Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH

Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH

Mẫu số 01/BB-TT: Biên bản công bố quyết định thanh tra BHXH
... tượng tra: Việc công bố Quyết định tra kết thúc vào hồi ngày ……/……/……… Biên công bố định tra đọc lại cho người có tên nêu nghe ký xác nhận./ ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA (Ký, ... người có tên nêu nghe ký xác nhận./ ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA (Ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 78
 • 0

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)
... Sau đọc lại biên bản, người có mặt đồng ý nội dung biên bản, ý kiến khác ký xác nhận vào trang biên có ý kiến bổ sung khác (nếu có) sau: ... THUẾ ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA) (Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có)) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến vào biên bản, nêu rõ lý có ý kiến...
 • 2
 • 152
 • 0

Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA " pptx

Tài liệu BIỂU MẪU
... Sau đọc lại biên bản, người có mặt đồng ý nội dung biên bản, ý kiến khác ký xác nhận vào tra biên có ý kiến khác sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có) NGƯỜI ... CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến vào văn bản, nêu rõ lý có ý kiến khác, ký...
 • 2
 • 771
 • 2

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA
... Sau đọc lại biên bản, người có mặt đồng ý nội dung biên bản, ý kiến khác ký xác nhận vào tra biên có ý kiến khác sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có) NGƯỜI ... CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên chức vụ) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến vào văn bản, nêu rõ lý có ý kiến khác, ký...
 • 2
 • 1,490
 • 0

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở pdf
... Cuộc họp kết thúc vào hồi … … phút, ngày … tháng … năm … THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành...
 • 2
 • 2,318
 • 9

sáng kiến lễ công bố quyết định cán bộ nghỉ chính sách hưu

sáng kiến lễ công bố quyết định cán bộ nghỉ chính sách hưu
... phòng cán bộ, công chức người lao động công tác Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Trao định nghỉ hưu Tại buổi lễ, sau cấp có thẩm quyền công bố định nghỉ sách hưu đồng ... phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh Đối với quan, đơn vị có cán công chức nghỉ sách hưu Kiến nghị, đề xuất: - Hội đồng xem xét, công nhận sáng kiến Ý kiến xác nhận Thủ trưởng đơn vị Cà Mau, ngày …… tháng ... sách hưu tôn vinh, ghi nhận công lao, thành tích vinh dự, tự hào với người đến nghỉ hưu cán bộ, đảng viên tốt người trân trọng Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng...
 • 3
 • 144
 • 0

Quyết định thanh tra toàn diện

Quyết định thanh tra toàn diện
... DANH SÁCH ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN (Theo Quyết định số: 458 /QĐ-GDĐT ngày 26/10/2010 Trưởng Phòng GD&ĐT) Stt 10 11 12 13 14 15 ... Phòng GD&ĐT THCS Thanh An THCS Đồng Nơ THCS Thanh An THCS An Khương THCS Minh Tâm THCS Đồng Nơ THCS Tân Lợi THCS Minh Tâm THCS Minh Đức THCS Phước An THCS Đồng Nơ ( Danh sách đoàn tra gồm có 16 ... Bích Thủy Lê Văn Hùng Nguyễn Thanh Hùng Trần Văn Xuân Nguyễn Thị Kim Hương Đỗ Thị Hiếu Nghĩa Võ Văn Dũng Nguyễn Văn Phương Chức vụ Phó Trường phòng CB T.Chức –T tra Chuyên viên CB XMC-PCGD CB...
 • 2
 • 487
 • 0

Xem thêm