Khóa luận thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm docx

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm docx
... Chương 2: Yêu cầu cụ thể tính toán thiết kế cầu trục Trong tính toán thiết kế cầu trục 1T phục vụ cho việc di chuyển tôn “ cần thoả mãn yêu cầu sau: - Phải phục vụ tốt cho việc di chuyển tôn phân ... xuất Trong đề tài này, việc thiết kế giới hạn thiết kế cầu trục phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm cho đảm bảo tính kỹ thuật yêu cầu đặt 1. 2.2 Yêu cầu thiết kế 1. 2.2 .1 Yêu cầu chung Mỗi loại máy ... thiết kế 1. 3.2 .1 Phân tích,chọn phương án thiết kế Để đáp ứng yêu cầu mục đích việc thiết kế cầu trục phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, trước tiên ta phải phân tích chọn sơ đồ kết cấu cầu trục...
 • 136
 • 311
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 21 ppsx

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 21 ppsx
... hiệu cho người sử dụng biết để điều chỉnh tải trọng nâng cho yêu cầu 4.2.3 Thiết bị giới hạn hành trình di chuyển giảm chấn a Thiết bị giới hạn hành trình di chuyển Để hạn chế hành trình di chuyển ... hạn cho phép, tay xoay chạm vào tay gạt làm trục quay ngắt mạch điện điều khiển cấu di chuyển, xe cầu trục dừng chuyển động Hình 4.6 Thiết bị giới hạn hành trình Hình 4.7 Thiết bị giảm chấn b Thiết ... bánh Bộ hở 200 000 1. 106 5 .10 6 2 .10 6 0,8 Thép chữ I: - N070 14 72 kg 40 000 58,88 - N020 4 13 2 kg 40 000 5,28 Ray P15 Khung giàn thép Bu lông Các thiết bị phụ Tổng cộng 40 m 15 0 kg 50 Cái 600 000...
 • 7
 • 298
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 1 pps

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 1 pps
... xuất Trong đề tài này, việc thiết kế giới hạn thiết kế cầu trục phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm” cho đảm bảo tính kỹ thuật yêu cầu đặt 1. 2.2 Yêu cầu thiết kế 1. 2.2 .1 Yêu cầu chung Mỗi loại máy ... treo, thiết bị cặp, nam châm điện v.v Đặc biệt cầu trục sử dụng phổ biến ngành công nghiệp chế tạo máy luyện kim với thiết bị mang vật chuyên dùng 1. 2 NHIỆM VỤ - YÊU CẦU THIẾT KẾ 1. 2 .1 Nhiệm vụ thiết ... theo kết cấu công dụng, máy nâng chuyển chia thành loại: kích, bàn tời, palăng, cần trục, cầu trục, cổng trục, thang nâng.v.v Cầu trục loại máy trục kiểu cầu Loại di chuyển đường ray...
 • 5
 • 255
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 2 pot

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 2 pot
... cấu di chuyển cầu kết hợp cấu di chuyển xe (hoặc palăng) mà cầu trục nâng hạ vị trí không gian phía mà cầu trục bao quát Hình 1. 1 Cầu trục dẫn động điện Xét tổng thể cầu trục gồm có phần kết ... kiểm tra 13 treo dầm cầu trục Các máy cầu trục thực chức năng: nâng hạ hàng, di chuyển xe di chuyển cầu trục Sức nâng cầu trục dầm thường khoảng  30 tấn, có yêu cầu riêng đến 500 Ở cầu trục có ... 15 /3 t; 20 /5 t; 15 0 /20 /5 t; v.v 1. 3 .1. 2 Phân loại cầu trục Cầu trục phân loại theo trường hợp sau: a Theo công dụng Theo công dụng có loại cầu trục có công dụng chung cầu trục chuyên dùng - Cầu...
 • 14
 • 338
 • 3

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 3 pdf

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 3 pdf
... kê - Thiết kế theo tính toán Đặc điểm phương án thiết kế: Thiết kế theo mẫu: Ưu điểm phương pháp cho phép ta thiết kế cách nhanh chóng, cần dựa vào mẫu cầu trục có sẵn thiết kế mẫu để thiết kế ... trước thiết kế vấn đề Vì không xác định thiết kế theo phương pháp thiết kế tính khả thi thực Hiện để thiết kế vấn đề có phương pháp bản, là: - Thiết kế theo mẫu - Thiết kế theo Quy Phạm - Thiết kế ... 6 Hình 1. 8 Cầu trục thiết kế Thiết kế cầu trục dầm với tải trọng nâng tấn có kết cấu sau: - Kết cấu thép: dầm chữ I có hai đầu tựa hai dầm cuối 5, kết cấu dầm cuối gồm hai...
 • 5
 • 270
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 4 pptx

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 4 pptx
... quanh, t0C 25 - Ổ lăn Thời gian phục vụ, năm - Bánh - Trục chi tiết khác - Ổ lăn Thời gian làm việc - Bánh thời hạn trên, h - Trục chi tiết khác 10 15 25 10 00 15 00 2500 ... Cường độ làm việc, CĐ% 15 - Hệ số sử dụng ngày, kng 0,33 - Hệ số sử dụng năm, kn 0,25 - Hệ số sử dụng theo tải trọng, kQ 0,55 - Số lần mở máy giờ, m 60 - Số cho kỳ làm việc giờ, ack 10 15 - Nhiệt...
 • 3
 • 229
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 5 ppt

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 5 ppt
... sợi thép có giới hạn bền 12 00  210 0 N/ mm Vậy ta chọn cáp  K-3 kết cấu x 25 (1+ 6; 6 +12 ) + lõi, giới hạn bền sợi thép khoảng 15 00  17 00 việc thay cáp sau bị mòn, đứt 2 .1. 2.2 palăng giảm lực N/ ... nhánh cáp lên tang k = 1, 5 – hệ số tải trọng động Q0  Q  Qm  p- hiệu suất palăng p  Với: 10 000 + 250 = 10 250 N   (1  a ).t  0,98 0,98   0,98 a (1   ) 2 1  0,98 t – Số ròng rọc ... palăng Hình 2.2  S max  10 250 1, 5  7844 1. 2.0,98 N 2 .1. 2.3 Kích thước dây Kích thước dây cáp dược chọn dựa vào công thức (2 -10 ) – [tr .18 ] S đ  S max k  7844 .5  39220 N Trong đó: Sđ - lực...
 • 5
 • 261
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 6 doc

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 6 doc
... L0 + L1 + 2L2 = 14 7 + 30 + 20.2 = 217 mm Để thuận lợi cho việc chế tao, chọn chiều dài tang: L = 220 mm Bề dầy thành tang xác định theo kinh nghiệm  = 0,02Dt + (6 10 ) = 0,02 .19 5 + 6 ,1 = 10 mm ... (2 -1) Hệ số k Số lớp 4 k 1, 4 1, 8  n  1. 0,8.7844  59, 76 10 .10 ,5 N/mm2 Tang đúc gang CЧ 15 – 32 loại vật liệu thông thường phổ biên nhất, có giới hạn bền nén là:  bn  565 N/mm2 Ứng suất cho ... to lượng GD2 (kg) (kgm2) ĐK 41- 4 1, 7 14 20 1, 8 0,84 2,0 0,048 3,9 2 .1. 2 .6 Tỷ số truyền chung Tỷ số truyền chung từ trục động đến trục tang xác định theo công thức (3 -15 ) – [tr.55] i0  nđc nt Trong...
 • 6
 • 263
 • 2

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 7 ppt

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 7 ppt
... 17 ,12 (2 .1, 06  5.0,5  3.0, 214  2.0 ,11 7  5.0 ,13  3.0 ,15 2)  Mtb = 30(2 .14 ,2  5 .10 ,75  3.3,6  2.9,3  5 .7, 02  3.2,03 ) 30 .10  2 .1, 06  5.0,5  3.0, 214  2.0 ,11 7  5.0 ,13  3.0 ,15 2 = 11 ,26 ...  1, 1.0,686 .14 20 10 250.0,2006 2 .14 20   0 ,11 7 s 375 ( 17 ,1  9,3) 375 ( 17 ,1  9,3).2 2.45 2.0,8 07 Tính tương tự cho trường hợp Q2 Q3 theo công thức dẫn trên.Kết tính ghi bảng (2-3) Thời gian chuyển ... công thức ( 275 ) – [tr 47] Mm  M m max  M m 1, 9 M dn  1, 1M dn   1, 5M dn 2 Mdn – mômen danh nghĩa động Mdn = 9550  N đc 1, 7  9550  11 ,4 Nm nđc 14 20 Mm = 1, 5 .11 ,4 = 17 ,1 Nm Vậy Q1 = Q n tm...
 • 6
 • 258
 • 0

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 8 pdf

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 8 pdf
... giảm tốc Trục I II III Thông số I I12 = 7,5 I23 = n, v/ph 14 20 19 0 32 N, kW 1, 7 1, 632 1, 567 Mx, (N.m) 11 ,4 82 , 08 472, 78 Với: n1 i12 n1 = nđc =14 20 v/ph ; n2 = ; N1 =Nđc =1, 7 kW ; N2 =  N1; n3  ... loại 0,6 1, 0 1, 2 Vật liệu cán kim loại Vậy: p 222  1, 12  (0, 21  0 ,14 ) .10 00 N/mm2 Với áp lực cho phép [p] = 1, 2 N/mm2, ta thấy áp suất tính thỏa mãn yêu cầu cho phép p  1, 12  1, 2 N/mm2 ... (0, 21 +0 ,14 ) = 0 ,17 5 m f = 0 ,12 – hệ số ma sát, tra theo bảng (2-9) – [tr. 28]  P 14  222 3.0 ,17 5.0 ,12 N Áp suất bề mặt kiểm tra treo công thức: p P   p  ( R  Rt2 )10 00 n Áp lực cho phép...
 • 7
 • 225
 • 0

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 9 pdf

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 9 pdf
... mãn cho việc nâng vật với tải trọng 1tấn, sơ ta chọn thông số ban đầu cho cặp lệch tâm (theo cặp chế tạo):  = 10 0 – góc lệch tâm r = 10 0 mm – bán kính cam lệch tâm  = 10 16 mm - bề dầy cho ... bề dầy cho phép tôn Thay thông số vào biểu thức ứng với hai trườnh hợp  = 10 (16 ) mm - Trường hợp 1:  = 10 mm  = 16 mm  0 ,17 6  0,2 59 với trường hợp - Trường hợp 2:  0 ,17 6  0,265 với trường ... trong má kẹp; chọn f1 = 0 ,15 ; f2 = 0 ,1 Vậy: N 10 000 Q   40000 f  f 0 ,15  0 ,1 N Từ điều kiện cân thép cặp lệch tâm, ta viết phương trình mômen...
 • 5
 • 197
 • 1

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 10 doc

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 10 doc
... Z0 10 10 = Z0 10 Z0 10 = 10 = 10 3045024 = 609005 3045024 = 15 22 512 3045024 = 913 057 Số chu kỳ làm việc tương đương là: Ztđ = 609005 .18 + 15 22 512 .0,758 + 913 057.0,28 = 7 612 58 Hệ số chế độ làm việc ... làm việc an toàn Bảng (2-7) Hệ số k1 k2 k2 chế độ làm việc Loại cấu k1 Cơ cấu nâng TB N RN 1, 1 1, 2 1, 3 1, 5 1, 3 vật Nh 1, 5 Cơ cấu nâng chuyển 1, 4 kim loại lỏng Cơ cấu thay đổi tầm với Cơ cấu di chuyển ... chuyền trục động G D  i i td  0 ,1. Q0 10  0 ,1. 102 50  0,051Nm 2 n đc 14 20 Tổng mômen vô lăng hệ thống  G D    G D   G D  i i i i I i td i  1, 1(0,48  0, 216 )  0,0 51  0, 816 6 Nm2...
 • 9
 • 241
 • 10

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 11 pot

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 11 pot
... bánh hở Bánh xe Hình 2 .11 Sơ đồ cấu di chuyển xe 2.2.2 Tính cấu di chuyển 2.2.2 .1 Tính bánh xe Kết cấu cụm bánh xe mô tả hình 2 .12 40 13 0 Hình 2 .12 Trục bánh xe cấu di chuyển Ta chọn loại bánh ... Bảng (2-8) Trị số kbx Chế độ làm việc Máy trục dẫn động tay kbx 1, 0 Máy trục dẫn động máy Chế độ làm việc nhẹ 1, 1 Chế độ trung bình 1, 2 Chế độ nặng 1, 4 Chế độ nặng 1, 6 ... trọng xác định theo   Vậy:   1 1   1  Q    G0       3            1   0,72 1   10 000    1    4000       Pbx = 0,72 .1, 1.3500 = 2772 N Sức bền dập bánh...
 • 5
 • 203
 • 0

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 12 docx

Thiết kế cầu trục 1 tấn phục vụ cho việc di chuyển tôn tấm, chương 12 docx
... công việc tính toán 293.8 16 5 49 250.8 65 16 5 15 0 13 1 15 4- 12 tiết kiệm giá thành mà đảm bảo độ tin cậy làm việc Hình 2 .15 Động điện VIGE Căn vào công suất tĩnh yêu cầu, ta chọn động VIGE hãng ... f 0 ,10 0,08 0, 015 0,02 W1 = 1, 2(4000  10 000) 2.0,3  0, 015 .40  15 5 N Vậy: 13 0 W2 – lực cản theo độ dốc, tính theo công thức (3- 41) – [tr.65] W2 =  (G0 + Q) = 0,002(4000 +10 000) = 28 ... G0  Q  f1 r1  r2 2r1  r2  r1 = 75mm, r2 = 60mm – bán kính lớn nhỏ bánh xe (theo bánh xe chế tạo) W6 = 4000  10 000.0 ,17  75  60  13 2 275  60 N Wt = 15 5 + 28 + + 202 + + 13 2 = 526...
 • 5
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cầu trục 1 dầmthiết kế cầu trục 75 tấnđánh giá điều kiện địa chất công trình nhà a khu nhà phùng khoang trung văn từ liêm hà nội thiết kế khảo sát công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật thi công công trìnhtính toán thiết kế cầu trục tải trọng 12 tấnthiet ke cau truc xoay 0 5 tanloại 1 thiết kế cấu trúcthiết kế cấu trúc tổ chứcthiết kế cấu trúcthiết kế cấu trúc webthiết kế cấu trúc máy tínhtính toán thiết kế cầu trụcthiết kế cấu trúc dữ liệuthiết kế cầu trục một dầmphương pháp luận thiết kế kiến trúctài liệu thiết kế cầu trụcHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)Bài 16. Phương trình hoá họcCataloge dung cu co khiĐiểm đông đặc: Freezing pointTiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticSản xuất nhiên liệu sạchTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiêngiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Bất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Phương pháp phổ hấp thụ phân tửQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG