng, mặc quần áo bảo hộ lao động, áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn chống tác hại rung động đảm bảo an toàn điện 15. 3.5 An toàn vận hành loại máy phục vụ công tác bêtông - Máy trộn bêtông phải ... gỗ vướng đường lại vận chuyển - Gỗ bắc cầu lên xuống có đóng ngáng làm bậc vững có thang riêng 1 5-3 Chương 15. Kỹ thuật an toàn công tác BT BTCT - Khi thao tác ban đêm tối trời cần có đủ ánh sáng ... cán tốt, tra chắn, tránh đầu búa bị văng đánh búa gây tai nạn 1 5-2 Chương 15. Kỹ thuật an toàn công tác BT BTCT 15. 2.3 An toàn uốn CT - Nếu uốn thủ công thao tác phải đứng vững, giữ chặt vạm, dùng...
 • 5
 • 424
 • 7

Thiết kế Âu tàu - Chương 15

Thiết kế Âu tàu - Chương 15
... - cuối tuyến bến (ở cuối buồng âu) 1 5-2 Chương 15: Các thiết bị điều khiển, tự động hóa, khóa liên động, tín hiệu liên lạc, chiếu sáng 15. 14 Các đèn hiệu vào buồng âu phải đặt trước tất cửa âu ... loa phóng thanh, phải xác định thiết kế sở đảm bảo lện phát nghe rõ toàn khu vực âu, bao gồm đoạn kênh dẫn gần âu âu đường thuỷ loại nên bố trí 1 5-4 Chương 15: Các thiết bị điều khiển, tự động ... loa phóng người huy trực nhật âu thiết kế chiều phục vụ cho việc truyền đạt thị cần thiết đến người lái tàu, nhân viên phục vụ thông âu đến nhân viên quản lý khác âu Sự bố trí chọn công suất loa...
 • 6
 • 289
 • 2

Giáo trình thủy lực cấp thoát nước - Chương 15

Giáo trình thủy lực cấp thoát nước - Chương 15
... phân biệt : bể lắng ngang (hình 1 5-7 ) bể lắng đứng (hình 1 5-8 ) v bể lắng ly tâm Hình 1 5-7 Sơ đồ bể lắng ngang 183 Hình 1 5-8 Sơ đồ bể lắng đứng 2- Phơng pháp hoá - lý Thực chất l lợi dụng v o tính ... 168 Hình 1 5-1 Hình 1 5-1 l sơ đồ thoát nớc điểm dân c v xí nghiệp bảo quản chế biến nông sản 15. 1.3 Các loại hệ thống thoát nớc - Hệ thống thoát nớc chung: tất loại nớc thải ... nhiệt, đặt xa công trình trạm khoảng không nhỏ 40m 189 Hình 1 5-1 2 Cấu tạo bể mêtan 1- Nắp bể ; 2- Vùng bùn cặn ; 3- Vùng chứa khí ; 4- Van xả khí ; 5- ống dẫn bùn cặn tơi v o bể ; 6- Hệ thống xả...
 • 25
 • 264
 • 0

Thiết kế xe trộn bê tông - Chương 15

Thiết kế xe trộn bê tông - Chương 15
... cách nhỏ Dựa nguyên tắc hãng Uehling Instrument giới thiệu loại cảm biến Ultrasonic Digital TANK-O-METER loại”U” Hình 6.5 Cảm biến mức siêu âm với hệ thống báo động Hình 6.6 Đầu đo sóng siêu âm ... khiển kinh điển hoàn toàn dựa vào điều khiển xác tuyệt đối thông tin mà nhiều ứng dụng không cần thiết có được, điều khiển mờ cần xử lý thông tin “không xác” hay không đầy đủ, thông tin mà xác...
 • 5
 • 372
 • 4

cấu trúc dữ liệu chuong 15

cấu trúc dữ liệu chuong 15
... thức 15. 5.2 Chương trình Chúng ta thực lớp đa thức (Polynomial) để sử dụng chương trình Việc thực chương trình trở nên đơn giản Chương trình Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 378 Chương 15 – ... cần đặt câu hỏi: đa thức có Extended_Queue hay không? Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 382 Chương 15 – Ứng dụng hàng đợi Hình 15. 1- Biểu diễn đa thức hàng liên kết số hạng Một Extended_Queue ... Term t); }; Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 383 Chương 15 – Ứng dụng hàng đợi Đònh nghóa bổ sung thêm phương thức degree trả bậc đa thức mult_term để nhân đa thức với term 15. 5.4 Đọc ghi đa thức...
 • 10
 • 238
 • 0

Xem thêm