Luận văn CK I- Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi tại huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009

Luận văn CK I- Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi tại huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009

Luận văn CK I- Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi tại huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009
... Hương Trà thời gian tới Xuất phát từ tình hình trên, thực đề tài Nghiên cứu tình hình thực kế hoạch hoá gia đình phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009 ... tháng năm 2010 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1.Thiết kế nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang Trong nghiên cứu, quần thể định danh phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi ... số- kế hoạch hoá gia đình nước 13 1.2.3 Tình hình thực Dân số-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế .16 1.2.4 Tình hình thực công tác dân số-KHHGĐ Huyện Hương Trà 17 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 78
 • 695
 • 1

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hóa gia đình phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi tại huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hóa gia đình ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi tại huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009
... cấp bách huyện Hương Trà thời gian tới Việc tiến hành thực " Nghiên cứu tình hình thực kế hoạch hóa gia đình phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên -Huế năm 2009 " nhằm ... DS-KHHGĐ 1.2.4.3 Kết thực công tác DS-KHHGĐ huyện Hương Trà Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu tất phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 15 - 49 tuổi có chồng ... tháng 12 năm 2009 (tức phụ nữ sinh từ 1960 đến 1994) huyện Hương Trà 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Băt đầu từ tháng năm 2010 đến tháng năm 2010 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1.Thiết kế nghiên cứu Đề...
 • 33
 • 567
 • 3

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam năm 2008

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam năm 2008
... Lam -Thăng Bình- Quảng Nam, tiến hành đề tài Nghiên cứu tình hình thực kế hoạch hoá gia đình Thị trấn Lam- huyện Thăng Bình- Tỉnh Quảng Nam năm 2008 với mục tiêu: Đánh giá tình hình thực kế hoạch ... thực kế hoạch hoá gia đình tạiThị trấn Lam- huyện Thăng bình- Tỉnh Quảng Nam năm 2008 Tìm hiểu việc chấp nhận biện pháp tránh thai,và yếu tố liên quan đến vấn đề thực kế hoạch hoá gia đình 7 Chƣơng ... thực biện pháp tránh thai nhiều địa phƣơng Thị trấn LamThăng Bình- Quảng Nam địa phƣơng gặp phải khó khăn Để góp phần nhận định khách quan tình hình thực kế hoạch hoá gia đình Thị trấn Lam...
 • 75
 • 333
 • 1

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Hậu Giang năm 2008

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Hậu Giang năm 2008
... cấp bách tỉnh Hậu Giang thời gian tới Do vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tình hình thực kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hậu Giang năm 2008 nhằm hướng đến mục tiêu sau: Nghiên cứu tình hình sử ... - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang [78] - Quyết định số 1197 /2008/ QĐ-UBND ngày 27/5 /2008, UBND tỉnh Hậu Giang thành lập Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã thuộc tỉnh Hậu ... 49 tuổi); Đánh giá kết thực kế hoạch hóa gia đình yếu tố liên quan tỉnh Hậu Giang năm 2008 10 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm kế hoạch hoá gia đình Theo định nghĩa...
 • 115
 • 796
 • 1

Luận văn CK I -Nghiên cứu tình hình sinh đẻthực hiện kế hoạch hóa gia đình tại Thị xã Quảng Trị-tỉnh Quảng Trị

Luận văn CK I -Nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại Thị xã Quảng Trị-tỉnh Quảng Trị
... tiêu giảm sinh để đạt đến mức sinh thay cách vững [4], [5], [6], [13], [14], [16] Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề t i: “Nghiên cứu tình hình sinh đẻ thực kế hoạch hóa gia đình Thị Quảng ... Quảng Trị- tỉnh Quảng Trị năm 2010”, v i mục tiêu: Đánh giá kết thực hiện KHHGĐ- tỷ lệ sinh thứ ba trở lên cặp vợ chồng độ tu i sinh đẻ phường, xã- Thị Quảng Trị tỉnh Quảng Trị Tìm hiểu ... Thị Quảng Trị giao thông Bắc vào Nam thuận l i Thị đầu m i xuất phát đường tỉnh lộ đường 64 (Thị Quảng Trị- Cửa Việt), đường 68 ( Thị Quảng Trị- đồng Triệu H i- Phong H i) nhiều...
 • 76
 • 622
 • 0

nghiên cứu tình hình sinh đẻthực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị năm 2010

nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị năm 2010
... sinh để đạt đến mức sinh thay cách vững [5], [6], [7], [8], [29], [32] Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình sinh đẻ thực kế hoạch hóa gia đình Thị Quảng Trị- tỉnh ... Trị- tỉnh Quảng Trị năm 2010 , với mục tiêu: Khảo sát tình hình sinh đẻ thực kế hoạch hoá gia đình của các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ tại các phường, xã- Thị Quảng Trị tỉnh Quảng Trị ... tế- hội tỉnh thị Quảng Trị 1.3.5 Tình hình thực hiện DS-KHHGĐ tại Thị Quảng Trị [2], [3], [34] 27 1.3.5.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế- văn hóa- hội 2010 Thị Quảng Trị đơn vị...
 • 60
 • 504
 • 2

