Hóa lý: Các hệ phân tán cao

Hóa lý: Các hệ phân tán cao

Hóa lý: Các hệ phân tán cao
... 607013 - Chương 16 ĐỘ PHÂN TÁN = 1/d TÊN HỆ KÍCH THƯỚC HẠT (LỖ XỐP) cm VÍ DỤ Hệ phân tán THƠ > 10–4 Huyền phù Nhũ tương Hệ phân tán TRUNG BÌNH 10–4 ÷ 10–5 Khói, thể xốp Hệ phân tán CAO 10–5 ÷ 10–7 ... 11/14/16 607013 - Chương 16 HỆ PHÂN TÁN hệ gồm mơi trường liên tục tiểu phân (các “hạt”) có kích thước nhỏ phân tán đồng mơi tr ường Mơi trường phân tán Pha phân tán ` Ví dụ: sương mù, khói, ... tạo cấu thể hệ keo 607013 - Chương 16 I HĨA KEO Hóa keo hóa học vật thể thực Hóa keo nghiên cứu hệ vi dị thể (các hệ phân tán) sở tượng bề mặt, tính chất lý hóa chung chất hợp chất cao phân tử dung...
 • 68
 • 288
 • 0

CÁC HỆ PHÂN TÁN CAO doc

CÁC HỆ PHÂN TÁN CAO doc
... tiểu phân (các “hạt”) có kích thước nhỏ phân tán đồng mơi trường Mơi trường phân tán Pha phân tán ` Ví dụ: sương mù, khói, bụi, nước xà phòng, sữa PHÂN LOẠI HỆ PHÂN TÁN MƠI TRƯỜNG PHÂN TÁN KHÍ ... hệ keo I HĨA KEO Hóa keo hóa học vật thể thực Hóa keo nghiên cứu hệ vi dị thể (các hệ phân tán) sở tượng bề mặt, tính chất lý hóa chung chất hợp chất cao phân tử dung dịch chúng HỆ PHÂN TÁN hệ ... HẠT (LỖ XỐP) cm VÍ DỤ Hệ phân tán THƠ > 10–4 Hệ phân tán TRUNG BÌNH Hệ phân tán CAO 10–4 ÷ 10–5 Huyền phù Nhũ tương Khói, thể xốp 10–5 ÷ 10–7 Keo điển hình TÍNH CHẤT CỦA HỆ KEO • Trong suốt dd...
 • 42
 • 197
 • 1

BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ VÀ MÔ THỨC CÁC HỆ PHÂN TÁN Mô hình tính toán hướng dịch vụ SOC

BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ VÀ MÔ THỨC CÁC HỆ PHÂN TÁN Mô hình tính toán hướng dịch vụ SOC
... thiệu hình tính toán Hướng Dịch vụ (SOC) 1.1 SOC gì? - hình tính toán hướng dịch vụ (SOC) dùng để tập khái niệm, nguyên phương thức đại diện để tính toán hình kiến trúc hướng dịch vụ ... triển từ hình tính toán hướng đối tượng Tuy nhiên, có khác biệt đáng kể hai hình (Hình 1.2) Các đặc trưng hình tính toán hướng đối tượng Phương pháp hình tính toán hướng dịch vụ Phát ... tài nguyên cung cấp qua mạng kết hợp vào ứng dụng lớn theo yêu cầu Tính toán hướng dịch vụ cho phép sử dụng tài nguyên phục vụ tính toán lưới cách hiệu 3.1.7 Utility computing Tính toán hướng dịch...
 • 19
 • 385
 • 1

BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ VÀ MÔ THỨC CÁC HỆ PHÂN TÁN Mô hình tính toán hướng dịch vụ

BÁO CÁO TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ VÀ MÔ THỨC CÁC HỆ PHÂN TÁN Mô hình tính toán hướng dịch vụ
... .19 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED COMPUTING) Giới thiệu hình tính toán Hướng Dịch vụ (SOC) 1.1 SOC gì? - hình tính toán hướng dịch vụ (SOC) dùng để tập khái niệm, nguyên ... triển từ hình tính toán hướng đối tượng Tuy nhiên, có khác biệt đáng kể hai hình (Hình 1.2) Các đặc trưng hình tính toán hướng đối tượng Phương pháp hình tính toán hướng dịch vụ Phát ... tài nguyên cung cấp qua mạng kết hợp vào ứng dụng lớn theo yêu cầu Tính toán hướng dịch vụ cho phép sử dụng tài nguyên phục vụ tính toán lưới cách hiệu 3.1.7 Utility computing Tính toán hướng dịch...
 • 19
 • 518
 • 0

báo cáo tiểu luận nguyên lý và mô thức các hệ phân tán các hệ phân tán dựa trên web

báo cáo tiểu luận nguyên lý và mô thức các hệ phân tán các hệ phân tán dựa trên web
... Tiểu luận: Nguyên thức hệ phân tán Đề: hình tính toán hướng dịch vụ(SOC) Nhóm: 07 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIỂU LUẬN Đề tài: Các hệ phân tán dựa Web MỤC LỤC Giới thiệu hệ phân tán Web Hệ phân ... đề bảo mật Đây khái niệm quan trọng hệ phân tán Một vấn đề quan trọng , đặc biệt khu vực phân tán rộng, việc di Tiểu luận: Nguyên thức hệ phân tán Đề: hình tính toán hướng dịch vụ(SOC) ... hệ không phân tán nằm cách hệ thống đặt tên thực Tiểu luận: Nguyên thức hệ phân tán Đề: hình tính toán hướng dịch vụ(SOC) Nhóm: 07 2.6 Đồng hoá Trong hệ phân tán, vai trò vấn để đảm...
 • 17
 • 308
 • 0

báo cáo tiểu luận nguyên lý và mô thức các hệ phân tán mô hình tính toán phân tán rộng khắp (ubiquitous computing)

báo cáo tiểu luận nguyên lý và mô thức các hệ phân tán mô hình tính toán phân tán rộng khắp (ubiquitous computing)
... quan tính toán phân tán rộng khắp .3 1.1 Tính toán phân tán rộng khắp (Ubiquitous Computing) ? .3 1.2 Thuộc tính chung hình tính toán phân tán rộng khắp 1.3 Tính chất hình tính ... tốt tiểu luận Hà Nội, ngày 04/01/2013 Tổng quan tính toán phân tán khắp (Ubiquitous Computing) 1.1 Tính toán phân tán rộng khắp (Ubiquitous Computing) gì? Tính toán phân tán rộng khắp (Ubiquitous ... trò to lớn hình tính toán phân tán Một số ứng dụng liên quan vấn đề cần giải hình tính toán phân tán rộng khắp 2.1 Một số ứng dụng liên quan đến hình tính toán phân tán rộng khắp 2.1.1...
 • 14
 • 339
 • 3

BÀI GIẢNG hệ PHÂN tán và đối TƯỢNG của hóa lý học các hệ PHÂN tán

BÀI GIẢNG hệ PHÂN tán và đối TƯỢNG của hóa lý học các hệ PHÂN tán
... - Phân loại theo tương tác hạt 1/ Phân loại theo độ phân tán Dựa vào kích thước phần tử tướng phân tán chia hệ phân tán thành hệ phân tán thô, trung bình phân tán cao 2/ Phân loại theo ... trường phân tán khí 3/ Phân loại theo tướng phân tán môi trường phân tán Sự tương tác tướng môi trường phân tán phát sinh lực phân tử ranh giới phân chia tướng, tương tác có mức độ khác tùy thuộc vào ... Theo Ostwald, vào trạng thái tập hợp vật chất ( trạng thái : khí, lỏng, rắn ) hệ keo phân chia thành hệ (bảng ) tên hệ ký hiệu theo thứ tự: tướng phân tán / môi trường phân tán Dựa vào đặc trưng...
 • 13
 • 452
 • 0

bài tập lớn môn học lý thuyết các hệ phân tán

bài tập lớn môn học lý thuyết các hệ phân tán
... thành môn học thời gian làm tập lớn Hoàng Anh Tuấn – CH21-CNTT-Vinh Bài tập lớn môn học thuyết Hệ phân tán CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CSDL PHÂN TÁN I Khái niệm CSDL phân tán Định nghĩa CSDL phân tán ... CH21-CNTT-Vinh 18 Bài tập lớn môn học thuyết Hệ phân tán Kết luận: QLTHUEBAO sau sửa đổi CSDL thiết kế tốt Hoàng Anh Tuấn – CH21-CNTT-Vinh 19 Bài tập lớn môn học thuyết Hệ phân tán TÀI LIỆU ... Thế phân tán: - Xử logic xử nguyên tố phân tán - Phân tán theo chức năng: Nhiều chức hệ thống máy tính uỷ thác cho phần cứng phần mềm hai - Phân tán liệu - Phân tán điều khiển Phân lớp hệ...
 • 20
 • 1,014
 • 0

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ PHÂN TÁN VỚI KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ PHÂN TÁN VỚI KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ
... đời SOA NỘI DUNG: CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP MÔ HÌNH HÓA HỆ PHÂN TÁN VỚI KIỂU KIẾN TRÚC SOA 2.1 Các hình hệ phân tán 2.2 hình hóa hệ phân tán với với kiến trúc SOA CHƯƠNG III: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH ... Tổng quan Kiến trúc hướng dịch vụ - SOA Vòng đời kiến trúc hướng dịch vụ (SOA lifecycle) hình logic kiến trúc hướng dịch vụ SOA Kết luận chương: hình SOA môt hình biến đổi, đòi hỏi phải ... nghiệp vụ Đánh giá thực nghiệm MỞ ĐẦU •Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Kiến trúc, vòng đời kiến trúc, hình kiến trúc, giải pháp, xây dựng thử nghiệm đánh giá kết kiến trúc hướng dịch vụ SOA...
 • 12
 • 270
 • 0

báo cáo tiểu luận lập trình mạng sử dụng giải thuật le lann để lập trình cho các hệ phân tán gắn bó yếu

báo cáo tiểu luận lập trình mạng sử dụng giải thuật le lann để lập trình cho các hệ phân tán gắn bó yếu
... DUNG BÁO CÁO Yêu cầu đề tài Thực Chạy chương trình Kết luận Học Viên: Võ Thanh Thịnh ĐỀ TÀI  Sử dụng giải thuật Le Lann để lập trình cho hệ phân tán gắn yếu  Xây dựng hệ thống phân tán với ... Các thuật toán giải vấn đề gắn yếu : Giải thuật LeLann Thuật toán đảm bảo gắn yếu nhờ dấu Thuật toán đảm bảo gắn yếu nhờ tuần hoàn Học Viên: Võ Thanh Thịnh 3.2 Bài toán gắn yếu ... đổi thông tin với lưu file: routing table.txt Học Viên: Võ Thanh Thịnh 11 3.3 Giải toán gắn yếu CSDL: 3.3.1 Thuật toán: áp dụng giải thuật LeLann, thủ tục xây dựng cho Server gửi/nhận thông...
 • 14
 • 266
 • 0

Báo Cáo Các Hệ Phân Tán - Grid Computing

Báo Cáo Các Hệ Phân Tán - Grid Computing
... tiền Grid khởi đầu cho công nghệ Các hệ thống Grid thường rẻ phân tán theo địa lý, đó, có cố nguồn điện hay lỗi hệ thống khác vị trí, toàn phần lại không bị ảnh hưởng Các phần mềm quản trị Grid ... việc truy cập tài nguyên lưới trở nên dễ dàng - Các hệ hỗ thống trợ lập trình lưới (Grid- enable Programming Systems): gồm thư viện lập trình - 11 - - Hệ thống quản lý tải môi trường cộng tác (Workload ... lỗi hệ thống Nếu quan trọng nữa, hệ thống theo thời gian thực, nhiều dự phòng các công việc quan trọng chạy nhiều máy tính khác Grid để đảm bảo độ tin cậy tối đa f Tăng khả quản trị hệ thống -6 -...
 • 16
 • 123
 • 0

các hệ phân tán

các hệ phân tán
... SÁNG KHUẾCH TÁN 2 n 1–n + cos α Nv IKT = Io -4 λ n1: Chiết suất pha phân tán no: Chiết suất môi trường phân tán N : Số tiểu phân phân tán l : Khoảng cách từ tiểu phân đến vị ... vững hệ keo Điều kiện bền vững hệ keo: • • • Kích thước tiểu phân keo đủ nhỏ Thế bề mặt điện động đủ lớn Bề dày lớp khuếch tán đủ lớn ĐIỀU KIỆN BỀN VỮNG CỦA HỆ KEO, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Các yếu ... HƯỞNG Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền tập hợp hệ keo: Ảnh hưởng dung môi: – Độ phân cực dung môi bé làm giảm phân ly phân tử, giảm φ , giảm độ bền hệ keo – – Độ nhớt dung môi thấp, TP có động...
 • 10
 • 665
 • 3

Chương 10 các hệ phân tán (hệ keo)

Chương 10  các hệ phân tán (hệ keo)
... thước hạt keo 10- 5 - 10- 7 cm Bước sóng ánh sáng đơn sắc < 4 .10- 5 - 7 .10- 5 cm Phân tán ánh sáng Hấp thụ ánh sáng 11 12 Tính chất quang Sự phân tán ánh sáng nhiễu xạ hạt keo: Hạt keo  phân cực  ... (1828)     Chuyển động Brown phân tử chuyển động nhiệt ~ kT Chuyển động Brown phần tử pha phân tán hệ va chạm với phần tử môi trường phân tán Kích thước phần tử phân tán > ~ m phần tử gần đứng ... C0 ] z0 F RT C0 (M) 10- 1 10- 3 10- 5 10- 7 4   (Å) 96 960 100 00   2: mật độ điện tích bề mặt lớp khuếch tán Dung dịch nước chất điện ly 1-1, T = 300K 9,6 Dung mơi khơng phân cực:   trăm/nghìn...
 • 11
 • 940
 • 8

tiểu luận các hệ phân tán dựa trên web

tiểu luận các hệ phân tán dựa trên web
... định nghĩa hệ phân tán: - Định nghĩa 1: Hệ phân tán tập hợp máy tính tự trị kết nối với mạng máy tính cài đặt phần mềm hệ phân tán - Định nghĩa 2: Hệ phân tán hệ thống có chức liệu phân tán trạm ... 3: Hệ phân tán tập máy tính độc lập giao tiếp với người dùng hệ thống thống nhất, toàn vẹn Như vậy, nói : Hệ phân tán = mạng máy tính + phần mềm hệ phân tán Phân loại hệ phân tán 1.2 Mục tiêu hệ ... Systems (WBDB): Kiến trúc hệ phân tán dựa Web thiết kế dựa phản ánh, xếp không gian liệu ứng dụng phân phối tính toán Các hệ sở liệu phân tán Web khác tùy theo công nghệ yêu cầu khác WBDB sử dụng...
 • 21
 • 500
 • 1

tiểu luận lập trình mạng sử dụng giải thuật le lann để lập trình cho các hệ phân tán gắn bó yếu

tiểu luận lập trình mạng sử dụng giải thuật le lann để lập trình cho các hệ phân tán gắn bó yếu
... liệu mạng phải thống Đây yêu cầu lĩnh vực lập trình mạng Nội dung chủ yếu trình bày tiểu luận giải vấn đề lập trình mạng, cụ thể sau: • Sử dụng giải thuật Le Lann để lập trình cho hệ phân tán gắn ... niệm gắn thông tin hình thức gắn hệ phân tán Để thuận tiện việc mô tả khái niệm gắn yếu, trước hết ta định nghĩa gắn thông tin hệ phân tán gì? 1.1.1 Gắn thông tin hệ phân tán Các ... Trường hợp trung bình: = n(1+ 1.3 Áp dụng giải thuật LeLann để lập trình cho hệ phân tán gắn yếu 1.3.1 Bài toán: Áp dụng giải thuật LeLann để đồng liệu cho Routers vòng Ring theo chu kỳ thời...
 • 19
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ phân tán caonguyên lý của hệ phân tángiáo trình các hệ phân tánslide các hệ phân tánlý thuyết hệ phân táncác hệ phân tánmô thức các hệ phân tánphân lọai các hệ phân tánsữa là hệ phân tán caođa luồng và các hệ phân tánhóa lý các hợp chất cao phân tửnguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tánhệ thống quản lý source code phân táncác dạng thuốc thuộc hệ phân tán keoquản lý server trong hệ phân tánNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép