Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân NPK thích hợp cho cây con trong vườn ươm đối với giống chè PH10 tại Phú Thọ.

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân NPK thích hợp cho cây con trong vườn ươm đối với giống chè PH10 tại Phú Thọ.

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân NPK thích hợp cho cây con trong vườn ươm đối với giống chè PH10 tại Phú Thọ.
... xuất, nghiên cứu khoa học Đƣợc đồng ý ban chủ nhiệm Khoa Nông Học, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân NPK thích hợp cho vườn ươm giống chè ... chè đạt hiệu kinh tế cao Bên cạnh giảm ô nhiễm môi trƣờng, giữ kết cấu đất Xuất phát từ thực tế tiến hành thí nghiệm: “ Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân NPK thích hợp cho vườn ươm giống chè PH10 ... ảnh hƣởng tổ hợp phân NPK đến sinh trƣởng phát triển giống chè PH10 giai đoạn Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng tổ hợp phân NPK tới số loại sâu bệnh hại Xác định đƣợc lƣợng phân số lần bón hợp cho giống...
 • 61
 • 214
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất chất lượng của giống sắn mới KM414 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất chất lượng của giống sắn mới KM414 tại thái nguyên
... giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô với phân bón hữu đến yếu tố cấu thành suất suất giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô với phân bón hữu đến chất lượng ... nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng ... kinh tế thời vụ trồng giống sắn KM414 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh phân đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón...
 • 122
 • 173
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón n+k dạng nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
... triển giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh hưởng phân viên nén đến số đặc điểm hình thái, sinh giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh ... ảnh hưởng phân viên nén đến khả chống chịu giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Nghiên cứu ảnh hưởng phân viên nén đến suất yếu tố cấu thành suất giống ngô LVN99 đất dốc huyện Văn ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THANH NHÃ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN N+K DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ LVN99 TRÊN ĐẤT DỐC TẠI HUYỆN VĂN YÊN TỈNH...
 • 104
 • 316
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ổi đài loan tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ổi đài loan tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển suất giống ổi Đài Loan trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên rút kết luận: - Với tổ hợp phân bón ... thức bón phân hợp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao suất chất lượng, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống ổi Đài Loan trường Đại ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG THỊ THÙY LINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG ỔI...
 • 61
 • 203
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp xytokinin và auxin lên quá trình nhân nhanh và ra rễ giống hoa đồng tiền gerbera jamesonii bolus luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp xytokinin và auxin lên quá trình nhân nhanh và ra rễ giống hoa đồng tiền gerbera jamesonii bolus luận văn tốt nghiệp đại học
... hỡnh thỏi r hoa ng Tin CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Ngun gc v v trớ phõn loi ca cõy hoa ng tin 1.1.1 Ngun gc: Hoa ng tin cú tờn khoa hc l Gerbera Jamesonii Bolus (cũn gi l hoa mt tri hay hoa Phu Lng), ... ca t hp Xytokinin v Auxin lờn quỏ trỡnh nhõn nhanh v r ging hoa ng Tin Gerbera Jamesonii Bolus Mc tiờu ca ti : - Xỏc nh nng KI t hp vi IAA tt nht cho quỏ trỡnh hỡnh thnh chi ca ging hoa ng ... thng phõn loi thc vt, cõy hoa ng Tin c c xp vo nhúm hai lỏ mm (Dicotyleon), thuc phõn lp Cỳc (Asteridae), b Cỳc (Asteraleas), h Cỳc (Asteraceae) v cú tờn khoa hc l Gerbera jamesonii [22] 1.2 c im...
 • 29
 • 418
 • 0

Thực trạng sản xuất cam quýt và nghiên cứu ảnh hưởng của NAA, GA39 phân bón qua lá đến sinh trưởng phát triển năng suất cam giống đường canh trồng tại huyện cao phong hoà bình

Thực trạng sản xuất cam quýt và nghiên cứu ảnh hưởng của NAA, GA39 phân bón qua lá đến sinh trưởng phát triển năng suất cam giống đường canh trồng tại huyện cao phong  hoà bình
... Động thái rụng cam Đờng Canh xử lý GA3 72 4.6 ảnh hởng GA3 đến suất cam Đờng Canh 75 4.7 Động thái rụng cam Đờng Canh xử lý phân bón 80 4.8 ảnh hởng phân bón qua đến suất cam Đờng Canh 82 ix M ... bình tháng năm Cao Phong 4.2 40 Biểu đồ diễn biến lợng ma trung bình tháng năm Cao Phong 40 4.3 Động thái rụng cam Đờng Canh xử lý - NAA 64 4.4 ảnh hởng - NAA đến suất cam Đờng Canh 67 4.5 Động ... th cam: Cam Sen(g i l Liờn Cam) , cam Vỳ(Nh cam) lo i qu cú v m ng v m , v a chua v a ng t; cam Snh (Sinh cam) v dy, v chua; cam M t(m t cam) v m ng, v chua; cam ng ỡnh qu to, v dy, v chua; cam...
 • 122
 • 712
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giang
... vùng đất bạc màu Bắc Giang tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh h ởng liều l ợng phân đạm số dảnh cấy đến sinh tr ởng, phát triển suất giống lúa Việt lai 20 vùng đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang 1.2 ... bạc màu chân vàn, đất cấy vụ lúa năm 37 3.3 Nội dung nghiên cứu - ảnh h ởng liều l ợng phân đạm tới sinh tr ởng, phát triển suất giống lúa Việt lai 20 - ảnh h ởng số dảnh cấy tới sinh tr ởng, phát ... cấy 180 - 200 dảnh bản/m2 Số dảnh cấy/ khóm - dảnh vụ mùa - dảnh vụ chiêm xuân Số dảnh cấy phụ thuộc vào sức đẻ nhánh giống, nghiên cứu số dảnh cấy cho vụ xuân, Bùi Huy Đáp (1964) [6] kết luận: Trong...
 • 86
 • 603
 • 0

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân NPK (16-16-8) và (20-20-15) đến sự sinh trưởng và phát triển của hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) màu cam ĐT03, tại TP. Cần Thơ potx

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân NPK (16-16-8) và (20-20-15) đến sự sinh trưởng và phát triển của hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) màu cam ĐT03, tại TP. Cần Thơ potx
... (20-20-15) đến sinh trưởng phát triển hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) màu cam ĐT03, TP Cần Thơ thực nhằm: 1.1 Mục đích nghiên cứu Xác định loại phân liều lượng thích hợp cho hoa đồng tiền sinh trưởng ... Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK 16-16-8 NPK 20-20-15 đến sinh trưởng phát triển hoa đồng tiền Gerbera jamesonii màu cam ĐT.03 - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến khả nhân nhanh chồi hoa đồng ... bón phân xác định loại phân bón với liều lượng thích hợp góp phần làm tăng suất, chất lượng hoa đồng tiền tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NPK (1616-8) (20-20-15)...
 • 23
 • 527
 • 0

đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và nghiên cứu ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà phê chè (coffea arabica) tại sơn la

đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và nghiên cứu ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà phê chè (coffea arabica) tại sơn la
... Thực trạng sử dụng phân bón v suất c phê số hộ trồng c phê tỉnh Sơn La 36 Bảng 4.3: Mức phân bón hộ trồng c phê suất Chiềng Ban Sơn La 39 Bảng 4.4: Mức bón phân hộ có suất ... trạng sử dụng phân bón v suất c phê số hộ trồng c phê tỉnh Sơn La Stt Tên chủ hộ Ho ng Thị Hoa Diện tích (ha) Năm trồng - 2001 Loại phân Urê NPK Vì Văn Sơng Lợng Số lần Năng suất Bón bón tơi (tấn/ha) ... bảng 4.2 đến 4.5 đ cho thấy việc liều lợng phân bón cung cấp cho c phê chè Catimor 30 hộ điều tra t i Chiềng Ban Sơn La nhiều tồn tại, số hộ cung cấp lợng phân thấp v cân đối Một số hộ lại bón với...
 • 92
 • 361
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn con giai đoạn 21 – 56 ngày tuổi tại trại lợn nái gia công CP xã chiềng mung, huyện mai sơn, tỉnh sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn con giai đoạn 21 – 56 ngày tuổi tại trại lợn nái gia công CP xã chiềng mung, huyện mai sơn, tỉnh sơn la
... tài: Nghiên cứu Ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Probiotics khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn 21 56 ngày tuổi trại lợn nái gia công CP Chiềng Mung, huyện ... với nghiên cứu khoa học - Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp vi khuẩn Probiotics khẩu phần ăn đến sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy lợn - Đánh giá hiệu kinh tế vi c bổ sung hỗn hợp vi khuẩn ... gia công CP Chiềng Mung huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là 69,23% Lợn từ 21 ngày tuổi đến 56 ngày tuổi bị bệnh chiếm 39,31% Lợn mắc bệnh cao nhất ở lứa tuổi 21 - 28 ngày tuổi chiếm...
 • 57
 • 279
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân NPKphân vi sinh tới khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất giống sắn HL200428 tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân NPK và phân vi sinh tới khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất giống sắn HL200428 tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.
... Thái Nguyên với tên đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân NPK phân vi sinh tới khả sinh trưởng, phát triển suất giống sắn HL2004-28 trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. Thời gian thực tập ... Nội dung nghiên cứu - Đánh gi ảnh hưởng liều lượng phân bón NPK phân Vi sinh đến trình sinh trưởng phát triển giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu nh hưởng liều lượng phân bón NPK phân Vi sinh đến ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN MINH CHIẾN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG PHÂN NPK VÀ PHÂN VI SINH TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG...
 • 74
 • 221
 • 0

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng và năng suất của một số giống cây ngô nếp lai

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ phân bón đến sự sinh trưởng và năng suất của một số giống cây ngô nếp lai
... nghiệp Khoa Sinh- KTNN giống, phân chế độ canh tác, mật độ gieo trồng Trên sở Chúng tiến hành đề tài Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng mức độ phân bón đến sinh trưởng năn suất số giống ngô nếp lai 1.2 ... mức phân bón có NSLT thấp mức phân bón cao Như hai giống thì: Giống NL6, giống MX4 thích hợp với mức phân bón Năng suất giống tăng theo chiều tăng mức phân bón Năng suất thực thu (tấn/ha) Năng ... MX4 mức phân bón Công thức 3: Giống MX4 mức phân bón Công thức 4: Giống NL6 mức phân bón Công thức 5: Giống NL6 mức phân bón Công thức 6: Giống NL6 mức phân bón Khoảng cách gieo: 60cm x 25cm x cây/ hốc...
 • 49
 • 871
 • 2

Thực trạng sản xuất điều và nghiên cứu ảnh hưởng của GA3,& NAA,phân bón lá growmore đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây điều giống bđ 01 trồng tại huyện buôn đôn đaklak

Thực trạng sản xuất điều và nghiên cứu ảnh hưởng của GA3,& NAA,phân bón lá growmore đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây điều giống bđ  01 trồng tại huyện buôn đôn  đaklak
... α.NAA phân bón growmore ñ n sinh trư ng, hoa, ñ u qu c a gi ng ñi u Bð - 01 tr ng t i huy n Buôn ðôn - ðăk Lăk 4.3.1 52 nh hư ng c a α.NAA khác ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñi u gi ng Bð -01 4.3.2 ... ng c a GA3 khác ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñi u gi ng Bð -01 4.3.3 53 nh hư ng c a α.NAA 20, GA3 50 phân bón Growmore ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñi u gi ng Bð - 01 4.3.4 55 nh hư ng ... i ti t vùng buôn ðôn 44 4.5 Cơ c u công nghi p ñi u c a huy n Buôn ðôn 47 4.6 Buôn ðôn Buôn ðôn 43 Buôn ðôn 43 nh hư ng c a α.NAA khác ñ n sinh trư ng, phát tri n c a ñi u gi ng Bð -01 4.7 52 nh...
 • 104
 • 392
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN BÓN CHO ĐẬU TƯƠNG RAU TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG Ở GIA LÂM - HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN BÓN CHO ĐẬU TƯƠNG RAU TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG Ở GIA LÂM - HÀ NỘI
... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân lân bón cho đậu tương rau Gia Lâm - Nội tương rau thu từ -1 2 tươi/ha, cho thu nhập khoảng 40 - 60 triệu đồng/ha/vụ Sản xuất đậu tương rau thương ... LSD0,05 mức lân 0,28 LSD0,05 giống 0,27 LSD0,05 lân* giống 222 Trung bình công thức 0,55 Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân lân bón cho đậu tương rau Gia Lâm - Nội Số liệu bảng cho thấy số ... thành nốt sần Sự ảnh hưởng liều lượng lân bón đến khối lượng chất khô đậu tương rau tích luỹ mức bón khác có khác biệt rõ rệt qua thời kỳ, Kết nghiên cứu cho t hấy liều lượng lân bón ảnh hưởng...
 • 9
 • 359
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đạm và lượng nước tưới đến sinh trưởng và phát triển của cây mạch môn tại huyện hạ hoà phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đạm và lượng nước tưới đến sinh trưởng và phát triển của cây mạch môn tại huyện hạ hoà phú thọ
... cho cõy m ch mụn ủ n sinh tr ng, phỏt tri n cõy b i 4.2 nh h ng c a l ng n c t i ủ n s 57 sinh tr ng c a cõy m ch mụn v n b i tu i 4.2.1 59 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng chi u cao tỏn ... h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng s nhỏnh c a cõy m ch mụn 4.2.3 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng s lỏ cõy m ch mụn 4.2.4 61 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng chi u di v chi u ... cõy m ch mụn ủ n sinh tr ng, phỏt tri n cõy b i 4.3 69 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng, phỏt tri n c a cõy m ch mụn v n b i lõu nm 4.3.1 70 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng chi u...
 • 152
 • 468
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúaluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa th3 3 và giống p6 tại gia lâm hà nộinghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng phát triển và năng xuất của vừng trên địa bàn xã thanh thịnh thanh chương nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúa o thua thien huenghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến nương chè hái bằng máy tại yên sơn tỉnh tuyên quangnghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảnghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến khả năng sinh trưởng của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của hai giống hoa chuông giai đoạn vườn sản suấtkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc dùng các chất tạo ngọt thay thế đường trong bánh kẹonghiên cứu ảnh hưởng của phân phối thuốc đến việc sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý an toàn tại tuyến y tế cơ sở tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược quảng cáo tới hành vi mua của người tiêu dùng trường hợp công ty cổ phần sữa th true milknghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón npk 361 đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1 3 tháng tuổi tại vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịtdown loaddown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 365Down CV đi số 366 2Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnđề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015