Sự tham gia của nam giới vùng cao trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nghiên cứu trường hợp xã Cẩm Ân - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Sự tham gia của nam giới vùng cao trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nghiên cứu trường hợp xã Cẩm Ân - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái
... cn tr - Ch trng, chớnh sỏch DS KHHG - H thng cung cp cỏc dch v KHHG - Truyn thụng i chỳng - Gia ỡnh - Cng ng - Tõm lý cỏ nhõn S tham gia ca nam gii vựng cao vic thc hin KHHG Khoỏ: 2004 - 2007 ... th giao quyn ch ng cho ngi dõn Trong ti ca mỡnh, tụi cng tỡm hiu s tham gia nhng s tham gia ny cú ni hm khỏc vi s tham gia nh ó trỡnh by phn trờn S tham gia nh phn trờn cp l ngi dõn c tham gia ... "s tham gia" , ta phi tỡm hiu ý ngha ca ng t "tham gia" Tham gia: cú ngha l tham d vo, gúp phn vo (vớ d: tham gia khỏng chin, tham gia phỏt biu ý kin) [17, 1522] phn trc, tỡm hiu quan im v s tham...
 • 155
 • 336
 • 2

kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ có con dưới 5 tuổi tại hai nhà máy tỉnh thanh hóa

kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ có con dưới 5 tuổi tại hai nhà máy tỉnh thanh hóa
... (n= 95) n % 3,2 102 68 96 49 54 ,5 3,2 36,8 51 ,3 26,2 49 38 60 39 53 ,3 1,1 41,3 65, 2 42,4 53 30 36 10 54 ,8 5, 3 31,6 37,9 10 ,5 31 29 86 57 2,1 16,6 15, 5 46,0 30 ,5 3,2 2,1 19 14 55 32 1 3,3 20,7 15, 2 ... 110 58 ,5 SoTo (n=92) n % 54 58 ,7 Sunjade (n=96) n % 56 58 ,3 >0, 05 95 58 37 0, 05 Nhn xột: - Ch hn mt na s b m c hai ... 15, 6 TYT xó/ phng 141 75, 0 85 92,4 56 58 ,3 0, 05 TTYT, bnh vin 104 55 ,3 43 46,7 61 63 ,5 ...
 • 72
 • 1,884
 • 12

Thực hiện kế hoạch hoá gia đình của đồng bào thiên chúa giáo huyện miền núi hương khê (hà tĩnh) thực trạng và giải pháp

Thực hiện kế hoạch hoá gia đình của đồng bào thiên chúa giáo huyện miền núi hương khê (hà tĩnh) thực trạng và giải pháp
... đề Thực kế họach hoá gia đình đồng bào TCG huyện miền núi Hơng Khê ( Hà Tĩnh) Thực trạng giải pháp làm khoá luận nghiên cứu Hy vọng rằng, khoá luận đợc hoàn thành góp phần công sức huyện nhà giải ... yếu nhằm thực tốt vấn đề KHHGĐ đồng bào TCG huyện Hơng Khê (Hà Tĩnh.) - C Phần Kết luận B Phần nội dung Chơng I: đồng bào Thiên chúa giáo huyện miền núi H ơng Khê (Hà Tĩnh) với việc thực khhgđ ... quát thực trạng vấn đề dân số- KHHGĐ Hà Tĩnh năm gần 20 1.3.2 Thực trạng vấn đề dân số- KHHGĐ huyện Hơng Khê nói chung đồng bào TCG huyện miền núi Hơng Khê (Hà Tĩnh) nói riêng 22 1.3.2.1 Thực trạng...
 • 53
 • 86
 • 0

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘTHỰC HÀNH VỀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA PHỤ NỮ TỈNH LONG AN

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA PHỤ NỮ Ở TỈNH LONG AN
... (2009) Báo cáo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Long An 2009 Sở Y tế Long An, Long An Tuladhar H, and Marahatta R (2008), "Awareness and practice of family planning method in women attending Gyne ... sản , dụng cụ tử cung (DCTC) không đạt tiêu kế hoạch đề [4] Trước tình hình này, muốn đánh giá kiến thức (KT), thái độ (TĐ), thực hành (TH) phụ nữ độ tuổi sinh đẻ có chồng, để hiểu nguyên nhân ... chung KHHGĐ 36,4% Về thái độ - Tỷ lệ PN có TĐ mức độ cao thuộc số cặp vợ chồng 95%; thực KHHGĐ giúp cho gia đình hạnh phúc 95,5%; nạo phá thai có tác hại đến sức khỏe phụ nữ 95,5%; - TĐ PN không...
 • 10
 • 196
 • 3

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀMẸ - TRẺ EM, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA PHỤ NỮ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HAI NHÀ MÁY TỈNH THANH HÓA

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀMẸ - TRẺ EM, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA PHỤ NỮ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HAI NHÀ MÁY TỈNH THANH HÓA
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiến thức, thực hành chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em -kế hoạch hóa gia đình phụ nữ tuổi hai nhà máy tỉnh Thanh hóa Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành CSSKBM-TE phụ ... phụ nữ tuổi nhà máy tỉnh Thanh hóa Mô tả kiến thức, thực hành KHHGĐ phụ nữ tuổi nhà máy tỉnh Thanh hóa Chương I TỔNG QUAN Trong nội dung CSSKBĐ, CSSKBM-TE nội dung quan trọng trẻ em lứa tuổi ... tránh thai CPR The contraceptive rate CSSK Chăm sóc sức khỏe CSSKBM-TE Chăm sóc sức khỏe bà m - trẻ em CSSKBĐ Chăm sóc sức khỏe ban đầu GDSK Giáo dục sức khỏe KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình MDGs Millenium...
 • 73
 • 118
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Thiếu máu, nhiễm trùng giun móc phụ nữ trong độ tuổi sinh sản các huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... associated with anemia in reproductive aged women of the Nam Dong district of Thua Thien Hue Province in the North Central Coast region of Vietnam A cross-sectional survey with biological data collection ... respectively Setting: The present study was conducted in the mountainous Nam Dong district, Thua Thien-Hue province, Vietnam It is relatively poor and contains sizable ethnic minority populations ... University and the local authority of the Nam Dong district In addition, the project was approved by the consultant of Community Research Excellence of Netherlands-Vietnam project Permission of the village...
 • 15
 • 202
 • 0

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu tiềm năng thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao trong các trường THPT Thành phố Tuyên Quang

Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu tiềm năng thực hiện chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao trong các trường THPT Thành phố Tuyên Quang
... trương hội hoá TDTT nhà trường THPT thành phố Tuyên Quang 4 Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tiềm hội hóa TDTT nhà trường THPT Thành phố Tuyên Quang 4.2 Khách thể nghiên ... tác hội hóa TDTT trường THPT Thành phố Tuyên Quang 3.2 Xác định tiềm đề xuất biện pháp thực chủ trương hội hoá TDTT nhà trường THPT thành phố Tuyên Quang Giải nhiệm vụ nghiên cứu này, luận ... hiệu nguồn lực hội thực công hội 31 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ XÃ HỘI HÓA TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 2.1 Khái quát thành phố Tuyên Quang Đặc điểm...
 • 106
 • 178
 • 0

Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp Hà Nội và Seoul

Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LEE KYE SUN NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THỨC CHĂM SÓC GIÁO DỤC CON EM NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG LỨA TUỔI MẦM NON TẠI CÁC DOANH NGHIỆP HÀ NỘI VÀ SEOUL ... SÁNH CÁC HÌNH THỨC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON CON CÁI NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG MỘT SỐ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI VÀ SEOUL 4.1 Nhận xét chung trình xây dựng nghiệp chăm sóc giáo dục mầm ... Bảo vệ, chăm sóc giáo duc trẻ em CS-GD Chăm sóc giáo dục CS-GDMN Chăm sóc giáo dục mầm non CS-GD TE Chăm sóc giáo dục trẻ em CS-GD TELTMN Chăm sóc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non DN Doanh nghiệp...
 • 220
 • 379
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại khoa sản Bệnh viên Trung ương Huế

Đánh giá tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại khoa sản Bệnh viên Trung ương Huế
... Đánh giá tình hình sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khoa sản Bệnh viên Trung ương Huế với mục tiêu: * Tìm hiểu tình hình sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ... 3.3: Sử dụng BPTT theo số có Nhận xét: Phụ nữ có - sử dụng biện pháp tránh thai chiếm tỷ lệ cao 40,7% 3.2 Tình hình sử dụng biện pháp tránh thai 3.2.1 Tỷ lệ phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai ... 15 Báo cáo tốt nghiệp: Tình hình sử dụng BPTT phụ nữ độ tuổi sinh đẻ 3.2.12 Tác dụng phụ biện pháp tránh thai sử dụng Bảng 3.6: Tác dụng phụ biện pháp tránh thai Tác dụng phụ Số lƣợng Tỷ lệ (%)...
 • 33
 • 547
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trịtỉnh quảng trị năm 2010nghiên cứu tình hình sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị năm 2010kiến thức thực hành về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ có con dưới 5 tuổi tại hai nhà máy tỉnh thanh hóakiến thức thực hành chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ có con dưới 5 tuổi của hai nhà máy tỉnh thanh hóatình hình kế hoạch hóa gia đình ở việt namphân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của những sản phẩm có thể so sánhphân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sp của những sp có thể so sánhcác chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hóa của công ty cổ phần tràng anđánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh đượcđánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩmtư vấn kế hoạch hóa gia đình ở đâunghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009nghiên cứu tại bàn theo cách này công ty có được các thông tin về thị trường chủ yếu thông qua các báo cáo về tình hình thị trường tình hình thực hiện kế hoạch thương mại mỗi nămđánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp dược phẩm trung ương icác nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty vận tải và đại lý vận tảiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm