Cô lập tĩnh mạch phổi điều trị rung nhĩ

lập tĩnh mạch phổi điều trị rung nhĩ

Cô lập tĩnh mạch phổi điều trị rung nhĩ
... đốt rung nhĩ so với điều trị thuốc Jais, Circulation 2008 Lựa chọn bệnh nhân Triệt đốt rung nhĩ lập tĩnh mạch phổi Bloc dẫn truyền nhĩ trái Những biến chứng gặp điều trị rung nhĩ RF Dò nhĩ ... điện cực Máy chụp mạch DSA hệ thống TD ĐSLT lập tĩnh mạch phổi Phương pháp nghiên cứu Đánh giá kết sau can thiệp: - Phân ly điện nhĩ trái tĩnh mạch phổi - Không gây rung nhĩ kích thích tim ... rung nhĩ Đánh giá hiệu sau 12 tháng phương pháp điều trị rung nhĩ lượng sóng có tần số radio hỗ trợ hệ thống định vị chiều CARTO Cơ chế rung nhĩ TỔNG QUAN Phân loại rung nhĩ Mới phát Rung nhĩ...
 • 37
 • 145
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Maze bằng năng lượng sóng tần số Radio (RF) điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân mổ tim mở

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Maze bằng năng lượng sóng có tần số Radio (RF) điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân mổ tim mở
... Radio điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở 2 Những đóng góp luận án - Là công trình lớn nước đánh giá kết phẫu thuật Maze sử dụng lượng sóng tần số Radio điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở ... trung tâm tim mạch thông báo kết nghiên cứu cách việc thực phẫu thuật Maze Để đánh giá kết việc áp dụng kỹ thuật Maze sử dụng lượng sóng tần số Radio điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở, tiến ... đầu phẫu thuật CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các bệnh nhân định phẫu thuật MAZE dùng sóng tần số Radio đơn cực điều trị rung nhĩ bệnh nhân mổ tim mở từ...
 • 28
 • 199
 • 0

Điều trị rung nhĩ ổ ngoại vị bằng sóng cao tần tại các tĩnh mạch phổi

Điều trị rung nhĩ ổ ngoại vị bằng sóng cao tần tại các tĩnh mạch phổi
... số trường hợp rung nhĩ xen kẽ nhanh nhĩ ngoại tâm thu nhĩ nhịp xoang có ngoại vị từ tĩnh mạch phổi nhận biết điện tâm đồ bề mặt • Nghiên cứu đánh giá hiệu điều trị sóng cao tần catheter đốt ... Cơ chế • ngoại vị hay vòng vi vào lại tĩnh mạch phổi chế khởi phát rung nhĩ • Nhiều vòng vào lại ngăn cách cấu trúc giải phẫu tạo block dẫn truyền chức giúp trì rung nhĩ • Hassaguerre ... thường rung nhĩ ngoại vị Đối tượng • Có 11 bệnh nhân (6 nam nữ , tuổi trung bình 46.27 ± 19.06 , từ 19 đến 73 tuổi) tất có chẩn đoán rung nhĩ • Điện tâm đồ ghi nhận có nhanh nhĩ trường hợp ngoại...
 • 65
 • 138
 • 0

Đánh giá hiệu quả của iloprost đường tĩnh mạch trong điều trị tăng áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật tim mở tại bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá hiệu quả của iloprost đường tĩnh mạch trong điều trị tăng áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật tim mở tại bệnh viện nhi trung ương
... Bộ giáo dục v đo tạo y tế Trờng đại học y h nội đặNG VĂN THứC ĐáNH GIá HIệU QUả CủA ILOPROST ĐƯờNG TĩNH MạCH TRONG ĐIềU TRị TĂNG áP LựC ĐộNG MạCH PHổI SAU PHẫU THUậT TIM Mở TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ... hớng dẫn, bảo cho kiến thức, phơng pháp nghiên cứu khoa học để thực hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám Đốc Bệnh Viện Nhi Trung ơng, tập thể khoa Hồi Sức Ngoại, ... Ngoại, khoa Tim Mạch tạo điều kiện thuận lợi cho trình hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Các thầy cô hội đồng chấm đề cơng luận văn Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo sau đại...
 • 95
 • 307
 • 2

Đánh giá tác dụng phối hợp dopmin với dobutamin và noradre nalin với dobutamin truyền tĩnh mạch trong điều trị sốc nhiễm khuẩn tại khoa cấp cứu và điều trị tích cực bệnh viện bạch mai

Đánh giá tác dụng phối hợp dopmin với dobutamin và noradre nalin với dobutamin truyền tĩnh mạch trong điều trị sốc nhiễm khuẩn tại khoa cấp cứu và điều trị tích cực bệnh viện bạch mai
... hp Dopmin vi Dobutamin v Noradrenalin vi Dobutamin Vỡ vy chỳng tụi tin hnh ti : ỏnh giỏ tỏc dng phi hp Dopmin vi Dobutamin v Noradre nalin vi Dobutamin truyn tnh mch iu tr sc nhim khun ti khoa ... dịch Chia nhóm Nhóm I: Dopamin + Dobutamin Nhóm II: Noradrenalin + Dobutamin Đánh giá tác dụng Thay đổi HATĐ, HATT, HATB, M, CVP ý thức Glassgow: trớc sau điều trị Chức thận: Nớc tiểu, pH, creatinin, ... vin Bch Mai mc tiờu: ỏnh giỏ tỏc dng phi hp Dopamin vi Dobutamin v Noradrenalin vi Dobutamin iu tr SNK Tỡm hiu tỏc dng khụng mong mun ca s phi hp Dopamin vi Dobutamin v Noradrenalin vi Dobutamin...
 • 114
 • 309
 • 0

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân sle tăng áp động mạch phổi điều trị tại trung tâm dư-mdls, bệnh viên bạch mai

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân sle có tăng áp động mạch phổi điều trị tại trung tâm dư-mdls, bệnh viên bạch mai
... T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH THANH XUN đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân SLE tăng áp động mạch phổi điều trị Trung tâm DƯ-MDLS bệnh vIện Bạch Mai Chuyờn ngnh: D ng KHểA LUN TT NGHIP ... cỏch ỏnh giỏ mc nng ca bnh SLE bng cỏc ch s hot ng ca bnh , nh : +SLEDAI ( SLE disease activity index) +SLAM ( Systemic lupus activity measure) +BILAG ( The British Isles lupus assessment group) ... t cp ca SLE v SLEDAI ang c s dng rng rói theo dừi cỏc t tỏi phỏt v ỏp ng iu tr i vi cỏc liu phỏp Tiờu chun cho mt t cp nh v va ch s SLEDAI tng trờn im, t cp nng tng trờn 12 im, s gim SLEDAI trờn...
 • 71
 • 415
 • 3

Phẫu thuật dùng ống nối nhân tạo van từ thất phải lên động mạch phổi điều trị teo tịt van động mạch phổi bẩm sinh

Phẫu thuật dùng ống nối nhân tạo có van từ thất phải lên động mạch phổi điều trị teo tịt van động mạch phổi bẩm sinh
...  Nối thất phải - ĐMP Nối trực tiếp ĐMP vào thất phải Dùng ống ghép  Các loại ống ghép Ống ghép đồng loại (homograft) Ống tĩnh mạch cảnh bò: Contegra Ống van sinh học - Ống Dacron van ... nhận hở phổi ảnh hưởng đến chức thất phải? Kết luận Giảm tối đa nguy ảnh hưởng thất phải hở phổi  Chỉ định dùng ống ghép nhân tạo van phẫu thuật sửa chữa toàn bệnh teo van động mạch phổi  ... thất phải - ĐMP Phương pháp phẫu thuật Bệnh nhân Sano shunt Goretex Ống ghép Goretex van monocusp Ống màng tim tự tạo Nối trực tiếp ĐMP -thất P Ống ghép Contegra Ống ghép Labcor Nhóm ống ghép có...
 • 24
 • 213
 • 0

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, diễn biến và điều trị rung nhĩ cấp tại khoa tim mạch B - Bệnh viện nhân dân 115

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, diễn biến và điều trị rung nhĩ cấp tại khoa tim mạch B - Bệnh viện nhân dân 115
... TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (4) Phương pháp 2.2 Các tiêu chí đánh giá: nh - Nhân chủng học ng - Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng ng - Nguyên nhân rung < /b> nhó cấp:< /b> Tim,< /b> tim,< /b> đơn độc (lone) - Biến < /b> chứng rung < /b> nhó cấp:< /b> ... Cgiáp THA BMV Biểu đồ 10: nguyên nhân Nhận < /b> xét:< /b> nguyên nhân chủ yếu b nh ĐMV THA Cường giáp nguyên nhân b t nhóm NN tim < /b> Thử CN tuyến giáp cho bn RN cấp,< /b> lớn tuổi, không phát b nh tim < /b> thực thể ... th ôn kh A H àn ga ó kh 2 õo na nm Biể u đồ 6: Các loại biến < /b> chứng Nhận < /b> xét:< /b> biến < /b> chứng xảy afstudy 22 IV Kết nghiên cứu nhận < /b> xét < /b> (7) Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng 2.3 Biến < /b> chứng khả chuyển nhòp xoang tầ...
 • 33
 • 458
 • 2

Đánh giá hiệu quả liệu pháp corticoid đường tĩnh mạch trong điều trị đợt tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp

Đánh giá hiệu quả liệu pháp corticoid đường tĩnh mạch trong điều trị đợt tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp
... chọn vào đtnc đánh giá đặc điểm ls,cls Methylprednisolon đánh giá hiệu &TD không mong muốn sau đt Nhóm B đánh giá đặc điểm ls,cls Can thiệp điều trị So sánh Dexamethason đánh giá hiệu &TD không ... [11] Trong nhng nm 1980, ngi ta ó bit c hot ng phõn t v t bo ca corticoid, phỏt hin mi liờn quan gia cu trỳc ca corticoid v s iu tit ca nú Trong nhng nm tr li õy, ó bit rừ vai trũ v tỏc dng ca corticoid, ... Tỏc dụng khụng mong mun ca corticoid Corticoid cú rt nhiu tỏc dng khụng mong mun, mi tỏc dng sinh lý ca corticoid u l ngun gc ca cỏc tai bin dựng kộo di Tỏc dng ph ca corticoid ph thuc vo liu dựng,...
 • 120
 • 476
 • 4

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một số bệnh viện tuyến trung ương
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG KHÁNH LINH ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG ACICLOVIR TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX TẠI MỘT BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... 1.1.3 Aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.1 Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.2 Chỉ định aciclovir ... tĩnh mạch định, điều trị giám sát điều trị bệnh viện 3 CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.1 Viêm não virus Herpes simplex 1.1.1.1...
 • 80
 • 254
 • 0

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một bệnh viện tuyến tư

Đánh giá việc sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch trong điều trị viêm não do virus herpes simplex tại một bệnh viện tuyến tư
... 1.1.3 Aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.1 Sử dụng aciclovir truyền tĩnh mạch điều trị viêm não virus Herpes simplex 1.1.3.2 Chỉ định aciclovir ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG KHÁNH LINH ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG ACICLOVIR TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX TẠI MỘT BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... thụ aciclovir truyền tĩnh mạch bệnh viện 16 2.2.2 Đánh giá tác động can thiệp đến việc tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh viêm não virus Herpes simplex aciclovir truyền tĩnh mạch bệnh viện...
 • 80
 • 107
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng methylprednisolon truyền tĩnh mạch trong điều trị hội chứng thận hư tại khoa nhi bệnh viện bạch mai

Đánh giá tình hình sử dụng methylprednisolon truyền tĩnh mạch trong điều trị hội chứng thận hư tại khoa nhi bệnh viện bạch mai
... Nam năm gần chưa thấy có đề tài nghiên cứu vấn đề trên, thực đề tài Đánh giá tình hình sử dụng methylprednisolon truyền tĩnh mạch điều trị hội chứng thận khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai nhằm mục ... hội chứng thận kháng steroid bệnh viện Nhi Đồng I Khoa Thận bệnh viện Nhi Đồng I Nguyễn Tiến Dũng (2006), Hội chứng thận , Phác đồ điều trị nhi khoa, khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, tr 6-7 Hoàng ... đoán hội chứng thận hư, điều trị nội trú khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, ngày viện từ tháng 1/2003 đến hết tháng 12/2006 ♦ Tiêu chuẩn lựa chọn 'S Bệnh nhân chẩn đoán hội chứng thận vào viện với...
 • 56
 • 103
 • 0

