Điều trị rung nhĩ ổ ngoại vị bằng sóng cao tần tại các tĩnh mạch phổi

Điều trị rung nhĩ ngoại vị bằng sóng cao tần tại các tĩnh mạch phổi

Điều trị rung nhĩ ổ ngoại vị bằng sóng cao tần tại các tĩnh mạch phổi
... số trường hợp rung nhĩ xen kẽ nhanh nhĩ ngoại tâm thu nhĩ nhịp xoang có ngoại vị từ tĩnh mạch phổi nhận biết điện tâm đồ bề mặt • Nghiên cứu đánh giá hiệu điều trị sóng cao tần catheter đốt ... Cơ chế • ngoại vị hay vòng vi vào lại tĩnh mạch phổi chế khởi phát rung nhĩ • Nhiều vòng vào lại ngăn cách cấu trúc giải phẫu tạo block dẫn truyền chức giúp trì rung nhĩ • Hassaguerre ... thường rung nhĩ ngoại vị Đối tượng • Có 11 bệnh nhân (6 nam nữ , tuổi trung bình 46.27 ± 19.06 , từ 19 đến 73 tuổi) tất có chẩn đoán rung nhĩ • Điện tâm đồ ghi nhận có nhanh nhĩ trường hợp ngoại...
 • 65
 • 153
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Áp dụng kỹ thuật lập trình tuyến tính trong công tác điều chế rừng tràm vùng đồng bằng sông Cửu Long " pot

Nghiên cứu khoa học
... PCPROG điều chế rừng tràm (Melaleuca cajuputi) vùng đồng sông Cửu Long Các bớc tiến hành điều chế khu rừng Điều chế khu rừng thờng phải qua bớc sau: - Xác định mục tiêu quản lý rừng yêu cầu điều chế ... phần mềm PCPROG điều chế rừng Tràm Sau ví dụ minh họa việc áp dụng kỹ thuật lập trình tuyến tính với hỗ trợ phần mềm PCPROG việc điều chế rừng Tràm với mục đích sản xuất cừ Một chủ rừng huyện Thạnh ... 4.762.168.000 đồng (đã quy giá trị tại) 3 Đề nghị Kỹ thuật lập trình tuyến tính phần mềm PCPROG thích hợp tiện dụng điều chế rừng tràm Tuy nhiên, để áp dụng kỹ thuật này, chủ rừng cần có số...
 • 11
 • 275
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần tại Bệnh viện Việt Đức

Nghiên cứu ứng dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần tại Bệnh viện Việt Đức
... Do nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ sóng cao tần Bệnh viện Việt Đức nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh TVĐĐ cột sống cổ điều ... Thoát vị đĩa đệm cổ C3-C4 (chèn ép rễ cổ 4) - Thoát vị đĩa đệm cổ C4-C5 (chèn ép rễ cổ 5) - Thoát vị đĩa đệm cổ C5-C6 (chèn ép rễ cổ 6) - Thoát vị đĩa đệm cổ C6-C7 (chèn ép rễ cổ 7) - Thoát vị ... cứu bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, công trình nghiên cứu áp dụng thành tựu khoa học tiên tiến giới đem lại kết tốt việc chẩn đoán điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm Việt Nam, thoát vị đĩa...
 • 85
 • 487
 • 1

ĐÁNH gía gía TRỊ của điện tâm đồ và các NGHIỆM PHÁP TRONG TRIỆT bỏ ĐƯỜNG dẫn TRUYỀN PHỤ BẰNG SÓNG CAO tần tại TRUNG tâm TIM MẠCH HUẾ

ĐÁNH gía gía TRỊ của điện tâm đồ và các NGHIỆM PHÁP TRONG TRIỆT bỏ ĐƯỜNG dẫn TRUYỀN PHỤ BẰNG SÓNG CAO tần tại TRUNG tâm TIM MẠCH HUẾ
... Hoàng Văn Quý, Nguyễn Cửu Lợi (2010) Đánh giá năm áp dụng thăm dò điều trị Điện sinh lý Trung Tâm Tim mạch Huế Tim mạch học Việt Nam chuyên đề đặc biệt Đại hội tim mạch học Việt Nam Murgatroyd F, ... u r bỏ lầ ô g vị rí gầ đố vớ đ ế rõ rà g ĩ ấ gầ u g dố ô g 07 s K ô g ó b ế ứ g ũ g vo g ủ uậ 3.2 hẩn đoán vị trí đường phụ bên rái bên hải dựa vào điện tâm đồ bề mặt hội chứng W W Điện tâm đ ... â đồ bề ặ C uyể ếp R ≥ s V1 V1 S > R ≥ s V r s DI Số lượ g 11 Vị trí đường phụ xác định sau đốt thành c ng: ro g rườ g ợp ộ ứ g WPW ả bê P ả lẫ bê rá rườ g ợp 3.3 ác nghiệm pháp...
 • 5
 • 92
 • 0

đánh giá kết quả điều trị hẹp phì đại môn vị bằng phẫu thuật nội so tại bệnh viện nhi trung ương

đánh giá kết quả điều trị hẹp phì đại môn vị bằng phẫu thuật nội so tại bệnh viện nhi trung ương
... phì đại môn vị phẫu thuật nội soi Bệnh viện Nhi Trung Ương ’ với hai mục tiêu: 1- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân hẹp phì đại môn vị phẫu thuật nội soi mở môn vị Bệnh viện Nhi Trung ... Bệnh viện Nhi Trung Ương, từ 12.2008 - 12.2013 2- Đánh giá kết điều trị bệnh hẹp phì đại môn vị phẫu thuật nội soi mở môn vị Bệnh viện Nhi Trung Ương, từ 12.2008 12.2013 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 ... Ương Tuy nhi n thực tế Việt Nam, nghiên cứu vấn đề đặc biệt áp dụng phẫu thuật nội soi điều trị bệnh hẹp phì đại môn vị Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: ‘ Đánh giá kết điều trị bệnh hẹp phì...
 • 96
 • 245
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Maze bằng năng lượng sóngtần số Radio (RF) điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân mổ tim mở

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Maze bằng năng lượng sóng có tần số Radio (RF) điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân mổ tim mở
... Radio điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở 2 Những đóng góp luận án - Là công trình lớn nước đánh giá kết phẫu thuật Maze sử dụng lượng sóng tần số Radio điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở ... trung tâm tim mạch thông báo kết nghiên cứu cách việc thực phẫu thuật Maze Để đánh giá kết việc áp dụng kỹ thuật Maze sử dụng lượng sóng tần số Radio điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở, tiến ... đầu phẫu thuật CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các bệnh nhân định phẫu thuật MAZE dùng sóng tần số Radio đơn cực điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở từ...
 • 28
 • 221
 • 0

Điều trị rung nhĩ

Điều trị rung nhĩ
... Điều trò Warfarin ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ biến đổi nút NT     Chỉ ... nhó ⇒ Rung nhó - NNVVLNNT NNVVLNT ⇒ Rung nhó - Nhòp nhanh thất ⇒ Rung nhó Điều trò nhòp nhanh lúc đầu giúp ngăn ngừa Rung nhó rung thất sau RUNGNHĨ phương pháp điều trò ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ mục ... hẹp) RUNG NHĨ hình ảnh ECG    Không có sóng P rõ ràng Hoạt động điện tâm nhó hỗn độn Tần số thất không RUNG NHĨ hình ảnh ECG RUNG NHĨ hình ảnh IECG RUNG NHĨ với đáp ứng thất chậm RUNG NHĨ với...
 • 57
 • 462
 • 4

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, diễn biến và điều trị rung nhĩ cấp tại khoa tim mạch B - Bệnh viện nhân dân 115

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, diễn biến và điều trị rung nhĩ cấp tại khoa tim mạch B - Bệnh viện nhân dân 115
... TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (4) Phương pháp 2.2 Các tiêu chí đánh giá: nh - Nhân chủng học ng - Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng ng - Nguyên nhân rung < /b> nhó cấp:< /b> Tim,< /b> tim,< /b> đơn độc (lone) - Biến < /b> chứng rung < /b> nhó cấp:< /b> ... Cgiáp THA BMV Biểu đồ 10: nguyên nhân Nhận < /b> xét:< /b> nguyên nhân chủ yếu b nh ĐMV THA Cường giáp nguyên nhân b t nhóm NN tim < /b> Thử CN tuyến giáp cho bn RN cấp,< /b> lớn tuổi, không phát b nh tim < /b> thực thể ... th ôn kh A H àn ga ó kh 2 õo na nm Biể u đồ 6: Các loại biến < /b> chứng Nhận < /b> xét:< /b> biến < /b> chứng xảy afstudy 22 IV Kết nghiên cứu nhận < /b> xét < /b> (7) Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng 2.3 Biến < /b> chứng khả chuyển nhòp xoang tầ...
 • 33
 • 473
 • 2

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ
... âm qua thực quản để loại trừ máu đông nhĩ Chống định - Rung nhĩ cơn, rung nhĩ mới(1-2 tuần) - Rung nhĩ có suy tim tiến triển( phải điều trị ổn định) - Rung nhĩ có nhiễm độc digitalis - Đợt thấp ... *1-2v/ngày - Nếu có định sốc điện điều trị rung nhĩ phải dừng digitalis trước vài ngày * Chẹn beta giao cảm: CĐ: dùng BN rung nhĩ nhanh mà có nguyên bệnh mạch vành rung nhĩ nhanh tiên phát Các thuốc: ... chuyển rung nhĩ nhịp xoang IV Lâm sàng Rung nhĩ nhiều nguyên nhân gây nên bệnh cảnh lâm sàng đa dạng phong phú Do triệu chứng rung nhĩ gồm triệu chứng nguyên nhân rung nhĩ gây + triệu chứng rung nhĩ...
 • 18
 • 370
 • 6

Tài liệu KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ 2008 doc

Tài liệu KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ 2008 doc
... soát tần số tim* cần Xem xét điều trị thuốc chống loạn nhịp Chuyển nhịp Không cần điều trị lâu dài thuốc chống loạn nhịp Điều trị thuốc/RN kịch phát tái diễn RUNG NHĨ KỊCH PHÁTTÁI DIỄN Rất triệu ... C) RUNG NHĨ SAU PHẨU THUẬT: KHUYẾN CÁO Nhóm I Trừ có chống định, chẹn beta uống khuyến cáo để dự phòng RN sau phẫu thuật cho tất bệnh nhân phẩu thuật tim (mức A) Thuốc ức chế nút nhĩ thất khuyến ... block nhĩthất (mức C) Đối với RN / NMCT cấp, heparin không phân đoạn khuyến cáo (aPTT 1,5 – 2,0 lần chuẩn), ngoại trừ chống định (mức độ C) ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ VỚI HỘI CHỨNG TIỀN KÍCH THÍCH WPW: KHUYẾN...
 • 37
 • 252
 • 1

Làm chủ “kỹ thuật vàng” điều trị rung nhĩ doc

Làm chủ “kỹ thuật vàng” điều trị rung nhĩ doc
... thành kỹ thuật trung tâm phẫu thuật tim nước quan tâm Kỹ thuật Maze điều trị rung nhĩ Bệnh viện 108 Mang lại nhiều hiệu điều trị bệnh tim mạch ThS Ngô Vi Hải cho hay, phẫu thuật Maze điều trị RN ... nhiều vào trình độ người phẫu thuật Phẫu thuật Maze tạo hàng rào ngăn cản dẫn truyền vùng đặc biệt tâm nhĩ phải tâm nhĩ trái để điều trị rung nhĩ Tỉ lệ thành công phẫu thuật Maze khoảng 85-95%, ... Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật điều trị rung nhĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch BV 108 Theo chuyên gia tim mạch, nhiều trường hợp tổn thương van tim không phát điều trị kịp thời sau thời gian dẫn...
 • 4
 • 128
 • 0

cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rung nhĩ

cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rung nhĩ
... số lần điều trị bệnh viện Một số nguyên nhân gây rung nhĩ cần điều trị khỏi nguyên nhân mà không cần phải điều trị rung nhĩ lâu dài như: viêm tim, Bệnh nhân rung nhĩ không dung nạp điều trị tối ... tim, bệnh mạch vành, bệnh tim bẩm sinh,… IV Chiến lược điều trị rung nhĩ: Nguyên tắc điều trị: - Kiểm soát tần số thất - Chuyển rung nhĩ nhịp xoang - Dự phòng huyết khối Mục đích điều trị làm cải ... bệnh nhân rung nhĩ bệnh van tim Với điểm CHADS2 nguy đột quỵ 1,9% Nếu điểm nguy đột quỵ 18,2% Điều trị thuốc chống đông chuyển nhịp: Tất bệnh nhân rung nhĩ > 48giờ, rung nhĩ từ phải điều trị wafarin...
 • 8
 • 612
 • 7

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ pdf

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ pdf
... âm qua thực quản để loại trừ máu đông nhĩ Chống định - Rung nhĩ cơn, rung nhĩ mới(1-2 tuần) - Rung nhĩ có suy tim tiến triển( phải điều trị ổn định) - Rung nhĩ có nhiễm độc digitalis - Đợt thấp ... *1-2v/ngày - Nếu có định sốc điện điều trị rung nhĩ phải dừng digitalis trước vài ngày * Chẹn beta giao cảm: CĐ: dùng BN rung nhĩ nhanh mà có nguyên bệnh mạch vành rung nhĩ nhanh tiên phát Các thuốc: ... chuyển rung nhĩ nhịp xoang IV Lâm sàng Rung nhĩ nhiều nguyên nhân gây nên bệnh cảnh lâm sàng đa dạng phong phú Do triệu chứng rung nhĩ gồm triệu chứng nguyên nhân rung nhĩ gây + triệu chứng rung nhĩ...
 • 23
 • 233
 • 1

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK ESWL v tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi niệu quản 13 dưới bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy HK ESWL v tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
... sỏi niệu quản 1/3 phương pháp tán sỏi thể máy HK- ESWL- V Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông v i hai mục đích: Đánh giá kết điều trị sỏi niệu quản 1/3 phương pháp tán sỏi thể Tìm hiểu sè yếu ... phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm 78 bệnh nhân sỏi niệu quản 1/3 điều trị phương pháp tán sỏi thể bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông năm tháng Trong 35 BN hồi cứu, tiến cứu 43 ... bệnh viện 103 ) Tháng 1/2006 Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông trang bị máy tán sỏi thể (HK ESWL- V) Trung Quốc sản xuất, từ tán sỏi cho nhiều bệnh nhân sỏi niệu quản có không Ýt số bệnh nhân...
 • 90
 • 718
 • 3

Điều trị rung nhĩ không dùng thuốc pot

Điều trị rung nhĩ không dùng thuốc pot
... Tạo nhịp nhĩ vị trí, tạo nhịp nhĩ phải nhiều vị trí tạo nhịp nhĩ thử nghiệm để điều trị phòng ngừa RN, chưa có nghiên cứu chứng minh lợi ích lâu dài phương pháp điều trị Triệt phá nút nhĩ thất ... cầu nối chủ-vành, thủ thuật ngoại khoa Maze phương pháp điều trị có hiệu cho bệnh nhân bị RN kháng thuốc Điều trị dụng cụ- Tạo nhịp nhĩ phá rung Với bệnh nhân có định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn ... pháp điều trị không dùng thuốc khác cách trực tiếp loại bỏ yếu tố khởi phát làm thay đổi điện sinh lý để phòng ngừa điều trị RN Thủ thuật ngoại khoa Maze Phẫu...
 • 10
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: k c điều trị nhịp nhanh nhĩ ổ ngoại vịchẩn đoán và điều trị rung nhĩcập nhật chẩn đoán và điều trị rung nhĩđiều trị rụng tóc ở đâuđiều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tầnphẫu thuật điều trị rung nhĩđiều trị rung nhĩ không dùng thuốcđiều trị rung nhĩ suy timđiều trị ung thư gan bằng sóng cao tầnnghiên cứu kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng dao gamma thân tại bệnh viện trường đại học y dược huếđiều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tầnphá u bằng sóng cao tần rfađồng bằng sông hồng bao gồm các tỉnhsố lượng các trường đơn vị tham gia khảo sát tại các tỉnh đông nam bộcách điều trị rụng tóc bằng dầu dừaCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học