Góp phần xác định cách hiểu đúng về thuật ngữ tùy bút và thể loại tùy bút

Góp phần xác định cách hiểu đúng về thuật ngữ tùy bút thể loại tùy bút

Góp phần xác định cách hiểu đúng về thuật ngữ tùy bút và thể loại tùy bút
... khẳng định tùy bút thuật ngữ dùng định danh cho thể loại văn xuôi độc đáo đời thời kỳ đại, đóng góp nhiều tác phẩm hay để sánh ngang hàng thể loại khác văn học dân tộc Một thể loại mà “khi định ... Nguyễn Tuân thể tùy bút, Tạp chí Văn học (số 6) Quả bất cập chưa thỏa đáng – nói thiếu xác hiểu theo lối mòn đơn nghĩa: tùy bút tiểu loại giàu chất trữ tình thể loại ký, tùy theo ngòi bút mà đưa ... (như tùy bút triết học, tùy bút khoa học, tùy bút phê bình, tùy bút trị, tùy bút lịch sử,…) Đây cách hiểu theo nghĩa rộng, gợi mở hướng nghiên cứu thú vị: khảo sát chất tùy bút dạng thức văn xuôi...
 • 5
 • 136
 • 0

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh góp phần xác định chính xác kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tam Long

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh góp phần xác định chính xác kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tam Long
... chi phí xác định kết kinh doanh công ty Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tam Long Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh ... thu, chi phí, xác định kết sản xuất kinh doanh công ty Công ty cổ phần xây dựng thƣơng mại Tam Long sở đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết ... kết kinh doanh góp phần xác định xác kết kinh doanh hoạt động đơn vị  Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần...
 • 129
 • 158
 • 0

Góp phần xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc xin viêm não nhật bản bằng giám sát huyết thanh học bệnh viêm não nhật bản ở một số tỉnh thành miền bắc

Góp phần xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc xin viêm não nhật bản bằng giám sát huyết thanh học bệnh viêm não nhật bản ở một số tỉnh thành miền bắc
... vc -xin VNNB khng ch bnh VNNB Vit Nam tng lai? 10 1.3 Mc tiờu nghiờn cu: - ỏnh giỏ cht lng b sinh phm phỏt hin IgM chn oỏn cn nguyờn vi rỳt VNNB gõy HCNC - Xác định hiệu phòng bệnh vắc- xin ... 02VN209) 39 4.2.2 Xác định tỷ lệ bảo vệ vắc- xin VNNB: Bng 4.11 T l mc VNNB nhúm tui t tui Bc Giang, H Tõy v Thanh Hoỏ, 1998 2007 Lch s tiờm phũng vc -xin VNNB Cú tiờm vc -xin Cha tiờm vc -xin 30 440.301 ... bảo vệ vắc- xin VNNB đợc vào nhóm trẻ 1- tuổi nhóm trẻ đợc u tiêm sử dụng vắc- xin VNNB để phòng bệnh CTTCMR Số liệu đa vào nghiên cứu tính đến tháng 12 năm 2006, thời điểm ớc tính tổng số trẻ...
 • 89
 • 259
 • 0

Góp phần xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc xin viêm não Nhật Bản bằng giám sát huyết thanh học bệnh viêm não Nhật Bản ở một số tỉnh thành miền Bắc

Góp phần xác định hiệu quả phòng bệnh của vắc xin viêm não Nhật Bản bằng giám sát huyết thanh học bệnh viêm não Nhật Bản ở một số tỉnh thành miền Bắc
... vc -xin VNNB khng ch bnh VNNB Vit Nam tng lai? 10 1.3 Mc tiờu nghiờn cu: - ỏnh giỏ cht lng b sinh phm phỏt hin IgM chn oỏn cn nguyờn vi rỳt VNNB gõy HCNC - Xác định hiệu phòng bệnh vắc- xin ... 02VN209) 39 4.2.2 Xác định tỷ lệ bảo vệ vắc- xin VNNB: Bng 4.11 T l mc VNNB nhúm tui t tui Bc Giang, H Tõy v Thanh Hoỏ, 1998 2007 Lch s tiờm phũng vc -xin VNNB Cú tiờm vc -xin Cha tiờm vc -xin 30 440.301 ... bảo vệ vắc- xin VNNB đợc vào nhóm trẻ 1- tuổi nhóm trẻ đợc u tiêm sử dụng vắc- xin VNNB để phòng bệnh CTTCMR Số liệu đa vào nghiên cứu tính đến tháng 12 năm 2006, thời điểm ớc tính tổng số trẻ...
 • 124
 • 174
 • 0

Sử dụng phương pháp cộng kết kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử để tách, làm giàu Cadimi góp phần xác định Cadimi trong đối tượng môi trường

Sử dụng phương pháp cộng kết và kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử để tách, làm giàu Cadimi góp phần xác định Cadimi trong đối tượng môi trường
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Chu Thị Thu SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP CỘNG KẾT VÀ KỸ THUẬT QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ĐỂ TÁCH, LÀM GIÀU CADIMI GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH CADIMI TRONG ĐỐI TƢỢNG MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hoá ... tài Sử dụng phương pháp cộng kết kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử để tách, làm giàu cadimi góp phần xác định cadimi đối tượng môi trường ’ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tài nguyên nƣớc Việt Nam ... cadimi cần lượng nhỏ chúng gây độc cao người động vật Chính vậy, đối tượng mục tiêu luận văn “ Sử dụng phương pháp cộng kết kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử để tách, làm giàu cadimi góp phần...
 • 66
 • 185
 • 0

Sử dụng phương pháp cộng kết kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử để tách,làm giàu cadimi góp phần xác định cadimi trong đối tượng môi trường

Sử dụng phương pháp cộng kết và kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử để tách,làm giàu cadimi góp phần xác định cadimi trong đối tượng môi trường
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Chu Thị Thu SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP CỘNG KẾT VÀ KỸ THUẬT QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ĐỂ TÁCH, LÀM GIÀU CADIMI GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH CADIMI TRONG ĐỐI TƢỢNG MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hoá ... tác dụng gây ô nhiễm kim loại nặng có cadimi Hàm lượng cadimi nước nhỏ để phân tích trước hết cần phải làm giàu Vì vậy, mục đích đề tài Sử dụng phương pháp cộng kết kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên ... thụ nguyên tử để tách, làm giàu cadimi góp phần xác định cadimi đối tượng môi trường ’ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tài nguyên nƣớc Việt Nam Việt Nam nước nhiệt đới gió mùa nên có tài nguyên nước...
 • 13
 • 235
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng để góp phần xác định hướng phát triển cây ăn quả ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an

Nghiên cứu hiện trạng hệ thống cây trồng để góp phần xác định hướng phát triển cây ăn quả ở huyện nghĩa đàn  tỉnh nghệ an
... cảm ơn Đề tài Nghiên cứu trạng hệ thống trồng để góp phần xác định hớng phát triển ăn huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đợc tiến hành từ năm 2008 đến năm 2010 huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đồng thời ... cam, quýt Văn Giang Đề t i Nghiên cứu trạng hệ thống trồng để góp phần xác định hớng phát triển ăn huyện Nghĩa Đ n - tỉnh Nghệ An nhằm: - Xác định hớng phát tri n ăn hợp lý huyện Nghĩa Đ n - ... cứu trạng hệ thống trồng để góp phần xác định hớng phát triển ăn hợp lý huyện Nghĩa Đ n - tỉnh Nghệ An 3.2 Yêu cầu - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế x hội huyện Nghĩa Đ n -tỉnh Nghệ An giai...
 • 102
 • 359
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Góp phần xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa sa mộc trồng Cunninghamia lanceolata sa mộc dầu Cunninghamia Konishii (họ hoàng đàn Cupressaceae) ở Việt Nam bằng phương pháp xác định trình tự 18s-rDNA " pdf

Tài liệu Báo cáo
... Bang Danh sach cac loai dirac dung de so sanh vai loai Sa mpc trdng Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook, va Sa mpc dau Cunninghamia konishii Hayata co a Viet Nam STT Ten khoa hpc Ten Viet Nam Viet ... Nhdm thii nhit gIm loai Sa mpc, Sa mpc ttong Cunninghamia lanceolata va Sa mdc dau Cunninghamia konishii Chimg cd quan he rat gan giii vdi vdi bootsttap 99% va he sd sai khac nhd d mdt sd nucleotide, ... ring mau Sa mdc ddu C konishii va Sa mdc trdng C lanceolata cd ty le sai khac la thap nhat (0,018), giiia loai Sa mdc ddu C konishii vdi loai khac chi nhung cimg hp Hoang dan cd ty le sai khac...
 • 8
 • 288
 • 0

cách hiểu đúng về điện toán đám mây

cách hiểu đúng về điện toán đám mây
... nhuận nhiều Thế "Điện toán đám mây" ? Điện toán đám mây hay gọi điện toán máy chủ ảo, mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính phát triển dựa vào mạng Internet Thuật ngữ "đám mây" lối nói ẩn ... giá nào, để áp dụng công cụ vào lĩnh vực CNTT công ty Triển khai điện toán đám mây Hiện việc triển khai mô hình điện toán đám mây chưa cung cấp hợp đồng đầy đủ mức độ dịch vụ công cụ kiểm soát ... nhiều thiết bị Mô hình đám mây dẫn đến loại khác đám mây: riêng (private) công cộng (public) Những đám mây công cộng cung cấp dịch vụ CNTT cho khách hàng Internet Đám mây riêng cung cấp dịch...
 • 5
 • 322
 • 3

Luận án tiến sỹ hoá học nghiên cứu phương pháp phân tích tỷ lệ đồng vị 87sr86sr một số nguyên tố vi lượng trong cây thuốc, gạo đất góp phần xác định nguồn gốc định cư của chúng

Luận án tiến sỹ hoá học nghiên cứu phương pháp phân tích tỷ lệ đồng vị 87sr86sr và một số nguyên tố vi lượng trong cây thuốc, gạo và đất góp phần xác định nguồn gốc định cư của chúng
... chất lượng gạo, thuốc phụ thuộc nhiều vào đất trồng Với lý chọn đề tài Nghiên cứu phương pháp phân tích tỷ lệ đồng vị 87Sr/86Sr số nguyên tố vi lượng thuốc, gạo đất góp phần xác định nguồn gốc định ... tắc phương pháp phân tích phổ khối Các phương pháp phân tích phổ khối xác định đồng vị (kể đồng vị phóng xạ đồng vị bền) dựa tỷ số khối lượng/ điện tích (m/z) chúng Phương pháp phân tích phổ khối ... định chúng 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở l‎ý thuyết phương pháp xác định thành phần đồng vị Để xác định tỷ lệ đồng vị 87Sr/86Sr sử dụng phương pháp phân tích hạt nhân hay phương pháp phân tích...
 • 117
 • 355
 • 2

Góp phần xác định những quan điểm lịch sử của Gogol: Từ những hoa văn A Rập đến trích đoạn thư gửi từ bạn bè_3 pdf

Góp phần xác định những quan điểm lịch sử của Gogol: Từ những hoa văn A Rập đến trích đoạn thư gửi từ bạn bè_3 pdf
... hình, quan điểm lịch sử thể sách Những hoa văn Arập (1835) có chung với luận điểm lịch sử xuyên suốt sách cuối (1847) Gogol Các lịch sử trongNhững hoa văn Arập viết ảnh hưởng nghi ngờ sử học ... xuống quan niệm lịch sử Gogol sơ kỳ Chúng muốn nói đến tiểu luận Al-Mamun Cốt lõi tư tưởng viết đối lập phép trị nước hai hoàng đế Arập thuộc triều đại Ablasid - Harun ar-Rashid (trị 786-809) trai ... triển sử học Nga năm 20-30 kỷ XIX, nhà thức giả nói tiếp, triết học lịch sử Trích thư từ lại bắt nguồn từ quan niệm phái thân Slavơ tính đặc thù dân tộc nước Nga, khu biệt văn minh văn h a giới(1)...
 • 6
 • 194
 • 0

Góp phần xác định những quan điểm lịch sử của Gogol: Từ những hoa văn A Rập dến trích đoạn thư gửi từ bạn bè potx

Góp phần xác định những quan điểm lịch sử của Gogol: Từ những hoa văn A Rập dến trích đoạn thư gửi từ bạn bè potx
... Gogol Trích thư từ gửi bạn Hãy thử chứng minh điều khẳng định Xin so sánh hai văn Trong thư tiếng V.G Belinski gửi Gogol sách Trích thư từ gửi bạn mắt độc giả đọc: “ ông không nhận nước Nga ... đề văn minh văn h a (hai yếu tố với vấn đề tôn giáo gây nên tranh luận gay gắt xung quanh sách cuối Gogol) Al-Mamun Về Harun: “Ông biết Trích thư từ “Cũng không phần tiếp thụ văn h a ngoại bang ... việc nhà văn nguồn Thư mục thời trung cổ sổ ghi chép ông(2) Trong số sử gia Arập ông gọi tên Aby-l-Fid (1273-1331) Aby-l-Farag (thế kỷ XIII) Nhưng ông đọc sử gia nguyên tác; nhiều phần ông tìm...
 • 7
 • 163
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Góp phần xác định nguồn gốc tiếng việt qua “bảng 100 từ cơ bản Swadesh” " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... ng quan h d c (quan h y, phương pháp phân tích trư ng nghĩa không th thi u xác ñ nh F de Saussure Giáo trình ngôn ng h c ñ i cương ñã ch hai , ñó quan h ngang (quan h n tính, quan h ng ño n) quan ... m t s nhà nghiên c u B ng 100 t v n có m t s t có th vay mư n, nhi u so v i B ng 200 t Có th nói B ng 100 t b n ñã xác ñ nh ñư c l p t v ng n ñ nh nh t m i ngôn ng ñã tr thành B ng 100 t thông ... thành quan ñi m W.Schmidt (1926), K.Wuff (1934), R.Shafer (1942)… Nhà ngôn ng h c tr danh Trung Qu c Vương L c theo quan ñi m Năm 1939 ông ñ n Hà N i nghiên c u ti ng Vi t, sau ñó m t công trình Nghiên...
 • 13
 • 290
 • 0

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ đồng vị sr một số nguyên tố vi lượng trong cây thuốc, gạo đất nhằm góp phần xác định nguồ

tóm tắt luận án tiên sĩ nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ đồng vị sr và một số nguyên tố vi lượng trong cây thuốc, gạo và đất nhằm góp phần xác định nguồ
... mẫu đến vi c xác định tỷ lệ đồng vị stronti Xác định tỷ lệ đồng vị 8 7Sr/ 8 6Sr xác định tổng hàm lượng số kim loại chịu ảnh hưởng rubidi trùng khối 87Rb, 8 7Sr ảnh hưởng nguyên tố có hàm lượng lớn ... phân tích tỷ lệ đồng vị Sr/ Sr Bảng 3.26 cho thấy có biến đổi tỷ lệ đồng vị stronti mẫu gạo nghiên cứu Do tỷ lệ đồng vị stronti cung cấp thông tin đặc trưng để đánh giá nguồn gốc gạo, gạo số tỉnh ... mẫu gạo có Cd nằm giới hạn cho phép, vài mẫu gạo có hàm lượng Pb vượt tiêu chuẩn KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu luận án nghiên cứu phương pháp phân tích tỷ lệ đồng vị 8 7Sr/ 8 6Sr số nguyên tố...
 • 31
 • 242
 • 0

phân tích một cách tổng quân về tình hình quản lý sử dụng nguồn vốn lưu động của công ty tnhh aocc việt nam trong ba năm 2011, 2012 2013

phân tích một cách tổng quân về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn lưu động của công ty tnhh aocc việt nam trong ba năm 2011, 2012 và 2013
... tác quản vốn lưu động cơng ty TNHH AOCC VIỆT NAM Chương 3: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu đơng cơng ty Chương 1: Cơ sở luận cơng tác quản vốn lưu động cơng ty 1.1 .Tổng ... kết cấu vốn lưu động Cơng ty hình thành từ vốn thân Cơng ty hay từ khoản nợ Từ Cơng ty có định huy động quản lý, sử dụng vốn lưu động hợp hơn, đảm bảo an ninh tài sử dụng vốn Cơng ty 1.1.3.Kết ... Thực trạng cơng tác quản vốn lưu động cơng ty TNHH AOCC Việt Nam 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH AOCC Việt Nam 2.1.1.Q trình đời phát triển cơng ty 2.1.1.1.Lịch sử hình thành cơng ty *Những thơng tin...
 • 87
 • 409
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: từ đó hỗ trợ nhà quản trị tài chính xác định cách sử dụng các nguồn lực để đạt mục tiêuxác định ls hiệu dụngmột số cách sử dụng về thuật toánngười khai thác tự nhiên chinh phục và cải tạo tự nhiên để phát triển kinh tế giúp con người hiểu hơn về khoa học tự nhiên và thế giới tự nhiên tác động tích cực và tiêu cực đến môi trườngbáo cáo kết quả dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng vật nuôi nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc huyện đạ tẻh tỉnh lâm đồngbài 1 cách sử dụng các dụng cụ phân tích thể tích pha dung dịch chuẩn xác định nống độ dung dịch naoh va hciphương pháp xác định cách vẽ biểu đồtính gần đúng đạo hàm và tích phân xác địnhtính gần đúng tích phân xác địnhcách xác định lực tác dụng lên vậtdùng tích phân xác định tính giới hạntích phân xác định và ứng dụngcách tính tích phân xác địnhbài tập về tích phân xác địnhứng dụng tích phân xác địnhTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Phân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)