các cơ quan miễn dịch

HỆ THỐNG CÁC QUAN MIỄN DỊCH ppt

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN MIỄN DỊCH ppt
... cấu trúc chức chủ yếu quan lympho Trình bày nguồn gốc, tăng trưởng, biệt hóa chức tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Hệ thống tổ chức quan miễn dịch CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CƠ QUAN LYMPHO TRUNG TÂM ... (BURSA FABRICIUS) Bursa Fabricius Vị trí giải phẫu tuyến ức Quá trình biệt hóa tăng trưởng TB miễn dịch quan lympho trung tâm Sự chọn lọc âm tính dương tính • Chọn lọc dương tính: Là chọn lọc tế ... trình diện peptid KN cho Tc ; HLA lớp II trình diện KN cho Th (các tb T nhận biết KN hạn chế phân tử HLA) CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CƠ QUAN LYMPHO NGOẠI VI MÔ LYMPHO CÓ VỎ BỌC • HẠCH • LÁCH MÔ LYMPHO...
 • 21
 • 591
 • 5

các quan miễn dịch

các cơ quan miễn dịch
... Nội dung Text: CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 2) CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 2) Mối liên quan chức tuyến ức với chức miễn dịch Bằng chứng cho thấy vai trò miễn dịch tuyến ức ... dung Text: CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 5) 16 CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 5) Sự tái tuần hoàn hướng dẫn cư trú tế bào lympho điều hoà hệ thống miễn dịch theo số cách Sự xuất ... dung Text: CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 3) CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 3) Lách Lách quan lympho ngoại vi hình trứng, lớn nằm phía bên trái ổ bụng Khác với hạch lympho quan chuyên...
 • 7
 • 187
 • 0

MIỄN DỊCH bài 2 tế bào và quan miễn dịch ths tú anh

MIỄN DỊCH bài 2  tế bào và cơ quan miễn dịch  ths tú anh
... Immunology 2nd Ed â Saunders 20 04 S DI CHUYN V TI TUN HON CA T BO LYMPHO Tế bào NK (Natural killer) Tế bào NK (Natural killer) tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Tế bào đơn nhân (monocyte) tế bào tham ... dịch c Hiu Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Lympho BC trung tính Mono BC toan BC kiềm Lympho T tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Tế bào lympho B C quan lympho ngoi vi (hch lympho, lỏch) ... lympho T C QUAN LYMPHO NGOI VI Mô lympho ruột (GALT) Mô lympho phế quản (BALT) Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch MD khụng c hiu MD c hiu Các giai An đáp ứng miễn dịch c Hiu Các tế bào tham...
 • 21
 • 141
 • 1

HỆ MIỄN DỊCH & CÁC QUAN LYMPHÔ docx

HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ docx
... quan lymphô nguyên phát = quan lymphô trung ương quan lymphô thứ phát = quan lymphô ngoại biên Miễn dịch tế bào (lymphô T) Miễn dịch thể dịch (lymphô B - KThể) Miễn dịch bẩm sinh ... tính, Tế bào giết tự nhiên) Miễn dịch mắc phải (có ghi nhớ, nhiều loại tế bào yếu tố) Miễn dịch mắc phải (thể dịch tế bào) Nguồn gốc, phát triển hoạt động loại lymphô Các biến cố từ lúc KN xâm ... KN CÁC CƠ CHẾ BẤT HOẠT KN (1) Ngưng kết, (2) opsonin hóa, (3) trung hòa, (4) gây độc tế bào qua trung gian tế bào, (5) kích hoạt bổ thể Tuyến ức • • • • Nguồn gốc trung bì nội bì quan lymphô...
 • 27
 • 265
 • 0

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 1) pptx

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 1) pptx
... mạc khác quan lympho trung ương Tuyến ức Các tiền tế bào T hình thành trình sinh tạo máu vào tuyến ức gọi thymo bào chưa chín, sau chúng chín để trở thành tế bào T có thẩm quyền miễn dịch đặc ... cách hiệu với kháng nguyên bị thâu tóm Các hạch lympho có chức thu thập kháng nguyên từ dịch gian bào mô lách sàng lọc kháng nguyên mà máu mang ... quyền miễn dịch đặc nhiệm kháng nguyên Tuyến ức quan thùy dẹt nằm trung thất trước Mỗi thuỳ bao bọc xung quanh nang Thuỳ lại chia thành tiểu thuỳ ngăn cách dải mô liên kết gọi thớ Cấu tạo tiểu thuỳ...
 • 5
 • 168
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 2) pot

