Khóa luận tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh dung tích 850 tấn

tính toán thiết kế kho lạnh dung tích 500 tấn, bảo quản thịt bò

tính toán thiết kế kho lạnh dung tích 500 tấn, bảo quản thịt bò
... gian kết thúc: 11 / 12 / 2010 B ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN Tính tốn thiết kế kho lạnh dung tích E = 50 0tấn, có nhiệt độ bảo quản t0 = -300C, nhiệt độ ngưng tụ tk = 400C, sản phẩm bảo quản thị bò, kho lạnh ... phẩm khơng bị hỏng thời gian dài II NỘI DUNG VÀ U CẦU THIẾT KẾ bảo quản đơng: - Sản phẩm bảo quản: thịt - Dung tích : E = 500 - Nhiệt độ kho lạnh bảo quản đơng: - 300c - Nhiệt độ ngưng tụ: ... cần thiết để xác định số lượng buồng lạnh Dung tích kho lạnh lượng hàng hóa bảo quản đồng thời lớn kho Số lượng kích thước buồng lạnh phụ thuộc vào loại hàng bảo quản kho, đặc điểm kho lạnh I Tính...
 • 59
 • 431
 • 4

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản cá với nhiệt độ bảo quản là -18 o C

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản cá với nhiệt độ bảo quản là -18 o C
... hoạch mặt kho lạnh Yêu c u chung với quy hoạch mặt kho 2.Bố chí mặt kho lạnh ChơngIII Tính c ch nhiệt c ch ẩm 22 I C u tr c xây dựng c ch nhiệt kho lạnh M c đích ý nghĩa vi c cách nhiệt kho lạnh ... kh c ph c t c hại nêu ngời ta phải c ch ẩm cho kho II .c u tr c cách nhiệt c ch ẩm : C u tr c cách nhiệt: C u tr c cách nhiệt đảm b o liên t c không t o c u nhiệt tợng đột nhiệt Đối với kho xây ... ng c quý svth: nguyễn văn phuơng kho b o quản Bản vẽ theo mặt c t Trang 17 Chơng III Tính c ch nhiệt, c ch ẩm kho lạnh I .C u tr c xây dựng c ch nhiệt kho lạnh 1.M c đích vi c cách nhiệt phòng lạnh: ...
 • 75
 • 3,087
 • 53

Tính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn

Tính toán thiết kế kho lạnh cho xí nghiệp chế biến thịt lợn
... ÁN TĨT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy ĐỀ TÀI Tính tốn thiết kế kho lạnh cho nghiệp chế biến thịt lợn loại thân dạng bánh 0,5kg,xuất với u cầu sau Cơng suất 50tấn /ngày đêm Nhiệt độ kho lạnh t f ... ,tây,nam,bắc ý ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy PHẦN TÍNH TỐN NHIỆT VÀ CƠ CHO HỆ THỐNG LẠNH ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP GVHD: Lê Quang Huy CHƯƠNG I THIẾT KẾ THỂ TÍCH VÀ MẶT BẰNG KHO LẠNH Giả sử thịt thăn đựng ... tải máy nén thường nhỏ phụ tải thiết bị.Tuy nhiên kho lạnh bảo quản nhỏ chọn phụ tải máy nén phụ tải thiết bị Q0MN = KW IV TÍNH TỐN CHU TRÌNH LẠNH VÀ CÁC THIẾT BỊ 1) Tính tốn nhiệt chọn máy nén...
 • 67
 • 395
 • 0

Nghiên cứu tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản giống lúa lai f1

Nghiên cứu tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản giống lúa lai f1
... 1.6.2 ð i tư ng nghiên c u ðôí tư ng nghiên c u kho b o qu n h t lúa lai F1: + Xác ñ nh dung tích b trí m t b ng + Tính toán ph t i l nh + Tính toán cách nhi t cách m bu ng l nh + Tính toán l u ch ... 63 3.3.6 Tính toán nhi t cho kho l nh 63 3.4 Tính cách m, m kho l nh 64 3.4.1 Tính toán cách nhi t cách m 64 3.4.2 K t c u c a n n kho l nh 69 3.4.3 Xác ñ nh su t c a MN 73 Chương TÍNH TOÁN L A ... C M ð U Tính c p thi t c a ñ tài Chương T NG QUAN NGHIÊN C U 1.1 Tình hình nghiên c u phát tri n lúa lai vi t nam 1.1.1 S n xu t lúa lai thương ph m 1.1.2 ð c ñi m sinh h c c a h t lai F1 1.1.3...
 • 109
 • 1,051
 • 4

Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn

Nghiên cứu tính toán, thiết kế kho lạnh bảo quản hoa dung tích 80 tấn
... u có liên quan v tính toán thi t k kho l nh ñã ti n hành nghiên c u tính toán, thi t k kho l nh b o qu n hoa dung tích 80 t n ñã kh c ph c ñư c m t s c ñi m c a kho b o qu n hoa ñã ñang ñư c ... Vi n có kho l nh b o qu n hoa v i dung tích m i kho 15 t n K t c u kho kho xây, nhi t ñ b o qu n c a kho 100C, ñ m 85% Trên s yêu c u c a m t vài năm trư c c a Vi n v b o qu n l nh hoa kho ñã ... ti n ñó, ñ góp ph n vào vi c ñ y m nh xu t kh u hoa ti n hành nghiên c u ñ tài “ Nghiên c u tính toán, thi t k kho l nh b o qu n hoa dung tích 80 t n” Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n...
 • 121
 • 598
 • 5

[Khóa luận]tính toán thiết kế cung cấp điện cho PXSC cơ khí nhà máy cơ khí địa phương

[Khóa luận]tính toán thiết kế cung cấp điện cho PXSC cơ khí nhà máy cơ khí địa phương
... lc ch yu bo v ngn mch, ng thi d phũng cho bo v quỏ ti ca ng t 2.5 thiết kế mạng điện phân xởng sửa chữa khí 2.5.1 La chn phng ỏn cung cp in Vic chn phng ỏn cung cp in gm: * Chn cp in ỏp * Ngun ... chn phng ỏn cung cp in theo kiu hn hp c mng hỡnh tia ln mng phõn nhỏnh S nguyờn lý cung cp in cho phõn xng cho trờn hỡnh 2.1 - 31 - - 32 - - 33 - 2.6 LựA CHọN THIếT Bị ĐIệN TRONG MạNG ĐIệN PHÂN ... (MCLL): Dũng qua MCLL l dũng cung cp cho ph ti phõn on ca cỏi b mt in Dũng qua mỏy ct liờn lc iu kin nng n nht l trng hp mt in mt ngun, ng dõy cũn li s cung cp in cho cỏi ú, ng thi cỏc mỏy bin...
 • 68
 • 319
 • 0

Tính toán thiết kế kho lạnh 120 tấn để trữ đông

Tính toán thiết kế kho lạnh 120 tấn để trữ đông cá
... = 0.9 thiết bị lạnh nhỏ GVHD: Đào Thanh Khê Trang 23 Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông GVHD: Đào Thanh Khê Trang 24 Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông Chương ... Thanh Khê Trang Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông Chữ ký giáo viên nhận xét GVHD: Đào Thanh Khê Trang Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông LỜI NHẬN XÉT CỦA HỘI ... trước hết bảo quản lạnh GVHD: Đào Thanh Khê Trang 10 Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông Chương 2: TÍNH TOÁN KHO LẠNH 2.1 TÍNH THỂ TÍCH KHO LẠNH Thể tích kho lạnh xác định theo...
 • 47
 • 1,298
 • 13

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thuỷ sản đông lạnh 100 tấn ngày

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thuỷ sản đông lạnh 100 tấn ngày
... Phân lo i kho l nh - Kho l nh ch bi n - Kho l nh phân ph i - Kho l nh trung chuy n - Kho l nh thương nghi p - Kho l nh v n t i - Kho l nh sinh ho t Kho l nh ang thi t k thu c lo i kho l nh ch ... Thơ H u Giang N i dung c a tài bao g m: T ng quan kho l nh Lu n ch ng kinh t - kĩ thu t tính toán thi t k kho b o qu n ông Tính toán nhi t t i kho Tính ch n máy nén thi t b h th ng l nh Trang b ... v i nơi t kho l nh i u ki n th i ti t t i nơi t kho l nh 2.1.2 Quy ho ch m t b ng kho l nh 2.1.2.1 Quy mô kho l nh i v i kho l nh cho thuê hay kho phân ph i dung tích kho l n iv i kho l nh c...
 • 89
 • 740
 • 3

đồ án kho lạnh: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 tấn để trữ đông cá, có bảng vẽ autocad kèm theo

đồ án kho lạnh: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 tấn để trữ đông cá, có bảng vẽ autocad kèm theo
... Trang 12 Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông cá Chương 3: TÍNH TOÁN CÁCH NHIỆT CÁCH ẨM 3.1 TÍNH TOÁN CHO VÁCH KHO LẠNH 3.1.1 Kết cấu tường bao Xây dựng vách kho lạnh kết cấu ... hết bảo quản lạnh GVHD: Đào Thanh Khê Trang 10 Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông cá Chương 2: TÍNH TOÁN KHO LẠNH 2.1 TÍNH THỂ TÍCH KHO LẠNH Thể tích kho lạnh xác định theo công ... Không đọng sương đọng ẩm bề mặt kết cấu GVHD: Đào Thanh Khê Trang 18 Đồ án: Tính toán thiết kế kho lạnh 120 để trữ đông cá Chương 4: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT Việc tính toán nhiệt tải kho lạnh tính...
 • 49
 • 486
 • 2

Đồ án tốt nghiệp môn công nghệ nhiệt – điện lạnh tính toán thiết kế kho lanh

Đồ án tốt nghiệp môn công nghệ nhiệt – điện lạnh tính toán thiết kế kho lanh
... với kho lạnh trùn thớng (cao khoảng lần) Phần hai: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHO LẠNH Chương BỐ TRÍ VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHO LẠNH Việc xác lập kích thước và bớ trí mặt bằng kho lạnh ... ẩm cho kho lạnh Trang 28 Đờ Án Lạnh GVHD: Ts Lê Xn Hòa Chương III TÍNH TOÁN NHIỆT KHO LẠNH Tính nhiệt kho lạnh là tính toán các dòng nhiệt từ mơi trường bên ngoài vào kho lạnh ... + 2× + +  45.3 0,041   23,3 = 0.1987 (W / m K ) −1 Tính cách nhiệt cách ẩm trần kho lạnh: Sử dụng panel để cách nhiệt, cách ẩm trần kho lạnh STT Tên vật liệu cách Chiều dày vật liệu...
 • 106
 • 187
 • 0

Slide Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh dung tích 850 tấn

Slide Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh dung tích 850 tấn
... Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản sản phẩm thuỷ sản đông lạnh dung tích 850 tấn Nội dung đề tài gồm : 1.Tổng quan Khảo sát sơ đồ mặt lắp đặt kho lạnh, tính kích thước kho lạnh, cách ... xác đònh nhiệt tải kho lạnh cần phải xác, cẩn thận sở để tính chọn thiết bò Nếu kết tính toán nhiệt tải kho lạnh nhỏ kết thực tế dẫn đến làm hư hỏng sản phẩm bảo quản, kết tính toán lớn thực tế ... đối, % Mùa đông 17,4 Mùa hè 78 Mùa đông 82 Bảng 2.2 Kết tính toán xác đònh kích thước kho lạnh Thông số Tiêu chuẩn chất tải,gv Thể tích kho lạnh, V; Diện tích chất tải kho lạnh, F; Diện tích cần...
 • 23
 • 567
 • 4

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản hoa Lily, dung tích 100 m3 , đặt tại Hà Nội

Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản hoa Lily, dung tích 100 m3 , đặt tại Hà Nội
... CHƯƠNG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ KHO LẠNH 3.1 Dung tích kho lạnh Dung tích kho lạnh đại lượng cần thiết để xác định số lượng buồng lạnh Dung tích kho lạnh lượng hàng bảo quản đồng thời, lớn kho Số ... đề tài “ Thiết kế kho lạnh bảo quản hoa ly với dung tích 100m đặt Nội 1.3 Một số đề thiết k , lắp đặt sử dụng kho lạnh 1.3.1 Hiện tượng lọt ẩm Không khí kho lạnh có nhiệt độ thấp, tuần hoàn ... với để tài “ Tính toán thiết kế kho lạnh bảo quản hoa Lily, dung tích 100 m3 , đặt Nội. ” Em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Quyết Thắng thầy giáo môn Kỹ Thuật Nhiệt giúp em hoàn thành đề tài...
 • 33
 • 101
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bố trí và tính toán thiết kế kho lạnhtính toán thiết kế máy lạnh nhỏđể cương tính toán thiết kế máy lạnh nhỏbài giảng tính toán thiết kế máy lạnh nhỏgiáo trình tính toán thiết kế máy lạnh nhỏtính toán thiết kế kho chờ đông công suất 1 tấntính toán thiết kế dàn lạnh với vòi phun gió lạnh cho buồng kết đôngtính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sảnđề tài dùng các vi mach tương tự tính toán thiết kế đo cảnh báo nhiệt độ sử sung cặp nhiệt ngẫuđồ án đề tài dùng các vi mach tương tự tính toán thiết kế đo cảnh báo nhiệt độ sử sung cặp nhiệt ngẫutính toán thiết kế lắp đặt hệ thống nhiên liệu biogas cho động cơ 6d22 kéo máy phát điện cho trại chăn nuôitính toán thiết kế máy uốn móc quần áotính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cty tnhh lộc khang công suất 120m3đề tài tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sảntính toán thiết kế hệ thống phanh choxe minibus 12 chỗ ngồi có ứng dụng tính toán nhiệt trong solidworksTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia lai