MIỄN DỊCH bài 7 kết hợp kháng nguyên kháng thể

MIỄN DỊCH bài 7 kết hợp kháng nguyên kháng thể

MIỄN DỊCH bài 7  kết hợp kháng nguyên kháng thể
... liên kết phản ứng kết hợp kháng nguyên (KN) -kháng thể (KT) • Trình bày nguyên lý loại phản ứng tủa • Trình bày nguyên lý loại phản ứng ngưng kết • Trình bày loại miễn dịch đánh dấu 30/1/20 07 ĐẠI ... niệm epitop paratop • Epitop vị trí kháng nguyên kết hợp trực tiếp với kháng thể Có nhiều loại epitop khác (xem hình) Paratop vị trí kháng thể kết hợp với kháng nguyên KN nhỏ: epitop; Vị trí KHKN: ... 30/1/20 07 1.4 Ái tính háo tính 1.4.1 Ái tính (affinity) KTvới KN biểu thị tổng hợp tất lực liên kết paratop với epitop KT + KN [KN.KT] [KN]x[KT] KN-KT K K: số kết hợp 30/1/20 07 Sự kết hợp phân...
 • 33
 • 127
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumab-hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumab-hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng
... nhằm đánh giá kết điều trị UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn vùng kết hợp mAb kháng EGFR vào HXT chuẩn Nhóm BN điều trị kết hợp mAb với HXT nhóm can thiệp phương pháp điều trị mới, ... toàn Nimotuzumab kết hợp với xạ trị UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ Gần đây, hóa xạ trị điều trị phổ biến UTĐC giai đoạn lan rộng vùng với hiệu vượt trội so với XT đơn Câu hỏi đặt kết hợp Nimotuzumab ... tồn quản hoá xạ trị đồng thời với Cisplatin so với hoá trị tân bổ trợ/TX TX đơn Kết thay đổi khuynh hướng điều trị UT quản giai đoạn lan tràn vùng [48] 36 1.7.6 Chỉ định điều trị theo giai đoạn...
 • 149
 • 200
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng đầu cổ giai đoạn III, IVA, IVB tại bệnh viện K

Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng đầu cổ giai đoạn III, IVA, IVB tại bệnh viện K
... thiệp,mức độ nhẹ KIẾN NGHỊ Hóa xạ trị đồng thời với Cisplatin điều trị phổ biến UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn vùng Việc điều trị k t hợp kháng thể đơn dòng kháng EGFR Nimotuzumab ... bào vảy đầu cổ điều trị Bệnh viện K từ 6/2010 đên 6/2013 phác đồ HXT có không k t hợp với kháng thể đơn dòng Nimotuzumab, rút k t luận sau: K t điều trị - Tỷ lệ đáp ứng: • Tỷ lệ đáp ứng khối u: ... bệnh học ung thư biểu tế bào vảy giai đoạn III, IVA, IVB 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân UTBM tế bào vảy vị trí khoang miệng, họng miệng, hạ họng, quản, giai đoạn III, IVA, IVB theo AJCC...
 • 24
 • 233
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 kháng nguyên TS đô

MIỄN DỊCH bài 3  kháng nguyên  TS đô
... huyết Kháng -B Kháng -A Kháng- A, Kháng -B Kháng nguyên tự thân Giải phóng KN bị cô lập Thuy đổi cấu trúc phân tử mô Kháng nguyên khối u  Kháng nguyên đặc hiệu u (TSA) Chỉ biểu lộ tế bào u  Kháng ... miễn dịch Cơ sở cho chẩn đoán điều trị miễn dịch Phản ứng chéo VI Phân loại KN Theo tính sinh miễn dịch: Kháng nguyên  Hapten Theo tính chất phụ thuộc vào tế bào T KN gây đáp ứng miễn dịch dịch ... chất kháng nguyên Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD kháng nguyên Nêu cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm loại Trình bày cách xử lý trình diện kháng nguyên I Định nghĩa Kháng nguyên: ...
 • 47
 • 244
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 MHC và sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3  MHC và sự trình diện kháng nguyên  ths huy
... tiêu Trình bày đợc vai trò MHC đáp ứng miễn dịch Trình bày đợc cấu trúc khái quát phân tử MHC lớp I MHC lớp II Phân biệt kháng nguyên MHC- I MHC- II trình diện Phân biệt tế bào trình diện kháng nguyên ... Các tế bào trình diện KN nội bào cho Tc - Hầu hết TB có nhân biểu lộ MHC- I nên chúng APC trình diện KN nội sinh cho Tc Sự TRìNH DIệN CáC KN PROTEiN NGOạI BàO KếT HợP Với CáC PHÂN Tử MHC LớP II ... hoá MHC chuột nhắt (H2) - Gen MHC mã hoá cho KN MHC, ngời NST 6, chuột NST 17 - KT chống KN HLA: Tìm cụm gen mã hoá chúng định vị đợc gen NST Cụm gen MHC 2.2 Sự tổ chức gen MHC Cụm gen MHC 2.3...
 • 20
 • 229
 • 1

kháng nguyên tính gây miễn dịch và tính đặc hiệu kháng nguyên

kháng nguyên tính gây miễn dịch và tính đặc hiệu kháng nguyên
... T phản ứng đặc hiệu với kháng nguyên đưa vào Tính gây miễn dòch tính chất chất đưa vào thể (tiếp xúc với hệ miễn dòch) có khả tạo đáp ứng miễn dòch Tính đặc hiệu kháng nguyên tính chất chất ... cấu trúc có khả kết hợp đặc hiệu với kháng thể hay thụ thể kháng nguyên tế bào T tạo đáp ứng miễn dòch Như chất có tính gây miễn dòch đồng thời có tính đặc liệu kháng nguyên gọi KN hoàn chỉnh ... đònh nghóa kháng nguyên hoàn chỉnh hapten Phân biệt khác hai thuộc tính - Thuộc tính sinh miễn dòch - Thuộc tính đặc hiệu kháng nguyên Trình bày epitop, điểm khác biệt epitop tế bào B (và kháng thể)...
 • 35
 • 518
 • 2

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2: mô hình thực thể kết hợp - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 2: mô hình thực thể kết hợp - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... TP.HCM 37 MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Hình 2.9 Biểu diễn sở liệu COMPANY hình thực thể kết hợp Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 38 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP • Xác ... Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 39 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP Một số khó khăn thiết kế hình thực thể kết hợp • Số mối kết hợp Thực thể hay mối kết hợp? Thực thể hay thuộc ... • hình thực thể kết hợp • Xây dựng hình thực thể kết hợp hình thực thể kết hợp mở rộng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đặt vấn đề Làm để biểu diễn toán thực...
 • 78
 • 652
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Hội chứng phục hồi miễn dịch part 7 pdf

Bài giảng điều trị HIV : Hội chứng phục hồi miễn dịch part 7 pdf
... 2004;5 9 :7 04 Kumarasamy N et al JAIDS 2004;3 7: 1 574 27 Viêm hạch BCG sau dùng AZT/3TC Data from: Sharp M & Mallon D, Ped Inf Dis J 1998;1 7: 6 60 Cytomegalovirus IRS Biểu lâm sàng trước HAART: Viêm ... Không liên quan tới: Thời gian gia điều trị thuốc lao HAART, trừ nghiên cứu (Breen RA et al, 2004) Narita M et al, Am J Resp Crit Care Med 1998;15 8:1 57 Breton G et al CID 2004;3 9:1 70 9 Breen RA et ... ? IRS xuất với: Bất kể số lượng tế bào TCD4 sở nào, nghiên cứu gần điểm nguy cao số lượng TCD4 sở thấp tng cao sau (Breton G et al, 2004) Không liên quan tới: giảm nồng độ HIV RNA huyết tương...
 • 5
 • 146
 • 0

bài 7. EU. hợp tác cùng phát triển

bài 7. EU. hợp tác cùng phát triển
... II.1, ph©n tÝch c¸c b¶ng 7.1 vµ h×nh 7.5 h·y : Chøng minh r»ng EU lµ mét trung t©m kinh tÕ hµng ®Çu thÕ giíi - Nhãm 3, : Dùa vµo th«ng tin ë mơc 2, b¶ng 7.1 vµ h×nh 7.5 h·y: Nªu bËt vai trß vµ ... thĨ ho¸ toµn diƯn EU ( kinh tÕ, chÝnh GV: yªu cÇu c¸c nhãm ph©n tÝch h×nh 7.3 trÞ, ph¸p lt, an ninh, ®èi ngo¹i, x· héi) vµ 7.4 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - NỊn t¶ng nhÊt thĨ ho¸ EU lµ trơ cét : ... míi ®êi, t¨ng lªn 25 níc vµo n¨m 2004 vµ hiƯn (1/2007) tỉng sè níc thµnh viªn cđa EU lµ 27 b Phát triển - EU ®ỵc më réng theo c¸c híng kh¸c kh«ng gian ®Þa lÝ : Lªn phÝa b¾c (trong c¸c n¨m 1973,...
 • 3
 • 706
 • 0

Chương III - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Chương III - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
... Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày ... nắm vững định lí trường hợp đồng dạng thứ ba hai tam giác D C Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hướng dẫn: Bài 34 (trang 8 2- Vở tập) A EA BA = (2) EC BC F ... 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Bài toán: Cho hai tam giác ABC ABC với ả à A = A '; B = B ' Chứng minh ABC ABC Nội dung học -Tìm hiểu Định lí trường hợp đồng dạng thứ ba hai tam giác - Vận dụng...
 • 20
 • 5,024
 • 12

Bài 7- Quang hợp

Bài 7- Quang hợp
... Sơn Bài 7: Quang hợp Bi 7: QUANG HP I KHI NIM V QUANG HP II VAI TRề CA QUANG HP III - B MY QUANG HP Cng c Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài 7: Quang hợp III Bộ máy quang hợp ... Sơn Bài 7: Quang hợp II vai trò quang hợp O2 O2 CO2 CO2 Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài 7: Quang hợp II vai trò quang hợp Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài ... khun quang hp Giáo viên: Đặng Văn Sáu Trường THPT Triệu Sơn Bài 7: Quang hợp Bài 7: Quang hợp I- Khái niệm quang hợp lp 11, quang hp c cp n cp c th thc vt Chỳng ta hóy hỡnh dung s quang...
 • 85
 • 1,201
 • 6

giáo án tin học 7 ket hop thuc hanh

giáo án tin học 7 ket hop thuc hanh
... nội dung thực hành Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 38 Giáo án Tin học kì II Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động 2: Nội dung thực hành Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 39 Giáo án Tin học kì II II Nội dung ... song song C Tiến trình giảng dạy I Tổ chức 7a 7b 7c II KT cũ - Xen III Bài Ghi bảng Hoạt động dạy học Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 31 Giáo án Tin học kì II Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động 1: Kiến ... Tiến trình giảng dạy I Tổ chức 7a 7b 7c II KT cũ - Xen III Bài Giáo viên: Hoàng Thị Tuyết Anh 25 Giáo án Tin học kì II Ghi bảng Trờng THCS Hàm Tử Hoạt động dạy học Hoạt động 1: Kiến thức cần...
 • 60
 • 271
 • 0

bai soan ket hop bang day cuc hay

bai soan ket hop bang day cuc hay
... does chores (6) .school Sometimes, he also helps on the (7) The family relaxes on farm watch Saturday afternoons and (8) Peter play (9) baseball Van likes Parkers, and he enjoys being a member ... this?they? What is is itit?? it? What this is What is ? What are What They after a hard working day What is it? R R I C E E L A X C O R N C C H C K E B A M B O A O B N Y A N E G G S G A N I S...
 • 18
 • 201
 • 0

Kết hợp kháng sinh với các chế phẩm vi sinh, nên không?

Kết hợp kháng sinh với các chế phẩm vi sinh, nên không?
... hợp để gây bệnh) vi khuẩn có lợi, đóng vai trò tích cực trình tiêu hóa Nếu kết hợp uống lúc chế phẩm vi sinh thuốc KS, đồng thời với vi c vi khuẩn có lợi có thể bị tiêu diệt, vi sinh vật có chế ... vật có chế phẩm bị tiêu diệt Vì vậy, không nên uống lúc thuốc KS chế phẩm có chứa vi sinh vật nói Ưu, nhược điểm số chế phẩm vi sinh: Biolacty, L-bio, Subtyl: tốt dùng chung với kháng sinh, không ... khô chết nên không chịu ảnh hưởng yếu tố Khi vào ruột, giải phóng endotoxin, thực hai vai trò nói giúp cho trình chuyển hóa thức ăn ức chế VK gây bệnh Nhưng chế phẩm chứa VK chết nên chúng sinh...
 • 5
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình sản xuất kháng thể gồm các bước miễn dịch cơ sở tối miễn dịch cho động vật thu kháng thể chế tạo thành sản phẩmphản ứng kết hợp kháng nguyên kháng thểnguyên tắc kết hợp kháng sinhhãy liên hệ với bài trước kết hợp nghiên cứu sgk hoàn thành bài tập sau trong 7 phút10 lời khuyên khi thực hiện giao dịch hoặc ký kết hợp đồngbài tập tổng hợp về nguyên lý kế toánbài tập tổng hợp môn nguyên lý kế toánbai giang bai 7 quang hopbài tập tổng hợp chương nguyên tửbai van ket hop mieu ta nguoi con gai nam xuongbai van ket hop voi tu su va bieu cam lop 8phương pháp kết hợp kháng sinhbài giảng tập hợp số nguyêncách kết hợp kháng sinhbai giang sinh hoc 11 bai 7 quang hopQuyết định 3587 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào CaiQuyết định 2507 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1147 QĐ-UBND và 1159 QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 3704 QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2277 QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 3 năm 2016Quyết định 31 2016 QĐ-UBND Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuyết định 555 QĐ-UBND năm 2016 thành lập tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 20 2016 QĐ-UBND Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng YênQuyết định 3008 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải DươngQuyết định 1804 QĐ-UBND năm 2016 về sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2239 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà VinhQuyết định 2478 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 6326 QĐ-BYT năm 2016 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2009 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà MauQuyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải DươngQuyết định 2300 QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau khai thác trắng rừng trồng năm 2016 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Thuận do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 2519 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1394 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khép kín Khu dân cư thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2523 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1401 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình