Bài 7 da, phụ thuộc da

Bài 7 da, phụ thuộc da

Bài 7  da, phụ thuộc da
... MỤC TIÊU Mô tả cấu tạo chức da Mô tả cấu tạo chức tuyến mồ hôi Mô tả cấu tạo chức tuyến bã Kể tên lớp lông Biểu bì Chân bì Hạ bì 1 .Da  Là quan lớn, bọc toàn diện tích mặt thể ... Chân bì + Hạ bì  Các thành phần phụ thuộc da: Lông, móng, tuyến Lông Tuyến bã Tuyến mồ hôi 1.1.BIỂU BÌ Là biểu mô lát tầng sừng hóa Nguồn gốc: ngoại bì da Độ dày thay đổi tùy theo vùng Từ  gồm ... thành melanin Tyrosine Dihydroxyphenylalanin (DOPA) melanin Tế bào Langerhans  Có mặt khắp bb da, tập trung lớp lớp malpighi  Nhuộm HE bào tương sáng màu nhân đậm  Nhuộm clorua vàng tb có...
 • 43
 • 170
 • 0

ứng dụng viễn thám gis trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu, huyện thường xuân, tỉnh thanh hóa

ứng dụng viễn thám gis trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu, huyện thường xuân, tỉnh thanh hóa
... ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông Chu, huyện Th ờng Xuân, tỉnh Thanh Hoá 1.2 Mục đích, đối t ợng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu: Thành ... Đối t ợng phạm vi nghiên cứu nghiên cứu: Đối t ợng nghiên cứu: lớp phủ thực vật Phạm vi nghiên cứu không gian: vùng đầu nguồn sông Chu, huyện Th ờng Xuân, tỉnh Thanh Hoá Phạm vi nghiên cứu thời ... nghiên cứu việc theo dõi thay đổi lớp phủ thực vật Hiện có nhiều ph ơng pháp nh cách tiếp cận khác để theo dõi, nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật Trong đó, ph ơng pháp ứng dụng viễn thám GIS...
 • 93
 • 910
 • 2

Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập văn học

Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập văn học
... học sinh ngày sau em hoàn thành tập cô giao 2) Giáo viên phải tạo hứng thú học tập cho học sinh ngày lớp, để từ nhà em say sa tìm hiểu 3) Nhận đợc đồng tình ủng hộ em học sinh, phụ huynh học sinh ... bại Đây đề có yêu cầu học sinh phải nắm đợc nội dung hai tác phẩm, phải so sánh để tìm chung từ thể tình cảm cá nhân Xác định yêu cầu nh trên, học sinh nhà tự làm Có học sinh viết số nh sau: Học ... cầu đề, học sinh trực tiếp trò chuyện với Chú bé Tý Hon Còn thứ học sinh đứng để quan sát nhìn nhận 3) Kiểm tập so sánh Đề bài: Học xong hai truyện "Ông lão đánh cá cá vàng" nhà văn PuSkin kịch...
 • 10
 • 119
 • 0

Bài giảng ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Bài giảng ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
... thảo 2yz nhóm Ai đơn thức : 3xluận Bài Sơn nói :0,9 xy2thức 0,9 x2y biến Xếp bạn Hãy viết đơncác đơn phầnlà sau a) tập có thức Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có đơn thức đồng đơn thức cho thành ... thức có ;cùng phần biến cho Hai đơn ; VD: ; ; đồng đơn thức:-2xy xy 2xy 3,2xy dạng Các ; ; ; b) Hai đơn thức đồng dạng bậc có phải thức bậc dạng không? c) Hai đơn đơn thức đồngthì đồng dạng d) ... nhóm đơn thức nói Khẳng định dạng khẳng hệ số khác có phần biến dạng thức đơn thức có phần ý đơn : b) sau địnhHãy viết không đồng dạng biến kiến x2yz em biến xyxz thức đã30 khác phần ?2xy2 đơn...
 • 4
 • 750
 • 2

Bài giảng ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Bài giảng ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
... Ai đơn thức : 3xluận Bài Sơn nói :0,9 xy2 0,9 x2y biến Xếp thức có thức bạn Hãy viết đơncác đơnphầnlà sau a) tập Hai đơn thức đồng dạng hai đơn thức có đơn thức đồng thức cho thành phần biến đơn ... ?2xy2 đơn 5xy2 a) ; thức có ;cùng phần biến cho Hai đơn ; VD: ; ; đồng đơn thức:-2xy xy 2xy 3,2xy dạng Các ; ; ; b) Hai đơn thức đồng dạng bậc có phải thức bậc dạng không? c) Hai đơn đơn thức ... 3x3y2 2x3y2 đơn thức đồng dạng S b) bx3yz2 5x3yz2 hai đơn thức đồng dạng (b số) S c) 7y + 3y2 = 10y2 Đ d) 5xyz + ( - 5xyz) = S e) Tổng đơn thức đồng dạng đơn thức đồng dạng Bài tập 4: Điền đơn thức...
 • 8
 • 410
 • 2

Bài 3: Đặc điểm bên ngoài của lá

Bài 3: Đặc điểm bên ngoài của lá
... CHƯƠNG IV: LÁ Tiết 21: §19 - ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ a/ Phiến ?1 – Nhậng, kích thước khác c, màu sắc phiến lá, diện tích...
 • 2
 • 223
 • 0

Bài thu hoạch Học tập Và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch Học tập Và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... kiế n thức mà tiế p thu đươ ̣c buổ i ho ̣c tâ ̣p và làm theo tấ m gương đa ̣o đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta sa ̣ch vững ma ̣nh"Là đa ̣o đức, là văn minh" .Có gì thiế u ... lối sống củ a thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt giữ vững kết đạt Luôn người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu Đảng nhân dân giao phó Luôn gương mẫu hoạt động, ... dụng tốt tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng vững mạnh đạo đức, văn minh Tự liên hệ thân có ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng...
 • 5
 • 382
 • 0

bài tập phụ đạo- dạy thêm- hot hot hot

bài tập phụ đạo- dạy thêm- hot hot hot
... bus, but yesterday, he (go)…………….by taxi Be quiet! The baby ( sleep)………………………… It (be)……………often hot in summer My mother sometimes (buy)…………………………vegetables at this market How long you (study)……………………………...
 • 3
 • 201
 • 0

Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
... V­¬ng triỊu M«- g«n Em cã nhËn xÐt g× vỊ v­¬ng triỊu M« g«n ? T¸c ®éng cđa nh÷ng chÝnh s¸ch cđa vua Ac¬ba ®èi víi sù ph¸t triĨn cđa A§? Năm 1398 vua Ti-mua Leng (người Trung Á theo Hồi giáo gốc Mông ... Ninh HËu qu¶ cđa nh÷ng chÝnh s¸ch hµ kh¾c trªn? - Giai ®o¹n ci: nh÷ng chÝnh s¸ch thèng trÞ hµ kh¾c cđa giai cÊp thèng trÞ, A§ l©m vµo khđng ho¶ng - A§ ®øng tr­íc th¸ch thøc x©m l­ỵc cđa thùc d©n ... cđa v­¬ng triỊu Håi gi¸o §ª- li? Nhãm 2: Thµnh tùu v¨n ho¸ vµ kiÕn tróc cđa v­¬ng triỊu Håi gi¸o §ª- li? Nhãm 3: VÞ trÝ cđa v­¬ng triỊu Håi gi¸o §ª- li? - T«n gi¸o: + trun b¸, ¸p ®Ỉt Håi gi¸o,...
 • 36
 • 292
 • 0

Tài liệu Bài tâp môn tin học đại cương doc

Tài liệu Bài tâp môn tin học đại cương doc
... Khái ni m thông tin Thông tin m t khái ni m tr u t ng, c th hi n d i nhi u d ng th c khác Thông tin có th c phát sinh, c l u tr , c bi n i nh ng v t mang tin (g i giá) Thông tin c bi n i b i ... lý ho c b phá h y Thông tin c th hi n b ng d ng tín hi u v t lý 1.2.2 X lý thông tin S t ng quát c a m t trình x lý thông tin Ch ng 1: Các khái ni m c b n 1.2.3 Tin h c Tin h c m t ngành khoa ... sau: - Các khái ni m c b n v thông tin, h l nh v c tin h c m m nh logic - T ng quan v trình x lý thông tin, nh n di n k thu t ph n c ng ph n m m c nghiên c u tin h c - Các khái ni m c b n v thu...
 • 84
 • 250
 • 0

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo
... phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, cỏc nhúm linh trng phỏt sinh A k Krờta (Phn trng) ca i Trung Sinh B.k T (Th t) ca i Tõn sinh C k Tam (th ba) ca i Tõn sinh D.k Jura ca i Trung sinh Cõu (H ... Trong lch s phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, bũ sỏt c ng tr A k Pecmi thuc i C sinh B k tam thuc i Tõn sinh C k Jura thuc i Trung sinh D k Triat (Tam ip) thuc i Trung Sinh Cõu (C 2011): Hin ... nng sinh sn C Cỏc nhúm cỏ th thớch nghi vi cỏc iu kin sinh thỏi khỏc nhausinh sn cỏc khỏc nờn khụng giao phi vi D Cỏc cỏ th sng mt mụi trng nhng cú tớnh giao phi khỏc nờn b cỏch li v mt sinh...
 • 26
 • 327
 • 0

Bài giảng Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài giảng Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... giảng Tin học đại cương NỘI DUNG • sở liệu – Các khái niệm – Lợi ích việc sử dụng sở liệu – Các đối tượng sử dụng sở liệu – Các mức biểu diển sở liệu – Mô hình liệu Hệ cở sở liệu Hệ quản trị ... nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Bài giảng Tin học đại cương NỘI DUNG • sở liệu Hệ quản trị sở liệu • Ngôn ngữ truy vấn SQL Chương 5: sở liệu Khoa Công nghệ thông tin ... CDSL gặp cố − Quản lí mô tả liệu Chương 5: sở liệu 24 Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Bài giảng Tin học đại cương NỘI DUNG • sở liệu Hệ quản trị sở liệu • Ngôn...
 • 68
 • 690
 • 3

các dạng bài tập sinh học lớp 12

các dạng bài tập sinh học lớp 12
... thể gồm cặp gen dị hợp sinh 21 giao từ + KG cá thể gồm cặp gen dị hợp sinh 22 giao từ + KG cá thể gồm cặp gen dị hợp sinh 23 giao từ … KG cá thể gồm n cặp gen dị hợp sinh 2n giao từ VD: Cặp ... AG MÔN: SINH 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG C AabbDd D aaBbDd Câu 11: Kiểu gen không tạo giao tử aBD là: A AaBBDD B aaBBDD C AaBbDd D aaBBdd Câu 12: Tỉ lệ KG Aabb tạo từ phép lai AaBb x AABb là: A 12, 5% B ... thường Nếu cặp vợ chồng sinh người trai xác suất để người trai bệnh mù màu ? A 0 ,125 B 0,25 C 0,5 Nguyễn Thị Thùy Oanh Trang 11/16 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm AG MÔN: SINH 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG D...
 • 16
 • 396
 • 0

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã văn phú - thường tín - hà nội

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã văn phú - thường tín - hà nội
... tài Nghiên cứu, đề xuất gia i pháp xử rác thải hữu hộ gia đình địa bàn xã Văn Phú – Thường Tín – Hà Nội” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Điều tra thực trạng rác thải sinh hoạt địa bàn xã Văn ... mô hộ gia đình - Các giải pháp đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quản lý, xử RTSH hữu qui mô hộ góp phần tận dụng tài nguyên bảo vệ môi trường 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp ... Yên Phú là 74,28%, rác vô là 25,72% Tại thôn Văn Trai tỷ lệ rác hữu là 69,34% (thấp thôn Yên Phú 4,94%), rác vô là 30,66% So sách tỷ lệ rác hữu của xã Văn Phú với cả nước...
 • 92
 • 572
 • 0

Địa 8 -Bài 36- Đặc điểm đất Việt nam

Địa 8 -Bài 36- Đặc điểm đất Việt nam
... ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐẤT VIỆT NAM Đất nước ta đa dạng thể rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thiên nhiên Việt Nam 2.Các nhóm đất chính: II VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT Ở ViỆT NAM Hãy nêu giá trị nguồn ... Các đồng khác Tiết 42 – Bài 36 I ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐẤT VIỆT NAM Đất nước ta đa dạng thể rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thiên nhiên Việt Nam 2.Các nhóm đất chính: Có ba nhóm đất •Đất Feralit phân ... nước biển… Tiết 42 – Bài 36 I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆTNAM Đất nước ta đa dạng thể rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thiên nhiên Việt Nam 2.Các nhóm đất Quan sát lược đồ, cho biết nước ta có...
 • 19
 • 310
 • 0

Xem thêm