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 2) pot
... cứu trình quan lympho ngoại vi Hạch lympho Dịch lympho - loại dịch loãng, đục, giầu protein - chẩy từ khoảng mô gian bào vào mao mạch lympho sau chẩy vào loạt mạch thu gom lớn gọi hệ bạch mạch ... sản xuất hormone diễn trước suy giảm chức miễn dịch người già Người ta xây dựng số mô hình thực nghiệm để khảo sát ảnh hưởng tuyến ức đến chức miễn dịch Trong thí nghiệm người ta tiến hành ghép ... tua đan thành lưới Các tế bào thâu tóm kháng nguyên dịch lympho mang đến Mạch bạch huyết lớn thể ống ngực, ống đổ vào tĩnh mạch đòn trái cạnh tim Ðây nơi tiếp nối hệ bạch huyết hệ tuần hoàn máu...
 • 5
 • 234
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 3) ppt

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 3) ppt
... tua thâu tóm mang tới bao dạng lympho quanh tiểu động mạch Các tế bào lympho từ máu vào đến vùng dìa xoang di chuyển đến bao dạng lympho quanh tiểu động mạch Các thực nghiệm có sử dụng tế bào lympho ... tái tuần hoàn liên tục chuyển rời qua máu dịch lympho tới quan lympho khác (hình 3.14) Năm 1964 Jame Gowans chứng minh khả tái tuần hoàn cách phân lập dịch lympho từ ống ngực chuột cống trắng ... ngắn để sinh đáp ứng miễn dịch đặc hiệu Chính tái tuần hoàn tế bào lympho tạo điều kiện để tế bào lympho đặc nhiệm kháng nguyên gặp gỡ tiếp xúc với kháng nguyên đặc hiệu Các thực nghiệm kháng...
 • 5
 • 222
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 4) pdf

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 4) pdf
... protein dimer không có tác dụng thúc đẩy tương tác tế bào với tế bào hệ thống miễn dịch kết dính bạch cầu vào tế bào nội mô mao mạch Các integrin khác xuất quần thể khác bạch cầu, điều cho phép xẩy ... lympho, tế bào mono bạch cầu hạt ngăn cản thoát mạch chúng từ mạch máu vào mô Do tế bào hệ thống miễn dịch tương tác với kháng nguyên mô thể người bệnh tăng nguy bị nhiễm khuẩn Có số phân tử ... bào, tạo điều kiện thuận lợi cho thoát mạch bạch cầu vào mô xẩy hoạt hoá tế bào miễn dịch Các tế bào lympho, tế bào mono bạch cầu hạt tái tuần hoàn có thụ thể dành cho phân tử kết dính...
 • 5
 • 216
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 5) doc

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH (Kỳ 5) doc
... điều hoà cách chặt chẽ để đảm bảo trì cho loại tế bào máu khác có lượng tế bào định Chỉ có tế bào lympho tế bào trung tâm hệ thống miễn dịch có tính đa dạng, tính đặc hiệu, trí nhớ miễn dịch khả ... liên quan chặt chẽ với trình chín tế bào T tuyến ức Ngoài vai trò kết dính tế bào lympho vào tế bào nội mô mạch máu, nhiều phân tử kết dính tham gia vào trình tương tác tế bào hệ thống miễn dịch ... tính đặc hiệu, trí nhớ miễn dịch khả nhận biết thân thể lạ Các tế bào mono, đại thực bào, bạch cầu trung tính tế bào phụ trợ hệ thống miễn dịch, chúng có chức thực bào lọc kháng nguyên Hiện tượng...
 • 6
 • 185
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH doc

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH doc
... dẫn cư trú tế bào lympho điều hoà hệ thống miễn dịch theo số cách Sự xuất phân tử kết dính bao gồm CAM VA chịu ảnh hưởng lymphokine định sinh sớm đáp ứng miễn dịch Ví dụ, IL-1, INF-(, TNF-( đại ... điều hoà cách chặt chẽ để đảm bảo trì cho loại tế bào máu khác có lượng tế bào định 3 Chỉ có tế bào lympho tế bào trung tâm hệ thống miễn dịch có tính đa dạng, tính đặc hiệu, trí nhớ miễn dịch khả ... tế bào lympho dòng T máu đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Một chứng biểu thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh người giống chuột nude hội chứng Di George liên quan đến tuyến ức phát triển Trong...
 • 23
 • 153
 • 0

