Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc dưới CNXH

Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc dưới CNXH

Vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc dưới CNXH
... THIỆU: PHẦN MỘT: KHÁI NIỆM DÂN TỘC CỦA CNXHKH: 1/.KHÁI NIỆM VỀ DÂN TỘC: 2/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DÂN TỘC: 3/ HAI XU HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO DÂN TỘC: PHẦN HAI: CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA CN MÁC-LÊNIN - ... cấp phải đặt lên quyền lợi dân tộc PHẦN HAI: CƯƠNG LĨNH DÂN TỘC CỦA CN MÁC-LÊNIN - NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA: Dựa vào quan điểm Mác-xít vấn đề dân tộc, mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, ... bình đẳng dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hữu nghò hợp tác dân tộc  Các dân tộc quyền tự : Quyền tự dân tộc, trứơc hết quyền tự trò, thành lập quốc gia độc lập Đây quyền thiên liêng dân tộc Thựïc...
 • 12
 • 184
 • 0

vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản ở biển đông

vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản ở biển đông
... đề khai thác tài nguyên khoáng sản biển Đông CHƯƠNG II HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Khai thác tài nguyên rắn Hiện tốc độ khai thác mỏ sa khoáng inmenit ven biển cao Hầu mỏ lớn khai ... quặng, nguyên liệu đá màu, thủy khoáng, nguyên liệu khoáng-hóa II KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐÔNG Tìm hiểu vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản biển Đông Biển Đông biển ven lục địa, trung tâm Đông Nam ... lượng khai thác dầu thô 4,42 triệu tấn, 101,4% kế hoạch quý I/2009, tăng 17% so với kỳ năm 2008; 11 Tìm hiểu vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản biển Đông CHƯƠNG III GIẢI PHÁP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN...
 • 13
 • 613
 • 0

mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng hồ chí minh.

mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng hồ chí minh.
... gia đa dân tộc thống gồm 54 dân tộc .Dân tộc Kinh chiếm 87% dân số ,53 dân tộc lại chiếm 13% dân số phân bố rải rác địa bàn nớc Đặc trng bật quan hệ dân tộc nớc ta cố kết dân tộc, hoà hợp dân tộc ... quốc Quan iểm giai cấp công nhân vấn đề giai cấp dân tộc đợc thể việc giải đắn mối quan hệ dân tộc quốc tế, lợi ích dân tộc lợi ích quốc tế mở rộng giao lu quốc tế với giữ gìn độc lập sắc dân ... mối quan hệ giai cấp dân tộc: Hồ Chí Minh nhà cách mạng tiêu biểu dân tộc bị áp thời đại ngày vận dụng phát triến sáng tạo t tởng Mác-Lênin quan hệ biện chứng giai cấp dân tộc ,đấu tranh giai...
 • 17
 • 252
 • 0

Bản chất giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Bản chất giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... “ Bản chất giữa vấn đề dân tộc và giai cấp tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh không vận dụng mà phát triển cách sáng tạo học thuyết Marx-Lenin Luận điểm mối quan hệ vấn đề dân ... vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp tưởng Hồ Chí Minh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân ... ích giai cấp lợi ích dân tộc, đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc 3.2 Sự vận dụng sáng tạo quan hệ giai cấp dân tộc tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, nhà cách mạng tiêu biểu dân...
 • 17
 • 241
 • 0

Chương II - TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC pps

Chương II - TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC pps
... Đúng Ph Ăngghen nói: tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” II tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Trang Bộ môn tưởng Hồ Chí Minh Tạ Văn Sang Mục ... mạng - Theo Hồ Chí Minh, nghiệp kháng chiến, kiến quốc “lực lượng trị dân Người chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân chiến tranh nhân dân - Toàn dân khởi nghĩa, toàn dân dậy nét đặc sắc tưởng ... quốc giành độc lập dân tộc Trong trị Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc bao hàm phần giải phóng giai cấp giải phóng người - Hội nghị lần thứ 8, BCH TƯ Đảng ( 5-1 941) Hồ Chí Minh chủ trì kiên giương...
 • 19
 • 423
 • 3

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
... I tưởng Hồ Chí Minh vấn đề về dân tộc II tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộ̣c và cách mạng giải ... và cách mạng giải phóng dân tộc công cuộc đổi mới hiện Tham gia đóng góp 1/18 I tưởng Hồ Chí Minh vấn đề về dân tộc TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Dân tộc vấn đề rộng ... dân tộc với sức mạnh thời kháng chiến thắng lợi 15/18 III Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộ̣c và cách mạng giải phóng dân tộc công cuộc đổi mới hiện VẬN DỤNG TƯ...
 • 20
 • 443
 • 0

Vận dụng quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Vận dụng quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
... sở tiếp thu đổi Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc theo đường cách mạng sản 2.1 Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí về vấn đề dân tộc 2.1.1 Nhận ... nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng sản” II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Công đổi đất nước ... I QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Cơ sở khoa học của việc vận dụng và phát triển học thuyết Mác Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc...
 • 39
 • 441
 • 0

Luận văn thạc sĩ Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và việc giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho thanh niên, sinh viên hiện nay (full)

Luận văn thạc sĩ Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và việc giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho thanh niên, sinh viên hiện nay (full)
... QUỐC CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN HIỆN NAY 2.2.1 Tầm quan trọng công tác giáo dục ý thức dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho niên, sinh viên Cần phải hiểu giáo dục ý thức dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho niên, sinh ... Ý THỨC DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 33 2.1 THỰC TRẠNG VỆ TỔ QUỐC , Ý THỨC BẢO THANH NIÊN, SINH VIÊN 33 2.1.1 Vai trò niên, sinh viên nghiệp ... TIÊU LAN HƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN HIỆN NAY Chuyên ngành: TRIẾT HỌC Mã số: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC...
 • 92
 • 178
 • 1

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và việc giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho thanh niên, sinh viên hiện nay

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc và việc giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc cho thanh niên, sinh viên hiện nay
... 1.2.5 tưởng Hồ Chí Minh quốc phòng toàn dân CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ý THỨC DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO THANH NIÊN, SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 TH 2.1.1 Vai trò niên, sinh ... thức bảo vệ Tổ quốc cho niên, sinh viên giai đoạn * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài hệ thống tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc giáo dục ý thức trị cho niên, sinh viên Phương pháp ... ý thức dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho niên, sinh viên giai đoạn Đối ng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu * Đối ng nghiên cứu: Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc...
 • 26
 • 294
 • 0

GIẢI QUYẾT vấn đề dân tộc VÀ tôn GIÁO

GIẢI QUYẾT vấn đề dân tộc VÀ tôn GIÁO
... rõ: "Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, dân tộc quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất dân tộc lại" - Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Đây quyền thiêng liêng dân tộc mối quan hệ dân tộc Các dân tộc ... Thực quyền bình đẳng dân tộc sở để thực quyền dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị dân tộc - Các dân tộc quyền tự Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền ... phận quần chúng nhân dân, sách quán nhà nước xã hội chủ nghĩa tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng quyền tự không tín ngưỡng công dân Mọi công dân theo tôn giáo không theo tôn giáo bình đẳng trước...
 • 11
 • 185
 • 0

Báo cáo chuyên đề về tổng đài DEFINITY – Lắp đặt, khai thác và vận hành

Báo cáo chuyên đề về tổng đài DEFINITY – Lắp đặt, khai thác và vận hành
... trunk-group Khai báo mô ̣t nhóm trung kế mới ma ̣ng Pha ̣m Quố c Trí 10 Báo cáo chuyên đề về tổ ng đài DEFINITY Lắ p đă ̣t, khai thác và vâ ̣n hành + Add pick-up group Khai báo ... c Trí 11 Báo cáo chuyên đề về tổ ng đài DEFINITY Lắ p đă ̣t, khai thác và vâ ̣n hành C Ví dụ về cấu hình bản hòa mạng một tổng đài DEFINITY mới I Yêu cầu đề bài Cấ ... + Khai báo card DS1 với vi trí cắ m card là 01A16 ̣ Pha ̣m Quố c Trí 17 Báo cáo chuyên đề về tổ ng đài DEFINITY Lắ p đă ̣t, khai thác và vâ ̣n hành add DS1 01A16 + Khai báo...
 • 22
 • 222
 • 0

Báo cáo tổng hợp khoa Quản trị nhân lực - Đại học Thương Mại Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty phát triển nhà và đô thị Hà Nội

Báo cáo tổng hợp khoa Quản trị nhân lực - Đại học Thương Mại Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty phát triển nhà và đô thị Hà Nội
... doanh, quản trị nhân lực công ty TNHH thành viên quản phát triển nhà Nội 3.1.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh công ty TNHH thành viên quản phát triển nhà Nội a Kết đạt công ty : Công ty ... lao động Việt Nam 2.3.3 Thực trạng định mức lao động công ty TNHH thành viên quản lý pháttriển nhà Nội Hiện tại, công tác định mức lao động công ty TNHH thành viên quản phát triển nhà Nội ... lao động để họ yên tâm làm việc 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực công ty TNHH thành viên quản phát triển nhà Nội 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động công ty TNHH thành viên quản...
 • 30
 • 165
 • 0

Báo cáo tổng hợp khoa Quản trị nhân lực - Đại học Thương Mại Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

Báo cáo tổng hợp khoa Quản trị nhân lực - Đại học Thương Mại Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
... chấm công thực công việc liên quan đến hoạt động quản trị nhân 2.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội 2.2.1 Nhân tố ... trạng hoạt động quản trị nhân lực Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội Theo quy định Nhà nước thể qua Bộ Luật lao động, chi nhánh Ngân hàng BIDV ... 2.3.4 Thực trạng hoạch định nhân lực Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội Hiện tại, nguồn nhân lực ngân hàng đáp ứng đầy đủ Dự báo nhân lực ng lai tiếp tục tăng phát triển quy mô ngân hàng Trong ng...
 • 16
 • 210
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
... Việt Nam - Từ kết nghiên cứu, rút hàm ý cấu trúc tài doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống bên liên quan Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên ... kinh tế - Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống Việt Nam b Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài 47 doanh nghiệp sản ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG Ở VIỆT NAM 4.1 KẾT LUẬN Khi nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh...
 • 26
 • 228
 • 0

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Thành phần tộc ngƣời và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Thành phần tộc ngƣời và quan hệ dân tộc ở Việt Nam
... cư dân Việt Nam + Đặc điểm kinh tế - văn hoá - xã hội tộc người + Mối quan hệ lịch sử - Mục tiêu kỹ năng: Xác định thành phần dân tộc Việt nam quan hệ dân tộc lịch sử Tóm tắt nội dung môn học Việt ... văn hoá tộc người, lịch sử hình thành trình phát triển (quá trình tộc người) Từ tìm mối quan hệ dân tộc Việt Nam - nguyên nhân chủ quan, khách quan mối quan hệ xu phát triển dân tộc Việt Nam Vai ... (3) (4) Nam 3 11 3.1 Quan hệ dân tộc lịch sử 3.2 Quan hệ mặt tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội 3.3 Các sách Đảng Nhà nước vấn đề dân tộc 3.4 Xu hướng phát triển quan hệ dân tộc Việt Nam Học liệu...
 • 4
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộ̣c và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện naythực trạng nhận thức về vấn đề dân tộc ý thức bảo vệ tổ quốc của thanh niên sinh viên việt nam hiện naybối cảnh quốc tế và các nhân tố tác động tới quan hệ kinh tế thương mại việt nam liên minh châu âu hiện nayđinh duy bằng 2013 một số vấn đề về việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án tạp chí dân chủ và pháp luật số 29 3 2013câu 10 nhân tố xét cho cùng quyết định sự phát triển của lịch sử là a môi trường tự nhiên b công cụ lao động c dân số d lực lượng sx và quan hệ sxsơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty hiện nay bộ máy quản lýcủacông ty theo cơ cấu quan hệ trực tuyến và quan hệ chức năngquan hệ móc xích và quan hệ song song trong tổ hợp khổ văn xuoi và văn bản hoàn chỉnhnhững vấn đề công ty đã thực hiện chưa đạt kết quả và muốn tiếp tục giải quyết trong thời gian tớivấn đề dân tộcquan hệ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtnhững thành quả đạt được mang lại màu sắc mới mẻ cho nền kinh tế việt nam tuy nhiên vẫn còn mang những vấn đề tiêu cựcnhững vấn đề còn tồn tạichính sách ngoại giao và quan hệ của nam phi với các tổ chức nhóm nước và các nước trên thế giớigiải pháp cho vấn đề người sở hữu người quản lý vốnthế tất yếu khác quan và vai trò của tự do hóa thương mại khu vực hóa và toàn cầu hóa kinh tế trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nướcVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyBài 38. eo, aoVanBanGoc 18.2015.N.CPĐề kiểm tra số 2 Chương 1 Điện tích- điện trường - Chương 1 Tĩnh ĐiệnTHIẾT BỊ GHI DỮ LIỆU HÀNH TRÌNH VDR HEADWAY HMT-100A. NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN GHÉP NỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VIThe Fourth test- English 6kiemtra ds 11 chuong 1Thiết kế thiết bị đo có khả năng đo nồng độ khí NH3 hiển thị lên màn hình LCD, trao đổi tín hiện với máy tính, lƣu trữ trên máy tínhchan leBài 9. Hoạt động và nghỉ ngơiGửi bạn Nguyễn Hồng Tâm (22-10)Gửi PHM bài 2 cách 2KIÊM TRA GIUA HỌC KÌ CÓ ĐÁP ANđe kiem traĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN 7Kiểm tra chương 1 - Đại số 8Lớp 4Written test E11-(including listening)