Dòng truyền công suất 6 số

Nâng cao chất lượng các hệ truyền động bám công suất nhỏ trên cơ sở điều khiển bù đặc tính tĩnh và thích nghi modal

Nâng cao chất lượng các hệ truyền động bám công suất nhỏ trên cơ sở điều khiển bù đặc tính tĩnh và thích nghi modal
... khiển tốt, vừa đảm bảo tính đơn giản cho hệ thống Các phân tích nói lên đƣợc tính cấp thiết luận án: Nâng cao cao chất lượng hệ truyền động bám công suất nhỏ sở điều khiển đặc tính tĩnh thích ... điều khiển véc tơ cho hệ truyền động sử dụng động công suất nhỏ Phân tích tổng quan phƣơng pháp điều khiển đặc tính tĩnh, đề xuất sử dụng phƣơng pháp điều khiển đặc tính tĩnh thay cho điều ... tính tĩnh với phƣơng pháp ĐKVT kinh điển nhƣ: độ tuyến tính đặc tính cơ, đặc tính hiệu suất, đặc tính dòng điện, đặc tính công suất đặc tính tĩnh khác Mô đánh giá chất lƣợng toàn hệ thống bám sở...
 • 149
 • 410
 • 2

Nâng cao chất lượng các hệ truyền động bám công suất nhỏ trên cơ sở điều khiển bù đặc tính tĩnh và thích nghi modal (TT)

Nâng cao chất lượng các hệ truyền động bám công suất nhỏ trên cơ sở điều khiển bù đặc tính tĩnh và thích nghi modal (TT)
... (2015), Nâng cao chất lượng hệ truyền động bám động đồng kích thích vĩnh cửu công suất nhỏ phương pháp điều khiển thích nghi modal kết hợp thuật toán điều khiển đặc tính tĩnh, Tạp chí Nghi n ... 1.4 Phân tích đặc điểm phƣơng pháp điều khiển hệ bám ĐCV công suất nhỏ 1.4.1 Đặc điểm hệ truyền động bám ĐCV công suất nhỏ 1.4.2 Các phƣơng pháp điều khiển hệ bám ĐCV công suất nhỏ 1.5 Phân tích ... lượng, sở áp dụng: Điều khiển đặc tính tĩnh (BĐTT): Để cải thiện đặc tính lượng, hiệu suất đặc tính tĩnh động truyền động Điều khiển thích nghi modal (TNMD): Để giảm sai số bám tính phi tuyến...
 • 27
 • 227
 • 1

Nâng cao chất lượng các hệ truyền động bám công suất nhỏ trên cơ sở điều khiển bù đặc tính tĩnh và thích nghi modal

Nâng cao chất lượng các hệ truyền động bám công suất nhỏ trên cơ sở điều khiển bù đặc tính tĩnh và thích nghi modal
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ VŨ HỮU THÍCH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁC HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁM CÔNG SUẤT NHỎ TRÊN CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN BÙ ĐẶC TÍNH TĨNH VÀ THÍCH NGHI MODAL Chuyên ... cửu) ĐKVT Điều khiển véc tơ ĐKBT Điều khiển đặc tính tĩnh BĐTT đặc tính tĩnh KBT Khối tĩnh BĐK Bộ điều khiển TNMD Thích nghi modal ĐKTNMD Điều khiển thích nghi modal ĐTTSLG Đặc tính tần ... khiển tốt, vừa đảm bảo tính đơn giản cho hệ thống Các phân tích nói lên đƣợc tính cấp thiết luận án: Nâng cao cao chất lượng hệ truyền động bám công suất nhỏ sở điều khiển đặc tính tĩnh thích...
 • 162
 • 194
 • 0

Xây dựng bộ điều chỉnh PID và PI dùng cho điều khiển truyền động điện công suất đến 3kw

Xây dựng bộ điều chỉnh PID và PI dùng cho điều khiển truyền động điện công suất đến 3kw
... cho cỏc mc ớch khỏc Mi i tng s c iu khin bng cỏc lut khỏc bi cỏc b iu khin khỏc B PID s, b PID tng t Xut phỏt t b, PID thc nghim dựng IC thut toỏn thit k i l tin cho vic xõy dng cỏc b PID dựng ... IC thut toỏn phc v sn xut thc tin 3.2 THIT K B IU CHNH PID V PI CHO NG C MT CHIU T yờu cu ca ỏn xõy dng b PID v PI cho h truyn ng in n 3kw, sinh viờn chn i tng h truyn ng in ny l ng c in mt ... Td P 0,5Kcr PI 0,45Kcr PID 0,6Kcr 0,5Pcr 0,125Pcr Chỳng ta nhn thy rng PID chn theo phng phỏp ca Ziegler v Nichols cú: Gr(s)=Kp(1+ +Tds)=0,6Kcr(1+ +0,125Pcrs)=0,075Kcrpcr( ) Nh vy PID cú mt cc...
 • 59
 • 681
 • 2

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xăng pha cồn cho một số loại độngcông suất nhỏ dùng trong nông nghiệp

Nghiên cứu khả năng ứng dụng xăng pha cồn cho một số loại động cơ công suất nhỏ dùng trong nông nghiệp
... tài: Nghiên cứu khả ứng dụng xăng pha cồn cho số loại động công suất nhỏ dùng nông nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Thăm dò khả ứng dụng nhiên liệu cồn hỗn hợp xăng pha cồn cho số loại động xăng ... 2.1.1 Mục tiêu Thăm dò khả ứng dụng nhiên liệu cồn hỗn hợp xăng pha cồn cho số loại động xăng công suất nhỏ thông dụng dùng nông nghiệp 2.1.2 Nhiệm vụ Nghiên cứu sở lý thuyết cho việc cải tiến hệ ... liệu cồn 95% hỗn hợp xăng pha cồn tỷ lệ đến 20% thực nghiệm loại động công suất nhỏ dùng nông nghiệp 18 Chơng Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 114
 • 598
 • 0

Luận văn: Xây dựng bộ điều chỉnh PID và PI dùng cho điều khiển truyền động điện công suất đến 3kw ppt

Luận văn: Xây dựng bộ điều chỉnh PID và PI dùng cho điều khiển truyền động điện công suất đến 3kw ppt
... cho cỏc mc ớch khỏc Mi i tng s c iu khin bng cỏc lut khỏc bi cỏc b iu khin khỏc B PID s, b PID tng t Xut phỏt t b, PID thc nghim dựng IC thut toỏn thit k i l tin cho vic xõy dng cỏc b PID dựng ... chnh PID v PI dựng cho iu khin truyn ng in cụng sut n 3kw Ni dung ỏn c chia lm chng: - Chng 1: Khuch i thut toỏn - Chng 2: B iu khin v cỏc lut iu khin - Chng 3: Thit k v lp rỏp b iu chnh PID v PI ... IC thut toỏn phc v sn xut thc tin 3.2 THIT K B IU CHNH PID V PI CHO NG C MT CHIU T yờu cu ca ỏn xõy dng b PID v PI cho h truyn ng in n 3kw, sinh viờn chn i tng h truyn ng in ny l ng c in mt...
 • 60
 • 285
 • 0

thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động và đề suất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty tnhh thương mại xây dựng tài đức

thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động và đề suất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty tnhh thương mại xây dựng tài đức
... quản TRị Vốn lu động đề suấT số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lu động công ty TNHH Thơng Mại Xây Dựng Tài Đức 3.1 Phân tích khái quát cấu tài sản nguồn vốn Công ty: Để hiểu khái quát tình ... tới Công ty cần phải nâng cao công tác quản sử dụng vốn lu động từ khâu xác định nhu cầu vốn, huy động vốn đến khâu sử dụng vốn lu động để hiệu sản xuất kinh doanh cao 3.9 Một số biện pháp nhằm ... toán Công ty Khi nghiên cứu tình hình quản sử dụng vốn lu động hoàn thiện không nghiên cứu tiêu khả toán Đây tiêu thể rõ tình hình tài phần phản ánh trình độ quản sử dụng vốn lu động Công ty...
 • 44
 • 145
 • 0

Nghiên cứu thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô từ nguồn dầu trung đông với công suất 6 triệu tấn trên năm

Nghiên cứu thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô từ nguồn dầu trung đông với công suất 6 triệu tấn trên năm
... xây dựng nhà máy lọc dầu điều tất nhiên Vì vậy, đồ án công nghệ nhằm Nghiên cứu Thiết kế Thiết kế phân xưởng chưng cất Dầu thô từ nguồn dầu Trung đông với công suất triệu tấn/ năm Đồ án trình bày ... 26 Đồ án công nghệ Chưng cất dầu thô tháp thứ hai đến áp suất P = 0,14 ÷ 0, 16 MPa nhận từ dầu thô lượng sản phẩm trắng nhiều Với yêu cầu thiết kế phân xưởng chưng cất nguồn dầu thô từ Trung Đông ... án công nghệ Chưng cất dầu thô 60 00000.1 = 60 000 (tấn/ năm) 100 = 179,104 (tấn/ ngày) = 7, 46 (tấn/ h) ▪ Lượng sản phẩm xăng: 60 00000.14 = 840000 (tấn/ năm) 100 = 2507, 46 (tấn/ ngày) = 104,48 (tấn/ h)...
 • 89
 • 215
 • 0

Đồ án thiết kế hộp giảm tốc hai cấp khai triển bánh răng trụ răng nghiêng dẫn động băng tải công suất 6.5 kW

Đồ án thiết kế hộp giảm tốc hai cấp khai triển bánh răng trụ răng nghiêng dẫn động băng tải công suất 6.5 kW
... dụng lên trục R= 2840(N) SVTH: Võ Nguyên Định Trang Đô án thiết kế máy CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 4.1 Thiết kế truyền bánh trụ nghiêng cấp nhanh 4.1.1 Chọn vật liệu làm bánh Bánh nhỏ: ... Đô án thiết kế máy CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 1.1 Phương án Hộp giảm tốc khai triển sử dụng truyền truyền xích Ưu điểm - Kết cấu đơn giản Khuôn khổ kích thước nhỏ gọn truyền động đai công suất ... việc dễ bị thay đối, tải trọng tác dụng lên trục ổ lớn Tuổi thọ thấp - Dựa vào ưu nhược điểm phương án thiết kế trên, chọn phương án thiết kế : Hộp giảm tốc hai cấp khai triển sử dụng truyền...
 • 57
 • 1,351
 • 2

tính toán bộ các thông số cơ bản của tháp hấp phụ làm khô khí với công suất 6 triệu m3 khí/ngày đêm

tính toán sơ bộ các thông số cơ bản của tháp hấp phụ làm khô khí với công suất 6 triệu m3 khí/ngày đêm
... nghiệp Hấp phụ trình tự xảy ra, đồng thời với trình hấp phụ trình giải hấp Do trình hấp phụ đạt đến trạng thái cân hấp phụ, lợng chất bị hấp phụ không đổi theo thời gian 2.3 Hấp phụ vật lý hấp phụ ... chất hấp phụ Khí khô 45 Bản nề Nguyễn văn Phúc Trờng Đại học Mỏ- Địa chất nghiệp Đồ án tốt Hình 2 .6 Thiết bị hấp phụ với lớp hấp phụ đứng yên Có hai kiểu thiết bị hấp phụ bản: Thiết bị hấp phụ với ... theo khí chất hấp phụ dòng khí tái sinh qua Lớp chất hấp phụ Đây lớp quan trọng tháp hấp phụ Tại nớc bị hấp phụ chất hấp phụ nh, silicagel, than hoạt tính, zeolit Lớp hấp phụ dới cùng, lớp chia làm...
 • 82
 • 483
 • 0

Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tối ưu dòng chảy công suất và xác định phí trên lưới điện truyền tải

Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tối ưu dòng chảy công suất và xác định phí trên lưới điện truyền tải
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ĐẶNG QUANG VINH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH, TỐI ƯU DÒNG CHẢY CÔNG SUẤT VÀ XÁC ĐỊNH PHÍ TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI ... trung sâu vào thị trường bán buôn điện cạnh tranh Phân tích vấn đề truyền tải điện thị trường bán buôn điện cạnh tranh lựa chọn cấu trúc lưới truyền tải điện cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh ... điểm riêng mạng lưới Với lý trình bày cho thấy, việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tối ưu dòng chảy công suất xác định phí lưới điện truyền tải yêu cầu mang...
 • 162
 • 246
 • 1

nghiên cứu, tính chọn công suấtsố lượng tổ hợp diesel lai máy phát, tính toán ngắn mạch, thuyết minh đồ hệ thống tự động điều chỉnh điện áp và thuyết minh đồ bảng điện chính cho tàu 53000t

nghiên cứu, tính chọn công suất và số lượng tổ hợp diesel lai máy phát, tính toán ngắn mạch, thuyết minh sơ đồ hệ thống tự động điều chỉnh điện áp và thuyết minh sơ đồ bảng điện chính cho tàu 53000t
... 3.3.1 Tính toán dòng ngắn mạch điểm số (3) có máy phát công tác song song a Đối với máy phát: +Dòng siêu độ lúc xảy ngắn mạch IF = I dmF 0,578 = = 4.82( KA) X "d 0,12 +Dòng độ lúc xảy ngắn mạch ... 0,3 7,9 =>Dòng ngắn mạch xung kích điểm (3) là: IXK(3) = 2.IxkF + Ixkđc = 2.11,3 + 4,6 =27,2(KA) 3.3.2 .Tính toán dòng ngắn mạch điểm số (4) có máy phát công tác song song a Đối với máy phát +Trở ... zb : tổng trở động chế độ tĩnh xb : trở kháng động chế độ tĩnh RS: trở chế độ tĩnh roto RSS: trở chế độ tĩnh stato Tdđc: số thời gian độ động TOKđc: số thời gian thành phần không chu kì động...
 • 53
 • 230
 • 0

nghiên cứu và mô phỏng sự truyền công suất trong hệ thống truyền lực xe nhiều cầu chủ động

nghiên cứu và mô phỏng sự truyền công suất trong hệ thống truyền lực xe nhiều cầu chủ động
... TRUYỀN CÔNG SUẤT I Xe cầu chủ động II Xe hai cầu chủ động 32 Chương IV MÔ PHỎNG MỘT SỐ TRẠNG THÁI ĐIỂN HÌNH TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN CÔNG SUẤT I Xe cầu chủ động II Xe hai cầu chủ động ĐỀ NGHỊ VÀ ... nghiên cứu phân bố công suất từ động tới cầu chủ độn g (ở xe nhiều cầu chủ động) tới bánh xe trái-phải cầu Vấn đề hiểu giải xác nghiên cứu phân phối công suất có vi sai vi sai hệ thống truyền lực xe ... Bánh xe chủ động Vi sai Bánh xe chủ động Động Vi sai Động Truyền lực Truyền lực Bánh xe chủ động Bánh xe chủ động Hình a Hình b Hình 4-1d: Sơ đồ bố trí cầu chủ động ô tô con: (Hình a với động...
 • 69
 • 368
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: truyền công suất của động cơđiều chỉnh tốc độ động cơ kđb rôto dây quấn bằng cách điều chỉnh công suất trượt sơ đồ nối tầngđánh giá chung kết quả hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2009 so với 6 tháng đầu năm 2010 theo các chỉ tiêusơ đồ nguyên lý và sơ đồ truyền công suất các tay sốsơ đồ truyền công suất các tay sốcơ sở điều chỉnh tốc độ của động cơ công suất nhỏđộng cơ công suất béđể truyền công suấtđể truyền công suất điện p 40kwbài tập động lượng công suấtthiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất gạch men thanh thanh biên hòa đồng nai công suất q 400 m3ngày đêmcatalog chọn động cơ không đồng bộ công suất nhỏquản lý vốn lưu động của công ty tnhh sơn giao thông kovakhái niệm và lợi ích của độ dự trữ công suất cửa sổ công suấtbài 11 nguyên lý truyền công suất cực đại của mạng một cửaĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học