Hồ sơ Stasi (Germans Stasi)

Hồ Stasi (Germans Stasi)

Hồ sơ Stasi (Germans Stasi)
... Trong số “tình báo viên hòa bình” lỗi lạc Stasi có vợ chồng Günther Christel Guillaume Năm 1955, giúp đỡ thị trưởng Tây Berlin hồi Willy Brandt, vợ chồng di cư từ CHDC Đức sang CHLB Đức Sở dĩ ... buộc Stasi phải thay đổi hoàn toàn mật mã liên lạc từ không xảy vụ giải phá điện mã Stasi nghiên cứu tất mật điện gửi cho điệp viên cho chúng không gây nguy hiểm cho Guillaume Trong hồ đạo ... bí mật tối quan trọng Mỹ NATO Trong thời kỳ 1967-1979, Ursula Lorensen (có mật danh “Michele” hồ Stasi) giữ chức trợ lý vị giám đốc người Anh Cục Tác chiến, trực thuộc Tổng Thư ký NATO Michele...
 • 22
 • 147
 • 0

Vai trò & Nguyên tắc Quản Lý Hồ

Vai trò & Nguyên tắc Quản Lý Hồ Sơ
... 3 Những nguyên tắc việc quản hồ  Có số nguyên tắc phải tuân thủ quản hệ thống lưu trữ hồ  Nên có cách tiếp cận hồ cho nhanh chóng tìm cần  Hệ thống ... hồ khác  Nên dùng màu sắc để mã hóa tên mang lại nhận diện tức thời phân loại hồ sử dụng màu  Tài liệu hồ nên luôn đưa vào phía sau hướng dẫn Tài liệu sau lưu trữ nên phía trước hồ ... không, có nhầm lẫn hồ yêu cầu làm chậm trễ việc truy cập  Khi chọn cho hệ thống lưu trữ hồ sơ, doanh nghiệp cần lưu ý đến tính linh động để mở rộng nhận số lượng lớn hồ cần  Phải xem xét...
 • 4
 • 1,627
 • 17

MẪU HỒ PHÂN TÍCH.doc

MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH.doc
... hỏi phải thay đổi thói quen làm việc phận Mẫu - Hồ phân tích MẪU HỒ SƠ PHÂN TÍCH PHẦN I MÔ HÌNH QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ Mẫu - Hồ thiết kế I CÁC SƠ ĐỒ QUI TRÌNH XỬ LÝ CHI TIẾT VÀ DIỄN GIẢI ... Truy xuất × Cập nhật Xóa Lưu × × × × × × Phần III Phân tích liệu I đồ quan hệ thực thể × × Chú thích Mẫu - Hồ thiết kế Mẫu - Hồ thiết kế đồ quan hệ thực thể chưa có liệu loại bỏ quan ... khóa Mẫu - Hồ thiết kế MẪU HỒ SƠ THIẾT KẾ PHẦN I THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ I PHÂN CHIA HỆ THỐNG THÀNH CÁC PHÂN HỆ - Thuận lợi cấu trúc kinh doanh Theo đặc điểm vị trí địa lý đơn vị Theo phân...
 • 44
 • 1,790
 • 0

QUẢN LÝ HỒ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC.doc

QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC.doc
... Ngọc Nam -Sơ đồ mức đỉnh Quản Hồ Sơ: Cán Bộ Quản Nhập/sửa Nhập/sửa Cập nhật Hồ Xếp phòng DL Hồ DL Hồ Hồ thí sinh DL Hồ DL Hồ Đánh số báo danh Lập giấy báo dự thi Nhập/sửa ... dự thi: 27 QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC Thực hiện:Nguyễn Tuấn Minh,Nguyễn thị Bích Hằng, Nguyễn thị Thảo,Lê Ngọc Nam g Form cập nhật danh mục Đơn vị đăng dự thi: 28 QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐĂNG ... tộc: 24 QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC Thực hiện:Nguyễn Tuấn Minh,Nguyễn thị Bích Hằng, Nguyễn thị Thảo,Lê Ngọc Nam b Form cập nhật danh mục tôn giáo: 25 QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC...
 • 37
 • 888
 • 3

MẪU HỒ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
... yêu cầu gói thầu (thông thờng 3, năm; gói thầu mua sắm hàng hóa đơn giản quy định năm sở phù hợp với tình hình thực tế dự án) Mục TCĐG mặt kỹ thuật Tùy theo tính chất, yêu cầu gói thầu mà sử dụng ... dụng mục gói thầu không tiến hành tuyển 28 (2) Tùy theo yêu cầu gói thầu mà quy định nội dung yêu cầu chi tiết lực kinh nghiệm nhà thầu cho phù hợp Đối với gói thầu ODA thực theo quy định nhà ... số kỹ thuật hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất Công suất, hiệu suất máy móc, thiết bị Mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu Về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa Giải pháp...
 • 67
 • 4,194
 • 9

Mẫu hồ mời thầu xây lắp

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp
... (TH 310) mẫu hồ mời thầu xây lắp (Ban hành kèm theo Quyết định số: 731/2008/QĐ-BKH ngày 10 tháng năm 2008 Bộ trởng Bộ Kế hoạch Đầu t) Mẫu hồ mời thầu đợc áp dụng cho gói thầu xây lắp dự án ... Bảng liệu đấu thầu HSMT Hồ mời thầu HSDT Hồ dự thầu ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ dự thầu Gói thầu ODA Là gói thầu sử dụng vốn ... thầu nhà thầu không trúng thầu) Trong thông báo kết đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý nhà thầu không trúng thầu Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu văn tới nhà thầu trúng thầu kèm...
 • 88
 • 2,494
 • 6

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
... gian _ nm gn õy Kt lun Nh thu A Nh thu B Nhà thầu X Kết luận bớc đánh giá Phần tổng hợp nhà thầu đáp ứng yêu cầu bị loại bớc đánh giá đợc lập theo Biểu số dới đây: Biu s TT Ni dung ... li s i li s hc so vi hc giỏ d thu Nh thu A Nh thu B Nhà thầu X Ghi chú: Đối với lỗi khác lỗi nhầm đơn vị đợc nêu rõ phần báo cáo 2.3 Hiu chnh sai lch Nhng ni dung thiu hoc tha HSDT so vi ... A Nh thu B Nhà thầu X 2.2 Sửa lỗi Phần cần tổng hợp lỗi HSDT (nếu có) việc sửa sai sót Nội dung chi tiết sửa lỗi số học lập theo Mẫu số đợc đính kèm Phần thứ hai báo cáo Kết việc sửa lỗi...
 • 24
 • 6,325
 • 9

Mẫu hồ mời thầu dịch vụ tư vấn1583_2007_QD_BKH_mauHSmoiiDVtuvan.doc

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn1583_2007_QD_BKH_mauHSmoiiDVtuvan.doc
... Mẫu số ĐƠN Dự THầU (Hồ đề xuất kỹ thuật) _, ngày _ tháng _ năm _ Kính gửi: [Ghi tên địa bên mời thầu] (Sau gọi tắt bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ mời thầu văn sửa đổi hồ mời thầu ... đấu thầu, bên mời thầu gửi văn thông báo kết đấu thầu cho nhà thầu tham dự thầu (bao gồm nhà thầu trúng thầu nhà thầu không trúng thầu) Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu văn tới nhà thầu ... ; - Lu: VT, Vụ QLĐT (18b) mẫu hồ mời thầu dịch vụ t vấn (Ban hành kèm theo Quyết định số:1583//2007/QĐ-BKH ngày 24 tháng 12 năm 2007 Bộ trởng Bộ Kế hoạch Đầu t) Mẫu hồ mời thầu đợc áp dụng...
 • 71
 • 1,079
 • 3

Hệ thống phương pháp kiểm toán và hồ kiểm toán của công ty kiểm toán VN.doc

Hệ thống phương pháp kiểm toán và hồ sơ kiểm toán của công ty kiểm toán VN.doc
... hồ kiểm toán theo phơng pháp AS/2 gồm có loại : + Hồ kiểm toán thông minh + Hồ kiểm toán thông thờng II.2.1 Hồ kiểm toán thông minh : Hồ kiểm toán thông minh loại hồ kiểm toán ... kế toán : Phần II Hệ thống phơng pháp kiểm toán as/2 Hồ kiểm toán : II.1 Hệ thống phơng pháp kiểm toán AS/2: .8 II.2 Hệ thống hồ kiểm toán : .11 II.2.1 Hồ kiểm ... động kiểm toán viên Hệ thống phơng pháp kiểm toán AS/2 bao gồm : phơng pháp kiểm toán, hệ thống hồ kiểm toán phần mềm kiểm toán Nội dung bao trùm kiểm toán gồm có phần : quản lý kiểm toán; ...
 • 17
 • 723
 • 5

Xem thêm