CHUONG 10 CO

Chương 10 cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Chương 10 Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
... rights reserved EXHIBIT 15 -10 15– 41 cấu tổ chức: định tố cấu tổ chức cấu tổ chức: định tố cấu tổ chức kết kết Nguyên nhân - Chiến lược Xác định Thiết kế cấu - Quy mô - học - Công nghệ - Hữu ... vừa nhà tổng hợp vừa nhà tổng hợp vừa chuyên gia chuyên gia ••Tạo cấu quan liêu Tạo cấu quan liêu linh động” linh động” 15– 26 Các lựa chọn cấu tổ chức Các lựa chọn cấu tổ chức cấu mạng ... MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 10 Trình bày yếu tố xác định cấu tổ chức Trình bày đặc điểm dạng cấu tổ chức Tìm tính tương phản cấu học cấu hữu Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức © 2003 Prentice...
 • 44
 • 405
 • 0

Tài liệu Chương 10: quan thị giác ppt

Tài liệu Chương 10: Cơ quan thị giác ppt
... Hình 19.2 Các nhãn cầu chéo nâng mi thẳng thẳng thẳng Hình 19.3 Bộ lệ Tuyến lệ Túi lệ Ống lệ mũi Chương 10 quan thị giác quan tiền điình ốc tai 179 CƠ QUAN TIỀN ÐÌNH ỐC TAI ... Chương 10 quan thị giác quan tiền điình ốc tai Tiền phòng 177 Hình 19.1 Thiết đồ ngang qua nhãn cầu Thấu kính Trục nhãn cầu võng mạc Giác mạc Mống mắt Củng mạc Màng mạch Trục thị giác ... chéo và cho mí mắt nâng mi Các dây thần kinh sọ số III, IV, VI chi phối vận động Chương 10 quan thị giác quan tiền điình ốc tai 178 Bộ lệ Bộ lệ gồm có tuyến lệ nằm hố góc trước thành ổ...
 • 7
 • 426
 • 3

Chương 10 sở dữ liệu, SQL, và ADO .NET pptx

Chương 10 – Cơ sở dữ liệu, SQL, và ADO .NET pptx
... DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen' 10. 4 ADO. NET  ADO (Active Data Object) đối tượng phổ biến lập trình sở liệu, bạn sử dụng ADO kết nối với sở liệu tương thích Nó cung cấp hệ giao tiếp ... bảng (bảng Order) 10. 1 Mô hình sở liệu quan hệ Ví dụ ta có sở liệu bảng Employee bảng Order sau: khóa bảng Employee khóa bảng Order khóa ngoại bảng Order 10. 1 Mô hình sở liệu quan hệ Quan ... sở liệu  sở liệu: Là lưu trữ liệu có tổ chức  Hệ quản lý sở liệu (DBMS): Cung cấp chế lưu trữ, quản lý liệu cách phù hợp với định dạng liệu Cho phép lưu trữ truy cập tới sở liệu...
 • 69
 • 412
 • 0

CHƯƠNG 10: CẤU ĐIỆN TỪ CHẤP HÀNH pps

CHƯƠNG 10: CƠ CẤU ĐIỆN TỪ CHẤP HÀNH pps
... KHÁI NIỆM CHUNG Trong cấu điện từ chấp hành nam châm điện phận chủ yếu Nó sinh lực điện từ cần thiết cho cấu làm việc Trong cấu điện từ, NCĐ chiều dùng phổ biến lý sau :  Làm ... ĐIỆN TỪ KHÁI NIỆM CHUNG Phanh hãm điện từ cấu điện từ chấp hành dùng để hãm thiết bị quay Nó phận thiếu thang máy, cần cẩu Ngoài chức hãm, dùng để đo moment động điện CẤU TẠO Cuộn dây Mạch từ ... dụng : NAM CHÂM ĐIỆN NÂNG HẠ CẤU TẠO Cuộn dây, Mạch từ, Cực từ giữa, Móc hàng, Tấm đệm phi từ tính, Cực từ NGUYÊN LÝ Nam châm điện nâng hạ nam châm điện chiều có cuộn dây mạch từ tĩnh Nắp hàng...
 • 14
 • 237
 • 0

Chương 10 cấu thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo pdf

Chương 10 Cơ cấu thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo pdf
... conditions are changing rapidly s There are no barriers to entry s Firms have surplus capacity s 10. 10 The kinked demand curve (1) Consider how a firm may perceive its demand curve under oligopoly ... by others 10. 15 The Prisoners’ Dilemma Game Consider two firms in a duopoly each with a choice of producing “high” or “low” output: Firm B output High Low High Firm A output 1 Low 2 10. 16 The ... shop Oligopoly Few Medium Some Cars Monopoly One Large Huge Post Office Imperfect competition: 10. 4 The minimum efficient scale and market demand s s The minimum efficient scale (mes) is the...
 • 20
 • 198
 • 0

Chương 10 sở phân tử và tế bào của di truyền (bộ môn sinh học đại cương)

Chương 10 cơ sở phân tử và tế bào của di truyền (bộ môn sinh học đại cương)
... giao ng khong t 108 -101 0 ụi nucleotit tng t vi bn ng vt n bo Trong nhúm lng thờ, hm lng ADN giao ng t 109 -101 1 ụi nucleotit i vi ngi nh cao ca tin hoỏ hm lng ADN t bo 2n cng ch cú 6x109 ụi nucleotit ... cha vựng NOR ni nh khu cỏc gen rARN 10. 4 Hc thuyt th nhim sc ca Di truyn 10. 4.1 Thớ nghim ca T Morgan T nm 1 910 cỏc nh di truyn hc gi thit rng cỏc nhõn t di truyn Mendel l gen Gen nh khu th nhim ... 10. 4.3 Cỏc quy lut phõn ly v phõn ly c lp, t hp t ca Mendel u cú c s th nhim sc 28 Phn Di truyn v tin húa Chng 10 C s phõn t v t bo ca di truyn Mc tiờu: Sau hc xong chng ny, sinh...
 • 29
 • 293
 • 1

bài giảng hành vi tổ chức - chương 10 cấu tổ chức

bài giảng hành vi tổ chức - chương 10 cơ cấu tổ chức
... reserved 1 5-1 0 15–41 cấu tổ chức: định tố cấu tổ chức kết cấu tổ chức: định tố cấu tổ chức kết quả Nguyên nhân - Chiến lược Xác định Thiết kế cấu - Quy mô - học - Công nghệ - Hữu Dẫn ... 15–27 cấu mạng lưới cấu mạng lưới EXHIBIT © 2003 Prentice Hall Inc All rights reserved 1 5-7 15–28 Các lựa chọn cấu tổ chức (tt) Các lựa chọn cấu tổ chức (tt) Tổ chức phi giới hạn Một tổ chức ... MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 10 Trình bày yếu tố xác định cấu tổ chức Trình bày đặc điểm dạng cấu tổ chức Tìm tính tương phản cấu học cấu hữu Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức © 2003 Prentice...
 • 44
 • 785
 • 1

chương 10 sở đại số logic và các phần tử logic bản

chương 10 cơ sở đại số logic và các phần tử logic cơ bản
... liệt kê toàn số tổ hợp biến có giá trị hàm tương ứng với tổ hợp kể Ví dụ: Với F(x, y, z) = x y z + xy z + x.y.z = m1 + m6 + m7 (3-63) 3.7.2 Các phần tử logic Các phép toán đại số logic thực mạch ... gọi logic dương Trong trường hợp ngược lại, với quy ước mức thấp trị ''1" mức cao - trị ''0'', ta có logic âm Để đơn giản, chương này, xét với logic dương a - Phần tử phủ định logic (phần tử đảo ... mạch số (a) Kiểu mắc chung hai đầu cho hai phần tử NO b) Hình 3.33: Sơ đồ NO kiểu CMOS Sơ đồ hình 3.33 chế tạo theo công nghệ CMOS có ưu điểm dòng tĩnh lối vào lối gần b - Phần tử (AND) phần tử...
 • 18
 • 176
 • 0

Chương 10

Chương 10 cơ
... phân biệt loại CƠ VÂN  BẮP CƠ: màng bắp cơ; có tên riêng  BÓ CƠ: màng quanh bó  SI CƠ: màng bào tương; đơn vò cấu tạo  VI SI CƠ: mô nội cơ; đơn vò chức năng, sarcomer  SIÊU SI CƠ: siêu sợi ... CÁC LOẠI CƠ  CƠ VÂN - có vân vi thể  CƠ TRƠN  CƠ TIM - vân vi thể – có tim  biểu mô - tuyến ngoại tiết có nguồn gốc ngoại bì TẾ BÀO CƠ: đơn vò cấu tạo SARCOMER: đơn ... thể Thoi điều chỉnh hoạt động tạo tư thể quan gân Golgi, thu nhận tín hiệu từ gân, truyền hệ TK TW xử lý, đònh co CƠ TIM Cấu trúc vạch bậc thang CƠ TRƠN trơn cắt dọc cắt ngang Hoạt động co...
 • 15
 • 62
 • 0

CHUONG 10 CO

CHUONG 10 CO
...  biểu mô - tuyến ngoại tiết có nguồn gốc ngoại bì TẾ BÀO CƠ: đơn vò cấu tạo SARCOMER: đơn vò chức năng, đơn vò co Một số đặc điểm phân biệt loại CƠ VÂN  BẮP CƠ: màng bắp cơ; có tên riêng  BÓ ... siêu sợi actin hoạt động co Sơ đồ tổ chức mô vân mức độ vi thể Thoi điều chỉnh hoạt động tạo tư thể Cơ quan gân Golgi, thu nhận tín hiệu từ gân, truyền hệ TK TW xử lý, đònh co CƠ TIM Cấu trúc vạch ... màng quanh bó  SI CƠ: màng bào tương; đơn vò cấu tạo  VI SI CƠ: mô nội cơ; đơn vò chức năng, sarcomer  SIÊU SI CƠ: siêu sợi actin, siêu sợi myosin Cấu tạo vân Ảnh vi thể vân cắt dọc cắt ngang...
 • 15
 • 146
 • 0

Giáo trình lắp đặt sửa chữa khí - Chương 10

Giáo trình lắp đặt sửa chữa cơ khí - Chương 10
... bề mặt Lớp kim loại bị biến cứng Hình 10 - Biến cứng bề mặt 10. 2.5 Một số ứng dụng khác Hình 1 0-8 phục hồi chiều cao đỉnh 112 Hình 1 0-9 Tán đinh búa Hình 1 0-7 Tán đinh búa 113 ... Hình 10 -4 Sơ đồ ép bạc lót 110 Hình 1 0-5 Các loại vam dùng để tháo lắp, ép 10. 2.3 Phục hồi hình dạng phơng pháp uốn , xoắn P M P Hình 10 - Biến dạng uốn, xoắn 111 10. 2.4 Làm biến cứng bề mặt ... Hình 1 0-2 Làm phẳng mặt đầu búa b Làm phẳng mặt đầu phôi rộng hay hẹp lỗ a Làm rộng lỗ b Làm nhỏ lỗ Hình 10 - Sơ đồ nguyen lý mở rộng hay làm hẹp lỗ 10. 2.2 ép bạc lót ống lót Hình 10 -4 Sơ đồ...
 • 5
 • 221
 • 8

Giáo trình sửa chữa động - Chương 10

Giáo trình sửa chữa động cơ - Chương 10
... bề mặt Lớp kim loại bị biến cứng Hình 10 - Biến cứng bề mặt 10. 2.5 Một số ứng dụng khác Hình 1 0-8 phục hồi chiều cao đỉnh 112 Hình 1 0-9 Tán đinh búa Hình 1 0-7 Tán đinh búa 113 ... Hình 10 -4 Sơ đồ ép bạc lót 110 Hình 1 0-5 Các loại vam dùng để tháo lắp, ép 10. 2.3 Phục hồi hình dạng phơng pháp uốn , xoắn P M P Hình 10 - Biến dạng uốn, xoắn 111 10. 2.4 Làm biến cứng bề mặt ... Hình 1 0-2 Làm phẳng mặt đầu búa b Làm phẳng mặt đầu phôi rộng hay hẹp lỗ a Làm rộng lỗ b Làm nhỏ lỗ Hình 10 - Sơ đồ nguyen lý mở rộng hay làm hẹp lỗ 10. 2.2 ép bạc lót ống lót Hình 10 -4 Sơ đồ...
 • 5
 • 418
 • 3

học lý thuyết - Chương 10

Cơ học lý thuyết - Chương 10
... AC BC A C B (10. 3) Dễ dàng xác định đợc tâm vận tốc a' b' B vB vA C (S) Hình 1 0-3 A -1 30hay: = VA + VB VA + VB = AC + BC AB Thay VA = 2.AB VB = 1.AB vào biểu thức ta đợc: = + (10. 3) Kết luận: ... V VA VB VA VB VA = = = B BC AC BC AC AB Thay giá trị VA VB vào biểu thức ta đợc: = - (10. 4) Hình 1 0-4 -1 31Kết luận: Hợp hai chuyển động quay ngợc chiều quanh hai trục song song chuyển động ... song với vận tốc góc A chiều với (hình 10. 2) Ta có nhận xét trình b a chuyển động mặt phẳng đĩa có phơng không đổi nghĩa chuyển động tổng hợp Hình 1 0-2 chuyển động song phẳng Vận tốc điểm A...
 • 7
 • 206
 • 0

Giáo trình Hệ điều hành Linux bản Chương 10

Giáo trình Hệ điều hành Linux cơ bản Chương 10
... Server • Stateless Operation chương trình đọc ghi tập tin hệ thống tập tin cục dựa vào hệ thống để theo dõi ghi nhận vị trí đọc liệu thông qua trỏ địa pointer Quá trình hoạt động NFS (tt) • Caching ... thiết vào hệ thống cục • NFS Background Mounting định khoảng thời gian đợi với tham số gb trường hợp Remote Server không tồn • Hard and Soft Mounts có ý nghĩa trình mount file tiến hành trình sử ... Nội dung Quá trình hoạt động NFS Cài đặt NFS Cấu hình NFS 1 Quá trình hoạt động NFS  NFS dịch vụ hổ trợ chế chia sẻ tài nguyên máy chủ Linux Dịch vụ NFS sử dụng rộng rãi...
 • 10
 • 965
 • 21

Xem thêm