Nghiên cứu phong tục trên phương tiện khái niệm và liên ngành

Nghiên cứu phong tục trên phương tiện khái niệm liên ngành

Nghiên cứu phong tục trên phương tiện khái niệm và liên ngành
... tố phong tục Phong tục thành tố quan trọng văn hoá Phong tục dân tộc, địa phương, tầng lớp xã hội hay chí dòng họ, gia tộc Phong tục phận văn hoá chia thành nhiều loại Hệ thống phong tục liên ... Chúng cho khái niệm chuẩn mực đầy đủ nhận thực khoa học – khái niệm phong tục Tất cách hiểu khác nhà nghiên cứu Việt Nam bàn phong tục không khỏi phạm vi định nghĩa Trước hết, phong tục chuẩn ... ngành cho thân đối tượng nghiên có tính liên ngành phương pháp nghiên cứu phải liên ngành, ông viết: “Nhà nghiên cứu mà tìm cách làm việc nhằm vào lĩnh vực (văn hoá) liên hệ với hai lĩnh vực...
 • 6
 • 128
 • 0

Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP trên mạng NGN IMS đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT

Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP trên mạng NGN IMS và đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT
... cứu phân hệ đa phương tiện IP mạng NGN giải pháp kỹ thuật hãng viễn thông giới đề xuất áp dụng cho VNPT, qua đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật triển khai phân hệ đa phương tiện IP cho mạng viễn ... phương tiện IP cho mạng viễn thông VNPT Tôi thực luận văn có tựa đề Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP mạng NGN/ IMS đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT Để thực nội dung đó, luận ... trạng hệ thống mạng NGN VNPT vài giải pháp thử nghiệm hãng cung cấp lớn giới việc triển khai IMS cho VNPT Đánh giá đề xuất lựa chọn giải pháp triển khai IMS phù hợp cho VNPT việc nâng cấp mạng...
 • 31
 • 384
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử
... thụng tin giỏo dc v hng gii quyt bi toỏn khai thỏc, tỡm kim thụng tin Cng thụng tin giỏo dc Nghiờn cu mt s v khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t Chng TNG QUAN V CNG THễNG TIN IN ... hiu mt s v khai thỏc v tỡm kim thụng tin thụng qua cng thụng tin in t Qua ú ỏp dng vo vic khai thỏc v tỡm kim thụng tin trờn cng thụng tin ca b giỏo dc v o to , c.nh ngha: Cng thụng tin in t - ... khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t 30 khai thỏc c cỏc thụng tin ny thỡ vic chuyn i thụng tin gia cỏc mỏy ch cn phi cú cỏc c ch chuyn i thụng tin nht nh 2.2.C ch chuyn i thụng tin...
 • 72
 • 392
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử
... hướng giải toán khai thác, tìm kiếm thông tin Cổng thông tin giáo dục Nghiên cứu số vấn đề khai thác tìm kiếm liệu cổng thông tin điện tử Chương TỔNG QUAN VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 1.1.Khái niêm ... Nghiên cứu số vấn đề khai thác tìm kiếm liệu cổng thông tin điện tử Xuất phát từ nhu cầu trên, em hướng nghiên cứu vào vấn đề liên quan đến lĩnh vực tổ chức liệu giải pháp kỹ thuật hỗ trợ khai ... 2 :Nghiên cứu số vấn đề tổ chức liệu, chế chuyển đổi liệu cổng thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm khai thác liệu Tìm hiểu tổ chức CSDL hệ thống thông tin phân tán; nghiên cứu số phương pháp tìm...
 • 4
 • 277
 • 2

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử docx

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử docx
... thụng tin giỏo dc v hng gii quyt bi toỏn khai thỏc, tỡm kim thụng tin Cng thụng tin giỏo dc Nghiờn cu mt s v khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t Chng TNG QUAN V CNG THễNG TIN IN ... hiu mt s v khai thỏc v tỡm kim thụng tin thụng qua cng thụng tin in t Qua ú ỏp dng vo vic khai thỏc v tỡm kim thụng tin trờn cng thụng tin ca b giỏo dc v o to , c.nh ngha: Cng thụng tin in t - ... khai thỏc v tỡm kim d liu trờn cng thụng tin in t 30 khai thỏc c cỏc thụng tin ny thỡ vic chuyn i thụng tin gia cỏc mỏy ch cn phi cú cỏc c ch chuyn i thụng tin nht nh 2.2.C ch chuyn i thụng tin...
 • 73
 • 293
 • 0

NGHIÊN cứu PHONG tục tập QUÁN VIỆT NAM

NGHIÊN cứu PHONG tục tập QUÁN VIỆT NAM
... loại phong tục, tập quán 1.4 Cấu trúc, chức phong tục tập quán Xêmina, thảo luận Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, xã hội, người ảnh hưởng đến phong tục tập quán Việt Nam Tự học, tự Phân biệt phong tục ... tập quán cổ hủ - Thái độ: Yêu quý, trân trọng phong tục tập quán dân tộc Tóm tắt nội dung môn học Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm phong tục tập quán phong tục tập quán tiêu biểu Việt Nam ... thức phong tục tập quán nói chung phong tục Việt Nam nói riêng - Về kỹ năng: Biết phân biệt, lựa chọn phong tục tập quán phù hợp với sống để tuyên truyền, bảo lưu, đồng thời gạt bỏ phong tục tập...
 • 10
 • 645
 • 1

a comparative study of lexical cohesive devices through some english and vietnamese fables = nghiên cứu so sánh các phương tiện liên kết từ vựng thông qua một số truyện ngụ ngôn anh việ

a comparative study of lexical cohesive devices through some english and vietnamese fables = nghiên cứu so sánh các phương tiện liên kết từ vựng thông qua một số truyện ngụ ngôn anh và việ
... English and Vietnamese fables 22 Chapter 2: A COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL COHESIVE DEVICES THROUGH SOME ENGLISH AND VIETNAMESE FABLES Lexical cohesive devices play an important part in forming a ... analysis to how some discourse features of English fables A study of lexical cohesive devices through some English and Vietnamese fables has not been paid attention For these reasons, this study ... Hanoi, April, 2009 VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES POST-GRADUATE DEPARTMENT BUI THUY ANH A COMPARATIVE STUDY OF LEXICAL COHESIVE DEVICES THROUGH SOME ENGLISH AND...
 • 45
 • 426
 • 2

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt
... đối chiếu c c phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trơ câu hỏi danh tiếng Anh tiếng Việt 14 Chương 2: Nghiên cứu đối chiếu số kiểu loại phưong tiên biểu đạt thông tin ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ ... phạm vi liên kết đối thoại - phạm vi nghiên cứu tương đối mẻ Việt 47 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÁC PHƯƠNG TIỆN NGỬ ■ NGHĨA - NGỮ DỤNG Bổ TRỢ TRONG CÂU HỎI CHÍNH DANH TIẾNG ANH VÀ VIỆT HÀM CHỨA ... O T /4 ^ - CHUNG CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÁC PHƯƠNG TIỆN NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG B ổ TRỢ TRONG CÂU HỎI CHÍNH DANH TIẾNG ANH VÀ TIÊNG TIÊNG VÍÊT 1.1 NGỮ DỤNG HỌC, HÀNH VI NGÔN NGỮ VÀ VIỆC PHÂN...
 • 149
 • 689
 • 0

Nghiên cứu phong tục tang ma của dân tộc mường của xã huy hạ huyện phù yên, tỉnh sơn la

Nghiên cứu phong tục tang ma của dân tộc mường của xã huy hạ huyện phù yên, tỉnh sơn la
... dân tộc Mường 13 Chương Phong tục Tang Ma dân tộc Mường Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La 2.1 Những quan niệm dân tộc Mường Huy Hạ huy n Phù Yên phong tục Tang Ma Dân tộc Mường Huy ... luận giới thiệu sơ lược phong tục Tang Ma dân tộc Mường Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Chương 2: Phong tục Tang Ma dân tộc Mường Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Chương 3: Đề xuất số ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phong tục Tang ma người Mường Huy Hạ ,huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Phạm vi nghiên cứu Là toàn Huy Hạ, huy n Phù Yên, tỉnh Sơn La Cấu trúc đề tài Ngoài...
 • 35
 • 251
 • 2

Nghiên cứu phong tục Tang ma của người Thái đen ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Sự biến đổi những giá trị nhân văn.