Điều trị rung nhĩ

Điều trị rung nhĩ
... Điều trò Warfarin ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ cắt đốt nút NT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ biến đổi nút NT     Chỉ ... nhó ⇒ Rung nhó - NNVVLNNT NNVVLNT ⇒ Rung nhó - Nhòp nhanh thất ⇒ Rung nhó Điều trò nhòp nhanh lúc đầu giúp ngăn ngừa Rung nhó rung thất sau RUNGNHĨ phương pháp điều trò ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ mục ... hẹp) RUNG NHĨ hình ảnh ECG    Không có sóng P rõ ràng Hoạt động điện tâm nhó hỗn độn Tần số thất không RUNG NHĨ hình ảnh ECG RUNG NHĨ hình ảnh IECG RUNG NHĨ với đáp ứng thất chậm RUNG NHĨ với...
 • 57
 • 452
 • 4

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ
... âm qua thực quản để loại trừ máu đông nhĩ Chống định - Rung nhĩ cơn, rung nhĩ mới(1-2 tuần) - Rung nhĩ có suy tim tiến triển( phải điều trị ổn định) - Rung nhĩ có nhiễm độc digitalis - Đợt thấp ... *1-2v/ngày - Nếu có định sốc điện điều trị rung nhĩ phải dừng digitalis trước vài ngày * Chẹn beta giao cảm: CĐ: dùng BN rung nhĩ nhanh mà có nguyên bệnh mạch vành rung nhĩ nhanh tiên phát Các thuốc: ... chuyển rung nhĩ nhịp xoang IV Lâm sàng Rung nhĩ nhiều nguyên nhân gây nên bệnh cảnh lâm sàng đa dạng phong phú Do triệu chứng rung nhĩ gồm triệu chứng nguyên nhân rung nhĩ gây + triệu chứng rung nhĩ...
 • 18
 • 355
 • 6

Tài liệu KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ 2008 doc

Tài liệu KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ 2008 doc
... soát tần số tim* cần Xem xét điều trị thuốc chống loạn nhịp Chuyển nhịp Không cần điều trị lâu dài thuốc chống loạn nhịp Điều trị thuốc/RN kịch phát tái diễn RUNG NHĨ KỊCH PHÁTTÁI DIỄN Rất triệu ... C) RUNG NHĨ SAU PHẨU THUẬT: KHUYẾN CÁO Nhóm I Trừ có chống định, chẹn beta uống khuyến cáo để dự phòng RN sau phẫu thuật cho tất bệnh nhân phẩu thuật tim (mức A) Thuốc ức chế nút nhĩ thất khuyến ... block nhĩthất (mức C) Đối với RN / NMCT cấp, heparin không phân đoạn khuyến cáo (aPTT 1,5 – 2,0 lần chuẩn), ngoại trừ chống định (mức độ C) ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ VỚI HỘI CHỨNG TIỀN KÍCH THÍCH WPW: KHUYẾN...
 • 37
 • 237
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hệ tĩnh mạch nông điều trịchẩn đoán và điều trị rung nhĩcập nhật chẩn đoán và điều trị rung nhĩđiều trị rung nhĩ không dùng thuốcxây dựng hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập hai mạch vòng điều chỉnh tốc độ và dòng điệnlắp đặt mạch điện điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối y lắp đặt mạch điện điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối sao tam giácđiều trị rụng tóctư vấn điều trị rụng tócnối liền bất thường tĩnh mạch phổicách điều trị rụng tóc sau khi sinhviêm phế quản mãn tính và cách điều trịphương pháp điều trị rụng tóccách điều trị rụng tóc bằng dầu dừacách điều trị rụng tóc từng mảngbai tap chuyen de tap hop15 DE LUYEN THI HSGBT KIM DONG HOBT THEM BOT 1 CHU SO BEN TRAI 1 SObai tap toan lop 6 so chinh phuongchuyen de boi duong hoc sinh gioi mon toan lop 6 day so viet theo quy luat (1)de cuong on tap he mon toan lop 6Chuyên đề điểm đường thẳng(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L11 HE 20175 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12 HE 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N KHONG CHUYEN(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN KH NG CHUY NWongs essentials of pediatric nursing 9th edition hockenberry test bankWorld history 7th edition duiker test bankNhật Bản GSCMN1JPN2S4(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L7 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L8 HE 2017Chương II. §1. Quy tắc đếm