Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài úc ở huyện cam lâm tỉnh khánh hòa

Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài úc huyện cam lâm tỉnh khánh hòa

Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài úc ở huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
... vững chuỗi Mục tiêu cụ thể: - Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ xoài Úc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; - Lập đồ chuỗi giá trị phân tích kinh tế chuỗi giá trị xoài Úc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh ... vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chuỗi giá trị xoài Úc Cam Lâm Khách thể nghiên cứu đối tƣợng tham gia vào chuỗi giá trị xoài Úc Cam Lâm, ... tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị xoài Úc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Nghiên cứu đƣợc tiến hành nhằm xem xét hoạt động thị trƣờng tác nhân tham gia chuỗi giá trị, ...
 • 117
 • 229
 • 0

Nghiên cứu chuỗi giá trị lợn thịt huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Nghiên cứu chuỗi giá trị lợn thịt ở huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
... thống tiêu dùng nghiên cứu * Kết nghiên cứu: Trên sở tìm hiểu, phân tích chuỗi giá trị lợn thịt huyện Lệ Thủy, từ đưa giải pháp gợi ý sách nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị lợn thịt huyện Lệ Thủy iii ... dung nghiên cứu chuỗi giá trị lợn thịt bao gồm: Lập sơ đồ chuỗi giá trị; tác nhân tham gia chuỗi giá trị Trong phần này, nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị, số hình thức tham gia vào chuỗi giá trị ... 1.2.1 NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 29 1.2.1.1.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 29 1.2.1.2 NGHIÊN CỨU VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ LỢN THỊT...
 • 134
 • 208
 • 0

nghiên cứu chuỗi giá trị xoài úc tại tỉnh khánh hòa

nghiên cứu chuỗi giá trị xoài úc tại tỉnh khánh hòa
... đồ chuỗi giá trị phân tích kinh tế chuỗi giá trị xoài Úc tỉnh Khánh Hoà Ba là: Phân tích ma trận SWOT sản phẩm xoài Úc tỉnh Khánh Hoà Bốn là: Đề xuất chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị xoài Úc tỉnh ... chuỗi giá trị cho phép nghiên cứu riêng mắt xích tổng thể chuỗi giá trị Có nhiều nghiên cứu nước sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị nghiên cứu 1.5.2 Một số công trình nghiên cứu nước chuỗi giá ... đầu vào, chuỗi giá trị nhà sản xuất, chuỗi giá trị thị trường chuỗi giá trị người tiêu dùng (Porter, 1985) 15 Chuỗi giá trị nhà cung cấp đầu vào Chuỗi giá trị thị trường Chuỗi giá trị người...
 • 129
 • 231
 • 6

Nghiên cứu chuỗi giá trị gà đồi tại Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu chuỗi giá trị gà đồi tại Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang
... 4.2.1 Sơ ñ chu i giá tr ñ i 61 4.2.2 Các tác nhân tham gia chu i giá tr ñ i Yên Th 64 4.3 Phân b chi phí l i nhu n chu i giá tr ñ i Yên Th 93 4.3.1 Phân tích tài chu i giá tr ñ i theo ... 2.2.2 M t s nghiên c u v chu i giá tr s n ph m nông nghi p Vi t Nam 24 2.2.3 Nh ng v n ñ ñ t cho nghiên c u chu i giá tr ñ i t i huy n nh hư ng ñ n chu i giá tr ñ i Yên Th , t nh B c Giang 26 ... t ñ ng c a chu i giá tr ñ i 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa s lý lu n th c ti n v chu i giá tr ñ i - ðánh giá th c tr ng chu i giá tr ñ i huy n Yên Th , t nh B c Giang - Phân tích...
 • 152
 • 336
 • 2

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn tại huyện mai sơn tỉnh sơn la

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
... huy n Mai Sơn 38 4.2 41 Phân tích th c tr ng chu i giá tr th t l n huy n Mai Sơn 4.2.1 B n ñ chu i giá tr th t l n huy n Mai Sơn 41 4.2.2 Các tác nhân tham gia chu i giá tr th t l n Mai Sơn 44 ... t ñ ng c a chu i giá tr th t l n ñ a bàn huy n Mai Sơn, t nh Sơn La - ð xu t gi i pháp nâng c p chu i giá tr th t l n t i huy n Mai Sơn th i gian t i 1.3 Câu h i nghiên c u Nghiên c u s giúp ... i giá tr th t l n huy n Mai Sơn 4.2.1 B n ñ chu i giá tr th t l n huy n Mai Sơn Qua bu i h i th o tác nhân chu i giá tr th t l n huy n Mai Sơn qua trình kh o sát thông tin t tác nhân chu i giá...
 • 100
 • 267
 • 1

