Bài 8 hệ tiêu hóa ( another version )

Bài 8 hệ tiêu hóa ( another version )

Bài 8  hệ tiêu hóa ( another version )
... nhầy, pepsin (tiêu protein lipase (phân huỷ m ) acid), Tuyến đáy vị: Tiết dịch vị Tuyến ống thẳng chia nhánh Đoạn eo (TB nhầy TB viền); cổ (TB nhầy + TB - viền); đoạn đáy (TB + TB ưa bạc) Tuyến đáy ... hạt sinh nhầy P.A.S (+ ); muci-carmin (- ) TB gốc BM cổ tuyến 1.2.1.2 Lớp đệm: Lớp MLK có nhiều tuyến (1 5 triệu tuyến) Tuyến ống 2-5 ống chế tiết  phễu DD Sphẩm: dịch vị  tiêu hoá thức ăn TP: ... tiết ( a bạc, ưa chrom) - TB hấp thu (TB mâm khía): Trụ cao 20-26µm, nhân bầu dục Mặt tự có mâm khía: vi nhung mao cao 1-1,4µm, đk 80 nm VNM có men phosphatase kiềm Lớp glycocalyx 0,1-0,5µm (màng...
 • 89
 • 117
 • 0

Sol+Bài giải bài tập Đồ họa máy tính 5

Sol+Bài giải bài tập Đồ họa máy tính 5
... 1/100 202 /100    0   Câu a Tọa độ đỉnh E = (198 .5, 201 .5, 201); F = (201 .5, 201 .5, 201); G = (201 .5, 198 .5, 201); H = (198 .5, 198 .5, 201) b Ma trận cần tìm là: 1 0 H  0  0  cot ... 0    0 1  1   0  0 1 c Hình hộp đứng câu b) có giá trị left = -2 .5; right = 0 .5; bottom = -2 .5; top = 0 .5 near = -1; far = -201 Ma trận biến hình hộp câu b thành hình hộp chuẩn là: ...     8    c khoảng cách từ tâm chiếu E(8,8,8) đến mặt phẳng chiếu: d '  (8  5)  (8  5)  (8  5)  3 Chiếu trực giao:  1 0 0 0    P  0 3     0 0    1/ 1/    ...
 • 3
 • 515
 • 12

Sol+Bài giải bài tập Đồ họa máy tính 6

Sol+Bài giải bài tập Đồ họa máy tính 6
... s = (6. 5, 6. 5, 6. 707) Chuẩn hóa: (0.5712, 0.5712, 0.5894) I P  n  sI s d  0.9880I s d Điểm Q: n = (-1, 1, 1.414); Chuẩn hóa: (-0.5, 0.5, 0.7071) s = (7.5, 6. 5, 6. 707) Chuẩn hóa: (0 .62 61, ... = (3, -1, 2.5) => (0.7442, -0.2481, 0 .62 02) h l v = (0.7271, 0.32 26, 0 .60 6) l v max(l.n , 0) = 0. 564 max(h.n , 0)α = max(h.n , 0)90 = 0. 867 290 = 2.10 6  r r r r  r r  I r   kd I d max(l.n, ... Tô màu phẳng: Vector pháp tuyến G pháp tuyến mặt BCD n = (0.4811, 0 .67 35, 0. 561 2); s = (10 ,6, 12), sau chuẩn hóa (0.59 76, 0.35 86, 0.7171) Cường độ ánh sáng khuếch tán C IC  n  sI s d  0.9315I...
 • 3
 • 527
 • 15

hệ tiêu hóa ở cá xương(nhóm số 2) potx

hệ tiêu hóa ở cá xương(nhóm số 2) potx
... Hệ tiêu hóa ở cá xương Hệ tiêu hóa Hệ tiêu hóa hệ thống quan động vật đa bào với nhiệm vụ ăn, tiêu hóa thức ăn để tách lấy lượng dinh dưỡng, đẩy chất thải lại Quá trình tiêu hóa xảy đường tiêu ... hóa ống tiêu hoá, trải dài từ miệng đến hậu môn Hệ tiêu hóa: ống tiêu hóa, tuyến tiêu hóa 1.Ống tiêu hóa Cá sụn cá xương: hầu hết có tuyến dày tuyến ruột trừ loài cá thuộc họ cá chép Hệ tiêu hóa ... môn vị tiết enzym tiêu hóa hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn tiêu hóa Các quan gan tụy bổ sung enzym nhiều hóa chất tiêu hóa khác thức ăn chuyển động hệ tiêu hóa Tại ruột trình tiêu hóa hoàn thiện...
 • 33
 • 258
 • 0

Bài 25. Sự õi hóa - phản ứng hóa hợp

Bài 25. Sự õi hóa - phản ứng hóa hợp
... vo mỏy Hc sinh: Kin thc C T CHC DY HC n nh: Kim tra bi c: Tit 39 Tun 19 Bài 25 Sự oxi hoá-Phản ứng hoá hợp-ứng dụng oxi Nội dung học I Sự oxi hoá II Phản ứng hoá hợp III ứng dụng oxi I Sự oxi...
 • 11
 • 180
 • 0

bài tập benzen hóa 11

bài tập benzen hóa 11
... d.o-đibrombenzen Câu 377/ C2H2  A  B  m-brombenzen A B là: a .benzen ; nitrobenzen* c nitrobenzen ; benzen b .benzen, brombenzen d nitrobenzen; brombenzen Câu 378/ Phản ứng đồng trùng hợp stiren ... 1,3,5-trimetylbenzen A là: a.axetilen c.etyl axetilen b.metyl axetilen * d.đimetyl axetilen Câu 376/ Benzen  A  o-brom-nitrobenzen.Công thức A là: a.nitrobenzen c.aminobenzen b.brombenzen* d.o-đibrombenzen ... vò trí vòng benzen: a vò trí 1,2 gọi ortho c 1,3-meta b 1,4-para d 1,5-ortho* 311/ Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao.A là: a.1,3,5-tri etylbenzen c 1,2,3-tri metylbenzen b 1,2,4-tri...
 • 7
 • 260
 • 2

báo cáo thực tập bãi rác Lương Hòa

báo cáo thực tập bãi rác Lương Hòa
... 2.3 Tổng quan bãi chôn lấp Lương Hòa 2.3.1 Sự hình thành bãi rác Lương Hòa Bãi chôn lấp Lương Hòa đưa vào vận hành từ tháng năm 2014 Đến vận hành năm Bãi chôn lấp Lương Hòa có ô chôn lấp Ô chôn ... bãi chôn lấp Lương Hòa 1.3 Nội dung nghiên cứu - Quy trình thiết kế vận hành bãi chôn lấp Lương Hòa - Quy trình chôn lấp xử lý rác thải sinh hoạt rác thải nguy hại bãi chôn lấp Lương Hòa- Nha ... quy trình công nghệ vận hành bãi chôn lấp Lương Hòa vấn đề môi trường bãi chôn lấp Lương Hòa Với việc trải qua chuyến tham quan thực tế bãi chôn lấp Lương Hòa chúng em làm quen tìm hiểu quy trình...
 • 50
 • 1,596
 • 58

BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC (TIẾT 18)

BÀI 13: PHẢN ỨNG HÓA HỌC (TIẾT 18)
... O H2 O O O2 O O O O Trước phản ứng O Trong trình phản ứng Liên kết ngun tử Trước phản ứng Trong q trình phản ứng Sau phản ứng H – H; O - O Tổng số ngun tử Sau phản ứng Số phân tử Không có liên ... kết ngun tử kim loại trước sau phản ứng? HCl Trước phản ứng Zn Trong trình phản ứng ZnCl2 H2 Sau phản ứng LƯU Ý : Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng sau phản ứng nguyên tử kim loại phải ... trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần lượng sản phẩm tăng dần I Đònh nghóa  Quá trình biến đổi từ chất thành chất khác gọi phản ứng hóa học  Chất bò biến đổi phản ứng chất phản ứng hay...
 • 19
 • 287
 • 0

Bài 8 Trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 8 Trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
... tam giác vuông hai tam giác vuông nhau( g.c.g) Hay ( cạnh góc vuông, góc nhọn) 8 CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Các trường hợp biết tam giác vuông - Trường hợp 1: Hai cạnh góc vuông ... 8 CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Các trường hợp biết tam giác vuông - Trường hợp 1: Hai cạnh góc vuông -Trường hợp : Nếu cạnh góc vuông góc nhọn kề cạnh tam giác vuông cạnh góc vuông ... góc vuông, góc nhọn) ( cạnh huyền, góc nhọn) 8 CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG F C C Các trường hợp biết tam giác vuông - Trường hợp 1: Hai cạnh góc vuông - Trường hợp : cạnh góc vuông, ...
 • 9
 • 180
 • 0

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên hoá học lớp 8 Bài Nguyên tố hoá học (11)

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên hoá học lớp 8 Bài Nguyên tố hoá học (11)
... c cu to nờn bi nhng loi ht no? áp dụng: Hãy cho biết số p, số e, số lớp e, số lớp e nguyên tử Nhôm 13+ Sơ đồ nguyên tử Nhôm Vỡ núi lng ht nhõn l lng nguyờn t? Vỡ cỏc nguyờn t cú th liờn kt vi ... nguyờn tụ hoa hoc 92 nguyờn tụ t nhiờn Trờn 18 nguyờn tụ nhõn tao Ti lờ phõn khụi lng nguyờn t nhiu nht v trỏi t Oxi chim : 49.4% Silic chim : 25 .8 % Nhụm chim : 7.5 % St chim : 4.7 % Luyn...
 • 13
 • 114
 • 0

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên hoá học lớp 8 Bài Nguyên tố hoá học (12)

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên hoá học lớp 8 Bài Nguyên tố hoá học (12)
... in nhng thụng tin cũn thiu vo ụ trng bng sau: Tờn nguyờn t Kớ hiu hoỏ hc Tng s ht nguyờn t s p s e s n 34 11 11 12 15 15 16 Natri Na Photpho P Cacbon C 18 6 Lu hunh S 48 16 16 16 46 BI V NH - ... Trờn 110 nguyờn t húa hc Trờn 18 nguyờn t nhõn to Biu v t l thnh phn lng cỏc nguyờn t vo trỏi t nguyờn t nhiu nht vo trỏi t - Oxi chim : 49.4% - Silic chim : 25 .8 % - Nhụm chim : 7.5 % - St chim ... hiu hoỏ hc II- Cú bao nhiờu nguyờn t hoỏ hc? 92 nguyờn t t nhiờn Trờn 110 nguyờn t húa hc Trờn 18 nguyờn t nhõn to Cng c Cõu : Hóy cho bit cỏc cõu sau õy, cõu no ỳng, cõu no sai: A Tt c nhng nguyờn...
 • 29
 • 146
 • 0

Xem thêm