CÁC QUAN TẠO HUYẾT VÀ MIỄN DỊCH pot

CÁC CƠ QUAN TẠO HUYẾT VÀ MIỄN DỊCH pot
... biệt quan tạo huyết- miễn dịch trung ương ngoại vi Trong đó, quan tạo huyết- miễn dịch trung ương gồm có tủy tạo huyết tuyến ức, quan ngoại vi hạch bạch huyết, lách nang bạch huyết Như vậy, tủy tạo ... III.CƠ QUAN TẠO HUYẾT NGOẠI VI: A HẠCH BẠCH HUYẾT: - Hạch bạch huyết quan bạch huyết nhỏ nằm đường mạch bạch huyết Đây quan tạo limphô bào, thực phản ứng miễn dịch dự trữ bạch huyết - Hạch bạch huyết ... nang bạch huyết Như vậy, tủy tạo huyết quan tạo huyết quan trọng - Nói chung, quan tạo huyết miễn dịch có đặc điểm cấu trúc chức tương tự Thành phần cấu tạo quan gồm có: + Mô lưới lưới biểu mô...
 • 26
 • 437
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH – PHẦN 1 pptx

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH – PHẦN 1 pptx
... Hình 2.4 Hệ thống bạch mạch Hình bên phải sơ đồ hệ thống bạch mạch hạch bạch huyết chủ yếu Hình bên trái minh hoạ cách kháng nguyên bắt giữ chuyển đến hạch bạch huyết để tạo đáp ứng miễn dịch Kháng ... tuyến ức để vào máu mô lymphô ngoại biên 2 .1. 3 Hạch bạch huyết hệ thống bạch mạch Hạch bạch huyết quan nhỏ dạng nốt mô lymphô tìm thấy dọc theo hệ thống bạch mạch khắp thể Một hạch bạch huyết ... nang lymphô Hình ảnh nhuộm hoá miễn dịch tiêu lách Vùng tế bào T màu đỏ tế bào B màu xanh Lách vị trí chủ yếu đáp ứng miễn dịch kháng nguyên đến từ máu Lách quan nặng 15 0gam người lớn, nằm ổ bụng,...
 • 17
 • 170
 • 1

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH – PHẦN 2 ppsx

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH – PHẦN 2 ppsx
... thích chemokin tác động đặc hiệu lên tế bào Langerhans Hình 2. 6 Các thành phần tế bào hệ thống miễn dịch da Thành phần chủ yếu hệ thống miễn dịch da sơ đồ tế bào sừng, Langerhans, lymphô biểu mô, ... biết miễn dịch niêm mạc hô hấp đường xâm nhập thường xuyên vi sinh vật Tuy nhiên, khía cạnh đáp ứng miễn dịch giống hai mô lymphô niêm mạc Hình 2. 7 Hệ thống miễn dịch niêm mạc Sơ đồ thành phần ... epitop hydrat các- bon có tên kháng nguyên-1 lymphô bào da, kháng nguyên có tham gia vào trình di chuyển đặc hiệu tế bào da 2. 1.6 Hệ thống miễn dịch niêm mạc Trong lớp niêm mạc hệ tiêu hoá hô...
 • 18
 • 180
 • 0

CÁC QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH ppsx

CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ THỐNG MIỄN DỊCH ppsx
... dẫn cư trú tế bào lympho điều hoà hệ thống miễn dịch theo số cách Sự xuất phân tử kết dính bao gồm CAM VA chịu ảnh hưởng lymphokine định sinh sớm đáp ứng miễn dịch Ví dụ, IL-1, INF-(, TNF-( đại ... điều hoà cách chặt chẽ để đảm bảo trì cho loại tế bào máu khác có lượng tế bào định Chỉ có tế bào lympho tế bào trung tâm hệ thống miễn dịch có tính đa dạng, tính đặc hiệu, trí nhớ miễn dịch khả ... tế bào lympho dòng T máu đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào Một chứng biểu thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh người giống chuột nude hội chứng Di George liên quan đến tuyến ức phát triển Trong...
 • 23
 • 170
 • 0

Các quan của hệ miễn dịch

Các cơ quan của hệ miễn dịch
... hóa tế bào B xảy tủy xương Các quan lympho ngoại vi Các tế bào T B sau chín vận chuyển đến quan lympho ngoại vi để tiếp xúc với KN thực đáp ứng miễn dịch, bao gồm quan có vỏ bọc (lách, hạch, ... Các quan hệ miễn dịch Túi Fabricius Là quan lympho trung tâm có gia cầm, nằm gần hậu môn, nơi biệt hóa tế bào nguồn ... vỏ sâu: nằm khoang giữa, chứa lympho T đại thực bào tạo khu vực phụ thuộc tuyến ức 2/3 Các quan hệ miễn dịch - Vùng lõi: vùng chứa lẫn lộn lympho T, B, đại thực bào tương bào (tế bào plasma)...
 • 3
 • 77
 • 0

Xem thêm