Nghiên cứu các hệ thống chăn nuôi huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Nghiên cứu các hệ thống chăn nuôi ở huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... nái hệ thống chăn nuôi .65 4.6.2 Năng suất chăn nuôi hệ thống chăn nuôi 66 4.7 Hiệu chăn nuôi hệ thống chăn nuôi 71 4.7.1 Hiệu chăn nuôi lợn nái hệ thống chăn nuôi .71 4.7.2 Hiệu chăn nuôi ... cứu v chẩn đoán hệ thống chăn nuôi * Cơ sở để tiến h nh nghiên cứu hệ thống chăn nuôi Những phơng pháp sử dụng để nghiên cứu hệ thống chăn nuôi đ thừa hởng đợc tiến tiếp cận hệ thống lĩnh vực ... 57 4.4.1 Các kiểu hệ thống chăn nuôi chủ yếu vùng nghiên cứu 57 4.4.2 Đặc điểm hệ thống chăn nuôi 58 4.5 Đặc điểm chung nông hộ hệ thống chăn nuôi 63 4.6 Năng suất hệ thống chăn nuôi ...
 • 107
 • 468
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý BOD của nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trên mô hình bùn hoạt tính hiếu khí Aerotank

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý BOD của nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trên mô hình bùn hoạt tính hiếu khí Aerotank
... Nghiên cứu, đánh giá hiệu xử BOD nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa hình bùn hoạt tính hiếu khí aerotank nhằm mục đích: Đánh giá hiệu xử BOD5 bể aerotank ... bùn hoạt tính: Nước thải vào Nước thải sau xử Bể lắng Bể sục khí Bùn hồi lưu (bùn hoạt tính) Bùn thải Về mặt công nghệ, xử nước thải bùn hoạt tính gồm công đoạn sau:  Khu y trộn nước thải ... Trung Tâm xử nƣớc thải Khu công nghiệp Suối Dầu 1.3.2.1 Trung Tâm xử nƣớc thải Khu công nghiệp Suối Dầu Hình 1.2: Trung Tâm xử nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu Trung Tâm hoạt động...
 • 72
 • 531
 • 1

nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự nghèo đói của các hộ ngƣ dân ven đầm thủy triều, huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa

nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự nghèo đói của các hộ ngƣ dân ven đầm thủy triều, huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa
... kinh tế xã hội huyện Cam Lâm, phân tích yếu tố tác động đến nghèo hộ ngư dân ven đầm Thủy Triều huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa, yếu tố tác động đến thu nhập cộng đồng ngư dân ven đầm Thủy Triều ... THỊ KIM HÒA NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ NGƢ DÂN VEN ĐẦM THỦY TRIỀU, HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 60620115 NGƢỜI ... phải vươn lên thoát nghèo bền vững Do tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu yếu tố tác động đến nghèo đói hộ ngư dân ven đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa làm luận văn tốt nghiệp Đây đề...
 • 107
 • 233
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng và tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử lý của Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)

Nghiên cứu hiện trạng và tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử lý của Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)
... nghiệp: Nghiên cứu trạng tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử Trung Tâm xử nước thải Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) Mục tiêu nghiên cứu Tính toán thiết kế cải tiến ... nước thải Trung Tâm hoạt động không hiệu Đề xuất phương án tính toán thiết kế cải tiến hệ thống xử Trung Tâm xử nước thải khu công nghiệp Suối Dầu - Tính toán kinh tế hệ thống xử nước thải ... hệ thống xử nước thải Trung Tâm để nước thải đầu đạt QCVN 40:2011 cột A Nội dung nghiên cứu - Đánh giá trạng hệ thống xử nước thải Trung Tâm 2 - Nghiên cứu nguyên nhân hệ thống xử nước...
 • 101
 • 302
 • 2

biện pháp quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của phòng giáo dục và đào tạo huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa

biện pháp quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của phòng giáo dục và đào tạo huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa
... gia Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 5.3 Đề xuất biện pháp quản xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Phương pháp ... dung quản xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Quản xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục Đào tạo tập trung quản tiêu chuẩn quy định trường mầm non đạt chuẩn quốc ... Cơ sở luận quản xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Chương 2: Thực trạng quản xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Chương...
 • 100
 • 784
 • 15

Đánh giá thực trạng và đề xuất áp dụng sản xuất sạch hơn tại cơ sở sản xuất tinh bột khoai mì quy mô hộ gia đình tại thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Đánh giá thực trạng và đề xuất áp dụng sản xuất sạch hơn tại cơ sở sản xuất tinh bột khoai mì quy mô hộ gia đình tại thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
... xuất tinh bột khoai quy hộ gia đình thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ” MỤC TIÊU: Đánh giá thực trạng sản xuất tinh bột khoai thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, ... huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đề xuất áp dụng sản xuất cho sở sản xuất tinh bột khoai thôn NỘI DUNG: Đánh giá thực trạng sản xuất tinh bột khoai thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng sản xuất tinh bột khoai thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 3.1.1 Thực trạng sản xuất tinh bột khoai Cam Hiệp Nam có thôn...
 • 82
 • 425
 • 3

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú theo các tiêu chí hướng đến người bệnh và các yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa năm 2014

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú theo các tiêu chí hướng đến người bệnh và các yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa năm 2014
... đạt theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2013, nghiên cứu Đánh giá hài lòng người bệnh nội trú theo tiêu chí Hướng đến người bệnh yếu tố liên quan bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh ... người bệnh điều trị nội trú theo tiêu chí Hướng đến người bệnh bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm năm 2014 Xác định số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh điều trị nội trú theo tiêu chí Hướng đến ... đạt tiêu chí người bệnh hài lòng cao, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hài lòng người bệnh nội trú theo tiêu chí Hướng đến người bệnh yếu tố liên quan bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, tỉnh...
 • 119
 • 379
 • 5

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG TƠ XƠ DỪA NHẰM TẠO VIỆC LÀM VÀ CẢI THIỆN THU NHẬP NGƯỜI NGHÈO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HÀNG TƠ XƠ DỪA NHẰM TẠO VIỆC LÀM VÀ CẢI THIỆN THU NHẬP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pdf
... pháp nhằm thực chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị Nhằm thực chiếm lược nâng cấp chuỗi giá trị TXD để tăng việc làm thu nhập cho người nghèo tham gia chuỗi giá trị tác nhân tham gia chuỗi giá trị ... triển chuỗi giá trị; - Phân tích tham gia lao động vào chuỗi ngành hàng TXD; - Đề xuất giải pháp để phát triển chuỗi giá trị ngành hàng nâng cao khả tham gia người nghèo vào chuỗi giá trị PHƯƠNG ... nghèo tận dụng thời gian nhàn rỗi tạo thêm hội việc làm nhằm tăng thu nhập cho người nghèo Tuy ngành hàng phát triển tỉnh Sóc Trăng, sở với quy mô nhỏ giải việc làm cho 60 lao động, tạo thu nhập...
 • 10
 • 395
 • 1

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng cá thát lát còm tỉnh hậu giang

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng cá thát lát còm ở tỉnh hậu giang
... phân tích SWOT CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ THÁT LÁT CÒM TỈNH HẬU GIANG Qua kết nghiên cứu, sơ đồ chuỗi giá trị thát lát còm tỉnh Hậu Giang trình bày sau: 25 Sản xuất ... Hình 3.1: Sơ đồ chuỗi giá trị thát lát còm tỉnh Hậu Giang 26 Hình 3.2: Tỷ lệ hình thức nuôi thát lát còm Hậu Giang 29 Hình 3.3: Sơ đồ kênh thị trường thát lát còm tỉnh Hậu Giang 41 Hình ... tài Nghiên cứu chuỗi giá trị thát lát còm tỉnh Hậu Giang thực với mục tiêu nhằm nâng cao doanh thu tác nhân đặc biệt nông dân nhằm tăng lợi cạnh tranh ngành hàng thát lát còm tỉnh Hậu Giang...
 • 85
 • 216
 • 0

Nghiên cứu chuỗi giá trị nấm mộc nhĩ huyện cam lộ, tỉnh quảng trị

Nghiên cứu chuỗi giá trị nấm mộc nhĩ ở huyện cam lộ, tỉnh quảng trị
... HÒA uế Niên khóa: 2012-2014 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ NẤM MỘC NHĨ HUYỆN tế H CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ Mộc nhĩ ngành hàng nông nghiệp có tiềm Cam Lộ, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập ... Lập đồ chuỗi giá trị nấm mộc nhĩ Cam Lộ  Phân tích chi phí, doanh thu lợi nhuận tác nhân tham gia Tr chuỗi giá trị mộc nhĩ Nghiên cứu mối quan hệ qua lại tác nhân chuỗi giá trị mộc nhĩ  Đề ... nhĩ huyện Cam Đ ại Lộ, tỉnh Quảng Trị làm đề tài khoa học Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào phân tích chuỗi giá trị nấm mộc nhĩ Cam Lộ ng nhằm đưa giải pháp giúp người trồng nấm nâng...
 • 101
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm dưa hấucác hướng tiếp cận của nghiên cứu chuỗi giá trịtại sao cần đến nghiên cứu chuỗi giá trịphần 2 mô hình nghiên cứu chuỗi giá trị của michael poterđiểm của các nhà nghiên cứu về giá trị cảm nhậncác nghiên cứu về điều trị d penicillamin ở trẻ em ngộ độc chìnghiên cứu hàm giá trị tối ưunhững nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất ở nước tacác mô hình nghiên cứu về giá trị thƣơng hiệumô hình nghiên cứu về giá trị thƣơng hiệu của pgs ts nguyễn đình thọ nguyễn thị mai trang thực hiện năm 2002 tại thị trƣờng việt namtổng quan tình hình nghiên cứu về giá trị giá trị sốngnghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2 2mmnghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc và các giải pháp phòng tránh docxviệc nghiên cứu các văn bản hành chính ở việt nam trong tình hình hiện nay3 13 chuỗi giá trị giữa nông dân với công ty cpsh rừng hoa17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoiGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBáo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNB