MIỄN DỊCH bài 3 kháng nguyên TS đô

MIỄN DỊCH bài 3 kháng nguyên TS đô

MIỄN DỊCH bài 3  kháng nguyên  TS đô
... huyết Kháng -B Kháng -A Kháng- A, Kháng -B Kháng nguyên tự thân Giải phóng KN bị cô lập Thuy đổi cấu trúc phân tử mô Kháng nguyên khối u  Kháng nguyên đặc hiệu u (TSA) Chỉ biểu lộ tế bào u  Kháng ... miễn dịch Cơ sở cho chẩn đoán điều trị miễn dịch Phản ứng chéo VI Phân loại KN Theo tính sinh miễn dịch: Kháng nguyên  Hapten Theo tính chất phụ thuộc vào tế bào T KN gây đáp ứng miễn dịch dịch ... chất kháng nguyên Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD kháng nguyên Nêu cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm loại Trình bày cách xử lý trình diện kháng nguyên I Định nghĩa Kháng nguyên: ...
 • 47
 • 276
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 MHC và sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3  MHC và sự trình diện kháng nguyên  ths huy
... tiêu Trình bày đợc vai trò MHC đáp ứng miễn dịch Trình bày đợc cấu trúc khái quát phân tử MHC lớp I MHC lớp II Phân biệt kháng nguyên MHC- I MHC- II trình diện Phân biệt tế bào trình diện kháng nguyên ... Các tế bào trình diện KN nội bào cho Tc - Hầu hết TB có nhân biểu lộ MHC- I nên chúng APC trình diện KN nội sinh cho Tc Sự TRìNH DIệN CáC KN PROTEiN NGOạI BàO KếT HợP Với CáC PHÂN Tử MHC LớP II ... hoá MHC chuột nhắt (H2) - Gen MHC mã hoá cho KN MHC, ngời NST 6, chuột NST 17 - KT chống KN HLA: Tìm cụm gen mã hoá chúng định vị đợc gen NST Cụm gen MHC 2.2 Sự tổ chức gen MHC Cụm gen MHC 2.3...
 • 20
 • 240
 • 1

Tổng hợp và kiểm chứng hoạt tính miễn dịch của epitope kháng nguyên ha virus cúm a h5n1 được nhận diện bởi tế bào b

Tổng hợp và kiểm chứng hoạt tính miễn dịch của epitope kháng nguyên ha virus cúm a h5n1 được nhận diện bởi tế bào b
... chủng virus < /b> cúm < /b> Các epitope < /b> l a < /b> chọn bao gồm b n epitope < /b> virus < /b> cúm < /b> người gồm epitope < /b> (HA)< /b> tế < /b> b o < /b> B; epitope < /b> (HA < /b> hay NP) tế < /b> b o < /b> T trợ giúp có khả gắn với nhiều phân tử HLA hai epitope < /b> (NP hay M) tế < /b> ... gluthathione-S-tranferase HA < /b> hemagglutinin (heamagglutinin) hab gen mã h a < /b> cho epitope < /b> HAeB HAeB epitope < /b> hemagglutinin H5N1 < /b> nhận < /b> diện < /b> tế < /b> b o < /b> B His polyhistidine HMM hiden Markov model IFA incomplete ... Dung hợp < /b> màng Sau vào tế < /b> b o < /b> chủ, virus < /b> cúm < /b> A < /b> dung hợp < /b> màng virus < /b> với màng hạt nội b o,< /b> phóng thích nucleocapsid vào tế < /b> b o < /b> chất HA0< /b> cắt thành hai tiểu phần HA1< /b> HA2< /b> Môi trường acid b n hạt nội b o...
 • 96
 • 237
 • 0

MIỄN DỊCH bài 7 kết hợp kháng nguyên kháng thể

MIỄN DỊCH bài 7  kết hợp kháng nguyên kháng thể
... liên kết phản ứng kết hợp kháng nguyên (KN) -kháng thể (KT) • Trình bày nguyên lý loại phản ứng tủa • Trình bày nguyên lý loại phản ứng ngưng kết • Trình bày loại miễn dịch đánh dấu 30/1/20 07 ĐẠI ... niệm epitop paratop • Epitop vị trí kháng nguyên kết hợp trực tiếp với kháng thể Có nhiều loại epitop khác (xem hình) Paratop vị trí kháng thể kết hợp với kháng nguyên KN nhỏ: epitop; Vị trí KHKN: ... 30/1/20 07 1.4 Ái tính háo tính 1.4.1 Ái tính (affinity) KTvới KN biểu thị tổng hợp tất lực liên kết paratop với epitop KT + KN [KN.KT] [KN]x[KT] KN-KT K K: số kết hợp 30/1/20 07 Sự kết hợp phân...
 • 33
 • 129
 • 2

Bài giảng điều trị HIV : Hội chứng phục hồi miễn dịch part 3 docx

Bài giảng điều trị HIV : Hội chứng phục hồi miễn dịch part 3 docx
... TCD4 tụt nhanh mức ngưỡng: Nên bắt đầu lại việc dự phòng nhiễm trùng hội Nguy HAART: Hội chứng Phục hồi miễn dịch ... CMV: CD4 > 100 > tháng Tái dự phòng nhiễm trùng hội Bệnh nhân nên tiếp tục theo dõi dùng ARV Nếu số lượng TCD4 tụt nhanh mức ngưỡng: Nên bắt đầu lại việc dự phòng nhiễm trùng hội Nguy HAART: ... Lợi ích lâm sàng HAART: Dự phòng thứ phát Dừng dự phòng thứ phát an toàn trường hợp bệnh nhân hoàn thành điều trị mà dấu hiệu bệnh tiến triển dùng HAART: PCP toxoplasma: CD4 > 200 > tháng Cryptococcus...
 • 5
 • 80
 • 0

Miễn dịch chương 3.pdf

Miễn dịch chương 3.pdf
... gây miễn dịch vật kháng thể lấy từ vật khác loài, sản xuất kháng - kháng thể đặc hiệu cho lớp tiểu lớp Ig, kháng thể kiểu thường dùng thường xuyên nghiên cứu lâm sàng thực nghiệm đáp ứng miễn dịch ... lực” có khả làm tăng dần lực trung bình kháng thể kháng nguyên việc tạo đáp ứng dịch thể Ví dụ, kháng thể đáp ứng miễn dịch tiên phát kháng nguyên có hệ số lực liên kết Kd 10-7 đến 10-9 M đáp ứng ... toan tiêu diệt tế bào có nhiều thụ thể đặc hiệu dành cho IgE Một chế hiệu khác phụ thuộc Fc miễn dịch dịch thể hoạt hóa hệ thống bổ thể theo đường cổ điển Hệ thống bổ thể tạo hóa chất trung gian...
 • 11
 • 1,459
 • 7

Bài 3. Cac nguyen to hoa hoc va nuoc

Bài 3. Cac nguyen to hoa hoc va nuoc
... không sống Cơ thể sống chứa vài chục nguyên tố hóa học • C, H, O, N chiếm 96% khối lượng thể sống • Cacbon nguyên tố đặc biệt quan trọng việc tạo nên đa dạng đại phân tử hữu • Các nguyên tố hóa học ... Nguyên tố đa lượng nguyên tố chiếm lượng lớn tế bào • Tham gia cấu tạo nên đại phân tử hữu protein, cacbohydrat, lipit axit nuclêic chất hóa học cấu tạo nên tế bào 2- Nguyên tố vi lượng: • Là nguyên ... sống tế bào Nguyên tố vi lượng thường thành phần bắt buộc enzim, vitamin nhiều chất khác II- Nước vai trò nước tế bào: 1- Cấu trúc đặc tính lý hóa nước: a) Cấu trúc: • nguyên tử O kết hợp với nguyên...
 • 9
 • 3,961
 • 10

Bai 3. THING WE CAN DO

Bai 3. THING WE CAN DO
... THINGS WE CAN DO LOOK, LISTEN AND REPEAT Mai : Would you like some milk, Li Li ? Li Li: Yes, please Mai : Here you are Li Li: Thank you Saturday, september 20 th, 2008 Unit Three THINGS WE CAN ... CAN DO LOOK, LISTEN AND REPEAT LOOK AND SAY a, Vocabulary: Thực phẩm - Đồ uống an ice cream a candy an apple a banana a packet of milk Saturday, september 20 th, 2008 Unit Three THINGS WE CAN DO ... september 20 th, 2008 Unit Three THINGS WE CAN DO LOOK, LISTEN AND REPEAT LOOK AND SAY a, Vocabulary: Thực phẩm-Đồ uống an ice cream an apple a packet of milk a candy a banana b, Structure: Mời...
 • 16
 • 211
 • 0

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
... phân tử nước Liên kết H( loại liên kết yếu hình thành phân tử nước) trạng thái phân cực nướcliên kết với ion( Na Cl) 1 Cấu trúc đặc tính lý hóa nước * Cấu trúc: Phân tử nước cấu tạo từ nguyên ... nguyên tử oxi kết hợp với nguyên tử hiđrô liên kết cộng hóa trò Công thức: H2O * Đặc tính: nước có tính phân cực ( hai đầu tích điện trái dấu nhau) nên có khả hút phân tử nước khác( liên kết hiđro) ... có tính phân cực khác tạo cho nước có vai trò đặc biệt sống Vai trò nước tế bào : Mật độ phân tử H2O trạng thái lỏng rắn Hoạt động làm tan phân tử NaCl nước Vai trò nước tế bào : * Là dung mơi...
 • 11
 • 2,555
 • 15

Bài 3: Sử dụng bản đồ tông dạy học..

Bài 3: Sử dụng bản đồ tông dạy học..
... kiến minh họa đồ cụ thể HS: đọc nghiên cứu trả lời - Đọc đồ phải hiểu tỉ lệ kí hiệu đồ - Xác định phương hướng đồ Hiểu mối quan hệ yếu tố địa lí đồ Củng cố : - Nhận đònh em vai trò đồ học tập đời ... Củng cố : - Nhận đònh em vai trò đồ học tập đời sống ? - Những điểm cần lưu ý sử dụng đồ Atlat địa lí? Dặn dò : - Học bài, ôn lại tất trước -> Phục vụ thực hành - Xem trước thực hành V: RÚT KINH...
 • 2
 • 589
 • 0

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
... PTDTNT Đăk Hà Sinh học 10 Điều xảy ta đưa tế bào sống vào - Giữa phân tử nước có lực hấp dẫn tĩnh ngăn đá tủ lạnh? Giải thích điện (do liên kết hyđrô) tạo mạng lưới nước Theo em nước có vai trò ... nước có vai trò nào? tế bào thể sống? ( Điều xảy sinh vật nước? ) Nước có vai trò nào? Vậy theo em vấn đề bảo vệ nguồn nước nào? 2)Vai trò nước tế bào: - Là thành phần cấu tạo dung môi hoà tan vận ... 4.Củng cố: - Tại cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không nên ăn số ăn ưa thích? (Cung cấp nguyên tố vi lượng khác cho tế bào, thể ) - Tại phơi sấy khô thực phẩm lại bảo quản lâu hơn? (Hạn chế...
 • 2
 • 1,232
 • 7

BÀI 3: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

BÀI 3: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC
... PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO BÀI 3: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC & NƯỚC I CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Theo em, thể sinh vật có vật chất hữu ... prôtêin chứa lượng nguyên tố khác như: P, Fe, Zn, Cu, Mn, Ca, Theo dõi rút nhận xét ? Được cấu tạo nhiều nguyên tố hóa học  Giống giới vô cơ, thể sống cấu tạo từ nguyên tố hóa học Trong thể sống ... không? - Các nguyên tố đa lượng có vai trò quan trọng thành phần hợp chất hữu cơ, đặc biệt nguyên tố cacbon - Các nguyên tố vi lượng dù chiếm tỉ lệ nhỏ, thành phần thiếu thể sinh vật II NƯỚC VÀ VAI...
 • 22
 • 1,326
 • 5

Bài soạn Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )

Bài soạn Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )
... : : 000 000 Tỉ lệ đồ gì? Tỉ lệ đồ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách vẽ đồ so với thực tế mặt đất BN A HèNH T L : 25 000 BN NN TNH PH YấN ( gúc trờn bn ) T L 1/10.000 ( Phớa di bn ) T l bn c...
 • 17
 • 1,608
 • 0

Tài liệu Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )

Tài liệu Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )
... : : 000 000 Tỉ lệ đồ gì? Tỉ lệ đồ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách vẽ đồ so với thực tế mặt đất BN A HèNH T L : 25 000 BN NN TNH PH YấN ( gúc trờn bn ) T L 1/10.000 ( Phớa di bn ) T l bn c...
 • 17
 • 642
 • 0

Bài giảng Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )

Bài giảng Bài 3 ( Tỉ lệ bản đồ )
... : : 000 000 Tỉ lệ đồ gì? Tỉ lệ đồ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách vẽ đồ so với thực tế mặt đất BN A HèNH T L : 25 000 BN NN TNH PH YấN ( gúc trờn bn ) T L 1/10.000 ( Phớa di bn ) T l bn c...
 • 17
 • 551
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xem cach giai bai tap hoa hoc lop 8 bai42 nong do dung dich bai 3 4 sach giao khoabài 3 các nguyên tố hóa học và nướcđánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin rotavin m1 do việt nam sản xuất tóm tắtbai 3 ti le ban dosinh hoc lop 10 bai 3 cac nguyen to hoa hoc va nuocbài 3 sử dụng bản đồ trong học tậpmiễn nhiệm bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trịdich bai 3 tieng anh lop 12địa lí lớp 6 bài 3 tỉ lệ bản đồdịch bài hát tự nguyện sang tiếng anhtest mien dich bai dap ung mien dich qua trung gian te baobài tập lớn nguyên lý động cơ đốt trongbài 3 các nguyên tố hóa học và nước violetbài 5 kháng nguyên antigenbài 3 mô phỏng chuyển độngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. QuảBài 43. Rễ cây