Nghiên cứu phong tục Tang ma của người Thái đen ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Sự biến đổi và những giá trị nhân văn.
... Thái tỉnh Sơn La người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Chương Hành trình tang ma người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Chương Tang ma người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: ... tỉnh Sơn La: Sự biến đổi giá trị nhân văn PHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI THÁI TỈNH SƠN LA VÀ NGƯỜI THÁI ĐEN HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA 1.1.Nguồn gốc người Thái Theo kết ... đích nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu đám tang người Thái đen huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La em hy vọng hiểu rõ giá trị văn hóa vật thể phi vật thể dân tộc Thái đen thể đám tang Tìm hiểu đám tang người...
 • 54
 • 2,285
 • 3

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác sử dụng tài nguyên cây gia vị của các cộng đồng dân địa phương tại xã khâu tinh, huyện na hang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây gia vị của các cộng đồng dân địa phương tại xã khâu tinh, huyện na hang, tỉnh tuyên quang
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức địa khai thác sử dụng tài nguyên gia vị cộng đồng dân địa phương Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LẠI THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÂY GIA VỊ CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN ĐỊA PHƯƠNG TẠI XÃ KHÂU TINH, HUYỆN NA HANG, ... tiến hành nghiên cứu đề tài khóa luận: Nghiên cứu tri thức địa khai thác sử dụng tài nguyên gia vị cộng đồng dân địa phương Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Sau thời gian làm việc...
 • 65
 • 65
 • 0

Nghiên cứu rủi ro sử dụng tiền đền bù việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất giao cho khu công nghiệp phố nối hưng yên

Nghiên cứu rủi ro sử dụng tiền đền bù và việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất giao cho khu công nghiệp phố nối hưng yên
... i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p 2.1.3.1 Khái ni m r i ro c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Như ñã bi t: r i ro ... c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Có nhi u nhân t nh hư ng t i r i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Trong nghiên ... ng, thu nh p hi n t i c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p; R i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p 2.6.1 N i dung nghiên...
 • 138
 • 252
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang tio2 SBA 15

Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang tio2 SBA 15
... c vào v t li u nano TiO2/ SBA- 15, tính ch t c a v t li u trư c sau bi n tính - Nghiên c u ho t tính xúc tác quang c a TiO2/ SBA- 15 TiO2/ SBA- 15 bi n tính thí nghi m x ch t h u 3.2 Ph m vi nghiên ... 2.4.3 Ho t tính xúc tác quang c a m u TiO2/ SBA- 15 bi n tính 2.2.1 T ng h p v t li u nano t h p TiO2/ SBA- 15 theo phương ñem ñi kh o sát ho t tính xúc tác quang b ng cách phân h y xanh pháp tr c ti ... kim c K t h p TiO2 v i m t ch t h p th khác 1.3 NG D NG XÚC TÁC QUANG C A V T LI U TiO2 1.3.1 Tính ch t quang xúc tác c a TiO2 1.3.2 ng d ng tính ch t quang xúc tác c a TiO2 x 10 CHƯƠNG 2.4.2...
 • 13
 • 608
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu phong tuc tap quan cua cac dan toc anh huong den hanh vi sinh denghiên cứu rám má trên phụ nữ có thai và một số biện pháp can thiệpnghiên cứu cạnh tranh trên thị trường tôn mái và váchđề cương phương pháp nghiên cứu điều tra trong công tać xa ̃ hôị và các ngành khoa học xã hộixác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bànnghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở việt namphương pháp nghiên cứu kế toán vốn bằng tiềnphương pháp nghiên cứu đề tài kế toán tiền lươngnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnphương pháp nghiên cứu phong cách học tiếng việtphương pháp nghiên cứu phỏng vấn sâukhái niệm đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội học và luật học chức năng xã hội họctiểu luận phương pháp nghiên cứu phông tự nhiênnghiên cứu thị trường thường được tiến hành theo hai phương pháp chínhngoài các phương pháp nghiên cứu chung ở trên môn học còn sử dụng các phương pháp riêng để nghiên cứuchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Bài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Phân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFABài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